Jump to content
76S286U6

Fjerne /avsette daglig leder i AS

Recommended Posts

Vi er ett mindre selskap som har problemer med daglig leder, og vi ønsker å avsette han pga dårlig fremdrift og mye dårlige beslutninger.

 

Styret er oppsatt med Daglig leder, styrets leder,og 3 styremedlemmer

 

Eg og ett annet styremedlem eiger 53% av firmaet.

 

Er det mulig for oss da å avsette daglig leder siden vi eier 53%?   

 

Hvordan bør vi gå frem med å avsette daglig leder korrekt etter boken?

 

 

Share this post


Link to post

Så lenge dere eier 53 % av stemmeberettigede aksjer i selskapet kan dere bli kvitt vedkommende. Hvis det er bestemt i vedtektene at daglig leder tilsettes av generalforsamlingen, kan (og må) dere gjøre dette på generalforsamling. Hvis ikke, tilsettes (og avsettes) daglig leder av styret. Med 53 % av stemmene kan dere endre styret og på den måten sikre flertall der for å avsette daglig leder, men før dere gjør dette ville jeg kontaktet de andre styremedlemmene (minus daglig leder selv) og hørt om de er enige, og villige til å si han opp.

 

Merk at daglig leder har stillingsvern hvis dette ikke eksplisitt er avtalt bort (mot etterlønn). Det kan bli dyrt å si noen opp i strid med dette. Etter at jeg hadde avklart dette med de andre styremedlemmene ville jeg kontaktet advokat for å sørge for at dere ikke pådrar selskapet ansvar.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Når det gjelder hvordan vi skal gå frem å avsette daglig leder, bør vi da sende ett brev på forhånd som viser att vi er misfornøyd med daglig leder og han bør vurdere å gå av?

 

Eller bør vi vente med å si att han bør gå av på generalforsamling møtet?

 

Når det gjelder styret så er 2 stk imot han (Eg og en til ,tot 53%)  3stk stk i styret er familie med han, så eg tviler på att dei vil sette seg oppimot han/avsette han

 

Så da må vi vel avsette noen i styret først, slik att vi har flertall til å avsette han.

Edited by 76S286U6

Share this post


Link to post

Hvordan dere bør gå frem kommer an på om oppsigelsesvernet er frafalt eller ikke. Det kommer også litt an på arbeidsmiljø/office politics hos selskapet. Hvis dere gir beskjed om at dere er misfornøyd kan han jo finne på å forsøke å spille ett eller annet spill. Hvis dere ikke har flertall i styret (enda) er det jo også litt vanskelig å sørge for at et slikt brev har den forventede effekten. Et mindretall i styret kan jo ikke snakke for selskapet som sådan.

 

Når det gjelder dette med styret, så kan dere jo diskutere med de øvrige styremedlemmene likevel. Det kan jo være de ønsker å fortsette likevel, så selve muligheten for at de kan bli avsatt kan være nok til at de stemmer for å bytte daglig leder.

 

Dette slår meg som en situasjon hvor mye kan gå galt, og hvor dårlig stemning og interne stridigheter kan skade selskapet. Internettforum er derfor et lite egnet sted å diskutere dette. Også fordi vedkommende jo kan finne på å komme over tråden.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Ett annet spørsmål , kan resterende 47% av selskapet (Eiere) nekte på att det blir en emisjon, ved att investor penger skal inn i selskapet.

Dette er for å unngå att selskapet går til skifteretten, for selskapet har behov for ny frisk kapital

 

Og eneste mulighet for att selskapet ikke skal gå til skifteretten er att nye friske penger kommer inn.

 

Dette er som å ødelegge for seg selv (Sabotasje) , men daglig leder truer med dette no

 

Er det mulig å nekte på dette?

 

Vi har ingen aksjonæravtale når det gjelder dette.

Edited by 76S286U6

Share this post


Link to post

Det er mulig å nekte dette ja. Emisjon kan bare vedtas med flertall som for vedtektsendring (vanligvis 2/3 flertall). Dette gjelder også nødemisjoner og emisjoner som er nødvendig for at selskapet skal gå til skifteretten. Dette illustrerer jo godt poenget i det siste avsnittet i mitt forrige innlegg.

Share this post


Link to post

Det er mulig å nekte dette ja. Emisjon kan bare vedtas med flertall som for vedtektsendring (vanligvis 2/3 flertall). Dette gjelder også nødemisjoner og emisjoner som er nødvendig for at selskapet skal gå til skifteretten. Dette illustrerer jo godt poenget i det siste avsnittet i mitt forrige innlegg.

Ja sånn er det når en gammal idiot nekter å gi fra seg makten. 

 

å i prinsippet må vi få med oss 2/3 for å få inn frisk kapital?  

 

Hvis dei nekter på att det skal komme friske penger inn, så kan dei faktisk kjøre firmaet konkurs bare for dei er så sta

Share this post


Link to post

Merk at en aksjonær som nekter hypotetisk sett kan havne i erstatningsansvar (aksjeloven § 17-1), men da er vi over i området "kvalifisert misbruk av aksjonærposisjonen".

Share this post


Link to post

Ja det må vertfall vere misbruk å nekte tilførsel av penger. Og heller kjøre firmaet konkurs.

 

Men eg tror han bare spiller med dei få kortene han har, og truer med dette.

Share this post


Link to post

Ja det må vertfall vere misbruk å nekte tilførsel av penger. Og heller kjøre firmaet konkurs.

 

Men eg tror han bare spiller med dei få kortene han har, og truer med dette.

Du skjønner begrepet "hypotetisk sett", ikke sant? Det er ikke akkurat det samme som at det i hvert fall er misbruk å nekte tilførsel av penger...

Share this post


Link to post

Vi fikk en enighet angående retningslinjer på videre drift i selskapet. Ved att vi opprettet en arbeidsgruppe som skal godkjenne alt fremover. Daglig leder har ingen myndighet

 

Men siden vi er 2 stk ,og dei er 3 stk familiemedlemmer i styret som er enig i alt.  Da er dei flertall i styret og kan godkjenne en evt emisjon aller andre saker fremover

 

Så det eg lurte på er en mal på hvordan man kan avsette styremedlemer slik att vi har flertall.    Evt kaste hele styret og sette inn ny daglig leder.

 

Når man skal kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å gjøre dette, hvordan gjøres dette etter boken med innkallelse tidsfrister osv

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...