Jump to content

danlud

Medlemmer
 • Content Count

  50
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by danlud

 1. f(x)= -6^3 + 6x^2 Df=[0,1] Et flatestykke er avgrenset av 𝑓(𝑥) og x-aksen. Finn massesenteret som har koordinat (𝑥̅,𝑦̅). jeg har sett gjennom notatene mine, men kommer ikke lenger uten en verdi for p(x), er det noe jeg overser?
 2. En trekant dannes ved å trekke en linje gjennom punktet (89,3), x-aksen og y-aksen. Finn dimensjonene til trekanten med den korteste hypotenusen. dette er en oppgave jeg ikke vet hvordan jeg skal begynne engang, alle hint er velkomne
 3. f(x,y)=2x+5y+7 Finn likningen for nivåkurven som ligger på høyde 10 noen som kan forklare dette til meg, jag kan ta 2x+5y+7=10, og fåen løsning der enten x eller y er 0, men er usikker om dette er korrekt
 4. tok og leste litt feil og blandet oppgave a og b, det var min feil unnskyld for at jeg kastet bort tiden din
 5. Gitt 𝑦′′−3𝑦′−10𝑦=0 a) Løs den homogene differensiallikningen. Gitt 𝑦′′−3𝑦′−10𝑦=−3𝑥2 mitt arbeid så langt er karakteristisk likning: r^2-3r-10=0 bruk abc-formel r1=5 og r2=-2 som betyr at y=c1*e^(5x)+c2*e^(-2x) vet ikke hvordan jeg kommer med videre, har sjekket i geogebra som sier at svaret blir: -0.1 e^(5 x) -0.2 e^(-2 x) men forstår ikke hvordan jeg selv kommer meg dit
 6. tusen takk, fant det ut i går kveld og greide oppgaven null problem, hadde tatt mye lengre tid uten ditt tips.
 7. ingenting, vet ikke hvor jeg skal begynne
 8. vi skal henge opp et maleri med masse 3,8 kg i en spiker på veggen. rammen er det to snorfester med avstand 40 cm. snora vi bruker tåler en maksimal belastning på 20 N. hvor lang må snora minst være
 9. En kloss med masse 4,8kg har en bevegelse beskrevet ved posisjonsvektoren r = bt^3 i + ct^2 j b = 0,125m/s^3 c = 1,0m/s^2 a) Bestem klossens fartsvektor når t = 2,0s
 10. Bestem konvergensområdet: Σ(2/3)^𝑛+1 * (𝑥+2)^𝑛 sum n=0
 11. Finn utrykket for det n-te leddet i rekken. 1/2, −4/5, +9/10, −16/17 +⋯ ser ikke hva som er utrykket som forklarer forandringen i rekken, er det noen som kan hjelpe meg litt, trenger utrykket til flere oppgaver etterpå så det er litt irriterende å sitte fast her.
 12. har allerede sjekket alle forelesningene, men finner ikke svaret
 13. fårstår ikke hvor jeg skal begynne engang, dette er en del av en innlevering, dette er den eneste oppgaven jeg ikke får greie på
 14. har en oppgave jeg sliter med. Ladning strømmer gjennom en leder med en hastighet på 420C/min. Dersom en energi på 742 J omdannes til varme i løpet av 30 sekund, hva er da spenningsfallet over lederen?
 15. En sportsfisker mener at fiskene hun fanger i et vann med god tilnærming her vekt som er normalfordelt. La en stokastisk variabel X være vekten og følgende fordeling: X∼N(μ,σ) ,der μ=350g og σ=40g Hva er sannsynligheten for at en vilkårlig fanget fisk er mellom 310g og 350g ? trenger hjelp med hvordan man regner dette ut, sitter ganske fast
 16. En sportsfisker mener at fiskene hun fanger i et vann med god tilnærming her vekt som er normalfordelt. La en stokastisk variabel X være vekten og følgende fordeling: X∼N(μ,σ) ,der μ=350g og σ=40g Hva er sannsynligheten for at en vilkårlig fanget fisk er mellom 310g og 350g ? trenger hjelp med hvordan man regner dette ut, sitter ganske fast
 17. Oppgave 2 To lokomotiv som hver er på 300 tonn kjører 68 fulle malmvogner som hver er på 100 tonn ned til Narvik. Toget står først i ro og bruker 30 sekunder på å komme opp i 10 km/t. Se bort fra friksjon. a) Hva er togets akselerasjon? b) Hvor stor kraft må lokomotivene til sammen yte? c) Hvor store krefter virker i de horisontale koplingene mellom de tre siste vognene? Hvilket mønster ser du? trenger hjelp med oppgave c
 18. det er hvordan man regner ut gjennomsnitt per m2 som jeg ikke finner ut av, hvis du kan si meg hvordan hadde det vert snilt
 19. har gjort alle oppgavene bortsett fra denne, forstår ikke hvordan dette skal gjøere, hvis noen kan forklare litt så jeg forstår hvordan man skal gjøre denne oppgaven. Gjennomsnittlig nedbørsmengde per år i Narvik er 1950 mm. Gressmatta på Narvik stadion er 100 m lang og 65 m bred. Hvor mye vann faller på Narvik stadion i løpet av et normalår? Gi svaret i liter, kubikkmeter, kilo og tonn.
×
×
 • Create New...