Jump to content
Sign in to follow this  
Boralis

Regjeringen får OECD-kritikk

Recommended Posts

Regeringens skolepolitikk har etter min mening lenge vert kritikkverdig, selv om regeringen selv skryter denne opp i skyene.

Jeg har selv barn i skolepliktig alder og merker daglig problemene på kroppen.

 

Nå får imidlertid regeringen kritikk fra OECD også, noe som underbygger min skepsis.

 

I rapporten kritiseres satsingen på kontantstøtte med begrunnelsen at barnehager er et viktig sted for læring for barn med innvandrerbakgrunn og barn med foreldre med lav inntekt

 

Dagsavisen skriver at regjeringen forsøker å holde konklusjonene i rapporten hemmelige. Selv om rapporten ble registrert mottatt i departementets postlister 5. juli, hevder statssekretæren til utdanningsminister Kristin Clemet (H) at rapporten ikke er mottatt.

 

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=289748

Edited by Snekker`n

Share this post


Link to post

Nå er det vel egentlig slik at resultatet av regjeringens politikk først begynner å vise seg med kunskapsløft reformen neste år. Dessuten er vel dette en raport som baserer seg på skolepolitikken siden sist reform....som det var AP som lagde om jeg ikke husker helt feil.

 

Må si jeg har tiollitt til det statsråden sier når hun påstår at raporten ikke er ferdig. Da hadde jo OECD offentlig gjort den...

 

Raporten som angivelig er registrert inne er nok bare en liten del av hele raporten for å varsle om hva innholdet kommer til å bli. Siden dette da er uferdig raport sansynligvis uten konklusjoner ville det vært helt feil for regjeringen å offentliggjøre en slik raport som setter dem (ufortjent?) i et dårlig lys, selv om de selvsagt hadde offentliggjort noe slikt hvis resulatetet var positivt selv om dette også i så fall ville vært AP sin "skyld"P

Edited by Turgon

Share this post


Link to post
Nå er det vel egentlig slik at resultatet av regjeringens politikk først begynner å vise seg med kunskapsløft reformen neste år. Dessuten er vel dette en raport som baserer seg på skolepolitikken siden sist reform....som det var AP som lagde om jeg ikke husker helt feil.

 

Må si jeg har tiollitt til det statsråden sier når hun påstår at raporten ikke er ferdig. Da hadde jo OECD offentlig gjort den...

Joda men poenget her er at regeringen har motatt den og kjenner dermed til innholdet, alikevel kjører de sterkt ut i valgkampen om hvor bra det står til i skolene.

Ja de har jo til og med rustet opp en skole i osloområdet som de bruker til et eksempel på hvor bra dette er.

Det de imidlertid ikke sier noe om er at størstedelen av skolene er under enhver kritikk, både bygningsmessig og helsemessig .

Share this post


Link to post
Nå er det vel egentlig slik at resultatet av regjeringens politikk først begynner å vise seg med kunskapsløft reformen neste år. Dessuten er vel dette en raport som baserer seg på skolepolitikken siden sist reform....som det var AP som lagde om jeg ikke husker helt feil.

 

Må si jeg har tiollitt til det statsråden sier når hun påstår at raporten ikke er ferdig. Da hadde jo OECD offentlig gjort den...

Joda men poenget her er at regeringen har motatt den og kjenner dermed til innholdet, alikevel kjører de sterkt ut i valgkampen om hvor bra det står til i skolene.

Ja de har jo til og med rustet opp en skole i osloområdet som de bruker til et eksempel på hvor bra dette er.

Det de imidlertid ikke sier noe om er at størstedelen av skolene er under enhver kritikk, både bygningsmessig og helsemessig .

joda, det er et godt poeng, men må si at jeg som skoleelev i en meget fattig kommune ikke har sertt så mye til den dårlige skolen (eller den dårlige eldreomsorgen). Barneskolen og videregåendeskolen (som jeg nå går på) har begge hatt meget bra standard på bygnings siden. Ungdom skolen var under forfall bygningsmessig, men skal etter sigdene pusses opp om et år eller to.

 

Det har blitt bygd et stort sykehjem her og en ny barneskole er neste ferdig. Det har også blitt byd ny barnehage. Dette er en AP styrt kommune (dog er denne AP gjengen meget høyrevridde i mange saker).

 

Hvordan har denne fattige kommunen fått rå til alt dette? JO, de la ned alle skolene som bare hadde 10-20 elever (som var rimlig mange i forhold til antall innbyggere i kommunen). 80 % av disse elevene brukte buss alikevel og fikk ingen nevneverdige ulemper med å bli flyttet.

 

Det problemet jeg har sett i skolen er to ting. Uro og ræva lærere. Hadde en mattelærer som ikke hadde noe respekt fra elevene og han klarte ikke å holde klassen i ro i mer enn ti min i stekk. Nå har vi en mattelærer som forsåvidt har respekten og kunskapen, men klarer ikke å formidle oss noe av stoffet og prater seg selv bort stadig vekk. Vi hadde også en engelsk/samfunnsfag lærer som gikk for å hente kaffe to ganger hver time og ble gjerne borte i 10 min. For å ikke nevne naturfaglæreren i fjor som kom minst 10 min for seint hver time og pratet mer om jordbruk med en idiot bakerst i klassen enn han underviste oss.

 

Her er det mest å hente. Vi trenger ikke fler lærere per klasse, vi trenger lærere som har autoritet, respekt og kan utøve milde former for disiplin.Den borgelige siden sikter mot to av disse målene, de rødgrønne ingen.

Share this post


Link to post

Bra dere har et fint styre i kommunen som gir resultater, kan ikke si det samme om høyrestyret her, riktinok har de bygget et nytt tilbygg til sykehjemmet som var ferdig for vel et år siden,men det nytter lite da det fortsatt står tomt fordi regeringen ikke har midler å bevilge til driften

Share this post


Link to post
Bra dere har et fint styre i kommunen som gir resultater, kan ikke si det samme om høyrestyret her, riktinok har de bygget et nytt tilbygg til sykehjemmet som var ferdig for vel et år siden,men det nytter lite da det fortsatt står tomt fordi regeringen ikke har midler å bevilge til driften

Jepp, virker som om min kommune fungerer rimlig optimalt slik den gjør i dag. Jeg vet selvfølgelig ikke hvordan det står til inne på sykehjemmene, men i følge broren min som har jobbet der som sommerjobb har de gamle hatt det veldig fint.

 

Det med kommuneøkonomi handler ofte om prioriteringer. Et eksempel er Hamar kommune som har bygd et stort og flott rådhus i stede for å bruke pengene til det de burde gå til. For mange små skoler kan også være et stort problem for en del kommuner.

Min mening er at det per i dag gis ørlittegrann mindre penger enn det kommunene egentlig trenger for å gjøre alle oppgavene sine. Jeg tror det er bra å gjøre det litt slik i en periode slik at kommunen blir nødt til å slanke bort mye av det unødvendige byrokratiet. Etter det kan man legge seg på en profil hvor man gir akkurat nok penger. Ikke et øre mer. Hvert øre mer enn akkurat nok går med til ineffektivisering fordi økonomene som regner på dette blir så late når de får det for formslig.

Share this post


Link to post

Det er en god tankegang. De som styrer det hele kan dog lett bli for effektiviseringskåte: Skolen jeg gikk på i Oslo var pålagt å kutte 2% i budsjettet hvert eneste år - som en effektiviseringspost -, og da jeg gikk ut derfra begynte man akkurat å merke at det ikke var særlig mer igjen å effektivisere, annet enn å kutte ned på fagtilbudet.

Share this post


Link to post
Her er det mest å hente. Vi trenger ikke fler lærere per klasse, vi trenger lærere som har autoritet, respekt og kan utøve milde former for disiplin.Den borgelige siden sikter mot to av disse målene, de rødgrønne ingen.

Eller vi kan snu litt på det og si vi trenger elever som har respekt for læreren som er i klasserommet...

Klart en lærer bør kunne sitt fag og ha et minimum av formidlingsteknikk, men hvem sin feil er det at det er bråk i klassen? Læreren? Elevene?

 

Det er en minkende respekt for lærerne i norsk skole, men her er det skyldfordeling mellom norsk skolepolitikk og elever. Noe av den disiplinen du etterlyser er politisk ukorrekt for mange kommuner og rektorer. Det oppfattes som gammeldags å utøve streng disiplin i klasserommet etter reformpedagogikkens tanker. Elevene skal bli mer hørt, og det resulterer ofte i krav om mer "underholdende" undervisning.

 

Mange elever kjeder seg i skolen, og det er noe som blir mer og mer akseptert i samfunnet. Flere politikere mener skolen er gammeldags og undervisningen deretter, så skylden legges ofte over på skolene og lærerne for at skolen er kjedelig. Elevene går stort sett fri for ansvaret.

 

Dette henger selvfølgelig sammen med at sterke skolepolitiske krefter i Norge vil minke kravene ovenfor elevene når det gjelder faglig nivå og god struktur i klasserommet. Det sier seg selv da at det faglige utbytte minker og uroen øker når "la elevene gjøre mer som de vil"-tanken får herske nærmest fritt i norske klasserom.

Share this post


Link to post

Respekt for lærere har _alt_ med læreren å gjøre.

 

Det at lærere ikke har autoritet er lærerene sin feil og hvis de ikke har autoritet må de i hvert fall skaffe seg respekt og det er det heller få lærere som får.

 

Husker når jeg gikk på ungdomsskolen og der var det klar forskjell mellom lærere, noen satte seg utrolig i respekt (av forskjellige grunner, autoritet, flinke, hygglige osv), mens andre ikke fikk det fnugg fordi de "angrep" problemet på feil måte og ble sett på som teite heh

 

Uansett er jeg enig i at det faglige nivået bør heves kraftig i den norske skole ettersom det nå er for lavt og elever jobber for lite.

Share this post


Link to post
Respekt for lærere har _alt_ med læreren å gjøre.

 

Elevene har også et ansvar, vi snakker om vanlig folkeskikk. Elevene er ikke automatisk fritatt for ansvar for klassemiljøet. Om klassen blir rolig eller bråkete kan ikke stå og falle på om elevene liker læreren eller ikke.

 

Mange elever tyr til dårlig oppførsel ovenfor lærere de ikke liker, og det skyldes blant annet norsk skolepolitikk. Det er nesten blitt alment godtatt at en "dårlig" lærer ikke får respekt. Dårlige lærere et problem, men dårlige elever er jo ikke akkurat fraværende i norske skoleklasser heller.

Share this post


Link to post

Vel ser på NRK at nå har AP og SV forlangt at regeringen offentilgjør denne rapporten før kveldens Partilederdebatt på TV2.

Det skal bli svert inntresangt å se hva regeringen har å si, da det nå er klart at de kvtterte denne ut i Juli men har valgt å prøve å hemmeligholde denne til etter valget . :hmm::hmm:

Share this post


Link to post
Vel ser på NRK at nå har AP og SV forlangt at regeringen offentilgjør denne rapporten før kveldens Partilederdebatt på TV2.

Det skal bli svert inntresangt å se hva regeringen har å si, da det nå er klart at de kvtterte denne ut i Juli men har valgt å prøve å hemmeligholde denne til etter valget . :hmm::hmm:

Raporten ligger til faktasjekk, noe som er veldig viktig for en slik raport som skal kritisere skolepolitikken som har vært ført siden sist skolereform (som AP gjennomførte). Denne raporten sier veldig lite om hva regjeringen har gjort galt, men mer hva som har vært glat i de siste årene om regjeringen har gjort det verre eller dårligere vil heller ikke lyse frem i raporten. Men i de store massene vil denne raporten skate regjeringens rykte. Er det rart de vil holde tilbake en slik raport? Er det riktig at de skal få pepper for en reform som de ikke har gjennomført?

 

Vil dessuten sette et spørsmål ved raportens troverdighet da de kritiserer kontantstøtten uten at det har vært elever som har hatt kontantstøtte som er ferdig emd skolen. Altså har man enda ikke noe grunnlag for å si om denne har virket negativt på elevenes ferdigheter.

 

Clemet sa foresten at hun ville gi noen advarseler til de røde før hun ville gi den til dem. Er det propaganda eller er det noe i raporten som de røde kan tape på umidelbart?

Share this post


Link to post
Vel ser på NRK at nå har AP og SV forlangt at regeringen offentilgjør denne rapporten før kveldens Partilederdebatt på TV2.

Det skal bli svert inntresangt å se hva regeringen har å si, da det nå er klart at de kvtterte denne ut i Juli men har valgt å prøve å hemmeligholde denne til etter valget .  :hmm:  :hmm:

Raporten ligger til faktasjekk, noe som er veldig viktig for en slik raport som skal kritisere skolepolitikken som har vært ført siden sist skolereform (som AP gjennomførte). Denne raporten sier veldig lite om hva regjeringen har gjort galt, men mer hva som har vært glat i de siste årene om regjeringen har gjort det verre eller dårligere vil heller ikke lyse frem i raporten. Men i de store massene vil denne raporten skate regjeringens rykte. Er det rart de vil holde tilbake en slik raport? Er det riktig at de skal få pepper for en reform som de ikke har gjennomført?

 

Vil dessuten sette et spørsmål ved raportens troverdighet da de kritiserer kontantstøtten uten at det har vært elever som har hatt kontantstøtte som er ferdig emd skolen. Altså har man enda ikke noe grunnlag for å si om denne har virket negativt på elevenes ferdigheter.

 

Clemet sa foresten at hun ville gi noen advarseler til de røde før hun ville gi den til dem. Er det propaganda eller er det noe i raporten som de røde kan tape på umidelbart?

Ja det beviser jo at de har motatt den noe de benektet tidligere og at den fortsatt ikke er faktaskjekket etter 2 mnd er vel bevist for å få den etter valget.

Det er neppe noe med at ap eller sv har noe å frykte, det er vel et desperat forsøk på å slippe å offentliggjøre den, for når den er offentliggjordt er det vistnok noen regler som trer i kraft ang justeringer osv .

Share this post


Link to post
Ah... Snekker`n er desperat igjen ;)

Saklig svar det der,jeg er ikke desperat da det egentlig ikke betyr noe som helst for meg personelig hvem som vinner valget.

Årsaken til at jeg har skiftet fra høyresiden til sosialistisk er fordi jeg er forarget over at forskjellene øker som de gjør.

Jeg satser heller på likeverd og deling av sosiale goder enn å vere med i grådighetskampen på høyresiden der det kun er om å gjøre å karre til seg mest mulig :thumbup:

Share this post


Link to post

Disse "forskjellene" ja. Har du ikke fått med deg at forskjeller er irrelevant? Men det er klart, for venstresiden er det viktigste å "jevne ut forskjellene", altså straffe de rike. For høyresiden er det viktigste at folk skal få lov til å ha suksess, samtidig som vi løfter de svakeste opp på et akseptabelt nivå. Men det har ingenting med forskjeller å gjøre.

Share this post


Link to post
Disse "forskjellene" ja. Har du ikke fått med deg at forskjeller er irrelevant? Men det er klart, for venstresiden er det viktigste å "jevne ut forskjellene", altså straffe de rike. For høyresiden er det viktigste at folk skal få lov til å ha suksess, samtidig som vi løfter de svakeste opp på et akseptabelt nivå. Men det har ingenting med forskjeller å gjøre.

Joda det er fullt tillatt å ha suksess her i landet uansett regering og det vet du like godt som jeg :)

 

Det som er problemet er at de rikeste i landet heller bruker hundretusener av kroner på advokater som skal finne smutthull i loven slik at de slipper å vere med i fellesskapet istedenfor å betale sin andel. Dette bygger jo høyresiden opp under med sin skjeve skattepolitikk og egenandelsøkninger som kun rammer de svakeste.

 

Rart at det er en straff for de rike å betale skatt, da har jo de fattigste vert straffet siden skattesystemet ble oppfunnet :hmm:

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...