Gå til innhold

Foto

Det lønner seg for meg å bli uføretrygdet


80 svar i denne tråden

#61 ankirbabe

ankirbabe

  Bruker

 • Medlemmer
 • 90 innlegg
 •   16. april 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 01:04

Jo, det er nettopp det dèt er. Det er jo hele meningen med "ung-ufør"-fordel, nemlig at man skal ha et sikkerhetsnett mot minstepensjon dersom man blir ufør pga. en sykdom som er medfødt eller som har oppstått før man fyller 26 år. Og når dette sikkerhetsnettet blir mer lønnsomt enn arbeid, så oppstår det et problem. Folk vil jobbe for å få uføretrygd fremfor arbeid, siden det er mer lønnsomt. Det er ikke rart folk snylter på NAV-systemet. Systemet inviterer jo nærmest folk til å gjøre det.


1) Nei.

2) La oss se på tallene igjen. De ordentlige tallene denne gangen.

Statens lønnstrinn 1: 17 891,70 kr per måned. Brutto. 4 333 kr i skattetrekk (i 10,5 måneder per år), netto 13 558,70 kr (unntatt juni og desember).
Uførepensjon (ordinær): 2G per år, 13 687,- per måned. Brutto. 2 671,- i skattetrekk (hele året), netto 10 926,- (alle måneder).
Uførepensjon (ung ufør): 3,5 (minste garanterte fremtidige pensjonspoeng og antatt sluttpoengtall) * 0,42 (pensjonsprosent for alle poengår etter 1992) * 82122 / 12 + 82122 / 12, 16 903,44 kr brutto per måned. 3708 i skatt. Sitter igjen med 13 195,44 netto per måned (alle måneder).

På den annen side -- dette er statens lønnstrinn 1 vi snakker om. Forrige gang jeg tok en stilling som konsulent i staten (konsulent som lønnsramme ligger vanligvis på rundt 3-årig VGS mtp kvalifikasjonskrav) lå jeg på lønnstrinn 30, eller 25 358,40 i måneden (netto ~19k).

Det er for øvrig heller ikke slik at man er garantert "ung ufør". Det krever en underliggende alvorlig lidelse.

For øvrig: Anførselen om at det har "strømmet på med psykisk syke" er bull. Vennligst dokumenter denne påstanden.


Det tallet kan ikke stemme, jeg får 14.000 i måneden nå, enda jeg ikke har fått innvilget uføretrygd. Arbeidsavklaringspenger ligger på rundt 2,40 ganger grunnbeløpet, mens "ung-ufør"-fordel ligger på rundt 3,50 ganger grunnbeløpet.

Ja, jeg skal dokumentere påstanden om at det strømmer psykisk syke til NAV for å kreve uføretrygd med "ung-ufør"-fordel. Her er dokumentasjonen: http://e24.no/kommen...mskritt/3535607 De psykisk syke ødelegger våre godt opparbeidede rettigheter. De fleste er også rusmisbrukere.
 • 0

#62 BuffyAnneSummers

BuffyAnneSummers

  Bruker

 • Medlemmer
 • 10 660 innlegg
 •   5. februar 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 01:15

Hvor har du fått for deg at ung ufør fordelen gir deg rett til 3,5 G?
 • 0

"In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act" - George Orwell


#63 ankirbabe

ankirbabe

  Bruker

 • Medlemmer
 • 90 innlegg
 •   16. april 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 01:17

Hvor har du fått for deg at ung ufør fordelen gir deg rett til 3,5 G?


"Ung og ufør - særregler
Ung ufør er den som er født ufør, eller er blitt minst 50 prosent ufør før han eller hun fylte 26 år. Hvis du er ung ufør kan du få en garantert tilleggsytelse etter særlige regler.
Du må ha en alvorlig og klart dokumentert sykdom. Dersom du har en slik sykdom før du fyller 26 år, men fortsatt er mer enn 50 prosent yrkesaktiv, kan du likevel få garantert minste tilleggsytelse dersom du søker om uførepensjon før du fyller 36 år. Formålet med særregelen er at unge uføre som har redusert mulighet til selv å tjene opp rettigheter med egen inntekt, skal sikres en garantert minste ytelse.
Hvis du er ung ufør og uførepensjonist blir tilleggspensjonen beregnet etter et poengtall på 3,50."

Kilde: http://www.nav.no/Ar...Unge+uf%C3%B8re

Dette innlegget har blitt redigert av ankirbabe: 8. juli 2012 - 01:18

 • 0

#64 BuffyAnneSummers

BuffyAnneSummers

  Bruker

 • Medlemmer
 • 10 660 innlegg
 •   5. februar 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 01:22

Tilleggspensjon er ikke det samme som at du får dette utbetalt.

Tror du er litt forvirret.. Minstesatsen for AAP med ung ufør tillegg er på 2,44 G.
Da får du 16698,14 kr pr mnd før skatt.

http://www.nav.no/Ar...nger.217391.cms
 • 0

"In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act" - George Orwell


#65 ankirbabe

ankirbabe

  Bruker

 • Medlemmer
 • 90 innlegg
 •   16. april 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 01:28

Tilleggspensjon er ikke det samme som at du får dette utbetalt.

Tror du er litt forvirret.. Minstesatsen for AAP med ung ufør tillegg er på 2,44 G.
Da får du 16698,14 kr pr mnd før skatt.

http://www.nav.no/Ar...nger.217391.cms

2,44 ganger grunnbeløpet? Altså 81 153 x 2,44? Det gir ca. 16.400 etter skatt pr. måned. Man betaler veldig lav skatt om man er "ung-ufør".

Dette innlegget har blitt redigert av ankirbabe: 8. juli 2012 - 02:04

 • 0

#66 BuffyAnneSummers

BuffyAnneSummers

  Bruker

 • Medlemmer
 • 10 660 innlegg
 •   5. februar 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 01:36

http://www.nav.no/Om...runnbeløpet (G)

82 122 x 2,44 = 200377,68 / 12 = 16698,14 kr før skatt. Man betaler skatt

Syns synd på den som 'velger' å leve på det resten av sitt liv..
 • 1

"In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act" - George Orwell


#67 ankirbabe

ankirbabe

  Bruker

 • Medlemmer
 • 90 innlegg
 •   16. april 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 01:40

http://www.nav.no/Om...3%B8pet+%28G%29

82 122 x 2,44 = 200377,68 / 12 = 16698,14 kr før skatt. Man betaler skatt

Syns synd på den som 'velger' å leve på det resten av sitt liv..


Pluss bostøtte og diverse stønader, kommer fort opp i 19.000-20.000. Mer enn å jobbe under de laveste satsene i stat og kommune.
 • 0

#68 BuffyAnneSummers

BuffyAnneSummers

  Bruker

 • Medlemmer
 • 10 660 innlegg
 •   5. februar 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 01:42

Du får ikke så mye i bostøtte som du tror hvis det ikke er absolutt nødvendig, altså hvis du ikke fysisk sitter i en rullestol og må ha mye plass. Bostøtten er behovsprøvd og tilpasses.
Jeg kjenner til flere som er syke og som må ta til takke med maks en tusenlapp i måneden.
 • 1

"In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act" - George Orwell


#69 krikkert

krikkert

  Moderator

 • Moderatorer
 • 15 642 innlegg
 •   8. mars 2009

Skrevet 8. juli 2012 - 01:47

Det tallet kan ikke stemme,


Nei, tallet kan selvsagt ikke stemme, jeg jobbet bare i nærmere to år med å behandle klager på slikt fra folk -- jeg kan ikke regne...

jeg får 14.000 i måneden nå, enda jeg ikke har fått innvilget uføretrygd. Arbeidsavklaringspenger ligger på rundt 2,40 ganger grunnbeløpet, mens "ung-ufør"-fordel ligger på rundt 3,50 ganger grunnbeløpet.


Ja, grunnytelse for unge uføre på AAP ligger på 2,44 ganger folketrygdens grunnbeløp, altså 82122*2,44/12 per måned i snitt - eller cirka 16k i snitt per måned. Se folketrygdloven pgf 11-16.

Uførepensjon beregnes imidlertid på en annen måte, og garantiytelsen fastsettes der i pensjonspoeng - 3,5 pensjonspoeng per år. Eller, med andre ord, du får pensjon beregnet som om du hadde hatt en inntekt på 370k i året (2012-kroner i 2012) fra du ble arbeidsufør til du hadde gått av med alderspensjon. Se folketrygdloven pgf 3-21. Eller, hvis man regner det ut, som jeg gjorde ovenfor, cirka 17k i måneden før skatt.

Ja, jeg skal dokumentere påstanden om at det strømmer psykisk syke til NAV for å kreve uføretrygd med "ung-ufør"-fordel. Her er dokumentasjonen: http://e24.no/kommen...mskritt/3535607 De psykisk syke ødelegger våre godt opparbeidede rettigheter. De fleste er også rusmisbrukere.


Jeg ser Elin Ørjasæter kan det å skrive, ja. Hun sier det har vært en tredobling av tallene for "unge uføre" mellom 1970 og 2007. Hvor stor har befolkningsveksten vært i samme periode?

Ørjasæter trekker én konklusjon du ikke har trukket (eller ikke sett), imidlertid: Nemlig at disse personene har vært der hele tiden. Det er altså ikke snakk om at folk er sykere enn de var før.

"Alle" disse ekstra stønadene har jeg påpekt tidligere at vil også tilkomme den friske, så å sammenligne "uførepensjon pluss masse stønader" og "frisk med kun inntekt" er dermed intellektuelt uredelig av deg.
 • 7

«Aldri vitende at ville vige fra Rett og Retfærdighed, mindre raade nogen til ufornødne Processer

eller i andre Maader med sine Raad befordre nogen uretvis Sag eller Intention»

krikkert er jurist og registrert rettshjelper.


#70 ankirbabe

ankirbabe

  Bruker

 • Medlemmer
 • 90 innlegg
 •   16. april 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 01:54

Det tallet kan ikke stemme,


Nei, tallet kan selvsagt ikke stemme, jeg jobbet bare i nærmere to år med å behandle klager på slikt fra folk -- jeg kan ikke regne...

jeg får 14.000 i måneden nå, enda jeg ikke har fått innvilget uføretrygd. Arbeidsavklaringspenger ligger på rundt 2,40 ganger grunnbeløpet, mens "ung-ufør"-fordel ligger på rundt 3,50 ganger grunnbeløpet.


Ja, grunnytelse for unge uføre på AAP ligger på 2,44 ganger folketrygdens grunnbeløp, altså 82122*2,44/12 per måned i snitt - eller cirka 16k i snitt per måned. Se folketrygdloven pgf 11-16.

Uførepensjon beregnes imidlertid på en annen måte, og garantiytelsen fastsettes der i pensjonspoeng - 3,5 pensjonspoeng per år. Eller, med andre ord, du får pensjon beregnet som om du hadde hatt en inntekt på 370k i året (2012-kroner i 2012) fra du ble arbeidsufør til du hadde gått av med alderspensjon. Se folketrygdloven pgf 3-21. Eller, hvis man regner det ut, som jeg gjorde ovenfor, cirka 17k i måneden før skatt.

Ja, jeg skal dokumentere påstanden om at det strømmer psykisk syke til NAV for å kreve uføretrygd med "ung-ufør"-fordel. Her er dokumentasjonen: http://e24.no/kommen...mskritt/3535607 De psykisk syke ødelegger våre godt opparbeidede rettigheter. De fleste er også rusmisbrukere.


Jeg ser Elin Ørjasæter kan det å skrive, ja. Hun sier det har vært en tredobling av tallene for "unge uføre" mellom 1970 og 2007. Hvor stor har befolkningsveksten vært i samme periode?

Ørjasæter trekker én konklusjon du ikke har trukket (eller ikke sett), imidlertid: Nemlig at disse personene har vært der hele tiden. Det er altså ikke snakk om at folk er sykere enn de var før.

"Alle" disse ekstra stønadene har jeg påpekt tidligere at vil også tilkomme den friske, så å sammenligne "uførepensjon pluss masse stønader" og "frisk med kun inntekt" er dermed intellektuelt uredelig av deg.


"Innenfor aldersgruppen 18 til 24 år har det vært en tredobling av uføre i årene 1977 til 2007. Mer enn halvparten har en alvorlig psykisk lidelse, som schzofreni, kromosomavvik eller psykisk utviklingshemning. Mer enn en fjerdedel har alvorlig somatisk sykdom, oftest cerebral parese eller alvorlig epilepsi. Den siste knappe fjerdedelen har annen psykisk lidelse, som for eksempel depresjoner. (Brage/Thune 2008)."

En frisk person i jobb med full inntekt tjener for mye til å få bostøtte. Så det er ikke intellektuelt uredelig av meg å regne på den måten. En som er ung ufør får garantert bostøtte dersom personen leier, minst 1.000-2.000 kr. Jeg har brukt bostøttekalkulatoren på husbanken.no og der kom det frem at jeg ville få 2.000 kr i bostøtte dersom jeg var ung ufør. Nå får jeg ingenting fordi jeg tjener for mye. Bor man i kommunal bolig så får man mer enn hvis man leier på det private markedet.
 • 0

#71 BuffyAnneSummers

BuffyAnneSummers

  Bruker

 • Medlemmer
 • 10 660 innlegg
 •   5. februar 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 01:55

.. og du mister muligheten til å kjøpre hus. Så du må leie resten av ditt liv uten å ha noe spesielt av verdier. Sounds sweet.
 • 1

"In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act" - George Orwell


#72 ankirbabe

ankirbabe

  Bruker

 • Medlemmer
 • 90 innlegg
 •   16. april 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 02:01

.. og du mister muligheten til å kjøpre hus. Så du må leie resten av ditt liv uten å ha noe spesielt av verdier. Sounds sweet.


Kjenner en som er ufør og han fikk godkjent lån til leilighet. Så det kommer an på hvilken bank du snakker med. Man får nok lån i husbanken til meget gunstig rente. Er man "ung-ufør" stiger også muligheten til å få støtte til bil. Enda en stønad som gjør at man havner på rundt 22.000. Dette er tydeligvis den nye velgermassen til AP og SV. De uføre pluss innvandrere.
 • 0

#73 aomt

aomt

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 209 innlegg
 •   10. februar 2012

Skrevet 8. juli 2012 - 03:13

Dette er ikke korrekt.
Når man er konstant syk så kan det hende at du har gode perioder eller gode dager, og det vil da bli enklere å ''gjøre noe''. Hvilken arbeidsgiver vil gi jobben til en person som KANSKJE kan jobbe noen få timer en dag eller to i uken? Hvilken arbeidsgiver vil gi jobben til en person som vil være sykmeldt mesteparten av tiden??
Det å gå ut når de først kan det hjelper faktisk på den generelle fysiske og mentale helsen deres også, så de burde så absolutt ha muligheten til å nyte noen av livets goder selv om de ikke kan jobbe.

Nei, DET er ikkje korrekt.
90% av psykiske "lidelser" er fullstendig BS. For 200år siden var det INGENTING som heit det. Men no er folk flinkare og flinkare til å finne på unskyldninger til å ikkje gjere ein dritt og få peng. Ikkje berre nokk til å leve, men faktisk til å nyyyyte livet. Utan å gjere ein dritt! Kor fint er ikkje det da?! Ein bør JOBBE og gjere noe for å nyte livet, i alle fall om vi snakker om det materielle. Har ikkje ein gjort ein dritt, så fortjener ikkje ein å nyte livet heller då.

Kva gjor ein før i tiden, når ein fekk "depresjon"? Jo, ein fortsatt gjekk te jobb og gjor jobben sin. Om ikkje, så fekk ikkje ein peng og daua ta sult. Folk har gjort det i 10.000år. Men dei siste 10-20 år, så er det blitt umulig å jobbe med "depresjon" o.l. påfunn
Det er utrykk som "nave" b.a. som er komt inn i språket. Det er fullstendig føked opp.

Sorry, men det du skriver er fullstendig BS. Er noen sjuk, så er dei sjuke. Thats it. Då kan ikkje dei reise på ferie, gå ut og feste og alt annet. Meininga med trygda at folk skal GREIE seg. Ikkje nyte livet på andres sin bekostning.
Folk jobber overtid, opptil 14 timers arbeidsdager, mens noen twats får alt grattis fordi dei fant på noen "sjukdommer" som dei liksom hadde? Ta bort trygda, gi dei null kr i støtte så ser du kor mirakuløst dei blir kurert og klare for å ta jobb for å tjene peng og kjøpe mat.

Dette innlegget har blitt redigert av cefey: 8. juli 2012 - 03:18

 • 0

#74 BuffyAnneSummers

BuffyAnneSummers

  Bruker

 • Medlemmer
 • 10 660 innlegg
 •   5. februar 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 03:24

Du har tydeligvis aldri vært deprimert, heldig du er.

Mange psykiske lidelser er også til stede på grunn av en rekke fysiske faktorer, som f.eks hjerneskade. Skal vi la dem også bare dø av sult kanskje?
 • 2

"In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act" - George Orwell


#75 stich_it

stich_it

  Bruker

 • Medlemmer
 • 4 905 innlegg
 •   24. mars 2006

Skrevet 8. juli 2012 - 09:57

*Min mening*
dette her utvikler seg til å bli en "Den andre Elgen" diskusjon, TS er blitt fremvist linker på at han betaler skatt av pengen ehar nfå men nekter for at det kan være sånn. det og den generelle holdningen ellers...
 • 1
Jeg hadde ett spørsmål, men så googlet jeg og fant svaret!
Ser du skrivefeil? sikkert bare dysleksien min som spiller deg et puss. ;-)
Med mindre det i et innlegg henvises til lovtekst eller lignende bør ingen innlegg leses som 100% fakta.
there is the right way, the wrong way, and the Norway, I'll chose the Norway

#76 krikkert

krikkert

  Moderator

 • Moderatorer
 • 15 642 innlegg
 •   8. mars 2009

Skrevet 8. juli 2012 - 10:31

"Innenfor aldersgruppen 18 til 24 år har det vært en tredobling av uføre i årene 1977 til 2007. Mer enn halvparten har en alvorlig psykisk lidelse, som schzofreni, kromosomavvik eller psykisk utviklingshemning. Mer enn en fjerdedel har alvorlig somatisk sykdom, oftest cerebral parese eller alvorlig epilepsi. Den siste knappe fjerdedelen har annen psykisk lidelse, som for eksempel depresjoner. (Brage/Thune 2008)."


Jeg ser du klarer å gjenta deg selv, men jeg stilte et par spørsmål. Disse har du ikke besvart.

En frisk person i jobb med full inntekt tjener for mye til å få bostøtte. Så det er ikke intellektuelt uredelig av meg å regne på den måten. En som er ung ufør får garantert bostøtte dersom personen leier, minst 1.000-2.000 kr. Jeg har brukt bostøttekalkulatoren på husbanken.no og der kom det frem at jeg ville få 2.000 kr i bostøtte dersom jeg var ung ufør. Nå får jeg ingenting fordi jeg tjener for mye. Bor man i kommunal bolig så får man mer enn hvis man leier på det private markedet.


Det var bostøtte -- men der er vi jo enige i at du vil få mer dersom du har lavere inntekt. Men så var det disse magiske andre stønadene dine da...? Som du visstnok bare får hvis du er ufør eller som du får høyere beløp av hvis du er ufør, og som tilfeldigvis magisk utgjør akkurat nok til at du som ufør tjener mer enn hvis du hadde jobbet...

Argumentasjonen her virker å være at du tvinges av oss, samfunnet, til å bli ufør fordi du vil ha mest penger. Men du har egentlig ikke lyst, altså. Men så var det disse pengene da...
 • 8

«Aldri vitende at ville vige fra Rett og Retfærdighed, mindre raade nogen til ufornødne Processer

eller i andre Maader med sine Raad befordre nogen uretvis Sag eller Intention»

krikkert er jurist og registrert rettshjelper.


#77 mreinha

mreinha

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 555 innlegg
 •   4. september 2008

Skrevet 8. juli 2012 - 15:15

Jeg spør igjen jeg TS:

Tror du at du kommer til å bli lykkelig av å leve av felleskasse resten av livet? Kommer det til å gi deg noe å være stolt av? Kommer du til å føle mestring? Føle at du duger til noe? Føle at du bidrar? Mulig du kommer til å skaffe deg barn en dag. Ønsker du ikke å vise dem noe du er stolt av. Jeg tror det er kjipt å peke på tv'en og si at den betalte alle andre her i landet for meg, for jeg er jævlig lat.

Når jeg tok utdanningen min, så jobbet jeg i en butikk på kveldstid og helger, samt ferier. Det å sitte i kasse er kanskje ikke verdens mest spennende jobb, men det er fryktelig mye annet som skal gjøres i en butikk, og det er relativt lett å jobbe seg opp og vekk fra kassa. Så, hva fikk jeg ut av dette (i den rekkefølgen jeg mener er viktig)?

1) Jeg fikk arbeidserfaring jeg kunne putte på CV'en min, sammen med referanser. Dette skaffet meg den jobben jeg ønsket etter utdanningen <- priceless
2) Jeg fikk venner, jeg kjente ingen dit jeg flyttet for å ta utdanning. <- priceless
3) Jeg følte mestring, fra å begynne på bunnen av og jobbe meg oppover. Den gang, så var det kult å få nøkler til safen, ta oppgjøret og låse butikken. <- Det gir en god følelse og er ekstremt viktig her i livet.
4) Jeg tjente penger. Jeg velger å rangere dette sist, for ja, jeg kunne ha levd ett utrolig kjipt liv på stipend og studielån, men jeg valgte å gjøre noe mer. For ett liv på kun det jeg får, og får låne av staten hadde ikke vært særlig spennende.

Ser du hvor jeg skal? Om ikke, les det en gang til.
 • 5

#78 BuffyAnneSummers

BuffyAnneSummers

  Bruker

 • Medlemmer
 • 10 660 innlegg
 •   5. februar 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 16:19

Men sånn er det uansett hvilket system vi snakker om. Vi kan ikke straffe alle for at noen få ønsker å snylte.

Jeg skjønner også hva du mener med at det er lett å ''lure'' legen til å si at du har A eller B, men du får ikke uføretrygd med det første uansett. Som skrevet over så er det en prossess som tar flere år med søking og dokumentasjon fra ett x antall leger. Da er det nesten bedre å bare sette ræva i gir og jobbe.
 • 1

"In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act" - George Orwell


#79 GodMorgenNorge

GodMorgenNorge

  Bruker

 • Medlemmer
 • 69 innlegg
 •   13. desember 2011

Skrevet 8. juli 2012 - 16:27

Stemmer det at alle muligheter skal være undersøkt før en får uføretrygd. Og i løpet av den tiden får du sykepenger som er en bedre ytelse og noen ganger aap etterpå slik som TS.

Så kan det jo diskuteres om det er "noen få som ønsker å snylte". Men en distinksjon mellom fysiske og psykiske lidelser er vel ikke politisk korrekt i Norge.
 • 0

#80 Bruker-95147

Bruker-95147

  Bruker

 • Medlemmer
 • 24 361 innlegg
 •   3. mars 2006

Skrevet 8. juli 2012 - 16:44

Jeg har vært borti de som har sutret seg til uføretrygd (mest sannsynlig) - og det ser ikke ut for meg å være en smart plan - det gjør noe med folk å leve seg så inn i eget bedrag. Man kan rett og slett bli helt ufør, og det var vel ikke meningen ... :)

Hvorfor velge seg så lave mål?

Nei, jeg skjønner nok ikke dette "nye" ... :(
 • 2

_0 bruker(e) leser denne tråden

0 medlemmer, 0 gjester, 0 skjulte brukere