Jump to content
Sign in to follow this  
Guest fa7c6...e13

Egenmelding etter operasjon

Recommended Posts

Guest fa7c6...e13

Hei. Jeg vurderer gjennomføre et medisinsk inngrep privat. Legesenteret jeg er i kontakt med sier at selv om jobben min ikke er forenelig med de anbefalinger de har for fysisk aktivitet etter inngrepet så kan de ikkeskrive sykemelding. De mener at jeg må bruke egenmelding. Er dette egentlig innenfor når det er planlagt fravær? 

Rent økonomisk er det billigere for bedriften jeg jobber i å bruke egenmelding ettersom de da slipper å bruke ressurser på kontakt med NAV. Jeg lurer altså ikke på egentlig det etiske, men det juridiske spørsmålet. 

Anonymous poster hash: fa7c6...e13

Share this post


Link to post

Rent etisk er det feil å bruke egenmelding i dette tilfelle. Du risikerer også problemer dersom du skulle bli "avslørt" - med mindre du ønsker å holde inngrepet skjult. Noe jeg tror kan være vanskelig. 

Det riktige er å søke om permisjon uten lønn. Jeg vet ikke hva slags jobb du har. Men jeg hadde drøftet dette med arbeidsgiver. Kanskje kan du jobbe inn timene du tar ut - slik at det ikke påvirker lønn. Kanskje kan du få andre arbeidsoppgaver i en periode. Her finnes det mange muligheter.

Folk bruker egenmelding til alt fra å være fyllesjuk til flytting og ymse. Men arbeidsgiver kan bestride egenmeldingen. På min tidligere arbeidsplass skjedde det titt og ofte at folk ble "avslørt". Dette skjedde ofte ved at bilder på sosiale medier, eller at de ble sett på byen/kjøpesenter eller på ferieturer. Jeg hadde enkelte kolleger som mistet retten sin til å bruke egenmeldinger i så tilfelle. 

Edit: Avdelingsleder sjekket dette ved å søke på personenes Facebook-konto. I noen tilfeller møtte hu også uanmeldt opp på døra hjemme hos vedkommende - gjerne med blomster eller ymse for å ønske "god bedring".

Har en morsom liten historie på disse "kontrollene". :) Jeg ringte kl 6 en morgen, og meldte avbud fra jobb. Sa jeg måtte på legevakten asap. Avdelingsleder sa "vettu hva... jeg skal kjøre deg dit" - så kjørte hu 3 mil bare for å kjøre meg..... Jeg måtte på legevakten, så det passet i grunn flott. Samtidig fikk hu sjans til å "sjekke" at jeg ikk løy. Hehe. 
 

Edited by Kris85

Share this post


Link to post
Guest fa7c6...e13
Kris85 skrev (21 minutter siden):

Rent etisk er det feil å bruke egenmelding i dette tilfelle. Du risikerer også problemer dersom du skulle bli "avslørt" - med mindre du ønsker å holde inngrepet skjult. Noe jeg tror kan være vanskelig. 

Det riktige er å søke om permisjon uten lønn. Jeg vet ikke hva slags jobb du har. Men jeg hadde drøftet dette med arbeidsgiver. Kanskje kan du jobbe inn timene du tar ut - slik at det ikke påvirker lønn. Kanskje kan du få andre arbeidsoppgaver i en periode. Her finnes det mange muligheter.

Folk bruker egenmelding til alt fra å være fyllesjuk til flytting og ymse. Men arbeidsgiver kan bestride egenmeldingen. På min tidligere arbeidsplass skjedde det titt og ofte at folk ble "avslørt". Dette skjedde ofte ved at bilder på sosiale medier, eller at de ble sett på byen/kjøpesenter eller på ferieturer. Jeg hadde enkelte kolleger som mistet retten sin til å bruke egenmeldinger i så tilfelle. 

Edit: Avdelingsleder sjekket dette ved å søke på personenes Facebook-konto. I noen tilfeller møtte hu også uanmeldt opp på døra hjemme hos vedkommende - gjerne med blomster eller ymse for å ønske "god bedring".

Har en morsom liten historie på disse "kontrollene". :) Jeg ringte kl 6 en morgen, og meldte avbud fra jobb. Sa jeg måtte på legevakten asap. Avdelingsleder sa "vettu hva... jeg skal kjøre deg dit" - så kjørte hu 3 mil bare for å kjøre meg..... Jeg måtte på legevakten, så det passet i grunn flott. Samtidig fikk hu sjans til å "sjekke" at jeg ikk løy. Hehe. 
 

Hei. Innlegget ditt hadde jo noen "morsomme" historier, men ikke et svar på spørsmålet mitt. 

Forøvrig finnes det massevis av sykdom som er forenelig med aktivitet på Facebook. Også mitt. Hadde jeg sittet ved et skrivebord hadde det vært uproblematisk, men det gjør jeg altså ikke. 

Anonymous poster hash: fa7c6...e13

Share this post


Link to post

Jeg vet ikke helt. Hva slags inngrep er det?

Om du skal få større pupper eller forlenge penis er kanskje ulønnet permisjon tingen. 

Om du bruker en privat klinikk for operasjon av brokk eller kne osv, dvs av nødvendige årsaker synes jeg da du bør få en sykemelding. 

Du kan også gå til fastlegen din og prøve der. Forklar inngrepet, og at jobben din er fysisk krevende ift anbefalt ro etter inngrepet 

Edited by Drogin

Share this post


Link to post

Du vil ikkje ha rett på sjukepengar når inngrepet ikkje er medisinsk begrunna, det følger av folkehelselova:

Sitat
§ 8-4.Arbeidsuførhet

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.

For å få rett til sykepenger skal medlemmet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd og folketrygdloven § 8-7 a første ledd, unntatt når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet. Det kan unntaksvis likevel ytes sykepenger utover 8 uker dersom arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen.

I de tilfellene der medlemmet må være borte fra arbeidet, ytes sykepenger også

a) når vedkommende er innlagt i en godkjent helseinstitusjon,
b) når vedkommende er under behandling og legen erklærer at behandlingen gjør det nødvendig at vedkommende ikke arbeider,
c) når vedkommende deltar på et arbeidsrettet tiltak,
d) når vedkommende på grunn av sykdom, skade eller lyte får tilskott til opplæringstiltak etter § 10-7 tredje ledd,
e) når vedkommende er til nødvendig kontrollundersøkelse som krever minst 24 timers fravær, reisetid medregnet,
f) når vedkommende myndighet har nedlagt forbud mot at han eller hun arbeider på grunn av smittefare,
g) når vedkommende er arbeidsufør som følge av svangerskapsavbrudd,
h) når vedkommende er arbeidsufør som følge av behandling for barnløshet,
i) når vedkommende er donor eller er under vurdering som donor,
j) når vedkommende er arbeidsufør som følge av behandling i forbindelse med sterilisering.

Ved arbeidsuførhet i forbindelse med et kosmetisk inngrep ytes det sykepenger bare hvis inngrepet er medisinsk begrunnet.

0 Endret ved lover 18 juni 2004 nr. 41 (ikr. 1 juli 2004), 16 des 2005 nr. 118, 19 des 2008 nr. 106 (ikr. 1 mars 2010 iflg. res. 19 feb 2010 nr. 189), 24 juni 2011 nr. 18 (ikr. 1 juli 2011).

Mine uthevingar.

Ettersom eigenmelding/sjukemelding er for å få betalt sjølv om ein er vekke frå jobb på grunn av sjukdom eller skade så er det ikkje rett å bruke eigenmelding. Om du likevel skriv eigenmelding kan arbeidsgiver bestride grunnlaget og nekte deg sjukepengar.

At legesenterert ikkje sjølv vil gjere noko lovstridig ved å skrive sjukemelding til deg men samtidig oppfordrer deg til å bryte lova ved å bruke eigenmelding er særdeles kritikkverdig.

 

Det kjem sjølvsagt ann på kva du skal operere, også kosmetiske inngrep kan være medisinsk begrunna og dermed kvalifisere.
Det mest korrekt er nok å ta ut ferie eller ulønna permisjon.

Share this post


Link to post
Gjest fa7c6...e13 skrev (33 minutter siden):

...men ikke et svar på spørsmålet mitt. 

Jo. Jeg sa ganske tydelig at nei - du kan ikke bruke egenmelding. 

Share this post


Link to post
Kris85 skrev (6 minutter siden):

Jo. Jeg sa ganske tydelig at nei - du kan ikke bruke egenmelding. 

Reint faktisk så svarte du "Rent etisk er det feil å bruke egenmelding i dette tilfelle", altså at du svarte nei på det etiske grunnlaget, ikkje det juridiske som trådstarter eksplisitt bad om. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Guest fa7c6...e13
Drogin skrev (32 minutter siden):

Jeg vet ikke helt. Hva slags inngrep er det?

 

Vasektomi. Blir tilbudt offentlig men hovedsakelig i Nord-Norge. 

Anonymous poster hash: fa7c6...e13

Share this post


Link to post
Guest fa7c6...e13
Kris85 skrev (15 minutter siden):

Jo. Jeg sa ganske tydelig at nei - du kan ikke bruke egenmelding. 

Du kom med en mening og/eller en ubegrunnet påstand. Mesteparten av innlegget ditt handlet om arbeidsleder(e) med tvilsom og overvåking av arbeidstakere. 

Anonymous poster hash: fa7c6...e13

Share this post


Link to post
Sitat
§ 8-4.Arbeidsuførhet

[...]

I de tilfellene der medlemmet må være borte fra arbeidet, ytes sykepenger også

[...]

j) når vedkommende er arbeidsufør som følge av behandling i forbindelse med sterilisering.

Fra folketrygdloven, sitert mer utfyllende av The Avatar lengre oppe. Du har altså rett på sykepenger.

Hvis jeg var deg ville jeg ha snakket med fastlegen din først ang. sykemelding, deretter nærmeste leder.

 

Share this post


Link to post
Guest fa7c6...e13
Frank Drebin skrev (36 minutter siden):

Fra folketrygdloven, sitert mer utfyllende av The Avatar lengre oppe. Du har altså rett på sykepenger.

Hvis jeg var deg ville jeg ha snakket med fastlegen din først ang. sykemelding, deretter nærmeste leder.

 

Fantastisk. Takk! Trenger på ingen måte sykemelding da. Fraværet vil jo være på maks et par dager og være godt innenfor arbeidsgiverperioden. Da vil nok de fleste arbeidsgivere være glade for å slippe å ha noe med NAV og ekstra papirpushing å gjøre. 

Får ta en dialog med arbeidsgiver først. Det kan jo hende de finner noe jeg kan gjøre inne. 

Anonymous poster hash: fa7c6...e13

Share this post


Link to post
Gjest fa7c6...e13 skrev (På 6.4.2021 den 18.17):

Fantastisk. Takk! Trenger på ingen måte sykemelding da. Fraværet vil jo være på maks et par dager og være godt innenfor arbeidsgiverperioden. Da vil nok de fleste arbeidsgivere være glade for å slippe å ha noe med NAV og ekstra papirpushing å gjøre. 

Får ta en dialog med arbeidsgiver først. Det kan jo hende de finner noe jeg kan gjøre inne. 

Anonymous poster hash: fa7c6...e13

Du trenger mer enn par dager med ro etter en vasektomi. Husker ikke hvor lenge, men stingene må få tid til å gro, så det er en god stund du bl.a. ikke bør løfte noe. Jeg sa ifra til kolleger da jeg gjorde det slik at de kunne ordne slike ting, men hadde da også en jobb der jeg ellers satt stort sett stille. 

Men snakk med arbeidsgiver, ja. Jobber du hverdager? Dersom du f.eks gjør dette 12. mai og ber om du fri 14., har du fått noen dager ekstra å komme deg på. 

Share this post


Link to post
Guest fa7c6...e13
panzerwolf skrev (1 time siden):

Du trenger mer enn par dager med ro etter en vasektomi. Husker ikke hvor lenge, men stingene må få tid til å gro, så det er en god stund du bl.a. ikke bør løfte noe. Jeg sa ifra til kolleger da jeg gjorde det slik at de kunne ordne slike ting, men hadde da også en jobb der jeg ellers satt stort sett stille. 

Men snakk med arbeidsgiver, ja. Jobber du hverdager? Dersom du f.eks gjør dette 12. mai og ber om du fri 14., har du fått noen dager ekstra å komme deg på. 

Er visst ikke sying med operasjonen jeg tenker å ta. Kun et lite åpent hull som skal gro av seg selv. 

Anonymous poster hash: fa7c6...e13

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...