Jump to content
Sign in to follow this  
Mann_Av_Gull

Tjenesteplikt i Heimevernet VS Verneplikt

Recommended Posts

Jeg har vært med i Heimevernet siden 2004. Jeg ble 44 den 1 februar i år. Verneplikten sier at jeg er vernepliktig ut det år man fyller 44. Fikk e-post fra områdesjef den 29 Juni at det kom til å bli øvelse i september. Og at hvis innkallingen ikke var kommet så var den like rundt hjørnet. Så fikk jeg ny e-post fra personaloffiser den 5 juli med beskjed om at innkallingene var på tur ut og at følgeskrivet til innkallingene var lagt ved e-posten. Fortsatt ikke fått noen innkalling/innkallingskort. Vi er nå på den 11 juli. Snakket med en annen kar som tjenestegjør i samme område. Han blir 43 i september. Han fikk innkallingen forrige uke. Regner med at eneste grunnen til at jeg har fått disse e-postene er fordi jeg fortsatt er på mailinglista sammen med resten av troppen. 

Jeg trodde alltid at verneplikten gjaldt for heimevernet med hensyn til alder. Altså at man er vernepliktig ut det år man fyller 44 år. Og trodde dermed at hvis det var øvelse det året så ble man innkalt selv om man var fylt 44. 

Etter litt googling så finner jeg at i heimevernet så er man tjenestepliktig frem til man fyller 44. Det står som et eget punkt på verneplikt i Norge på wikipedia. Altså under 'Spesielt for heimevernet'. Mens det står under generell verneplikt at man er vernepliktig ut det år man fyller 44. Får opp info side for heimevernet når jeg googler også, hvor det står at man er ferdig når man fyller 44. Altså for de som ikke har vært ansatt i forsvaret mer enn 1 år eller vært yrkesbefal. De må være til 55. 

Så det virker som tjenesteplikten i heimevernet ikke er helt det samme som verneplikten. Altså at i det øyblikk man fyller 44 så er tjenesteplikten i heimevernet over, og man blir ikke kalt inn på flere øvelser? Men at man fortsatt er vernepliktig ut det år man fyller 44. Er dette korrekt? Så jeg skal med andre ord ikke bli innkalt?

Hvis dette er korrekt så har det vel vært slik at de som jeg har sett på sin siste øvelse og levert utstyret sitt etter øvelsen ikke var blitt 44 enda. 

Et par linker: 

https://no.wikipedia.org/wiki/Verneplikt_i_Norge

https://www.forsvaret.no/heimevernet/ny-i-heimevernet/det-du-lurer-pa-om-heimevernet

Edited by Mann_Av_Gull

Share this post


Link to post

Der jeg er blir man dimmitert foran alle som er inne på øvelse og leverer inn utstyr etter det. Har du blitt dimmitert og levert inn utstyr? Hvis ikke er nok dette din siste øvelse.

 

Uansett. Hva med å bare spørre HV?  

Share this post


Link to post

Kan jo være dumt å ringe og etterlyse innkalling hvis man synes det er kjipt å måtte møte...;) Får du ikke innkalling, plikter du heller ikke å møte: så enkelt er det. (Men husk at muntlig forkynning av innkalling teller.)

Ellers er lovverket for tjenesteplikt i HV og verneplikt det samme (Forsvarsloven), men det kan være at praksis er, at man ikke kaller inn folk til øvelse/trening når de er bikket 44 siden det da bare vil være en utgift man ikke får noe igjen for, og at de heller kaller inn folk til "avkledning" eller tar dette pr. post. Der varierer det nok også en del mellom de ulike distriktene.

Share this post


Link to post

Hvis dere leser i linkene jeg gav så står det ganske klart og tydelig i begge linker at tjenesteplikt i heimevernet ender når man fyller 44. Og for linken som handler om verneplikt i Norge så står det øverst på siden om verneplikten og at den varer ut det året man blir 44. Men så står det et eget punkt lengre ned på siden som heter 'Spesielt for tjenesteplikt i heimevernet'. Der står det blant annet: I Heimevernet er den årlige ordinære tjenesteplikten inntil 6 dager for menige/visekorporaler/korporaler og inntil 9 dager for befal og spesialister frem til en fyller 44 eller 55 år.

I den andre linken som er info om heimevernet så står det under 'Hvor lenge er man i Heimevernet' punktet: De fleste er ferdig når man fyller 44 år. De med befalsutdanning, krigsskole eller de som har vært militært ansatt ett år eller lenger etter førstegangstjenesten, er i Heimevernet til de er 55 år. Man kan søke om forlenget tjeneste utover dette om man ønsker.

Så alt tyder på at verneplikt og tjenesteplikt i Heimevernet ikke er akkurat det samme. Alt tyder på at man faktisk er ferdig når man har fylt 44 år. Ellers hadde de definert det på samme måte som verneplikten som sier at man er vernepliktig ut det år man fyller 44 år. 

Jeg kommer selvfølgelig ikke til å ta kontakt med heimevernet for å spørre. Å være på øvelse er bare reint økonomisk tap for meg. Når det gjelder levering av utstyr så kan jeg tenke meg at de som jeg har sett levere utstyr på sin siste øvelse ikke var blitt 44 enda. Men at de ble 44 senere på året. Jeg kjenner bla. en kar som er et par år eldre enn meg. Han er/var i samme tropp som meg. Han sitter enda på utstyret og har ikke hørt noe fra heimevernet på lange tider. 

Og det faktum at jeg enda ikke har fått innkallingen/innkallingskortet tyder på at overnevnte info stemmer. Hadde tjenesteplikt i heimevernet fulgt verneplikten som sier ordrett at man er vernepliktig ut det år man fyller 44 så hadde de vel skrevet det istedet for overnevnte? 

Og jeg har heller ikke fått noe muntlig innkalling. Jeg har bare fått et par mailer som ble sendt ut til alle i området. Som beskrevet i første post. Disse er ikke innkalling. Det står i begge mailer at innkallingen er på vei ut. 

Edited by Mann_Av_Gull

Share this post


Link to post

Jeg kan heller ikke gå og kvittere på forsvaret.no/svar på en innkalling jeg ikke har fått. Et innkallingskort skal komme enten digitalt hvor man logger seg inn med bank-ID eller i posten. Og det skal inneholde navnet mitt, fødselsnummer, grad og funksjon i HV, oppmøtedato og klokkeslett. Så når man har fått det skal man gå og kvittere det. 

Et par mailer med generell informasjon til hele området om at det blir øvelse og at innkallinger er på vei ut er ikke noen innkalling. siste mailen som kom den 5 juli fra personaloffiser stod the som sagt: 'Innkallingene er på vei ut og her kommer følgesskrivet'. Det er bare følgesskrivet til innkallingskortet som jeg ikke har fått. Denne mailen ble sendt til hele området og innheholdt ikke mitt navn eller noen som helst. Det var bare det følgesskrivet man vanligvis vill fått med innkallingskortet.  Ikke har noen ringt meg heller og gitt meg en muntlig innkalling. 

Edited by Mann_Av_Gull

Share this post


Link to post

Lovverket trumfer det som måtte stå andre steder. Man har tjenesteplikt ut det året man fyller 44, uavhengig av hvilken forsvarsgren man tilhører. Men praksis kan avvike fra lovverket.

Share this post


Link to post
Hugo_Hardnuts skrev (3 minutter siden):

Lovverket trumfer det som måtte stå andre steder. Man har tjenesteplikt ut det året man fyller 44, uavhengig av hvilken forsvarsgren man tilhører. Men praksis kan avvike fra lovverket.

Men er du sikker på at tjenesteplikt i Heimevernet er akkurat det samme som verneplikt? Og hvis du leser det som står 'spesielt for heimevernet' på https://no.wikipedia.org/wiki/Verneplikt_i_Norge så virker det som heimevernet iallefall praktiserer at man kun er tjenestepliktig frem til fylte 44. 

Edited by Mann_Av_Gull

Share this post


Link to post

Ja, fordi det er paragraf 6 i Forsvarsloven som hjemler innkalling også til HV, og teksten der er tydelig på at tjenesteplikten varer ut det året man fyller 44.

Share this post


Link to post
Hugo_Hardnuts skrev (8 minutter siden):

Ja, fordi det er paragraf 6 i Forsvarsloven som hjemler innkalling også til HV, og teksten der er tydelig på at tjenesteplikten varer ut det året man fyller 44.

Men det er da tydelig at heimevernet selv praktiserer frem til man er 44? Hvis du leser i linkene. Jeg må uansett forholde meg til om jeg får innkalling eller ikke. Får jeg innkalling så skal jeg sef. kvittere og møte, som jeg har gjort i alle år. Får jeg det ikke så får jeg det ikke. Den burde ha kommet senest i forrige uke om jeg skulle fått. Men vi får se

Edited by Mann_Av_Gull

Share this post


Link to post

Jo, men plikten er altså til ut året man fyller 44 år, ihht. lovteksten. Praksis og plikt er ikke det samme.

Og ellers er jeg skjønt enig med deg altså ;)

Tror (!) fristen for innkalling er senest 2 uker før oppmøte for at den skal være gyldig for øvrig, som vel reguleres av Forvaltningsloven, hvis jeg ikke tar feil.

Share this post


Link to post
Hugo_Hardnuts skrev (38 minutter siden):

Jo, men plikten er altså til ut året man fyller 44 år, ihht. lovteksten. Praksis og plikt er ikke det samme.

Og ellers er jeg skjønt enig med deg altså ;)

Tror (!) fristen for innkalling er senest 2 uker før oppmøte for at den skal være gyldig for øvrig, som vel reguleres av Forvaltningsloven, hvis jeg ikke tar feil.

Ja, jeg er klar over at verneplikten varer ut det året man fyller 44.  Det står i loven. Poenget mitt var slik som heimevernet selv skriver det og det som står om heimevernet på wikipedia så kan det vel ikke feiltolkes at i det øyeblikket man fyller 44 så blir man ikke kalt inn mer som tjenestepliktig i heimevernet. Det står jo veldig tydelig at man er ferdig når man fyller 44 eller som på wikipedia under 'spesielt for tjenesteplikt  heimevernet' at man er tjenestepliktig i heimevernet frem til man fyller 44. Mens lengre opp på samme side står det om verneplikten og at den varer ut det året man blir 44. Så slik som det står så kan der vel være liten tvil om at heimevernet praktiserer tjenesteplikt frem til man fyller 44 og ikke ut året man fyller 44.

Slik jeg tolker det så vil personer som blir 44 seint på året bli kalt inn på øvelsen i september. Mens folk som ble 44 lenge før øvelsen, slik som meg, ikke blir innkalt. 

Edited by Mann_Av_Gull

Share this post


Link to post

Da våknet jeg opp til ei tekstmelding som fortalte at jeg hadde fått brev fra forsvaret på altinn. Altså digitalt. Der hvor jeg har fått brev fra forsvaret de siste årene. 

Jeg logget meg inn og gikk på innboks. Der stod det innkalling. 

Jeg åpnet dokumentet. Jeg var enda såpass trøtt at jeg ikke klarte helt å lese. Tok en liten stund før jeg fikk fokus på teksten.

Der står det: innkalling til dimisjon. Jeg er altså innkalt til 1 dag dimisjon. Oppmøte klokken 11 den dagen. Så ikke noe stress. Datoen er siste dagen til øvelsen som resten av området er kalt inn på. Men ikke på samme plass som øvelsen er. Det jeg kan tenke meg er at jeg leverer utstyret så kanskje drar jeg etter det ned til hvor resten av gjengen er og trer av forran området mitt. 

Edited by Mann_Av_Gull

Share this post


Link to post

Da har jeg takket av fra Heimevernet og forsvaret. Var inne den 16 september og leverte utstyr. Den dagen var vi vel en 8-10 stk som skulle takke av. Ble altså ikke innkalt til øvelse eller der resten av området hadde øvelse. Vi gikk gjennom tingene sammen med en personal offiser. Områdesjefen kom etterhvert innom. Vi fikk diplom og ble takket av på en skikkelig måte. Så leverte vi utstyr på depot. 

Så dro vi hjem etterpå. Da var min verneplikt i det Norske forsvar over. Det at vi ble takket av og fikk diplom synes jeg er veldig bra. Tdiligere har det vel vært sånn i Heimevernet at man bare ble innkalt til avkledningsøvelse og fikk ikke så mye som en takk en gang. Har lest om flere tilfeller. Bra at de har skjerpet seg på dette området. Spesielt med tanke på at det er så få som faktisk gjør verneplikt i Norge nå sammenlignet med tidligere. 

Deilig å være ferdig med forsvaret i grunn. Jeg hadde 17 år i Heimevernet og synes det er greit å takke av i en alder av 44. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...