Jump to content

Geirr

Medlemmer
 • Content Count

  255
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

186 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

3398 profile views
 1. Hvordan vil du få investeringer i startups inn på aksjesparekonto?
 2. Eiendelene kan selges på vanlig måte fra deg privat til ditt AS. Sørg for at det utarbeides en avtale, og at prisingen og andre vilkår er markedsmessig. Det vil si samme pris og vilkår som to uavhengige parter ville avtalt. Ekstern bekreftelse på verdi fra kvalifisert part er alltid en fordel. Dersom det du selger har verdi på over 100 000, skal det utarbeides en redegjørelse, se aksjeloven §3-8 for mer info. Når du utarbeider skattemeldingen for selskapet må du huske å krysse av på side 1 for at det er gjennomført kjøp fra aksjonær. Du kan også legge ved kopi av avtalen, og redegjøre for hvordan du har kommet frem til prisingen. På den måten unngår du (sannsynligvis) straffeskatt dersom 'futen' skulle være uenig med deg...
 3. Du låner direkte 2,4 og indirekte (ved at du overtar ansvar for deler av fellesgjelden) 0,4.
 4. enda bedre: hva med å nekte dumme mennesker å poste på diskusjon.no?
 5. Geirr

  Aksjefond

  Dersom fondet står på aksjesparekonto betaler du ingen skatt før du evt. tar pengene ut derfra.
 6. 1) Salgssum (eks mva): 36,8 Varekost (eks mva): 18,4 Avanse: 18,4 Avanse i prosent: 100% (Bruttofortjeneste i prosent: 50%) 2) Avanse pr måned: 30*18,4*20= 11 040 Indirekte kostnader pr måned: 30*18,4*20*0,6: 6 624 Fortjeneste pr måned: 4 416 Sum salg pr måned: 30*20*36,8=22 080 Fortjeneste pr måned: 4 416 Fortjeneste i prosent: 20%
 7. Indirekte kostnader regnes normalt ikke som del av varekostnad....
 8. Hva et AS kan drive med bestemmes av selskapets vedtekter. Dersom det ligger innenfor disse å selge konsultenttjenester er det bare å gyve på. Eier du aksjene privat er det ingen som kan legge seg opp i om du tar ut utbytte istedenfor lønn.
 9. Skattebetalingsloven: § 18-2.Straff ved brudd på opplysningsplikten mv. (1) Den som bevirker eller søker å bevirke at innkrevingen av skatte- og avgiftskrav blir hindret eller vesentlig vanskeliggjort, ved å unnlate å gi opplysninger eller ved å gi uriktige opplysninger til fastsettings- eller innkrevingsmyndighetene, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom overtredelse av første punktum. (2) Den som på annen måte enn nevnt i § 18-1 eller denne paragrafs første ledd gir uriktige opplysninger til fastsettings- eller innkrevingsmyndighetene, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom overtredelse av første punktum.
 10. Det er ulovlig, dersom det betyr noe for deg....
 11. Skaff deg en regnskapsfører. Det er en grunn til at dette yrket eksisterer..
 12. https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/informasjon-om-vare-produkter/ https://w2.brreg.no/eHandelPortal/ecomsys/
 13. For å si det litt enkelt; ja.
×
×
 • Create New...