Jump to content

76S286U6

Medlemmer
  • Content Count

    15
  • Joined

Everything posted by 76S286U6

  1. Ok takker for god hjelp
  2. Hva betyr dette tvist om innløsnings sum ? Hvis prisen på aksjene er avgjort er det 14 dagers betalingsfrist ? Eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort
  3. Takker for svar Så da er egentlig forkjøpsretten forfalt da siden fristene er utløpt? og den opprinlige kjøperen får alle aksjene? Det er gått over en måned siden han fremsatte forkjøpsretten uten att aksjene er oppgjort § 4-23. Utøvelse av forkjøpsrett (1) Forkjøpsrett gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet som nevnt i § 4-20. (2) Innløsningssummen fastsettes etter reglene i § 4-17 femte og sjette ledd. Rettighetshaveren må innen fristen på to måneder i første ledd ha gjort det som er nødvendig for å få innløsningssummen bindende fastsatt etter en fremgangsmåte som er angitt i vedtektene eller i tilfelle ved å kreve skjønn. Oppnås det ikke enighet om innløsningssummen, skal dette avgjøres ved skjønn om ikke annet blir avtalt. (3) Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort. (4) Fristene i denne paragrafen kan ikke forlenges ved vedtektsbestemmelse.
×
×
  • Create New...