Jump to content
Leatherass

Utfordring ved forsikringssak

Recommended Posts

Hei,

Skal gjøre en lang historie kort. Vannskade i leiligheten pga ødelagt oppvaskmaskin. Borettslaget sin forsikring dekker skaden. Ingen spesielle følgeskader i utgangspunktet.

Skadefirma kommer inn. De gjør forsåvidt en OK jobb. Gulvet på kjøkkenet måtte rives. Når det skal monteres opp, så mener de betongen er skev og nekter å legge nytt gulv. Jeg får valg mellom frivillig eller tvunget kontantoppgjør og ansvar for å legge gulv selv.

Jeg legger gulv selv. Merk, jeg legger gulvet i mellom deres arbeid. Dvs at de skal ha sluttførende arbeid etter meg.
Under gulvlegging så skrur jeg på en sikring. Jeg hadde ikke fått noen informasjon om at enkelte sikringer var koblet fra, eller at de ikke kunne skrus på.

Denne sikringen førte til at varmtvannsbreder ble ødelagt, da den var koblet til strøm, men ikke til vann. 

Dette blir da en "ny" sak, som ikke dekkes av borettslaget, men som står på meg privat.

Spørsmålene er som følger:
- Bør jeg godta å betale noe som helst her? Kan virkelig ikke se at de har opprettholdt sine plikter, når jeg har blitt "tvunget" inn for å gjøre en jobb og ikke blitt informert om sikringen

-Rørlegger nekter å remontere oppvaskmaskin pga det mangler en TEC10 standard på vannstopper. Dette mener de at ikke dekkes av forsikringen, pga det blir en oppgradering. Jeg opplever at jeg blir påtvunget en oppgradering mot min vilje. Må jeg ta denne kostnaden?

Totalt så blir det ca 10k ekstra til rørlegger (ny varmtsvannsbreder, vannstopper og litt arbeid) samt sikkert tilsvarende til skadefirma. 

Share this post


Link to post

Saken om varmtvannsbereder er grei. Det er et krav i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), stilles det krav til sikring mot innkobling. 

 

Sitat

§ 14.Arbeid på frakoblet anlegg – etablering av sikkerhetstiltak

Ved arbeid på frakoblet anlegg skal følgende sikkerhetstiltak gjennomføres:

a) frakobling,
b) sikring mot innkobling,
c) kontroll av at anlegget er spenningsløst,
d) på bakgrunn av en risikovurdering vurdere behov for og eventuelt etablere nødvendig jord- og kortslutning, og
e) eventuelt beskyttelse mot andre spenningssatte deler nær ved arbeidsstedet (jf. § 17).

Det har umulig vært gjort dersom du simpelthen bare slo inn sikringen. Den skal låses.

Når det gjelder vannstopper er jeg usikker. Anlegget skal føres tilbake i opprinnelig stand, men den er i strid med gjeldende forskrift. Da tenker jeg at det ikke bør være ditt problem.

Share this post


Link to post

Takk for svar. Føler vel også i etterkant at jeg ikke kan holdes ansvarlig for det, selv om jeg også ser tanken om at en bør forstå at man ikke bør skru på en avskrudd sikring når renovering pågår.

Share this post


Link to post
Nedward skrev (4 timer siden):

Saken om varmtvannsbereder er grei. Det er et krav i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), stilles det krav til sikring mot innkobling. 

 

Det har umulig vært gjort dersom du simpelthen bare slo inn sikringen. Den skal låses.

Når det gjelder vannstopper er jeg usikker. Anlegget skal føres tilbake i opprinnelig stand, men den er i strid med gjeldende forskrift. Da tenker jeg at det ikke bør være ditt problem.

Hei,

Fikk følgende svar nå:

"

Hei.

Da har jeg drøftet denne saken med min leder.
Konklusjonen blir at SKADESELSKAP ikke stiller seg ansvarlig, for skadene som oppsto i forbindelse med at xxx satt på sikringen som går til komfyr/VVB. (Noe igjen som har ført til skade på VVB og en del ekstraarbeid/kostnader)
Sikringen var slått av for en grunn, og da er det dessverre personen som setter på sikringen igjen som er ansvarlig/evt må forhøre seg med oss/elektriker på om dette er ok. 

Som nevnt tidligere var ikke SKADESELSKAP ferdig med vårt arbeid, dette ble informert til deg tidligere i uke 16.
Her ble det informert at Recover ville trenge et par dager ut i uke 17 for å ferdigstille vårt arbeid.

Som nevnt tidligere, kan SKADESELSKAP være behjelpelig å utbedre denne skaden for «kostpris» fra SKADESELSKAP side, det vil si at vi utfører arbeidet på medgått tid/kost/materiell så vi går i 0 på denne.

Kostnader vedr underleverandører vil være gjellende ihht pristilbudet, her kan du selvfølgelig innhente priser selv fra eksterne underleverandører.

I forbindelse med at dere ikke har tilgang til midlertidig bosted lengere, vil også bli «belastet» på nylig oppstått skade. 
Slik vi ser det kan ikke skade - Skadenummer: xxxx, bli belastet på denne saken. Dette må evt meldes inn som en ny skade.
Her var SKADESELSKAP i utgangspunktet ferdig med denne jobben ila 27.04.21, men ifølge med nyoppstått skade forhindrer dette oss i å bli ferdige med vårt arbeid. 

Dette er dessverre en kjedelig/uheldig situasjon for begge parter, som helst skulle vært unngått."

De unnlater å nevne noe om forskriften du skriver. Ser også at de mener at jeg burde ha spurt først. Fra et logisk perspektiv, så er jeg jo enig. Men fra et ansvarsperspektiv så kan jo ikke det være riktig?

Til info, så har jeg aldri fått eller signert på noen dokumenter, ei heller fått noe muntlig, som tilsier at jeg har begrenset bruksrett på leiligheten, eller noe informasjon om at jeg må være påpasselig med sikringer eller tilsvarende. 
 

Kan ikke forstå noe annet enn at jeg har mitt på det tørre her?
 

Share this post


Link to post
Loko skrev (21 timer siden):

Høres ut som codan forsikring

Hei.
Det er ikke Codan. Det er IF som er borettslagets forsikringsselskap. 
Forstår ikke helt hva forsikringsselskapet har med saken å gjøre. De har fylt sine plikter og vel så det. Striden står jo med skadeselskapet og deres ansvar, ref avskrudd sikring og konsekvenser av å skru den på. 

Share this post


Link to post
5 hours ago, Nedward said:

Saken om varmtvannsbereder er grei. Det er et krav i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), stilles det krav til sikring mot innkobling. 

 

Det har umulig vært gjort dersom du simpelthen bare slo inn sikringen. Den skal låses.

Sikker på det?

Det var jo ikke arbeid på det elektriske anlegget. Og det er vel kanskje å dra det langt at det er arbeid nær ved det elektriske anlegget.

Det er vel heller ikke krav til at rørleggere skal kjenne til FSE.

Slik jeg ser det fulgte rørleggerne utstyrsleverandørens krav om å koble ut strømtilførsel ved tom tank, og slik jeg ser det faller ikke det under FSE.

*Med forbehold om at de ikke flyttet/demonterte selve VVB eller varmeelement. I så fall skulle det jo har vært en elektriker der.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Leatherass skrev (2 timer siden):

Hei.
Det er ikke Codan. Det er IF som er borettslagets forsikringsselskap. 
Forstår ikke helt hva forsikringsselskapet har med saken å gjøre. De har fylt sine plikter og vel så det. Striden står jo med skadeselskapet og deres ansvar, ref avskrudd sikring og konsekvenser av å skru den på. 

Selskapet har veldig mye å si i forhold til hvor mye man må krangle for å få sin rett. 

De kjipeste selskapene må du krangle for hver en krone på oppgjøret mens de beste er opptatt av at du blir fornøyd og føler deg ivaretatt.

Share this post


Link to post
unik42 skrev (6 timer siden):

Sikker på det?

Det var jo ikke arbeid på det elektriske anlegget. Og det er vel kanskje å dra det langt at det er arbeid nær ved det elektriske anlegget.

Det er vel heller ikke krav til at rørleggere skal kjenne til FSE.

Slik jeg ser det fulgte rørleggerne utstyrsleverandørens krav om å koble ut strømtilførsel ved tom tank, og slik jeg ser det faller ikke det under FSE.

*Med forbehold om at de ikke flyttet/demonterte selve VVB eller varmeelement. I så fall skulle det jo har vært en elektriker der.

Burde kanskje vært tydelig på det. VVB ble demontert og koblet fra, da den står på kjøkkenet i et hjørneskap og hele kjøkkenet ble demontert. Det har vært elektriker innom for å koble fra VVB og deretter koble på VVB. 

Share this post


Link to post
11 hours ago, Leatherass said:

Burde kanskje vært tydelig på det. VVB ble demontert og koblet fra, da den står på kjøkkenet i et hjørneskap og hele kjøkkenet ble demontert. Det har vært elektriker innom for å koble fra VVB og deretter koble på VVB. 

Da gjelder naturligvis FSE og kurssikringen skulle vært sikret mot innkobling.

Men hvis elektrikeren har gjort jobben sin og koblet VVB til igjen og fjernet sikkerhetstiltakene så har ikke han gjort noe feil. Jeg antar at han var ferdig siden du fikk satt strøm på VVB igjen?

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
unik42 skrev (2 timer siden):

Da gjelder naturligvis FSE og kurssikringen skulle vært sikret mot innkobling.

Men hvis elektrikeren har gjort jobben sin og koblet VVB til igjen og fjernet sikkerhetstiltakene så har ikke han gjort noe feil. Jeg antar at han var ferdig siden du fikk satt strøm på VVB igjen?

 

Jeg vet faktisk ikke om elektriker var ferdig eller ikke.
Syns egentlig hele greia har vært veldig uoversiktelig, da jeg bor i borettslag og det er borettslaget som er part i forsikringen.

Jeg har aldri fått noen dokumenter eller noe. Bare beskjed om at skadefirma skal inn og gjøre jobb. Detaljer vet jeg ingenting om, så har i teorien aldri blitt informert om at det var elektriker eller rørlegger inne.

Alt jeg vet, er at jeg ble satt i en situasjon hvor jeg fikk følgende valg angående gulvet:
Tvungen kontantoppgjør. Frivillig kontantoppgjør. Eller selv bestille en utbedring av skev betong, noe de ikke anbefalte pga pris (har det skriftlig) på ca 100k, for en leilighet som er verdt 2.5 mill.

Da valgte jeg frivillig kontantoppgjør og la gulvet selv. Da stanset de sitt arbeid i påvente av at jeg skulle legge gulv.
Når jeg la gulv, så trykte jeg på sikringen. Dette pga komfyr stod malplassert i et hjørne. Jeg måtte flytte denne for å legge gulv, og da satte jeg den like gjerne på sin riktige plass. Og da opplevdes det som passende å koble den til, og da reagerte jeg på at strømmen ikke fungerte, så sjekket sikringskapet, sikringen var koblet ut, jeg skrudde den på for å sjekke at alt fungerte.

Det fungerte og ved endt arbeid så skrudde jeg ikke av sikringen. 

Share this post


Link to post

I så fall gjelder nok ikke FSE. Betyr naturligvis ikke at du ikke skulle fått beskjed eller at sikringen ikke skulle vært låst av, men du kan ikke bruke FSE som grunnlag. For alt du vet har elektrikeren låst av kursen så lenge han/hun jobba med VVB. Men når han er ferdig, fjerner han selvfølgelig sikkerhetstiltakene.

  • Like 1

Share this post


Link to post

FSE gjelder kanskje ikke, men NEK Gjelder.  Hvilket år er det elektriske anlegget fra?
Det er litt forskjellige krav ut fra alder på det elektriske anlegget.

Jeg vil uansett si at det er uaktsomhet fra rørlegger sin side at han ikke sikrer mot innkobling, enten ved å merke sikringen eller aller helst låser den av.
Det er umulig å se på en sikring om den har slått ut grunnet overlast, eller fordi noen har slått den av manuelt. Det er derfor naturlig å anta at en sikring som ikke er merket på annen måte er ment til å stå på.
Det faktum at du slo den på for å få liv i komfyren er derfor en helt naturlig ting å gjøre. 

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Automatikeren skrev (32 minutter siden):

FSE gjelder kanskje ikke, men NEK Gjelder.  Hvilket år er det elektriske anlegget fra?
Det er litt forskjellige krav ut fra alder på det elektriske anlegget.

Jeg vil uansett si at det er uaktsomhet fra rørlegger sin side at han ikke sikrer mot innkobling, enten ved å merke sikringen eller aller helst låser den av.
Det er umulig å se på en sikring om den har slått ut grunnet overlast, eller fordi noen har slått den av manuelt. Det er derfor naturlig å anta at en sikring som ikke er merket på annen måte er ment til å stå på.
Det faktum at du slo den på for å få liv i komfyren er derfor en helt naturlig ting å gjøre. 

 

Hei,

Var det jeg også mente. I teorien, så kunne det vært for å steke pizza i ovnen når jeg uansett måtte være hjemme i 5-6 timer å legge gulv. Så lenge jeg ikke har fått noen restriksjoner, så er det umulig å vite. 

Share this post


Link to post
50 minutes ago, Automatikeren said:

FSE gjelder kanskje ikke, men NEK Gjelder.  Hvilket år er det elektriske anlegget fra?
Det er litt forskjellige krav ut fra alder på det elektriske anlegget.

Jeg vil uansett si at det er uaktsomhet fra rørlegger sin side at han ikke sikrer mot innkobling, enten ved å merke sikringen eller aller helst låser den av.
Det er umulig å se på en sikring om den har slått ut grunnet overlast, eller fordi noen har slått den av manuelt. Det er derfor naturlig å anta at en sikring som ikke er merket på annen måte er ment til å stå på.
Det faktum at du slo den på for å få liv i komfyren er derfor en helt naturlig ting å gjøre. 

 

Sier NEK at du skal låse av sikringen når VVB er tom for vann? Du må gjerne komme med en referanse der.

Jeg vil tro at elektrikeren har montert VVB iht. gjeldene krav, fulgt leverandørspekken og latt være å legge inn sikringen igjen. Så har eier komt og lagt inn sin sikring til sin VVB. At han ikke visste er selvfølgelig greit, og rørleggerfirmaet burde såklart gi beskjed om at VVB ikke er tilkoblet vann og skal ikke spenningssettes.

Men ikke bruk tid og energi på å blande inn sikkerhetsforskriftene og elektro-normene. De har ingenting der å gjøre, med mindre elektrikeren beviselig IKKE har fulgt normene under installasjonen og har heller ikke redergjort for det i sin risikovurdering.

  • Like 1

Share this post


Link to post

NEK 400:2018 Kap. 537 stiller krav til at utstyr skal ha mulighet for utkobling for mekanisk vedlikehold. 
537.3.1.2 sier at "Det skal sørges for passende tiltak som hindrer utilsiktet start av elektrisk drevet utstyr under utførelse av mekanisk vedlikehold..."
Tillegg 53D sier at Plugger og stikkontakter er egnet som frakobling som nevnt i kap537.
Avhengig av når anlegget var godkjent, er altså et støpsel godkjent som frakobling for service.

Hvis elektrikeren under sitt arbeid i forsikringssaken har fjernet støpselet/stikkontakten og erstattet dette med direktekobling av varmtvannstank, vil han kunne være ansvarlig.
Hvis elektriker har fjernet muligheten for å plugge ut støpselet på varmtvannstanken uten å gjøre tiltak for å fortsatt tilfredsstille kravene i kap537(som å muliggjøre låsing av sikringen), har han brutt NEK. 
Videre har han da fratatt rørlegger mulighet til å frakoble utstyret, og vil derfor være ansvarlig for at varmtvannsberederen ikke var sikret mot uønsket innkobling.  
 

NEK2018 var den jeg hadde nærmest tilgjengelig, så jeg refererer til denne. Som sagt er det viktig å vite alderen på det elektriske anlegget for å kunne svare på hvilke forskrifter som gjør seg gjeldende.

Var varmtvannsberederen tilkoblet med støpsel eller direkte før skadesaken oppsto?

Share this post


Link to post
X10anT skrev (11 timer siden):

Hva med å legge litt sjel i å undersøke om dette er noe som kan fikses selv for et par hundrelapper, og slik sett styre unna hele konflikten vedrørende vv-berederen? https://a.aliexpress.com/_msxpkBj

Utstyr som skal kobles til det elektriske anlegget kjøper man ikke fra slike tvilsomme steder. Det er heller ikke noe man kan "fikse selv"...

Share this post


Link to post
On 4/29/2021 at 2:33 PM, Automatikeren said:

NEK 400:2018 Kap. 537 stiller krav til at utstyr skal ha mulighet for utkobling for mekanisk vedlikehold. 
537.3.1.2 sier at "Det skal sørges for passende tiltak som hindrer utilsiktet start av elektrisk drevet utstyr under utførelse av mekanisk vedlikehold..."
Tillegg 53D sier at Plugger og stikkontakter er egnet som frakobling som nevnt i kap537.
Avhengig av når anlegget var godkjent, er altså et støpsel godkjent som frakobling for service.

Hvis elektrikeren under sitt arbeid i forsikringssaken har fjernet støpselet/stikkontakten og erstattet dette med direktekobling av varmtvannstank, vil han kunne være ansvarlig.
Hvis elektriker har fjernet muligheten for å plugge ut støpselet på varmtvannstanken uten å gjøre tiltak for å fortsatt tilfredsstille kravene i kap537(som å muliggjøre låsing av sikringen), har han brutt NEK. 
Videre har han da fratatt rørlegger mulighet til å frakoble utstyret, og vil derfor være ansvarlig for at varmtvannsberederen ikke var sikret mot uønsket innkobling.  
 

NEK2018 var den jeg hadde nærmest tilgjengelig, så jeg refererer til denne. Som sagt er det viktig å vite alderen på det elektriske anlegget for å kunne svare på hvilke forskrifter som gjør seg gjeldende.

Var varmtvannsberederen tilkoblet med støpsel eller direkte før skadesaken oppsto?

Tiltaket er selvfølgelig å legge ut sikringen. Som lå ute.... Ærlig talt. Det er ikke krav til forankoblet bryter til en VVB.

Som sagt, tviler på du kan laste elektrikeren for dette. Hvis jobben var å flytte tanken så var jo han ferdig. Rørleggeren kan ikke FSE.

Share this post


Link to post
unik42 skrev (33 minutter siden):

Tiltaket er selvfølgelig å legge ut sikringen. Som lå ute.... Ærlig talt. Det er ikke krav til forankoblet bryter til en VVB.

Som sagt, tviler på du kan laste elektrikeren for dette. Hvis jobben var å flytte tanken så var jo han ferdig. Rørleggeren kan ikke FSE.

For å sitere meg selv: "Det skal sørges for passende tiltak som hindrer utilsiktet start av elektrisk drevet utstyr under utførelse av mekanisk vedlikehold"

Et passende tiltak ville i dette tilfelle være å låse sikringen.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...