Jump to content

Garegaupa

Medlemmer
 • Content Count

  1261
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

16 :)

About Garegaupa

 • Birthday 02/09/1981

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 1. Hei! Eg har ein berbar PC (ni år gammal Multicom Kunshan W155) der klokka plutseleg har begynt å gå heilt "amok". Plutseleg er det som om ho har stoppa og er alt for sein (alt frå nokon minutt til fleire timar, avhengig av når eg oppdagar det). Ei synkronisering mot tidsserver får ho på rett kjøl att ei tid. Eg er klår over at flatt CMOS-batteri vil kunne gje slike symptomar, men dette skjer medan PC-en er på og i bruk. I dag har eg sikkert stilt klokka 10-12 gonger. Det virkar vilkårleg kor lenge det går før ho kjem ut av det. Er det nokon som har vore borti noko liknande og/eller har nokon idear? Eg reknar med at det må vere maskinvarefeil av eitt eller anna slag? Han begynner trass alt å verte gammal etter PC-standard. 😊
 2. Etter noko om og men landa eg til slutt på Runbox. Dei fylte alle kriteria mine, samt at det ikkje akkurat skadar at det er eit norsk selskap. 😊
 3. Takk for tipsa, folkens, eg kikkar nærare på det de har føreslege! 😃
 4. Hei! Eg har eit eige domene som eg ynskjer å begynne å bruke til å sende/motta E-post på. I utgangspunktet var planen min å skaffe meg ein NAS (eller tilsvarande) og køyre eigen E-posttenar lokalt. Dette har eg blitt fråråda å gjere då mange meiner at det kostar meir enn det smakar å drifte E-posttenar sjølv. Grunnen til at eg ville gjere det på denne måten var for å ha full kontroll over min eigen E-post, med lokal lagring av rubb og rake. Viss dette ikkje er ei god løysing så er eg open for andre variantar. Er det nokon som i så måte har eit tips til eit bra webhotell som eg kunne bruka i staden? Krava mine er i så fall som fylgjer: God sikkerheit og respekt for andres private data. Må ha stor lagringskapasitet. Må vere stabil og solid, eg vil ikkje risikere å misse all E-posten min. Må ikkje vere Google (eller tilknytt Google). Må støtte både POP3 og IMAP. Eg leitar sjølv rundt på nettet og har allereie nokon idear, men eg ville gjerne høyre om nokon her har ei eller fleire personlege erfaringar å kome med. 😊
 5. Nei, har ikkje kjøpt enno. Eg har ikkje så veldig hastverk, men ser føre meg at det kan verte handel i løpet av hausten/vinteren. Ikkje så dumt å kikke litt rundt på om ein kan finne nokon gode tilbod så lenge ein har tida føre seg! Sei gjerne ifrå viss du skulle kome over noko som kan vere interessant for meg òg!
 6. Eg har aldri bruka å ta ut batteriet, nei, men eg burde sikkert ha gjort det. Batteriet på den PC-en eg har no er heilt øydelagt, det held ikkje eitt minutt ein gong. Viss eg skal flytte PC-en frå eitt rom til eit anna så må eg setje han i dvalemodus fyrst, elles er han daud innan eg rekk å kople han til nettstraum att... Noko slikt burde absolutt ha vore standard, ja. Det same gjeld moblitelefonar, eg meiner der burde ha vore ei mogelegheit for å kutte ladinga når batteriet når ein viss prosent. Ein skulle ikkje tru det hadde vore så overmåte komplisert å få til noko slikt for både PC-ar og mobiltelefonar, men det er kanskje meir komplisera enn eg trur sidan ingen (så vidt eg veit) har gjort det enno. Eller så er det så enkelt som at produsentane helst vil at slike ting skal ha redusera levetid så dei får selje oss nye ting heile tida...
 7. Jau, eg er klår over at ynskja mine nok kan vere i overkant med det pristaket eg har sett. Slik sett så er vel eit nøytralt design det fyrste eg kan ofre for å kome innanfor budsjettet. Så sant det ikkje ser ut som eit joletre med doble sett med farga, blinkande ljoslekkjer så kan eg nok leve med det. Nest etter dette så lyt det nok vere å gå ned på skjermstorleiken. Ideelt sett så ynskjer eg god yting på langt sikt òg. Den berbare som eg har no kjøpte eg i november 2011, og den har klara seg fint heilt til det kraftigaste skjermkortet tok kvelden for eit snautt års tid sidan. No kan eg ikkje spele stort meir enn kabal på han... Eg ser eg gav rett under 13k for han i si tid. Slik sett er eg vel ikkje av dei som har bruka mest pengar på datamaskin per år...
 8. Sikkert ingen dum ide, eg har Multicom per i dag og er godt nøgd (bortsett frå at han tek til å dra på åra og ikkje heng heilt med i svingane lenger, då ). Eg har kikka litt på desse. Synd at både 17,3"- og 16,1"-modellane deira er såpass dyre, eg har 15,4" per i dag og tykkjer dette vert noko snautt. Eg kunne godt tenkt meg å gå opp eit hakk eller to i storleik, men då må eg finne noko under 15k, eg kan ikkje rettferdiggjere å gå over det budsjettet. Det er klart ein slik som denne her freistar veldig, men akkurat ein tusenlapp over budsjettet... https://www.multicom.no/multicom-kunshan-p960rc-161-144hz/cat-p/c1004235/p1500011072 Elles så har eg gjort som du føreslår og kikka både på Prisguide.no og Prisjakt.no, lese testar og alt mogeleg slikt. Eg tenkte berre eg ville høyre innpå her om det var nokon som hadde nokon gode forslag som eg ikkje hadde funne enno.
 9. Eg vurderer å skifte ut min noverande berbare PC med ein ny i næraste framtid, og vil såleis gjerne høyre om nokon her har eit bra tips eller to til meg i så måte. PC-en skal i stor grad brukast til kontorarbeid, men eg vil gjerne kunne spele dataspel òg utan å måtte inngå for mykje kompromiss på grafikk-kvalitet og yting. Dei spela eg helst ser føre meg å kunne spele er av typen MechWarrior Online (https://mwomercs.com/), The Witcher 3: Wild Hunt (https://thewitcher.com/en/witcher3/), Battletech (http://harebrained-schemes.com/battletech/), World of Tanks (https://worldoftanks.eu/) og (på sikt) MechWarrior 5: Mercenaries (https://mw5mercs.com/). Det ideelle hadde vore å kunne køyre slike spel som dette med alle grafikkinnstillingar på maks, men det er kanskje utopisk for ein berbar PC innanfor ein nokolunde vitug prisklasse...? Eg ynskjer meg stor skjerm, gjerne 17-toms, som er god og behageleg å sjå på. Vekt og storleik på PC-en har lite og ingenting å bety, eg er nok meir ute etter ein "flyttbar PC" enn ein "berbar PC". Batterilevetid har heller ikkje mykje å seie, det er ikkje mange gongene i året eg har behov for å bruke den eg har no utan å ha tilgang til straum. Eg er ikkje så veldig begeistra for slike bling-blong-greier med mangefarga ljos i tastaturet og den slags. Eg ynskjer ein meir nøytral utsjånad sidan han trass alt skal brukast i jobbsamanheng (men så lenge det går an å slå av ljoset så kan eg sjølvsagt fint leve med at det finst der). Eg ville sett stor pris på ein stillegåande PC, men dette er vel gjerne òg ein eigenskap som er vanskeleg å finne viss ein skal ha høg yting i ei såpass lita pakke. Når det gjeld prisklasse så kunne eg godt tenkt meg å kome under kr 10.000,-. Likevel så kan eg nok gå over dette viss eg må, men eg ser uansett føre meg kr 15.000,- som ei absolutt grense. Alle stalltips vert mottekne med takk!
 10. Deimos_Anomaly og Kyrre S.: Takk for svar! Eg prøvar meg nok på noko i tråd med det de føreslår når eg kjem så langt.
 11. Den vasskjølte PC-en min begynner å verte nokon år gammal no, så eg vurderer sterkt å byggje meg ein ny. I den samanheng så er det eit par ting eg lurar på. I den PC-en eg har i dag så har eg ein 360-radiator i toppen av kabinettet og ein 120-radiator i botnen. Båe to trekkjer luft utanfrå. Så har eg ei 120-vifte i øvre bakkant av kabinettet som blæs luft ut. Tanken med dette var at då får båe radiatorane kaldast mogeleg luft frå utsida av kabinettet, samt at der vert overtrykk inni kabinettet med tanke på støv. Når eg leitar rundt på nettet så får eg nok eit inntrykk av at dette ikkje er den heilt optimale løysinga. Ville det ha vore betre å til dømes hatt ein 360-radiator (eller større) i botnen som trekkjer luft inn, og så ein 120- eller 240-radiator i toppen som blæs lufta ut att, slik at ein fylgjer fysikkens lover med at varm luft stig opp? Eg ville kanskje tenkt at det ikkje var optimalt å blåse varm luft frå innsida av kabinettet gjennom nokon av radiatorane, men så lenge der er grei gjennomstrøyming av luft så er det gjerne ikkje så rare lufttemperaturforskjellen mellom innsida og utsida av kabinettet? Når det gjeld dette med overtrykk i kabinettet, er det slik at nyare kabinett er såpass tette og har såpass gode støvfilter at ein ikkje treng å tenkje så mykje på dette?
 12. Utan tvil, Habla! Det var fornuftige og gode tips du òg kom med, så viss eg ikkje hadde snubla over denne opninga ut frå skissene til KVTL så måtte eg gått vidare med dine forslag!
 13. Då går dagens 10-poengar til KVTL! Sjølv om den sida du la inn ei lenkje til ikkje hadde akkurat vår modell av CR-V så var det nær nok på den som var der! Det viste seg at eg hadde oversett ei kabelgjennomføring av di eg trudde det var noko heilt anna (eg hadde ikkje sett nøye nok). Så no er alt i orden! (Det syner seg òg at Google Translate har eit noko snodig forhold til det finske språket, med gullkorn som "hårete bukspyttkjertel" og "det er et godt valg, men det er ikke bare bra å velge" då eg prøva å få omsett teksten i brukarrettleiinga... )
×
×
 • Create New...