Jump to content
Guest 04208...a57

Hvilke rettigheter har en som anker?

Recommended Posts

Guest 04208...a57

Hei. Hadde samfunnskunnskaps time og læreren nevnte opp anking osv angående rettstaten å sånt. Jeg lurte egentlig bare på hvilke rettigheter en person har hvis en anker? Spiller menneskerettigheter innpå det osv?

Anonymous poster hash: 04208...a57

Share this post


Link to post

Det å kunne anke en sak er en av rettighetene man har i en rettstat. Dine øvrige rettigheter til en rettferdig rettsak osv forblir de samme som før.

Share this post


Link to post

Menneskerettigheitene er nok litt for generelle til at dei får betydning, og sikrar fyrst og fremst meir grunnleggande rettigheiter som likheit for lova, retta til å få saka prøvd i ei rettssak, og retten til å bli ansett som uskuldig til det motsette er bevist.
Kva som er godt nok for å oppfylle disse krava vil det være opp til kvar enkelt nasjon å avgjere. Menneskerettigheitene gir dessverre lite vern mot korrupte nasjonar som står fritt til å ha like lover men som gir ulikt utfall når det gjeld straffeutmåling, eller at ein har rettssaker som går bak lukka dører med ein partisk dommar.

Det er blant anna ikkje ein menneskerett å få anke i det heile tatt, menneskerettigheitene sett krav om at du har rett på å få ei rettssak før du blir kasta i fengsel.
MEN, og dette er eit stort men. For Norge sin del så har vi også inngått avtale i Europarådet om dei europeiske menneskerettskonvensjonen som går litt lengre enn menneskerettigheitene. Her finn vi blant anna retten til å anke, retten til å få erstatning ved feilaktig domfelling, forbod mot gjentatt straffeforfølging, og retten til å ikkje bli fengsla for misleghald av gjeld.

Enkelte har prøvd seg med påstandar om at Norge bryt menneskerettigheitane ved blant anna utstrakt bruk av varetektsfengsling, ved at barnevernet har rett til å gripe inn i familiesaker til barnets beste, og at ulike krav til beviskrav mellom straffesaker og sivile saker gjer at ein kan bli strafferettsleg frikjent på grunn av svake bevis og samtidig bli dømt til å betale erstatning på dei same bevisa i eit sivilt søksmål.
Det har vært nokre saker der Norge har blitt dømt for brot på menneskerettigheitene, fyrst og fremst i saker om tvangsadopsjon der barnevernet har blitt dømt for enkeltsaker, og saker som går på retten til rettferdig søksmål. Det har ikkje blitt påvist at det norske systemet bryt med menneskerettigheitene. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...