Jump to content
Sign in to follow this  
AnonymDiskusjon

Ferie og frynsegoder ved virksomhetsoverdragelse

Recommended Posts

Har noen spørsmål angående videreføring av goder ved virksomhetsoverdragelse.

 

Jeg vet at utifra AML så skal betingelser og frynsegoder videreføres som de er, men ser også at det er gjort unntak for pensjonsordninger der ny arb. giver har en felles avtale (som alle jo nå har - OTP)

 

Men hva med feriebetingelser. - Finner masse rundt dette omkring hos advokatfirmaer og lignenede, men ingen nevner ferielengde - hvis innfusjonert virksomhet hadde 5 ukers ferie, mens overtagende virksomhet kun har 4 uker? Kan ny arbeidsgiver endre dette uten videre?

 

Lurer også på frynesgoder som refusjon av internett hjemme, rett til diverse velferdspermisjoner med lønn ifm legebesøk, familiære årsaker osv. - Er det greit at ny arbeidsgiver uten videre overfører alle til standardbetingelser som noe er dårligere? Vil det ha betydning hvor mye dårligere?

Anonymous poster hash: 2a6c5...962


Anonymous poster hash: 2a6c5...962Anonymous poster hash: 2a6c5...962

Share this post


Link to post

Meir ferie er også ein del av arbeidsordninga som du har rett på å behalde.

 

Det kan ofte bli litt diskusjon om kva som er eit avtalt gode som du skal behalde, og kva som ikkje er ei arbeidsordning.

Share this post


Link to post

Det som overføres til ny arbeidsgiver er "tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold", jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd.

 

Dersom man hadde fem uker ferie via tariffavtale følger det direkte av annet ledd at arbeidstakere har rett til å beholde tariffvilkårene til tariffavtalen utløper eller ny tariffavtale fremforhandles.

 

Individuelt avtalte rettigheter, som arbeidstid, ferietid, lønn mv. overføres direkte i kraft av første ledd. Disse kan ikke endres uten at arbeidsgiver går til (endrings)oppsigelse. Dette gjelder også praktiserte (ikke-avtalte) rettigheter som fri mobil, refusjon av internett, mv.

 

Ny arbeidsgiver kan endre dette kun i samme utstrekning som gammel arbeidsgiver kunne gjort det. Det er adgang til å ha strammere praksis for velferdspermisjoner, trekke inn forskuttering av sykepenger, mv.

Share this post


Link to post
Annonse

Det som overføres til ny arbeidsgiver er "tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold", jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd.

 

Dersom man hadde fem uker ferie via tariffavtale følger det direkte av annet ledd at arbeidstakere har rett til å beholde tariffvilkårene til tariffavtalen utløper eller ny tariffavtale fremforhandles.

 

Individuelt avtalte rettigheter, som arbeidstid, ferietid, lønn mv. overføres direkte i kraft av første ledd. Disse kan ikke endres uten at arbeidsgiver går til (endrings)oppsigelse. Dette gjelder også praktiserte (ikke-avtalte) rettigheter som fri mobil, refusjon av internett, mv.

 

Ny arbeidsgiver kan endre dette kun i samme utstrekning som gammel arbeidsgiver kunne gjort det. Det er adgang til å ha strammere praksis for velferdspermisjoner, trekke inn forskuttering av sykepenger, mv.

 

Jeg regner med det stiller seg likt dersom man ikke har tariffavtale, men at det er generelt avtalt at "Ansatte har 5 ukers ferie"  i bedriften?

 

Anonymous poster hash: 2a6c5...962

Share this post


Link to post

Det som overføres til ny arbeidsgiver er "tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold", jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd.

 

Dersom man hadde fem uker ferie via tariffavtale følger det direkte av annet ledd at arbeidstakere har rett til å beholde tariffvilkårene til tariffavtalen utløper eller ny tariffavtale fremforhandles.

 

Individuelt avtalte rettigheter, som arbeidstid, ferietid, lønn mv. overføres direkte i kraft av første ledd. Disse kan ikke endres uten at arbeidsgiver går til (endrings)oppsigelse. Dette gjelder også praktiserte (ikke-avtalte) rettigheter som fri mobil, refusjon av internett, mv.

 

Ny arbeidsgiver kan endre dette kun i samme utstrekning som gammel arbeidsgiver kunne gjort det. Det er adgang til å ha strammere praksis for velferdspermisjoner, trekke inn forskuttering av sykepenger, mv.

 

Og jeg antar (?) at ny arb. giver ikke kan gå til endringsoppsigelse kun for å få endret disse betingelsene, hvis stillingen fortsatt er den samme?

 

Anonymous poster hash: 2a6c5...962

Share this post


Link to post

Ferie er en del av arbeidsavtalen, selv om den ikke er skriftliggjort.

 

Om en arbeidsgiver kan gå til endringsoppsigelse vil avhenge av om ny arbeidsgiver har saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet. Virksomhetsoverdragelsen kan ikke være saklig grunn, hverken direkte eller indirekte.

Share this post


Link to post

Ok, men jeg ble litt usikker når jeg fant dette :

 

Individuelle rettigheter som er inntatt i personalhåndbok eller reglement (og som ikke er regulert i den individuelle arbeidsavtalen eller i tariffavtalen/særavtalen) overføres ikke. De tillitsvalgte bør drøfte muligheten for å få slike rettigheter hos den nye arbeidsgiveren.

Betyr det at dersom det ikke står i de ansattes individuelle kontrakter at det er 5 ukers ferie, hva som gjelder rundt refusjoner osv - men kun er beskrevet i personalhåndboken som hva som gjelder i firmaet, så overføres det ikke? Anonymous poster hash: 2a6c5...962

Share this post


Link to post

Ferie skal være en del av arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd bokstav g. Hvis det praktiseres fem ukers ferie i virksomheten er/blir dette en del av arbeidsavtalen.

Share this post


Link to post

Arbeidsgiver kan vell velge å ikke vidreføre tariffavtaler?

 

Så hvis 5 uker kommer fra en tariffavtale, så kan bedriften si at de ikke lengre er bundet av den gamle tariffavtalen, og derfor bortfaller også uke nr 5?

Share this post


Link to post

Dersom man hadde fem uker ferie via tariffavtale følger det direkte av annet ledd at arbeidstakere har rett til å beholde tariffvilkårene til tariffavtalen utløper eller ny tariffavtale fremforhandles.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...