Jump to content
AnonymDiskusjon

Salg av hus hvor 50% eies av avdød person med mye gjeld

Recommended Posts

Min nærmere familie står ovenfor en vanskelig situasjon. Far i huset har gått bort og etterlatt seg mye gjeld. Altså vill alle arvinger fraskrive seg arv da det bare vill ende opp med ekstreme gjeldsposter for alle sammen.

 

Men. Denne personen eide ett hus med sin kone, de hadde 50/50 hver. Konen skal dog fraskrive seg hans del og ender derfor opp uten skifte attest. Hvordan blir det da med salg av huset? 

 

Har fått utrolig mage forskjellige svar fra forskjellige folk.

 

-Noen sier huset kan selges gjennom megler uten problemer

-andre sier at for å selge huset kreves det skifteattest når eiendomen skal skrives over på nye eiere(kartverket)

 

Slik jeg tror det er:

-Huset kan ikke selges privat uten skifte attest, dette får en ikke da ingen vill arve personen

-Huset havner i ett flytende skifte og de med pant(Mange, men orginallånet har 1 prio) kan opprette tvangssalg?

 

Altså ser jeg ingen annen utvei en tvangssalg for huset. Men, konen har pratet med en megler og han har sagt at huset kan selges privat og at de skal ordne det. Men jeg er redd han ikke har alle detaljene og gir henne falskt håp.

 

Noen som sitter på fasiten? Er det som megler sier mulig? Anonymous poster hash: b00d8...1a0

Share this post


Link to post

Her bør det begjæres offentlig skifte. Det koster penger, men dette kommer til å koste penger uansett. Bostyrer vil da kunne samtykke til frivillig salg gjennom megler.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Hvis han har mye gjeld og de har pant i hans del av eiendommen, så vil det bli tvangssolgt gjennom tingretten til slutt.

Man kan ikke begjære noe tvangssolgt om man ikke har pant i objektet. Man kan mulig oppheve sameie? Det kan du sjekke med tingretten.

 

Anonymous poster hash: cee2d...9b7

Share this post


Link to post
Annonse

Hvis han har mye gjeld og de har pant i hans del av eiendommen, så vil det bli tvangssolgt gjennom tingretten til slutt.

Man kan ikke begjære noe tvangssolgt om man ikke har pant i objektet. Man kan mulig oppheve sameie? Det kan du sjekke med tingretten.

 

Anonymous poster hash: cee2d...9b7

Problemet med tvangssalg av eiendom hvor eier er død er at det ikke er noen å rette tvangssalgsbegjæringen/begjæringen om tvangsoppløsning av sameie mot. Derfor må enten noen ta på seg ansvaret for boet gjennom privat skifte, eller det må oppnevnes offentlig skifte.

 

Til gjengjeld vil man da ofte kunne løse dette uten tvangssalg, så lenge det ikke er pantekreditorer som er veldig vanskelige.

Edited by Herr Brun

Share this post


Link to post

Problemet med tvangssalg av eiendom hvor eier er død er at det ikke er noen å rette tvangssalgsbegjæringen/begjæringen om tvangsoppløsning av sameie mot. Derfor må enten noen ta på seg ansvaret for boet gjennom privat skifte, eller det må oppnevnes offentlig skifte.

Det stemmer ikke. Jeg jobber med tvangssalg og har nylig vært borti en lignende sak. Eier av bolig er død og ingen har tatt over boet. Jeg har oppnevnt medhjelper og rettet beslutningen mot boet v/den som ville vært arving(er). Det er altså fullt mulig å tvangsselge eiendom selv om eier er død og det ikke er arvinger

 

Anonymous poster hash: cee2d...9b7

Share this post


Link to post

Det stemmer ikke. Jeg jobber med tvangssalg og har nylig vært borti en lignende sak. Eier av bolig er død og ingen har tatt over boet. Jeg har oppnevnt medhjelper og rettet beslutningen mot boet v/den som ville vært arving(er). Det er altså fullt mulig å tvangsselge eiendom selv om eier er død og det ikke er arvinger

 

Anonymous poster hash: cee2d...9b7

Da driver du, og de aktuelle tingrettsdommere som gjør dette, med helt feil juss. Det følger klart av HR-2011-1503-U og HR-2012-1835-U at det ikke kan reises tvangssalgssak mot et flytende dødsbo. I førstnevnte er kreditor som vil ta utlegg henvist til å begjære offentlig skifte. Du har til gjengjeld ikke noe krav å rette mot de som ville vært arvinger, så de kan ikke gjøres til saksøkt.

 

Sitat fra HR-2011-1403-U:

Kreditorenes interesser ivaretas gjennom den generelle adgangen i skifteloven § 84 siste ledd til å begjære offentlig skifte i flytende boer. Denne bestemmelsen anviser således fremgangsmåten der en enkeltforfølgende kreditor vil søke dekning i et slikt bo.

Share this post


Link to post

Det finnes også en dom fra HR som tillater tvangssalg av flytende bo. Part i saken er ikke arvingene, men dødsboet v/de som ellers ville vært arvinger slik at de er orientert. De er ikke på noe tidspunkt saksøkt.

 

Anonymous poster hash: cee2d...9b7

Share this post


Link to post

Den aktuelle dommen er fra Hålogaland lagmannsrett, og er RG-2013-1353. Lagmannsretten uttaler her at både dødsboet og arvingene må gjøres til saksøkt.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Den aktuelle dommen er fra Hålogaland lagmannsrett, og er RG-2013-1353. Lagmannsretten uttaler her at både dødsboet og arvingene må gjøres til saksøkt.

Og det eksisterer altså da et flytende dødsbo å gjøre til saksøkt?

Edit: nei, det gjør det tydeligvis ikke. Veldig vanskelig å få denne avgjørelsen til å stemme overens med ankeutvalgets avgjørelser.

Edited by Herr Brun

Share this post


Link to post

Mulig jeg var litt rask i avtrekkeren. Finlesing tilsier at det er arvingene som gjøres til saksøkt, men da fordi de er interessentene i det formueskomplekset arven er selv om de ikke kan disponere det fritt. Litt slik norsk lovgivning håndterer utenlandske truster - eller, for den saks skyld, beslagsfrie objekter etter deknl. kap 3.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Mulig jeg var litt rask i avtrekkeren. Finlesing tilsier at det er arvingene som gjøres til saksøkt, men da fordi de er interessentene i det formueskomplekset arven er selv om de ikke kan disponere det fritt. Litt slik norsk lovgivning håndterer utenlandske truster - eller, for den saks skyld, beslagsfrie objekter etter deknl. kap 3.

Dommer i den saken jeg jobber med har fastslått at dødsboet v/A og B er saksøkt. De er ikke registrert som part i saken, men som ektefelle og myndig husstandsmedlem. Beslutningen for tvangssalget skrev jeg slik: xxxx hans/hennes dødsbo v/A og B mot yyyy

 

Det er mulig at lagmannsretten ville nektet begjæringen og beslutningen fremmet, men arvingene har ikke anket i dette tilfellet, hvilket de kanskje ikke vil i tilfellet til TS heller.

 

Anonymous poster hash: cee2d...9b7

Share this post


Link to post

Manglende partsevne skal man vel strengt tatt domstolen ta opp ex officio. Men ikke feil saksøkt, så sånn sett er det vel greit å vise til at de ikke har motsatt seg begjæringen eller anket beslutningen. "Dødsboet v/ X og Y" er jo åpenbart feil, jf. den kjennelsen som er grunnlaget for denne praksisen, der står det jo at dødsboet, X og Y skal være saksøkt alle sammen. Om man mener den gir uttrykk for gjeldende rett da.

Edited by Herr Brun
  • Like 1

Share this post


Link to post

Manglende partsevne skal man vel strengt tatt domstolen ta opp ex officio. Men ikke feil saksøkt, så sånn sett er det vel greit å vise til at de ikke har motsatt seg begjæringen eller anket beslutningen. "Dødsboet v/ X og Y" er jo åpenbart feil, jf. den kjennelsen som er grunnlaget for denne praksisen, der står det jo at dødsboet, X og Y skal være saksøkt alle sammen. Om man mener den gir uttrykk for gjeldende rett da.

Det er nå i alle fall sånn domstolene har bestemt rutinen.

 

Anonymous poster hash: cee2d...9b7

Share this post


Link to post

Ser det nevnes offentlig skifte. Jeg ønsker på ingen måte å åpne noe som helst skifte, eller familien generelt.

 

Det ble kanskje litt dårlig med info i første post. Huset er verdt 5-6 millioner, det er belånt 5,2 millioner(ingenting er nedbetalt...) Og på toppen av dette er det Nesten to millioner i forbrukslån hos avdøde. Det er litt over 1 million som har havnet inn som pant i huset på hans del.

 

Det er altså helt uaktuelt å åpne noe som helst skifte for å unngå å overta denne gjelden.

 

Så, tvangssalg er vell eneste løsning?

 

Anonymous poster hash: b00d8...1a0

Share this post


Link to post

Offentlig skifte innebærer jo nettopp at du ikke blir blir ansvarlig for gjelden.

Ok, så gjeld til avdøde "faller" bort men gjenværende kone må betale for skiftet?(det er vell ganske dyrt med offentlig skifte?).

 

 

 

Anonymous poster hash: b00d8...1a0

Share this post


Link to post

Ok, så gjeld til avdøde "faller" bort men gjenværende kone må betale for skiftet?(det er vell ganske dyrt med offentlig skifte?).

 

 

 

Anonymous poster hash: b00d8...1a0

Den som begjærer skifte må stille sikkerhet, men er det midler i boet er det disse som skal brukes til å dekke bobehandlingen, og sikkerheten betales tilbake.

Share this post


Link to post

Den som begjærer skifte må stille sikkerhet, men er det midler i boet er det disse som skal brukes til å dekke bobehandlingen, og sikkerheten betales tilbake.

 

Men da er igjen skifte uaktuelt, det er ingen sikkerhet å stille og det er ingenting i boet å hente foruten gjeld. 

 

Anonymous poster hash: b00d8...1a0

Share this post


Link to post

Retten kan beslutte at bankinnskudd eller andre verdier (i boet) er tilstrekkelig sikkerhet når boet ikke er overtatt til privat skifte.

Edited by mobile999

Share this post


Link to post

Men da er igjen skifte uaktuelt, det er ingen sikkerhet å stille og det er ingenting i boet å hente foruten gjeld.

 

Anonymous poster hash: b00d8...1a0

Det er jo et halvt hus? Boet kan ta sine kostnader fra legalpant på første prioritet. Så lenge det er bruttoverdier kan boet dekke kostnadene sine fra det, uavhengig av gjeld. Edited by Herr Brun

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...