Jump to content
Sign in to follow this  
McFly

Skattekonkurransen mellom land, verdens undergang?

Recommended Posts

Jeg har en tid lest gjennom endel av argumentene her. Endel av disse går på at økonomien i de nordiske landene går dårlig fordi skattene er for høye. Ja, de nordiske skattene kunne nok vært noe lavere. Dette er både fordi velferdsnivået kan være noe lavere uten at det blir noen katastrofe og at tjenestene ihvertfall i Norge produseres så ineffektivt at det er endel penger å hevde.

 

Det er andre ting som de som fremhever denne konkurransen faktisk glemmer. En er at det med store offentlige underskudd slettes ikke er et fenomen som kun gjelder velferdsstatene. Ser man på Europa er det jo faktisk land med svært beskjeden velferdsstat, og som mangler sentrale ordninger som sosialtrygd slik at det spørs om de i det hele tatt kan kalles for velferdsstater, slik som Spania og Hellas. Ser man på land uten velferdsstat så har også flere av disse enorme underskudd og gjeld. Dette gjelder blant annet USA, Japan og Singapore. Dette er også land som allerede har så liten statlig velferd, at radikale kutt ikke er politisk mulig og i noen tilfeller ei heller praktisk mulig. De er allerede på det minimum av statlige utgifter som skal til for å drive en moderne stat.

 

Saken blir da heller at folk i de fleste rike land, og da er de nordiske land et unntak, rett og slett betaler for lite skatt. Folk betaler rett og slett mindre skatt enn det som er nødvendig for å drive staten, og dette gjelder også de statene som ikke har noen omfattende offentlig velferd. Skatter man de rike mer flytter kapitalen ut og det kan påvirke veksten og investeringene. Å skatte de fattige og arbeiderklassen mer er ikke en løsning. Både fordi de vil få det for dårlig om de skatter mye mer, samt at tilstrekkelig med penger rett og slett ikke finnes der.

 

Det eneste stedet hvor disse pengene faktisk finnes blir da middelklassen og særlig den øvre middelklassen. Problemet er jo at disse gjerne flytter ut eller arbeidsplassene flyttes om skattene økes noe særlig. Problemet er på den andre side at denne konkurransen om kompetanse og kapital driver skattene så langt ned at man ikke har råd til å drive skatten, noe som er iferd med å skape en økonomisk katastrofe over hele verden. Man kan derfor spørre seg om denne økonomiske modellen med internasjonal kompetanse rett og slett er bærekraftig? Det blir da ikke høyskattemodellen med tollgrenser som ikke er bærekraftig, men modellen med frihandel og demokrati.

Share this post


Link to post

Statsgjelden kommer fra at folk forventer flere og flere tjenester, men vil ikke betale mer skatt. Dette kan vi spesielt se fra søreuroperiske land hvor folk flest er idioter, men blir fort veldig sure når de enten øker skatten eller reduserer utgiftene. Eller i USA hvor det politiske systemet skaper problemer, fordi senatfolk jobber bare for staten sin, ikke for landet sitt. Dette er hva som skaper gjeldsproblemene i forskjellige land. Skandinaviske land har ikke hatt så mye problemer, fordi folk finner seg i høyere skatter og da trenger man ikke å redusere den, men det skal nevnes at land som Australia og New Zealand har klart å holde gjelden nede til tross for lave skatter. Det er ingen uenighet at det ikke er lurt å ha underskudd, skattekutt skal komme med reduksjon i offentlige utgifter.

 

Noen land bør egentlig kutte offentlige utgifter, men la oss ta Singapore. De har en betydlig offentlig gjeld. Det de bør gjøre er å sette opp skatten sånn at den kan dekke deres nødvendige offentlige utgifter. Jeg tror du overdriver noe skattens betydning. Folk flytter ikke ut, fordi skattenivået blir et par hakk høyere. Det er andre ting i livet som er viktigere enn om man skatter 22% eller 18% f.eks. Det viktigste er ikke å ha lavest skatter som mulig, det viktigste er å sørge for at det er gode forhold for bedriftene og ansatte. F.eks. bør man la folk få kunne jobbe så mange timer de vil, man bør ikke ha masse krevende skatter som formuskatten, fagforeninger bør ikke eksistere og skattenivået bør være moderat.

Share this post


Link to post
Statsgjelden kommer fra at folk forventer flere og flere tjenester, men vil ikke betale mer skatt. Dette kan vi spesielt se fra søreuroperiske land hvor folk flest er idioter, men blir fort veldig sure når de enten øker skatten eller reduserer utgiftene. Eller i USA hvor det politiske systemet skaper problemer, fordi senatfolk jobber bare for staten sin, ikke for landet sitt. Dette er hva som skaper gjeldsproblemene i forskjellige land. Skandinaviske land har ikke hatt så mye problemer, fordi folk finner seg i høyere skatter og da trenger man ikke å redusere den, men det skal nevnes at land som Australia og New Zealand har klart å holde gjelden nede til tross for lave skatter. Det er ingen uenighet at det ikke er lurt å ha underskudd, skattekutt skal komme med reduksjon i offentlige utgifter.

 

Noen land bør egentlig kutte offentlige utgifter, men la oss ta Singapore. De har en betydlig offentlig gjeld. Det de bør gjøre er å sette opp skatten sånn at den kan dekke deres nødvendige offentlige utgifter. Jeg tror du overdriver noe skattens betydning. Folk flytter ikke ut, fordi skattenivået blir et par hakk høyere. Det er andre ting i livet som er viktigere enn om man skatter 22% eller 18% f.eks. Det viktigste er ikke å ha lavest skatter som mulig, det viktigste er å sørge for at det er gode forhold for bedriftene og ansatte. F.eks. bør man la folk få kunne jobbe så mange timer de vil, man bør ikke ha masse krevende skatter som formuskatten, fagforeninger bør ikke eksistere og skattenivået bør være moderat.

 

Skal innrømme av at det var en gledelig overraskelse av at alle personer var det faktisk du som svarte på det innlegget handler om :)

 

Hvorfor har Australia og New Zealand så lav gjeld, de har vel stort sett den samme velferden og skattenivået som Storbritannia og mer velferd enn Irland. Er de rett og slett bedre drevet eller går bedre økonomisk ellers?

 

Jeg tror ikke at problemet nødvendigvis er at folk faktisk flytter på grunn av skattene, men at myndighetene enten tror de vil gjøre det eller bruke det som unnskyldning for å redusere skattene til sine egne velgere.

 

Det er vel vanskelig med høyere skatter i Singapore og USA fordi folk betaler for mesteparten av sin egen velferd, og derfor trenger hvert øre de kan få.

 

Folk i Sør Europa er idioter, det stemmer. Holdningsundersøkelser fra de landene, særlig Italia, viser jo at folket både hater staten men elsker velferdsstaten. Med slike holdningskombinasjoner er det ikke rart at ting går til helvete der nede.

 

Jeg synes at uten fagforeninger og trygdeordninger for arbeidsføre uten alt for strenge krav, så blir de ressurssvake i alt for stor grad prisgitt de ressurssterke.

Share this post


Link to post

Få en slutt på skatteparadiser hadde vært en god start. De rikeste må også skattes mye mer, de betaler jo en mye mindre prosentandel av rikdommen sin enn det gjennomsnittsborgeren gjør.

Share this post


Link to post
Få en slutt på skatteparadiser hadde vært en god start. De rikeste må også skattes mye mer, de betaler jo en mye mindre prosentandel av rikdommen sin enn det gjennomsnittsborgeren gjør.

Buuuhuuuu! Klassisk sosialistisk tankegang dette. Hvorfor er det så fornuftig å skatte kapitalistene like hardt som folk generelt? Hvorfor er det fornuftig å skatte kapital som stortsett brukes til å SKAPE verdier like hardt som kapital som kun FORBRUKER verdier? Er det fordi du Rødt, SV og kristin halvorsen sier det, eller kanskje også Marx? Eller ligger det et mer rasjonelt syn i grunn?

Edited by whiteknuckleit

Share this post


Link to post
Få en slutt på skatteparadiser hadde vært en god start. De rikeste må også skattes mye mer, de betaler jo en mye mindre prosentandel av rikdommen sin enn det gjennomsnittsborgeren gjør.

Buuuhuuuu! Klassisk sosialistisk tankegang dette. Hvorfor er det så fornuftig å skatte kapitalistene like hardt som folk generelt? Hvorfor er det fornuftig å skatte kapital som stortsett brukes til å SKAPE verdier like hardt som kapital som kun FORBRUKER verdier? Er det fordi du Rødt, SV og kristin halvorsen sier det, eller kanskje også Marx? Eller ligger det et mer rasjonelt syn i grunn?

Mengden penger en rik person har representer på ingen måte hvor hardt personen jobber.

 

Hva er det som får deg til å mene at dette er penger som vil gå til investeringer uansett? Disse menneskene er en byrde for samfunnet når det eneste de gjør er å samle opp store mengder kapital som ikke brukes. La dem heller blir skattet slik at pengene kan brukes til å skape jobber og verdier. Rike mennesker klarer seg uansett. Det er virkelig ikke synd på dem.

Share this post


Link to post
Buuuhuuuu! Klassisk sosialistisk tankegang dette. Hvorfor er det så fornuftig å skatte kapitalistene like hardt som folk generelt? Hvorfor er det fornuftig å skatte kapital som stortsett brukes til å SKAPE verdier like hardt som kapital som kun FORBRUKER verdier? Er det fordi du Rødt, SV og kristin halvorsen sier det, eller kanskje også Marx? Eller ligger det et mer rasjonelt syn i grunn?

 

De rike burde ikke skatte mer i Norge, men i land som USA, Japan og Singapore burde de rike skatte mer kort og godt fordi staten trenger pengene for å ikke gå konkurs.

Share this post


Link to post
Mengden penger en rik person har representer på ingen måte hvor hardt personen jobber.

Også? Hvorfor er dette et godt argument? Med den logikken der, så burde jo hardtarbeidende vaskedamer og og burgerflippere lønnes HØYERE enn en smart ingeniør som stortsett har sotte på ræva heile livet, men som klare å tegne/produsere noe av stor verdi som folk setter pris på. Han burde jo da belønnes MINDRE enn vaskedamer og og burgerflippere fordi han ikke har jobbet like hardt som dem.

 

Hvorfor kan man ikke ha som regel at man belønnes etter hvor mye verdi man skaper?

 

Hva er det som får deg til å mene at dette er penger som vil gå til investeringer uansett?

Det er jo en kjennsgærning at kapitalister bruker kun noen få prosent av det dem tjener på seg selv, mens resten går til invisteringer. Er jo strengtatt derfor de ER kapitalister FORDI de invisterer.

 

Disse menneskene er en byrde for samfunnet når det eneste de gjør er å samle opp store mengder kapital som ikke brukes.

Hvorfor skulle kapitalistene spare opp store mengder kapital? Hadde det ikke vært bedre å invistere dem slik at de kan tjene ENDA mere penger? Og hvis det du sier faktisk er riktig; Hvorfor går så mange bedrifter konkurs under finanskrisa og staten må redde de? Hvis de hadde så enorme mengder kapital oppspart så skulle de vell enkelt kunne redde seg selv, sant?

 

Liker egentlig ikke å mase etter kilder da mange bruker det som et "argument" for å slippe å svare, men det du skriver her lyser så jævli GALT at jeg bare MÅ spørre etter det.

 

Det du sier er nok uannsett noe du lirer av deg i mangel på argumenter. Høres egentlig bare ut som vanlig kapitalist-hat som du har hente fra venstre-ekstreme nettsider. Har aldri hørt sosialdemokrater si noe slikt..

 

La dem heller blir skattet slik at pengene kan brukes til å skape jobber og verdier.

Kan ikke tolke det her som noe annet enn at du vil ha planøkonomi? Det du sier er uannsett galt siden så og si all verdiskapning foregår i privat sektor..

 

Rike mennesker klarer seg uansett. Det er virkelig ikke synd på dem.

Der her er fortsatt ikke ordentlige argumenter..

 

De rike burde ikke skatte mer i Norge, men i land som USA, Japan og Singapore burde de rike skatte mer kort og godt fordi staten trenger pengene for å ikke gå konkurs.

En ærlig sak det. Blir vell neppe mye frihet på folk om staten skulle gå konkurs.

Edited by whiteknuckleit

Share this post


Link to post

Jeg har slettes ikke påstått at folk ikke burde lønnes høyere for å ta utdannelse og drive med krevende intellektuellt arbeid, jeg mener man godt kan betale smarte folk enda mer. :) Men å påstå at hvor mye penger du har er et tegn på hvor hardt du jobber, det er bare feil.

 

Om en bedrift går konkurs eller ikke er jo selvfølgelig ikke bare prisgitt hvor mye oppspart kapital man har, men også om noen faktisk vil bruke disse pengene på å drive bedriften med underskudd. Det blir galt å påstå at bedrifter ikke kan gå under bare pga. at de har oppspart kapital, når markedet svikter fordi ingen vil bruke penger lengre.

 

Jeg ønsker heller ikke planøkonomi, og det er mange ting jeg ikke synes staten har noe med å drive, men det er faktisk staten som står for mesteparten av forskningen og innovasjonen her i landet iflg. SSB. Små bedrifter er jo de virkelige verdiskaperne og innovatørene, og skatting av storselskaper og de rikeste burde brukes til subsidier og lån til entrepenører, for dermed å øke innovasjon og konkurranse, som dermed kommer alle tilgode.

Share this post


Link to post
Men å påstå at hvor mye penger du har er et tegn på hvor hardt du jobber, det er bare feil.

 

Og det her har jeg vell strengt tatt ALDRI hevdet, er jo bare å lese eksemplet mitt det. Jeg viste jo faktisk til at det er det IKKE er hvor hardt man jobber, men markedsverdien som bestemmer lønna. Har man lav markedsverdi så kan man gjærne jobbe livet av seg uten at det nødvendigvis gir så mye høyere lønn..

 

Om en bedrift går konkurs eller ikke er jo selvfølgelig ikke bare prisgitt hvor mye oppspart kapital man har, men også om noen faktisk vil bruke disse pengene på å drive bedriften med underskudd. Det blir galt å påstå at bedrifter ikke kan gå under bare pga. at de har oppspart kapital, når markedet svikter fordi ingen vil bruke penger lengre.

Det her er jo også noe jeg IKKE har hevdet. Jeg bare svarte på den feilaktige påstanden din om at bedriftene sitter på ENORME mengder oppspart kapital som du ikke bruker fordi de liksom er noen "onde gjærringer", en påstand du forøvrige ikke har begrunnet eller vist kilde til, selv om jeg spurte etter det..

 

Jeg ønsker heller ikke planøkonomi, og det er mange ting jeg ikke synes staten har noe med å drive, men det er faktisk staten som står for mesteparten av forskningen og innovasjonen her i landet iflg. SSB. Små bedrifter er jo de virkelige verdiskaperne og innovatørene, og skatting av storselskaper og de rikeste burde brukes til subsidier og lån til entrepenører, for dermed å øke innovasjon og konkurranse, som dermed kommer alle tilgode.

 

Det er jo grense for hvor mange innovatører og entrepenører man kan ha, så da spørs det vell hvor hardt man treng å beskatte store bedrifter/kapitalister for å kunne finansiere disse folka. Neppe så hardt som du vil.. Spørs vell i det hele tatt om man trenger å subsidiere dem, er det ikke nok med mere gunstige skatteregler. En litt annen ting, selv om det henger sammen, er jo hvor mange arbeidsplasser grundere klarer å skape. Greit nok, de smarte klarer kanskje å finne opp noen nyttige ting som folk setter pris på, men det er jo kapitalistene og fabrikkeierne som faktisk må produsere varene. Dessuten er kapitalakkumulasjon BRA fordi det gjør at kapitalistene har råd til å invistere i store nyttige prosjekter, mer effektive fabrikker og lignende som grundere aldri vil være i nærheten av å kunne gjøre.

Edited by whiteknuckleit

Share this post


Link to post

Nå er det faktisk små og mellomstore bedrifter her i landet som ansetter flest personer.

 

Mange mindre produsenter driver jo også og lager ting sammen ved å dele på fabrikkene, slik at man slipper at ett selskap må drive med store investeringer. Ta f.eks. AMD som skillte ut chip-produksjonen sin, og nå driver dette som et eget selskap som samarbeider med mange andre teknologiselskaper som også betaler for fabrikkene.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...