Jump to content

danlud

Medlemmer
 • Content Count

  61
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 :)

Recent Profile Visitors

652 profile views
 1. danlud

  Fysikk

  S=V0*t+1/2*a*t^2 V0=0 S=1/2*a*t^2 snu på formelen a=2S/t^2 s=20 t=5 a=2*20/5*5 a=1,6 du har blandet tallene strekning og tid
 2. danlud

  Fysikk

  gravitasjons lovene fungerer på samme måte på jorden som den gjør på månen, resultatene blir forskjellige fordi det er forskjell på størrelse på jorda og månen. bruk akkurat samme metode her som du ville ha brukt om beregningene skulle ha vert på jorden
 3. Decide whether each of these statements is True (T) or False (F). As part of the electronic control system for a car engine, a thermistor is to be used to monitor the air temperature. The signal processing circuit that could be used with the thermistor in order to give an electrical voltage output is: i. A Wheatstone bridge. ii. A potential divider circuit. A. (i) T (ii) T B. (i) T (ii) F C. (i) F (ii) T D. (i) F (ii) F
 4. A data acquisition board has a 12-bit analogue-to-digital converter and is set for input signals in the range 0- 10 V with the amplifier gain at 10. What is the resolution in volts?
 5. Et termoelement gir en effekt på 0,2 mV for hver grads endring i temperaturen. Hva vil være ordlengden som kreves når utgangen går gjennom en analog-til-digital-omformer hvis temperaturer fra 0 til 1000 Celsius skal måles med en oppløsning på 0,5 Celsius?
 6. A diaphragm pressure gauge employs four strain gauges to monitor the displacement of the diaphragm. A differential pressure applied to the diaphragm results in two of the gauges on one side of the diaphragm being subject to a tensile strain of 1.0 x 10-5 and the two on the other side a compressive strain of 1.0 x 10-5. The gauges have a gauge factor of 2.1 and resistance 120 Ω and are connected in the bridge with the gauges giving subject to the tensile strains in arms 1 and 3 and those subject to compressive strain in arms 2 and 4 (figure 1). If the supply voltage for the bridge is 10 V, what will be the voltage output from the bridge?
 7. har en oppgave der jeg skal vise petroleumsvirksomhetens utslipp av kjemikalier i rød og svart kategori fra 2015-2020 grafisk og vise kilder til informasjonen, har litt problemer med å finne ut hvor jeg skal lete etter denne informasjonen, vis noen kunne peke i riktig retning hadde det vært veldig hjelpsom
 8. f(x)= -6^3 + 6x^2 Df=[0,1] Et flatestykke er avgrenset av 𝑓(𝑥) og x-aksen. Finn massesenteret som har koordinat (𝑥̅,𝑦̅). jeg har sett gjennom notatene mine, men kommer ikke lenger uten en verdi for p(x), er det noe jeg overser?
 9. En trekant dannes ved å trekke en linje gjennom punktet (89,3), x-aksen og y-aksen. Finn dimensjonene til trekanten med den korteste hypotenusen. dette er en oppgave jeg ikke vet hvordan jeg skal begynne engang, alle hint er velkomne
 10. f(x,y)=2x+5y+7 Finn likningen for nivåkurven som ligger på høyde 10 noen som kan forklare dette til meg, jag kan ta 2x+5y+7=10, og fåen løsning der enten x eller y er 0, men er usikker om dette er korrekt
 11. tok og leste litt feil og blandet oppgave a og b, det var min feil unnskyld for at jeg kastet bort tiden din
 12. Gitt 𝑦′′−3𝑦′−10𝑦=0 a) Løs den homogene differensiallikningen. Gitt 𝑦′′−3𝑦′−10𝑦=−3𝑥2 mitt arbeid så langt er karakteristisk likning: r^2-3r-10=0 bruk abc-formel r1=5 og r2=-2 som betyr at y=c1*e^(5x)+c2*e^(-2x) vet ikke hvordan jeg kommer med videre, har sjekket i geogebra som sier at svaret blir: -0.1 e^(5 x) -0.2 e^(-2 x) men forstår ikke hvordan jeg selv kommer meg dit
 13. tusen takk, fant det ut i går kveld og greide oppgaven null problem, hadde tatt mye lengre tid uten ditt tips.
 14. ingenting, vet ikke hvor jeg skal begynne
 15. vi skal henge opp et maleri med masse 3,8 kg i en spiker på veggen. rammen er det to snorfester med avstand 40 cm. snora vi bruker tåler en maksimal belastning på 20 N. hvor lang må snora minst være
×
×
 • Create New...