Jump to content

Garegaupa

Medlemmer
 • Content Count

  1434
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

81 :)

About Garegaupa

 • Birthday 02/09/1981

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

10730 profile views
 1. No ser eg forresten at eg truleg har eit anna problem... Gjenstanden det er snakk om er eit smykke av sylv. Ut frå det eg kan lese hjå Posten så kan ting tyde på at dette rett og slett ikkje er lov å sende til USA i det heile teke, uavhengig av verdi/forsikring... 🤔 Nettsidene til Posten verkar likevel rimeleg tvitydige. På ei generell side som går på sendingar til utlandet står dette på lista over ting som er forbode å sende (mi utheving): Slik sett skulle ein tru at det var berre brevpost og ikkje pakker som er problematiske med tanke på denne typen innhald. På sida for sending av pakker til utlandet står likevel dette (igjen mi utheving): Kva for ein av desse skal ein rette seg etter, tru? Og kva er eventuelt årsaka, er det edle metall i seg sjølve som er problemet, eller er det at Posten ikkje vil ha ansvaret? Eg kan godt ta sjansen på å sende dette med avgrensa eller manglande forsikring, men eg har ikkje noko ynskje om å kome i klammeri med tollmyndigheitene i USA. Ut frå søk på nettet så har eg sett indikasjonar på at ein kan få problem med eventuelle framtidige søknadar om visum til USA viss ein legg seg ut med tollvesenet der borte. Så lurar eg òg på kvar grensa går. Der finst då til dømes AV-utstyr og kablar med gullkontaktar. Vil dette òg vere forbode? Eller er det berre når det kjem over ei uspesifisert grense som heiter "verdifullt", slik som i teksten eg siterar over? No har eg prøva å søkje att og fram på dette på nettet i to dagar, og eg har ikkje blitt noko klokare... 🥴
 2. He he, ja, ikkje mykje vits viss ein lyt betale like mykje som det innhaldet kostar for å vere fullforsikra... 😅 I løpet av mine over førti år på denne kloden så har eg aldri opplevd at noko eg har sendt med posten (verken innan- eller utanlands) har forsvunne, så det er vel ikkje så rare sjansen å ta. ☺️
 3. Heisann! Kva slags løysing ville folket her valt for å sende ei pakke med relativt høg verdi (ikring kr 1.200,-) til USA? Det er snakk om ei gåve, liten vekt og storleik (omtrent same vekt og storleik som ein kortstokk, vil eg tru). Hjå Posten vil det koste kr 348,- for inntil 1 kg, men så vidt eg forstår så er ein då berre forsikra opp til og med SDR 40 (ca. kr 400,-) pluss SDR 4,5 (cirka kr 45,-) per kg. Eg kunne tenkt meg å ha full dekning for heile verdien, men alt kjem sjølvsagt an på prisen. Alle tips og erfaringar vert mottekne med takk. 😊
 4. Ikkje berre det, nei, eg sjekka ein del andre kjelder òg. 😉 Eg sette meg så ned og rekna etter beste evne på kor mykje av tida eg brukar utstyret privat og i føretaket, og sette opp nokon tal på grunnlag av det. Viss der vert spørsmål om det i etterkant så kan eg fint stå inne for det eg har sett opp. Eg var meir ute etter om der var noko grense for kor lite ein kan bruke privat utstyr i eit føretak for å kunne forsvare å utgiftsføre noko av det. Svaret eg fekk her, i tillegg til det eg las meg fram til via dei andre kjeldene eg nemnde, gjorde at eg landa på at det var heilt innanfor å utgiftsføre ein liten prosentdel av dette utstyret. ☺️
 5. Takk for svar! 🙂 Jau, eg lyt setje opp nokon tal etter beste evne og ta det derifrå.
 6. Dei siste åra har eg aldri vore over 50k per år (så eg er ikkje momsregistrera lenger, var det før). Der er vel eit par år dei siste ti åra der eg har hatt null omsetnad òg, så det svingar veldig. Men som du skjønar så er det små beløp det er snakk om.
 7. 1) Eg har aldri opplevd at det har teke meir enn ein halvtimes tid eller der ikring, og skjeldan så lenge. Viss eg var deg så ville eg teke kontakt med Firis kundestøtte i morgon. 2) Du får ei lommebok-adresse hjå Firi når du opprettar konto der, ja. Det er denne du brukar viss du skal sende kryptovaluta inn til Firi, og denne du sender ut frå viss du skal ta det ut. 3) Nei, det treng du ikkje. Denne er separat, og du overfører mellom denne og adressa di hjå Firi som om du overførte mellom to ulike bankkonti. På generelt grunnlag så vil eg tilrå å ikkje oppbevare større summar i krypto hjå børsane, men ha det i di eiga lommebok (jamfør prinsippet "not your keys, not your coins"). Ideelt sett vil eg tilrå ei hardware-lommebok (Ledger, Trezor osb.), men å begynne med ei software- eller app-lommebok fungerer òg. Berre pass på å ALDRI gi "seed phrase" (dei 12/24 orda) til NOKON SOM HELST, NOKON GONG. Eg vil absolutt ikkje tilrå å lagre "seed phrase" i digitalt format heller, viss du kan unngå det.
 8. Heisann! Eg har eit enkeltmannsføretak der eg tek på meg ymse små oppdrag på sida av vanleg, fast jobb (100 % stilling). Sidan det er så liten og variabel aktivitet i dette føretaket så kjøper eg ikkje inn eige utstyr til det, men brukar privat utstyr. Det utstyret eg stort sett brukar i føretaket er stasjonær og berbar PC, fargelaser og mobiltelefon. Der er andre småting òg, men det vert så lite at eg ser på det som irrelevant i denne samanheng. Spørsmålet er om eg kan forsvare å utgiftsføre noko av dette på skattemeldinga? Det er veldig vanskeleg å kome fram til nokon prosentsats for kor mykje som er privat bruk og kor mykje som går på enkeltmannsføretaket, for dette svingar ekstremt frå år til år. Heimekontor reknar eg med at eg ikkje kan trekkje frå noko for, sidan eg forstår frå Skatteetatens nettsider at då må lokalet brukast berre til ervervsmessig verksemd, og ikkje privat?
 9. Då var det på tide med ei lita oppdatering her. 🙂 Som tidlegare nemnt så har Forbrukertilsynet lang sakshandsamingstid no for tida. For nokon dagar sidan tok dei kontakt med meg og sa at no skulle dei ta tak i saka mi. Det dei begynte med var å sende eit brev til NetOnNet for å be dei om eit forslag til løysing. Resultatet av dette brevet var at NetOnNet utan vidare gav etter for alle krav eg hadde stilt. 🥳 Eg fekk altså ikkje berre refundera det eg hadde betalt for hovudkortet hjå dei, men òg det mellomlegget som eg måtte ut med for å kjøpe det same kortet noko dyrare hjå Komplett.no. No skal ikkje eg spekulere i kvifor dette plutseleg løyste seg så enkelt etter at saka har stått fast heilt til no. Eg er berre glad for at eg fekk gjennomslag for argumentasjonen min, og for at eg no er ferdig med denne saka ein gong for alle. 😀 Tusen takk til alle som har kome med innspel i denne tråden, og ikkje minst forslag til korleis eg skulle gå fram for å dokumentere mi side av saka best mogeleg. Eg ser ikkje bort frå at det kan ha hatt ein avgjerande rolle i at det gjekk som det gjekk. 🙂
 10. Eg har oppgradera til Windows 11 på både den stasjonære og den berbare PC-en. Så langt har eg hatt null problem med stabiliteten, både under vanleg "kontorbruk" og under speling. Eg har ikkje bruka det meir enn eit par veker, vel og merke, men eg angrar i alle fall ikkje på oppgraderinga. Eg likar layouten mykje betre enn i Windows 10.
 11. Takk for tips, @Saltkorn! 👍 Eg landa til slutt på denne her, på Black Friday-tilbod: https://www.komplett.no/product/1179452/gaming/gaming-pc/baerbar/acer-nitro-5-an517-41-173-qhd-165-hz-300-nits Ein del over budsjettet mitt, men sidan eg fekk dekt nesten 7k av arbeidsgjevar (sidan eg ikkje har eigen jobb-PC) så var det greitt innanfor. 😊
 12. Ingen? 😊 Eg er open for andre innspel òg, både på Komplett og andre plassar, så lenge det er innanfor same prisklasse og spesifikasjonar.
 13. Hei! Lyt til å kjøpe meg ny berbar PC no etter kvart. Kunne tenkt meg å handle på Komplett.no for å få bruka ein 10 % bonus eg har frå Komplett Club som går ut den 31. desember. PC-en skal brukast cirka 50-50 til kontorarbeid og speling. Minstekrav til spesifikasjonar er 17" skjerm, 16 GB RAM, 1 TB SSD og RTX 30-serie skjermkort. Storleik og vekt betyr ingenting, eg er meir ute etter ein "flyttbar stasjonær PC med batteri" enn ein "berbar PC". 😊 Greitt med brukbar batterilevetid, men dette er ikkje alfa og omega då den stort sett vil verte bruka på fast straum. Eg ynskjer ikkje å gå så veldig mykje over kr 15.000,- etter rabatt (altså i området kr 17.000,- før rabatt). Eg må seie eg tykkjer utvalet til Komplett er relativt labert så lenge kravet er 17" skjerm... Eg finn i grunnen berre ein aktuell kandidat: https://www.komplett.no/product/1179450/gaming/gaming-pc/baerbar/acer-nitro-5-an517-41-173-fhd-144-hz# Kva tenkjer folket om denne? Eg ser den får litt blanda resultat på testar. Eg har ikkje heilt låst meg på Komplett, det hadde berre vore noko dumt å la denne bonusen gå tapt, men viss eg må til ein annan leverandør for å få ein brukande PC så gjer eg heller det. Alt av innspel vert mottekne med takk! 👍
 14. Ja, det var den der eg fekk opp forslag om, men eg stussar på at dei berre så vidt nemner DisplayPort, og så verkar det som om heile avsnittet går over til å omhandle USB-C... 🤔 Det einaste relevante rådet eg kan finne er å prøve ein ny DP-kabel. Det har eg ikkje liggjande, berre HDMI og DVI, sidan dette er fyrste DP-skjermen min. Så lenge eg ikkje ser nokon andre symptom på feil så trur eg ikkje at eg gidd å kjøpe ein ny kabel berre for å sjå om det kan vere noko gale med denne. Det steget får eg heller ta viss "problemet" vert verre. Ei tilsynelatande ikkje-reell feilmelding i ny og ne kan eg alltids leve med. ☺️ Uansett, takk for svar! 👍
 15. Eg trur ikkje det kan vere det, for dollarverdien og prosentsatsen endrar seg ettersom eg endrar Gwei-mengda i feltet.
×
×
 • Create New...