Jump to content
noob12345

Har huseieren lov til å si meg opp?

Recommended Posts

Theo343 skrev (19 timer siden):

Korrekt og det holder da å si "vi trenger den selv" uten å forklare hvorfor.

«Vi trenger den selv» er verken særlig beskrivende eller veldig saklig. Om oppsigelsen bestrides, vil nok ikke dette være nok til å få medhold i retten på at oppsigelsen er saklig, og dermed lovlig. Her ville retten tatt stilling til hva utleier faktisk trenger boligen til. Og veid det behovet mot leietakers behov og rettigheter. En familie med småbarn stiller nok spesielt sterkt når det skal vurderes hvilket behov som skal veie tyngst. Behovet utleier har for ett soverom, for bruk som lagerrom, vil neppe være ett veldig tungtveiende behov. Men håper krikkert kan dele sin vurdering av dette. Han er vel den eneste som kan gi skikkelige juridiske råd på forumet her, som utdannet jurist. 

Edited by Kron

Share this post


Link to post
Alexander4840 skrev (22 minutter siden):

hvilket jeg tror de har, siden de skal bruke boligen selv.

Dei skal bruke lokalet sjølv, men ikkje som bustad som er vilkåret i husleigelova § 9-5 a). I dette tilfellet mp utleiger pårope seg unntaket i d), anna sakleg grunn. 

Det avgjerande spørsmålet er då om det å bruke husrommet som lager er å sjå på som sakleg. Mest truleg er det sakleg (nok) til at ei oppsigelse på det grunnlaget er lovleg, men det er ei vurderingssak som eventuelt må rettsleg avklarast om partane ikkje er einige. 

Share this post


Link to post
8 hours ago, Kron said:

«Vi trenger den selv» er verken særlig beskrivende eller veldig saklig.

Som sagt skal det lite til for at en oppsigelse anses som saklig, se Ot.prp.nr.82 (1997–1998) side 101 første spalte første avsnitt under pkt 13.3.3

Quote

Gjennom rettspraksis er det slått fast at det skal relativt lite til for at en oppsigelse skal regnes som saklig begrunnet. Kjernen i oppsigelsesvernet er derfor at oppsigelsen skal settes til side hvis den virker urimelig for utleieren. Retten skal her foreta en konkret avveining av interessene der leierens behov for boligen må veies opp mot utleierens behov for alternativ anvendelse

En slik vurdering vil alltid være konkret. Man kan derfor aldri si noe sikkert om dette på et forum. 

Share this post


Link to post

Jeg kjøper ikke grunnen med at de trenger boligen som lager. Å leie lagerlokale er langt rimeligere enn å frasi seg leieinntekter på nærmere, eller om ikke mer enn, 10 000 i måneden. Selv betaler jeg 800,- i måneden for en shipping container på 30 m². Det er langt mer plass enn et vanlig norsk soverom.

Hvis det faktisk er sånn at de bruker rommet som lager, så vil jeg tro at grunnen er at de vil overvåke leietager mer enn det loven åpner for (tilgang til boligen).

Tipper vi får en ny tråd av ny leietager om at utleier går inn i boligen av fri vilje til alle døgnets tider.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Dragen skrev (9 timer siden):

Jeg kjøper ikke grunnen med at de trenger boligen som lager. Å leie lagerlokale er langt rimeligere enn å frasi seg leieinntekter

Ettersom trådstarter i dag leiger treroms med 2 soverom og fekk tilbod om å leige vidare med berre eit soverom til redusert pris så var nok planen at trådstarter skulle godta ei slik endring mot ein liten reduksjon i leigeprisen.

Det sagt så tenker eg at det må være veldig upraktisk å bruke eit soverom i utleigd leiligheit til lager då det blir problematisk med tilgangen til lageret. Skal utleiger ha adgang til lageret sitt så kjem ein ikkje unna at gang og stove (som normalt ligg mellom ytterdør og soveromsdør) må definerast som fellesareal der utleigar er ein av brukarane, men då må sjølvsagt prisavslaget bli langt større ettersom trådstarter då i praksis berre leiger eksklusiv bruksrett til eit soverom.

 

Så skal eg gjette så har utleiger tenkt at det er praktisk å ha lageret i eige hus i staden for å leige lager ein annan stad, og ein har tenkt at trådstarter skulle finne seg i å tilpasse seg ved å einsidig endre leigeavtalen til å ikkje lenger være for to soverom mot eit prisavslag. Eg reknar også med at utleiger også hadde tenkt at trådstarter også skulle finne seg i at utleiger låser seg inn i leiligheita i tide og utide stikk i strid med husleigelov og leigeavtale.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...