Jump to content

Geirr

Medlemmer
 • Content Count

  317
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

233 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

3639 profile views
 1. Bra, da min strategi er å sitte long. Benytter «krakk» til å kjøpe meg opp, ikke selge meg ned. Funket denne gangen også..
 2. Velrennomerte advokat- og revisjonsselskaper lever av å svare på blant annet denne type spørsmål...
 3. Lån opp på huset. Bruk BSU til å nedbetale lånet.
 4. Ja, jeg har bare kjøpt jevnt og trutt siden krisen startet. Det jeg alltid gjør med andre ord. Det enkle er ofte det beste i aksjemarkedet når en er long.
 5. Huseierne.no skriver dette om å endre brøk: Den utgiftsfordelingen som er fastsatt i de opprinnelige vedtektene å anse som en stiftelsesforutsetning. Seksjonseierne har kjøpt seg inn i sameiet under forutsetning av at deres ansvar for fellesutgifter skal begrense seg til den andel som følger av sameiebrøken. Denne forutsetningen kan som hovedregel ikke endres uten at samtlige seksjonseiere samtykker i det, ettersom det vil medføre en forskyvning av det økonomiske forholdet mellom seksjonseierne. Dersom det skal fastsettes en annen utgiftsfordeling, krever det tilslutning fra de seksjonseierne det gjelder. Det er altså mulig å fastsette en annen fordelingsnøkkel en lovens hovedregel tilsier, men det krever positiv tilslutning fra samtlige seksjonseiere, ikke bare de som stiller opp på årsmøtet.
 6. Hvorfor tar du det som en selvfølge at sameiebrøken skal baseres kun på størrelsen på enhetene?
 7. Ja, dersom markedet går opp i den perioden. Da er det lurt.
 8. Tommelfingerregelen er vel at dersom samlet lønn er under 6G tar en heller ut mer lønn en å ta utbytte.
 9. Kjøpt globale indeksfond (gjerne spredt kjøpene over en periode), og glemt pengene de neste 10 årene.
 10. Kapitalinntekt. 22% skatt på overskudd.
 11. Nei, jeg er langsiktig. Strategien er å kjøpe jevnt og trutt.
 12. 3 måneder etterpå; jeg er svært godt fornøyd med strategien ....
 13. Jeg eier alle aksjene i noen selskap. Jeg skal love deg at styret i de selskapene ikke gjør det de vil uansett....
 14. Innvendinger til å snyte på skatten?
 15. Dersom en kunne gitt meningsfylte svar på disse spørsmålene ville en ikke vært på dette forumet. Da ville en sittet med en paraplydrink i hånda på sin egen luksusøy. Absolutt ingen kan spå pålitelig om fremtidig utvikling i valutamarkedet...
×
×
 • Create New...