Jump to content

ingeh

Medlemmer
 • Content Count

  39
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

21 :)
 1. Huawei burde muligens holdt seg i markedet de er størst i og ikke kastet seg over produksjon av rene mobiltelefoner. Huawei er den største og mest utviklingsrettede på mobile nettverkssystemer, noder, masteutstyr og trafikk kontrollere. Dette har jo også irritert USA før Trump-tid. Verden må nok belage seg på mange underlige ulemper så lenge Trump sitter i stolen.
 2. Det er lite som tyder på at du vet hvordan man i dag i industriell målestokk fremstiller hydrogen! Hydrogen fremstilles av naturgass fra Nordsjøen! En resurs som er begrenset og som, paradoksalt nok skal stenges snarest av de samme som forherliger hydrogen. Man er veldig glade for at utslippet fra kjøretøyene er vanndamp men glemmer fullstendig selve produksjonen som i tillegg til råvarene er svært resurskrevende og forurensende. Alt av dette har et politisk vektet forbilde der realiteter er lite eller ikke vektlagt. Alt tyder på at hydrogen brukt i brenselceller for fremstilling av elektrisk energi til el-bil vil bli en svært kostbar resurs med tiden. Både på grunn av tilgang til naturgass og ved annen kjemisk fremstilling man jobber med for å få stabil i større volumer. Hydrogen brukt slik vi gjør i dag har ingen fremtid i transport. Og husk! "Hydrogenbiler" er også el-biler. En "vanlig batteribil" ville være svært enkel å bygge om for brenselcelle-drift om dette skulle bli en holdbar teknisk løsning ved bruk av billig, ikke sterkt subsidiert, som i dag, hydrogen fra Nordsjøgass. Dette visste du nok ikke.
 3. Foreløpig holder gruvene og produksjonsfasiliteter godt i takt med produksjonen av batteribiler. Men innen et perspektiv man ser for seg om utviklingen går 15 år frem slik vi antar i dag vil vi møte problemer dersom man ikke finner helt nye elektrokjemiske løsninger for lagring av elektrisk energi. På politisk nivå passer ikke slike utsikter, men her og selvfølgelig blant entusiaster ignoreres en del av disse kommende problemstillingene i stor grad. Man ser også helt bort fra energiforbruket og de ulike utslippene i alle de tidlige fasene av batteriproduksjonen der dette har mer enn firedoblet seg i løpet av de siste fem år. Dernest er det slik at den type batterier man i dag bruker har liten til INGEN resirkuleringsevne. Det er en viss gjenvinningsevne i pakkematerialene. Man kan i beste fall for resirkulering få ut opptil 20% av de reaktive mineralene fra slike batterier. MEN - dette er en så forurensende og energikrevende prosess at den er lite nyttig. Det er jo sannsynlig at man på et tidspunkt fremover blir nødt til å se på dette som et resursbidrag når råmaterialene minker, men man er svært langt unna å kunne hevde at de eksisterende batteritypene kan "resirkuleres inn i evigheten". Du blander nok litt med forhold fra de trauste blybatteriene(72%) eller de gamle NiFe typene(75%). Når volumene av den pågående batteriteknologien blir svært store vil man ha nok med å stoppe giftige sulfateringsprosesser som fortsetter i den "døde" reaktive massen. Men - la oss håpe man finner holdbare løsninger. Vi må finne løsninger som er bedre enn batterier. Nanoreaktorer er en mulig løsning i fremtiden. ;-)
 4. Det er flott med elektrisk kraft og dette brukt til effektiv fremdrift. Det er bare det faktum at drivstoffet for dette er BATTERIER! Dette faktum at bilene drives av batterier er noe alle finner det behagelig å glemme. Skal den mobile delen av verden i alle sammenhenger drives av batterier vil dette svært tidlig uttømme viktige mineralresurser! Kobolt er allerede nær uttømming og andre mineraler vil følge etter. Batteribiler er ingen holdbar fremtidig løsning. Ideer om flymaskiner er fullstendig tåpelig. Vi må over på mer holdbare løsninger for fremdrift dersom vi skal ha slike transportløsninger vi har vennet oss til.
 5. Bra kommentar til en lang rekke med nokså sikkert velmente ytringer, men mye tåkeprat under foliehatten. Imponerende at du gad gå så grundig til verks. Ett moment om Kina er deres mer enn 5000 år gamle kultur. Noe med en litt treg utvikling, men det meste viser et folk med stor kreativitet og gjennomføringsevne. (Se muren). Nå til dags er det betimelig å bemerke at det land i verden som utdanner flest sivilingeniører er Kina. Det er god grunn til å anta at dette er medvirkende til at alle industriland i verden har etablert produksjon - OG - produktutvikling i Kina.
 6. Det finnes noen her som snakker om "amerikanske mobiler"? Dersom det er Apple man mener, så er dette et amerikansk selskap. Men det er jo det faktum at alle Apples telefoner og nesten alt av deres datautstyr har i mange år blitt produsert i Kina! Nå utvikles store deler av dette også i Kina, av kinesere! Apple var en av de markante amerikanske selskapene som tidlig etablerte produksjon i Kina. For å utvikle en av databransjens aller største fortjenestemarginer samt å være mer konkurransedyktig. Særlig i de nye store asiatiske markedene med sterk vekst. Det er noe av dette Trump helt feilaktig kaller kinesernes tyveri. Dette er noe amerikansk industri selv står bak og er svært fornøyde med. I øvrig er det betimelig å minne om at alle datanett og særlig internet er fullstendig åpent. Det å sende informasjon om hva det skulle være kan sammenlignes med å stille seg opp på en stor kasse ved Narvesen kiosken på Carl Johansgt. med ropert å fortelle om deg selv. Man er aldri alene, Google eller ikke. Dette har selvsagt heller ingenting å gjøre med hva slags merke telefonen din har. Vi må, like det eller ikke, Trump eller andre, lære oss å leve med Kina. Kommer ikke utenom.
 7. Du fremstår selv ettertrykkelig som "selvutnevnt ekspert" selv om du åpenbart er mobiltelefonreparatør. Det er sikkert veldig bra, og du har kanskje noe bedre utstyr enn for eksempel Telenor til å oppdage fiendtlig kode og andre innretninger for skjult datatrafikk med loddebolten. Det tviler jeg dog litt på. Men ta dette enkle faktum: Ingen noe sted, av noen myndighet eller etat har til nå funnet fiendtlig kode eller avdekket rettet uautorisert trafikk i verken konsumentutstyr eller operatørutstyr fra Huawei. (Glem tull fra Trump) Det er selvsagt helt trygt å kjøpe utstyr fra Huawei. Denne artikkelen dreiet seg ikke om fantasifulle spionløsninger men rent faktisk hvorvidt Huawei ville overleve "Trumpsyndromet" mot Kina og kunne levere support. De vil overleve. NSA selv har heller ikke funnet noe annet enn kinesisk spiontrafikk rent generelt på amerikanske datanett. Ingen "implantater". Dernest kommer en masse pølsevev om hvordan Huawei kan "fjernregulere" nettverk der de er systemleverandør. Da også i Norge. Jeg kan snakke om Norge, det kan jeg litt om. Nettverkene kan gjerne fjernreguleres helt ned til abonnentene! Men det er det for eksempel Telenor selv som står for. Det er også Telenor som eier og drifter hele stamnettet. Så må jeg påpeke det enkle faktum: ALL datatrafikk, også såkalt skjult som for eksempel VPN-pakket trafikk er synlig og kan observeres og ettersøkes. Selv om man ikke får ut data som kan brukes vil selve datatransporten selvsagt synes. At man ved uheldig implantering av kode, bevist eller ubevist, av "noen" eller gjerne ved brukerfeil i hva som helst av trafikkrelatert datautstyr kan lede til uhederlig adferd er noe vi vet. Men det å bare tenke seg at en seriøs leverandør bevist gjør dette er en urealistisk tanke. Slikt er altfor lett å avdekke! Hva kinesiske myndigheter og hackere gjør, døgnet rundt er noe jeg selv observerer men dette har ingenting med spesifikke leverandører å gjøre. Dette er det statlige overvåkingsetater som bedriver. Godt råd: Steng ut de IP-adressetabellene, flere titalls tusen IP-nummere som berører Kina fra ruteren din. (Om den er god nok for det). Da blir ting betydelig roligere. OG - Huawei overlever og vil oppdatere og supportere sine produkter. Både for konsument og proff-markedene. Til syvende og sist: Alt vi har og bruker av mobiltelefoner produseres i Kina og Asia for øvrig. Også på komponentnivå. De designes også i Kina. Til og med Apple kjøper nå systemdesign fra kinesiske utviklere og ikke lenger bare fra Silicon valley. Sånn er det med virkeligheten. Altså ikke bare dritt.
 8. Denne problematikken rundt Huawei er en del av Trumps Kinasyndrom men er mye større enn Trump. Huawei overlever selvfølgelig og høyst sannsynlig deres mobiltelefoner også selv om det var en sen satsning fra dem. Produktene er så gode og prisnivået så gunstig at deres satsning fortsetter.
 9. Hva? Dette er jo helt elendig fundert politikk med tydelig maktmisbruk for å oppnå markedskontroll. Kortsiktig og elendig Jeg antar du må ha ment dette ironisk.
 10. Vær klar over en ting! Når man tar utstyr foran seg på "benken" er det nokså lett på nederste elektroniske nivå å avdekke bakdører eller annen integrerte funksjoner. Særlig avslørende dersom disse operer i kryptert modus. Man kan ikke kryptere bort fysiske funksjoner. Ren datatrafikk, kryptert eller ikke er selvsagt også synlig. Telenors ingeniører har ettergått dette siden de er en stor kunde av Huawei på mobile systemer.
 11. Siden Trump og hans kumpaner er ute etter markedskontroll og skylder på spionvirksomhet som ingen har avdekket, hvorfor tar han ikke da verdens største produsent av mobiltelefoner, Samsung. Kan det ha sammenheng med at disse gir junaiten tusenvis av arbeidsplasser internt i USA på produksjon av hvitevarer? Når skal de fremlegge bevis som ingen andre kan, på spionsystemer i Huawei sitt nettverksutstyr for mobile løsninger. Verdens største leverandør på slikt materiell. Hva med Cisco som produserer sitt erkeamerikanske nettverksutstyr i Kina og som leverer bl.a. til Pentagon. Nei, fordi disse to er integrert i amerikansk økonomi på en mye vanskeligere måte. For øvrig er det ikke mulig å totalt skjule trafikkspor fra nettverkutstyr over tid selv om dette skulle være aldri så innebygget. Dessuten ville dette være en usedvanlig og unødvendig klønete måte for avansert hacking.
×
×
 • Create New...