Gå til innhold
Trenger du råd om juss? Still spørsmål anonymt her ×

SIO bryter alders diskriminerings reglene i husleie loven


lainos

Anbefalte innlegg

ser en at en kun tar inn folk som er 34 år eller yngre.
 
Fra husleieloven:
 
"

§ 1-8.Forbud mot diskriminering

Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet. Ved diskriminering gjelder likestillings- og diskrimineringsloven." (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17/)

 

Fra likestilling og diskriminerings loven, som husleieloven peker på i §1-8:

"

§ 6.Forbud mot å diskriminere

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

Forbudet omfatter diskriminering på grunn av eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i første ledd.

Forbudet gjelder også hvis en person blir diskriminert på grunn av sin tilknytning til en annen person, og diskrimineringen skjer på grunn av forhold som nevnt i første ledd.

Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling etter §§ 7 og 8 som ikke er lovlig etter §§ 9, 10 eller 11."

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51/KAPITTEL_2#§6)

"

§ 38.Oppreisning og erstatning

Den som er blitt behandlet i strid med

a. bestemmelsene i kapittel 2, med unntak av § 13 sjette ledd
b. reglene om individuell tilrettelegging i §§ 20 til 23
c. §§ 29, 30, 33 og 34

kan kreve oppreisning og erstatning.

I arbeidsforhold og ved arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere, gjelder arbeidsgivers ansvar uavhengig av om arbeidsgiver kan bebreides. I saker om trakassering og seksuell trakassering og på andre samfunnsområder enn nevnt i første punktum, gjelder ansvaret dersom den ansvarlige kan bebreides.

Erstatningen skal dekke økonomisk tap som følge av den ulovlige behandlingen. Oppreisning for ikke-økonomisk skade fastsettes til det som er rimelig ut fra skadens art og omfang, partenes forhold og omstendighetene for øvrig.

0

Endret ved lov 21 juni 2019 nr. 57 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 776)." (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51/KAPITTEL_2#§6)"

 

Det betyr at hvis en eldre person, for første gang (aldri vært i SIO bolig før) ønsker å flytte fra privat sted til SIO bolig, og ikke finner andre from for hustand, så er SIO bolig erstatnings ansvarlig for denne personen. Hvis mange nok går inn får gjøre slikt, så kan SIO bolig potensielt stå til konkurs bo.

 

 

 

 

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
lainos skrev (21 timer siden):
Det betyr at hvis en eldre person, for første gang (aldri vært i SIO bolig før) ønsker å flytte fra privat sted til SIO bolig, og ikke finner andre from for hustand, så er SIO bolig erstatnings ansvarlig for denne personen. Hvis mange nok går inn får gjøre slikt, så kan SIO bolig potensielt stå til konkurs bo.

Dette medfører ikke riktighet. 

Husleieloven § 1-8 viser til likestillings- og diskrimineringsloven (LDL). Denne loven har regler som gjør visse typer forskjellsbehandling pga. (bl.a.) alder lovlig, se LDL § 9. Denne bestemmelsen sier at diskriminering som ellers ville vært forbudt er lovlig når den 1) har et saklig formål, 2) er nødvendig for å oppnå formålet, og 3) ikke er uforholdsmessig inngripende for den eller de som forskjellsbehandles. 

Studentsamskipnadenes prioritering av yngre studenter foran eldre studenter ved tildelingen av et knapphetsgode (studentbolig) vil vanligvis tilfredsstille kriteriene om å være både saklig, nødvendig, og forholdsmessig. 

Det kan være at en absolutt aldersgrense på 34 år ikke står seg som forholdsmessig, men det er ikke dermed sagt at SiO blir erstatningsansvarlige. Det er snakk om tildeling av et knapphetsgode, så erstatningssøkeren må kunne vise til at hvis SiO ikke hadde praktisert en absolutt aldersgrense, så ville vedkommende ha fått tildelt bolig. Hvis vedkommende ikke ville fått bolig uansett, basert på lovlige kriterier, så er det ikke diskrimineringen som er årsaken til økonomisk tap. 

Endret av krikkert
  • Liker 2
  • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar

Det er riktig at det finnes unntak, hvis en har sakelig grunn.

Her er det dessverre ingen unntakstilfelle.

Alle studenter er like mye verdt som student, uavhengig av alder, nasjonalitet, nedsatt funskjonsevne (f.eks evne til å gjennomføre studium), og så videre.

Det som er typisk unntaks tilfelle er:

- At utleier bor i egen bolig

- At det blir en for stor byrde opp mot de andre som bor der (jentekollektiv hvor en gutt kan bli problematisk, pga psykisk helse og slikt), eller at det å ta inn en person med viss bakgrunn vil få andre til å flytte.

 

Det med alder, gir ikke mening. Å ha en eldre person vil ikke ha noe å si, alle er ikke venner med alle i et slikt kollektiv. Det er heller ikke slik at alle blir invitert ved fest i et slikt kollektiv, å ha en eldre person vil ikke påvirke folks evne til å ha et sosialt liv eller å ha fest

Endret av lainos
  • Liker 1
Lenke til kommentar

Diskrimineringsnemnda behandlet i januar en sak (2023/53, DIN-2023-53) om det var lovlig av Trøndelag fylkeskommune å ha en ordning med kunst- og kulturstipend avgrenset til personer mellom 20 og 35 år. Klageren var 43 år. 

Under vurderingen av saklighet tar nemnda utgangspunkt i lovens forarbeider, hvor det eksplisitt er nevnt at "For eksempel vil det å fremme økonomiske forhold hos en aldersgruppe som er svakere stilt økonomisk, være et saklig formål". Ut fra dette utgangspunktet er det helt åpenbart at det å prioritere yngre studenter over eldre er et saklig formål. Yngre studenter har dårligere økonomiske og reelle forutsetninger på boligmarkedet enn eldre studenter.

At "alle studenter er like mye verdt som student" er ikke ensbetydende med at alle studenter har et like stort støttebehov. At du mener at forskjellsbehandling basert på alder ikke gir mening betyr ikke at det ikke finnes noen mening i det (bare at du ikke ser den), og det betyr heller ikke at det er ulovlig diskriminering. 

Det er heller ikke spesielt vanskelig å vurdere nødvendighetskriteriet som oppfylt. Selv om man kunne tenkt seg et mindre drastisk grep (for eksempel en aldersbasert prioritering heller enn en hard aldersgrense) så ville dette ført til urimelig mye merarbeid for studentsamskipnadene, økt kompleksitet i prioriteringen, og risiko for at de gruppene som samskipnaden lovlig ønsker å prioritere likevel faller utenfor. 

Det man står igjen med er forholdsmessighetskriteriet. Her man se på at boligtilbudet til SiO består av tre komponenter: Selve boligen, rimelig leie, og tilgang til det sosiale livet i studentbyene. Av disse tre aspektene er det kun selve boligtilbudet som i det hele tatt kan være gjenstand for en diskrimineringsvurdering, fordi aldersbaserte rabatter er eksplisitt tillatt etter LDL § 9, og tilgang til sosialt liv er ikke noe SiO håndhever. 

Ut fra den knappe vurderingen nemnda gjorde i sak 2023/53 (det ble konstatert at det er snakk om et gode, at det finnes andre ordninger hvor alder ikke er et kriterium, og at klageren hadde blitt tilgodesett under disse), så tviler jeg på at man vil få gjennomslag for at SiOs aldersgrense er uforholdsmessig. 

  • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar

Så egentlig burde en kreve informasjon om folks økonomiske situasjon, for å unngå diskriminering; om en er i jobb, tidligere utdanning, jobberfaring og slikt - i og med at det å være eldre, ikke nødvendigvis betyr at en er i en bedre økonomisk situasjon? 

Endret av lainos
  • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...