Jump to content
AnonymDiskusjon

Forelegg for bruk av narkotika

Recommended Posts

Hei,

 

Jeg har den siste tiden fått forelegg på bruk av narkotika, og forholdet er bevist ved hjelp av urinprøve. Påtalemyndigheten har kun bevis på dette forholdet. I brevet står det også at jeg ilegges en bot, og at å betale denne ikke medfører at jeg godtar forelegget.

I denne sammenhengen lurer jeg på om noen vet hvor vanlig det er at politiet bare henlegger saken, gitt at jeg betaler og ikke sender svar på tilbudet deres?

Grunnen til at jeg spør er fordi pengene for min del ikke er noe problem i det hele tatt. Straffen for meg blir eventuelt å ha noe på rullebladet da dette kan utsette mine planer videre i livet.


Takk for svar på forhånd.Anonymous poster hash: 64c01...b8d

Share this post


Link to post

For meg høres det ut som du bare har fått et forenklet forelegg. Bare betal boten og få saken ut av verden. Alternativet er ofte en rettssak med påfølgende dom. Det siste vil garantert komme på rullebladet, litt usikker på om et vanlig forelegg gjør det. 

Share this post


Link to post

For meg høres det ut som du bare har fått et forenklet forelegg. Bare betal boten og få saken ut av verden. Alternativet er ofte en rettssak med påfølgende dom. Det siste vil garantert komme på rullebladet, litt usikker på om et vanlig forelegg gjør det. 

Forenklet forelegg blir skrevet av politiet på stedet, og gis kun ved trafikkforseelser (toll har også en variant av dette som de bruker på mindre overtredelser). Et forenklet forelegg er et tilbud man får på stedet, og velger man å takke ja til dette regnes saken som avgjort. Takker man nei blir saken anmeldt og man får et forelegg i posten fra påtalemyndigheten.

 

Et forelegg kan man selv velge om man vil vedta eller ikke. Vedtar man, betaler man boten og får denne registrert på seg i bøteregisteret. Velger man å ikke vedta forelegget må man påregne å møte til hovedforhandling i tingretten. 

 

 

 

Jeg har den siste tiden fått forelegg på bruk av narkotika, og forholdet er bevist ved hjelp av urinprøve. Påtalemyndigheten har kun bevis på dette forholdet. I brevet står det også at jeg ilegges en bot, og at å betale denne ikke medfører at jeg godtar forelegget.

 

Det betyr at du må signere på om du vedtar forelegget eller om du ikke vedtar det (med eventuell kommentar om hvorfor du ikke vedtar) og sende dette inn til påtalemyndigheten innen 5 dager. Det er altså ikke nok å bare betale boten uten å ta skriftlig stilling til om du vedtar eller ikke.

 

Du skriver "påtalemyndigheten har kun bevis på dette forholdet"; er du i samme sak anmeldt for andre forhold? 

 

 

 

I denne sammenhengen lurer jeg på om noen vet hvor vanlig det er at politiet bare henlegger saken, gitt at jeg betaler og ikke sender svar på tilbudet deres?

 

 

Dersom du ikke svarer vil det ganske sikkert bli sendt ut et nytt forelegg. Fortsetter du å unnlate å ta stilling til om du vedtar eller ikke kan du risikere å få en politipatrulje på døra for å forkynne forelegget for deg. Saken henlegges nok ikke bare fordi man ikke gidder å ta stilling til forelegget.

 

 

Grunnen til at jeg spør er fordi pengene for min del ikke er noe problem i det hele tatt. Straffen for meg blir eventuelt å ha noe på rullebladet da dette kan utsette mine planer videre i livet.

 

Vedtar du forelegget vil dette bli registret i bøteregisteret, altså komme på rullebladet. Siden bruken er påvist gjennom urin vil du neppe nå frem i en eventuell rettssak heller, og dersom du blir dømt vil dette naturlig nok også komme på rullebladet.

 

Synd du har begynt å ruse deg på narkotika. Håper du klarer å legge det fra deg slik at du kanskje får realisert de planene du nå eventuelt må utsette. 

Edited by DeQu

Share this post


Link to post

For meg høres det ut som du bare har fått et forenklet forelegg. Bare betal boten og få saken ut av verden. Alternativet er ofte en rettssak med påfølgende dom. Det siste vil garantert komme på rullebladet, litt usikker på om et vanlig forelegg gjør det. 

Dette er ikke et forenklet forelegg

Share this post


Link to post

Som de andre skriver, dette er ikke et forenklet forelegg.

 

To ting slår aldri feil i tråder som dette. For det første melder noen forenklet forelegg, og for det andre knytter man større konsekvenser til det å ha en merknad på en vandelsattest enn det det faktisk er. Det er klart, det er aldri dumt og ikke ha det, men i realiteten er det færre scenarioer enn folk tror der et forelegg for brudd på for eksempel legemiddelloven stikker voldsomme kjepper i ens hjul. Regelverket rundt politiattester osv er noe fragmentert og kan virke komplisert. Det er for det første ikke sikkert at dine planer involverer en attest i det hele tatt, og for det andre at dersom det skulle gjøre det er det ikke sikkert dette forholdet i det hele tatt dukker opp der.

 

tl;dr: Ikke ta sorgene på forskudd. Men det høres for meg ikke ut som om at du slipper unna denne.

Edited by d'espresso

Share this post


Link to post

Som de andre skriver, dette er ikke et forenklet forelegg.

 

To ting slår aldri feil i tråder som dette. For det første melder noen forenklet forelegg, og for det andre knytter man større konsekvenser til det å ha en merknad på en vandelsattest enn det det faktisk er. Det er klart, det er aldri dumt og ikke ha det, men det er i realiteten svært, svært få scenarioer der et forelegg for brudd på for eksempel legemiddelloven stikker voldsomme kjepper i ens hjul. Regelverket rundt politiattester osv er noe fragmentert og kan virke komplisert. Det er for det første ikke sikkert at dine planer involverer en attest i det hele tatt, og for det andre at dersom det skulle gjøre det er det ikke sikkert dette forholdet i det hele tatt dukker opp der.

 

tl;dr: Ikke ta sorgene på forskudd. Men det høres for meg ikke ut som om at du slipper unna denne.

Nå er jeg enig i at en ikke skal ta sorgene sine på forskudd, men å si at at det i "realiteten er svært, svært få scenariorer hvor et forelegg for brudd på legemidelloven vil ha voldsomme kjepper" er nok feil. 

 

Hva som utgjør en "voldsom kjeppe i ens hjul" vil naturligvis variere og er sånt sett relativt, men at et slikt forhold kan få store konsekvenser er helt klart. 

 

En er eksempelvis utelukket fra å inneha visse stillinger, som f.eks politi, brannmann, låssmed, med mye mer. En kan også få sosiale begrensinger i relasjon til dette. Adopsjon, fosterhjem, osv. 

 

Jeg har lagt merke til at du i flere tråder her (om vandel) gir uttrykk for at folk legger for mye i vandel og merknader og at det er mye synsing. Det er egentlig ganske klare regler for når vandelsattester skal og kan gis, og hvilke vurderinger som skal tas, avhengig av hvilke område man er på. Den kompliserende faktoren vil eventuelt være at man vanskelig - i ethvert tilfelle -  kan si hva ett bestemt resultat vil bli for én bestemt person, i ett bestemt tilfelle. Det sagt, så er jeg - igjen - enig at en ikke skal ta sorgene på forskudd, men nå er personen inne på et jussforum og da kan det være greit å gi nøktern og riktig informasjon. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

 

Som de andre skriver, dette er ikke et forenklet forelegg.

 

To ting slår aldri feil i tråder som dette. For det første melder noen forenklet forelegg, og for det andre knytter man større konsekvenser til det å ha en merknad på en vandelsattest enn det det faktisk er. Det er klart, det er aldri dumt og ikke ha det, men det er i realiteten svært, svært få scenarioer der et forelegg for brudd på for eksempel legemiddelloven stikker voldsomme kjepper i ens hjul. Regelverket rundt politiattester osv er noe fragmentert og kan virke komplisert. Det er for det første ikke sikkert at dine planer involverer en attest i det hele tatt, og for det andre at dersom det skulle gjøre det er det ikke sikkert dette forholdet i det hele tatt dukker opp der.

 

tl;dr: Ikke ta sorgene på forskudd. Men det høres for meg ikke ut som om at du slipper unna denne.

Nå er jeg enig i at en ikke skal ta sorgene sine på forskudd, men å si at at det i "realiteten er svært, svært få scenariorer hvor et forelegg for brudd på legemidelloven vil ha voldsomme kjepper" er nok feil. 

 

Hva som utgjør en "voldsom kjeppe i ens hjul" vil naturligvis variere og er sånt sett relativt, men at et slikt forhold kan få store konsekvenser er helt klart. 

 

En er eksempelvis utelukket fra å inneha visse stillinger, som f.eks politi, brannmann, låssmed, med mye mer. En kan også få sosiale begrensinger i relasjon til dette. Adopsjon, fosterhjem, osv. 

 

Jeg har lagt merke til at du i flere tråder her (om vandel) gir uttrykk for at folk legger for mye i vandel og merknader og at det er mye synsing. Det er egentlig ganske klare regler for når vandelsattester skal og kan gis, og hvilke vurderinger som skal tas, avhengig av hvilke område man er på. Den kompliserende faktoren vil eventuelt være at man vanskelig - i ethvert tilfelle -  kan si hva ett bestemt resultat vil bli for én bestemt person, i ett bestemt tilfelle. Det sagt, så er jeg - igjen - enig at en ikke skal ta sorgene på forskudd, men nå er personen inne på et jussforum og da kan det være greit å gi nøktern og riktig informasjon. 

 

Nei, en er ikke utelukket fra å være for eksempel låsesmed. Det som er den kompliserende faktoren her er eksempelet med for eksempel vekterstillinger. Der er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om saken er av en slik karakter at den skal utelukke fra stillingen. Poenget er med andre ord at selv der uttømmende attester kan kreves, så er det ikke nødvendigvis sagt at man ikke får for eksempel en stilling på grunn av merknaden. Det er en kompliserende faktor.

 

Det er mye synsing om vandel generelt, også på dette forumet. Det er det lite tvil om. Selv om det er klare regler for når attester kan utstedes er likevel regelverket noe fragmentert og blant annet spredt ut over forskrifter. Hvilken betydning en merknad har kan det hende man må dykke ned i et rundskriv for å kunne få svar på, og mitt inntrykk er i alle fall at det er mye feilinformasjon og misoppfatninger ute og går.

 

Det er nettopp nøktern og riktig informasjon jeg er interessert i at skal komme frem her, spesielt i jusforumet. Da hjelper det lite at det ved hver eneste tråd der vandel diskuteres kastes ut "ja ja, det var det livet", eller "ja ja, ikke noe USA for life på deg!". Det slår aldri feil.

 

Jeg ser dog i ettertid at "svært, svært få" kan være noe absolutt.

Edited by d'espresso

Share this post


Link to post

Så.. kan herrene, istedenfor å kverulere, fortelle oss vanlige dødelige om TS slipper inn i USA eller ikke pga. dette ? 

 

Sakset fra den store klokeboken: "Har man blitt arrestert eller dømt for noe forhold knyttet til narkotika faller man utenfor Visa Waiver programmet. Det samme gjelder hvis man er arrestert eller dømt for en forseelse eller en forbrytelse som viser såkalt "moral turpitude"."

Share this post


Link to post

 

 

Som de andre skriver, dette er ikke et forenklet forelegg.

 

To ting slår aldri feil i tråder som dette. For det første melder noen forenklet forelegg, og for det andre knytter man større konsekvenser til det å ha en merknad på en vandelsattest enn det det faktisk er. Det er klart, det er aldri dumt og ikke ha det, men det er i realiteten svært, svært få scenarioer der et forelegg for brudd på for eksempel legemiddelloven stikker voldsomme kjepper i ens hjul. Regelverket rundt politiattester osv er noe fragmentert og kan virke komplisert. Det er for det første ikke sikkert at dine planer involverer en attest i det hele tatt, og for det andre at dersom det skulle gjøre det er det ikke sikkert dette forholdet i det hele tatt dukker opp der.

 

tl;dr: Ikke ta sorgene på forskudd. Men det høres for meg ikke ut som om at du slipper unna denne.

Nå er jeg enig i at en ikke skal ta sorgene sine på forskudd, men å si at at det i "realiteten er svært, svært få scenariorer hvor et forelegg for brudd på legemidelloven vil ha voldsomme kjepper" er nok feil. 

 

Hva som utgjør en "voldsom kjeppe i ens hjul" vil naturligvis variere og er sånt sett relativt, men at et slikt forhold kan få store konsekvenser er helt klart. 

 

En er eksempelvis utelukket fra å inneha visse stillinger, som f.eks politi, brannmann, låssmed, med mye mer. En kan også få sosiale begrensinger i relasjon til dette. Adopsjon, fosterhjem, osv. 

 

Jeg har lagt merke til at du i flere tråder her (om vandel) gir uttrykk for at folk legger for mye i vandel og merknader og at det er mye synsing. Det er egentlig ganske klare regler for når vandelsattester skal og kan gis, og hvilke vurderinger som skal tas, avhengig av hvilke område man er på. Den kompliserende faktoren vil eventuelt være at man vanskelig - i ethvert tilfelle -  kan si hva ett bestemt resultat vil bli for én bestemt person, i ett bestemt tilfelle. Det sagt, så er jeg - igjen - enig at en ikke skal ta sorgene på forskudd, men nå er personen inne på et jussforum og da kan det være greit å gi nøktern og riktig informasjon. 

 

Nei, en er ikke utelukket fra å være for eksempel låsesmed. Det som er den kompliserende faktoren her er eksempelet med for eksempel vekterstillinger. Der er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om saken er av en slik karakter at den skal utelukke fra stillingen. Poenget er med andre ord at selv der uttømmende attester kan kreves, så er det ikke nødvendigvis sagt at man ikke får for eksempel en stilling på grunn av merknaden. Det er en kompliserende faktor.

 

Det er mye synsing om vandel generelt, også på dette forumet. Det er det lite tvil om. Selv om det er klare regler for når attester kan utstedes er likevel regelverket noe fragmentert og blant annet spredt ut over forskrifter. Hvilken betydning en merknad har kan det hende man må dykke ned i et rundskriv for å kunne få svar på, og mitt inntrykk er i alle fall at det er mye feilinformasjon og misoppfatninger ute og går.

 

Det er nettopp nøktern og riktig informasjon jeg er interessert i at skal komme frem her, spesielt i jusforumet. Da hjelper det lite at det ved hver eneste tråd der vandel diskuteres kastes ut "ja ja, det var det livet", eller "ja ja, ikke noe USA for life på deg!". Det slår aldri feil.

 

Jeg ser dog i ettertid at "svært, svært få" kan være noe absolutt.

 

Det stemmer at man i teorien ikke kan si at en person er utelukket fra en stilling på bakgrunn av en merknad i vandelsattesten. Årsaken til at jeg sier det er at jeg i praksis - og etter min erfaring - aldri har opplevd at en person med en narkotikaovertredelse har fått jobb som krever plettfri vandel. Mao politi, brannvesen, osv. 

 

Hvem vet, vi er over i et politisk skifte hva gjelder synet på narkotika i samfunnet så det kan godt hende at det i fremtiden vil kunne blitt sett på anderledes. Formuleringen min kunne da godt ha tatt høyde for det, men slik det er per i dag vil man i praksis aldri inneha jobb som krever plettfri vandel dersom man har en narkotikaovertredelse. 

 

Du har rett i at det er opp til arbeidsgiver å foreta vandelsvurderingen, jeg har heller ikke hevdet noe annet, og det er grunnen til at jeg sa at den kompliserende faktoren er vanskelig å si i den enkelte sak. Utstedelsen derimot følger av klare regler. Enten via lov, eller forskrift. At tilgjengeligheten kanskje ikke er like lett for alle å finne er en annen ting, og jeg skal ikke hevde at det for alle er like lett og forståelig og finne alle tilfeller hvor vandel skal utstedes.

 

Dersom man likevel skulle befinne seg i en situasjon hvor det kreves vandel er veien ikke lang for å se hjemmelen. 

Share this post


Link to post

Så.. kan herrene, istedenfor å kverulere, fortelle oss vanlige dødelige om TS slipper inn i USA eller ikke pga. dette ? 

 

Sakset fra den store klokeboken: "Har man blitt arrestert eller dømt for noe forhold knyttet til narkotika faller man utenfor Visa Waiver programmet. Det samme gjelder hvis man er arrestert eller dømt for en forseelse eller en forbrytelse som viser såkalt "moral turpitude"."

Man kan fint slippe inn i USA pga en narkotikaovertredelse. Om man slipper inn eller ikke er helt opp til amerikanske myndigheter og varierer fra person til person. Man faller utenfor Visa Waiver programmet, og det som er "vanlig" prosedyre er å kontakte  ambassaden, hvor man deretter gjennomfører et intervju. 

Share this post


Link to post

 

 

 

Som de andre skriver, dette er ikke et forenklet forelegg.

 

To ting slår aldri feil i tråder som dette. For det første melder noen forenklet forelegg, og for det andre knytter man større konsekvenser til det å ha en merknad på en vandelsattest enn det det faktisk er. Det er klart, det er aldri dumt og ikke ha det, men det er i realiteten svært, svært få scenarioer der et forelegg for brudd på for eksempel legemiddelloven stikker voldsomme kjepper i ens hjul. Regelverket rundt politiattester osv er noe fragmentert og kan virke komplisert. Det er for det første ikke sikkert at dine planer involverer en attest i det hele tatt, og for det andre at dersom det skulle gjøre det er det ikke sikkert dette forholdet i det hele tatt dukker opp der.

 

tl;dr: Ikke ta sorgene på forskudd. Men det høres for meg ikke ut som om at du slipper unna denne.

Nå er jeg enig i at en ikke skal ta sorgene sine på forskudd, men å si at at det i "realiteten er svært, svært få scenariorer hvor et forelegg for brudd på legemidelloven vil ha voldsomme kjepper" er nok feil. 

 

Hva som utgjør en "voldsom kjeppe i ens hjul" vil naturligvis variere og er sånt sett relativt, men at et slikt forhold kan få store konsekvenser er helt klart. 

 

En er eksempelvis utelukket fra å inneha visse stillinger, som f.eks politi, brannmann, låssmed, med mye mer. En kan også få sosiale begrensinger i relasjon til dette. Adopsjon, fosterhjem, osv. 

 

Jeg har lagt merke til at du i flere tråder her (om vandel) gir uttrykk for at folk legger for mye i vandel og merknader og at det er mye synsing. Det er egentlig ganske klare regler for når vandelsattester skal og kan gis, og hvilke vurderinger som skal tas, avhengig av hvilke område man er på. Den kompliserende faktoren vil eventuelt være at man vanskelig - i ethvert tilfelle -  kan si hva ett bestemt resultat vil bli for én bestemt person, i ett bestemt tilfelle. Det sagt, så er jeg - igjen - enig at en ikke skal ta sorgene på forskudd, men nå er personen inne på et jussforum og da kan det være greit å gi nøktern og riktig informasjon. 

 

Nei, en er ikke utelukket fra å være for eksempel låsesmed. Det som er den kompliserende faktoren her er eksempelet med for eksempel vekterstillinger. Der er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om saken er av en slik karakter at den skal utelukke fra stillingen. Poenget er med andre ord at selv der uttømmende attester kan kreves, så er det ikke nødvendigvis sagt at man ikke får for eksempel en stilling på grunn av merknaden. Det er en kompliserende faktor.

 

Det er mye synsing om vandel generelt, også på dette forumet. Det er det lite tvil om. Selv om det er klare regler for når attester kan utstedes er likevel regelverket noe fragmentert og blant annet spredt ut over forskrifter. Hvilken betydning en merknad har kan det hende man må dykke ned i et rundskriv for å kunne få svar på, og mitt inntrykk er i alle fall at det er mye feilinformasjon og misoppfatninger ute og går.

 

Det er nettopp nøktern og riktig informasjon jeg er interessert i at skal komme frem her, spesielt i jusforumet. Da hjelper det lite at det ved hver eneste tråd der vandel diskuteres kastes ut "ja ja, det var det livet", eller "ja ja, ikke noe USA for life på deg!". Det slår aldri feil.

 

Jeg ser dog i ettertid at "svært, svært få" kan være noe absolutt.

 

Det stemmer at man i teorien ikke kan si at en person er utelukket fra en stilling på bakgrunn av en merknad i vandelsattesten. Årsaken til at jeg sier det er at jeg i praksis - og etter min erfaring - aldri har opplevd at en person med en narkotikaovertredelse har fått jobb som krever plettfri vandel. Mao politi, brannvesen, osv. 

 

Hvem vet, vi er over i et politisk skifte hva gjelder synet på narkotika i samfunnet så det kan godt hende at det i fremtiden vil kunne blitt sett på anderledes. Formuleringen min kunne da godt ha tatt høyde for det, men slik det er per i dag vil man i praksis aldri inneha jobb som krever plettfri vandel dersom man har en narkotikaovertredelse. 

 

Du har rett i at det er opp til arbeidsgiver å foreta vandelsvurderingen, jeg har heller ikke hevdet noe annet, og det er grunnen til at jeg sa at den kompliserende faktoren er vanskelig å si i den enkelte sak. Utstedelsen derimot følger av klare regler. Enten via lov, eller forskrift. At tilgjengeligheten kanskje ikke er like lett for alle å finne er en annen ting, og jeg skal ikke hevde at det for alle er like lett og forståelig og finne alle tilfeller hvor vandel skal utstedes.

 

Dersom man likevel skulle befinne seg i en situasjon hvor det kreves vandel er veien ikke lang for å se hjemmelen. 

 

 

 

 

Likevel blir det for lett å melde at man er utelukket fra yrker som låsesmed, brannmann o.l. på grunn av et forelegg for brudd på for eksempel legemiddelloven § 31 jf. 24, all den tid det ikke er lovfestet at man faktisk blir det. Igjen, det blir feil å si kategorisk at jobbene krever det. Da hadde ikke vektere med merknader på uttømmende attest eksistert. Og det gjør det.

Jeg kjenner blant annet en person som jobber som vekter som har et brudd på legemiddelloven på samvittigheten. Det finnes sågar også folk i politiet med merknader på uttømmende vandelsattest (relatert til overtredelsen det snakkes om i denne tråden nevner PHS eksplisitt på sine sider at overtredelser på narkotikalovbrudd utelukker, men poenget er like fullt at det går an å jobbe selv i politiet uten plettfri vandel).. 

 

Det kan ikke settes likhetstegn mellom "mulighet til å kreve uttømmende attest" og "krever plettfri vandel". Dette er en misforståelse som ofte gjøres, noe denne tråden også viser. Det er dette, og når attest i det hele tatt kan kreves utstedt, og også hva den inneholder, jeg vil komme til livs.

 

Men, det virker som om vi i det store og det hele er enige, egentlig, og jeg ser at min "svært, svært få scenarioer" blir uheldig. Endrer dette nå.

 

 

 

 

Så.. kan herrene, istedenfor å kverulere, fortelle oss vanlige dødelige om TS slipper inn i USA eller ikke pga. dette ? 

 

Sakset fra den store klokeboken: "Har man blitt arrestert eller dømt for noe forhold knyttet til narkotika faller man utenfor Visa Waiver programmet. Det samme gjelder hvis man er arrestert eller dømt for en forseelse eller en forbrytelse som viser såkalt "moral turpitude"."

Det er riktig som Mohdaw skriver. Man faller utenfor VWP og vil få ESTA nektet. Du må dermed søke om visum (slik alle andre utenfor VWP også må), noe som innebærer intervju på ambassaden. Gangen i det hele er at du får status som "inadmissable", og søker om en "waiver" for å overkomme dette. En rekke faktorer kommer inn, som alvorlighetsgrad og hvor lenge siden det er o.l. Er opp til ambassaden (som drives av Department of State) om de anbefaler at du skal få en waiver eller ikke, så er det opp til Dep. of Homeland Security (DHS) å innvilge fritaket eller ikke.

Jeg har hjulpet et par med prosessen, som har fått visum og reist. Men, ja, jeg er helt enig i at dette kommer inn under definisjonen "kjepper i hjulene". Da jeg skrev kjepper i ens hjul ovenfor tenkte jeg primært på virkninger her i Norge. Men, ja, det med reise til USA er en kjepp (men ofte overkommelig).

Edited by d'espresso

Share this post


Link to post

Jeg kjenner blant annet en person som jobber som vekter som har et brudd på legemiddelloven på samvittigheten. Det finnes sågar også folk i politiet med det (nå nevner PHS eksplisitt på sine sider at overtredelser på narkotikalovbrudd utelukker, men poenget er like fullt at det går an å jobbe selv i politiet uten plettfri vandel).. 

Mener du her at det er personer som jobber som politi, i politiet, som har brudd på legemiddelloven på rullebladet? og da spesifikt brudd på narkotikalovgivningen? Eller var det mer generelt at du vet om folk i politiet som ikke har plettfri vandel?

 

Det er riktig at dersom man søker PHS med f.eks narkotikaovertredelser, kjøring i ruspåvirket tilstand, eller voldshandlinger på seg, så utelukkes man for opptak. Det er videre åpnet for å utvise et skjønn rundt plettfri vandel dersom forholdet man er bøtelagt for er av en bagatellmessig art og ligger langt tilbake i tid. Blant annet vet jeg at urinering på offentlig sted er et forhold som kan slippe gjennom som bagatellmessig. 

 

Videre så kreves det plettfri vandel i politiet ellers. Men dersom man har fast stilling som politi et sted, så har man et mye større vern mot å bli oppsagt/avskjediget, enn man har når man skal bli ansatt. Man kan derfor fortsette å jobbe der man er selv om man har fått forelegg for et mindre alvorlig straffbart forhold, men man vil kanskje få vanskeligheter med å få jobb andre plasser om man søker seg dit.

 

Et typisk eksempel er fartsovertredelser som fører til forelegg og førerkortbeslag. Dette vil i utgangspunktet utelukke fra opptak ved PHS, men vil ikke være nok til at man mister jobben sin som politi.

 

Men jeg kan vanskelig se for meg at politibetjenter som blir tatt for å bruke narkotika får fortsette i jobben. Ser ikke hvordan arbeidsgiver og andre kollega kan klare å ha tillit til at vedkommende skal håndtere for eksempel hemmelig informasjon rundt narkotikamiljøet, eller narkotikabeslag dersom han tidligere enten har stjålet dette fra jobb, eller har tilknytning til et kriminelt rusmiljø hvor han skaffer seg narkotika. Det finnes flere eksempler på at elever ved PHS har måttet avslutte studiet kun på bakgrunn av kontakt med kriminelle miljøer. 

Share this post


Link to post

 

Jeg kjenner blant annet en person som jobber som vekter som har et brudd på legemiddelloven på samvittigheten. Det finnes sågar også folk i politiet med det (nå nevner PHS eksplisitt på sine sider at overtredelser på narkotikalovbrudd utelukker, men poenget er like fullt at det går an å jobbe selv i politiet uten plettfri vandel).. 

Mener du her at det er personer som jobber som politi, i politiet, som har brudd på legemiddelloven på rullebladet? og da spesifikt brudd på narkotikalovgivningen? Eller var det mer generelt at du vet om folk i politiet som ikke har plettfri vandel?

 

Sistnevnte, at det finnes folk i politiet uten plettfri vandel.

Ser hvordan det kunne tolkes begge veier, fikset nå :)

Edited by d'espresso

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...