Jump to content
Sign in to follow this  
Guest 6f07c...984

Deltidsstilling - Arbeidsgiver pålegger ekstravakter

Recommended Posts

Guest 6f07c...984

Hei! 

Da jeg ikke ønsker å bli gjenkjent, går denne under anonym. 

Jeg jobber i en liten butikk, i en 15% stilling. En av mine kolleger, som forøvrig har en mye større stilling enn meg, sa nylig opp, og nekter å møte på jobb. Nå pålegger arbeidsgiver oss andre å dekke opp for denne kollegaen, enda vi bare har små stillingsprosenter. 

Jeg har hverken tid eller er interessert i å plutselig jobbe 50% i denne butikken. 

Kan arbeidsgiver pålegge oss overtid, enda vi har så små stillinger om 10-15%?

Anonymous poster hash: 6f07c...984

Share this post


Link to post
Guest 6f07c...984
TwoFace skrev (5 timer siden):

Du skal forholde deg til arbeidskontrakten din. Sjefen får enten ansette ny eller leie inn vikar.

Det er jeg helt enig i! 

Sjefen min snakker om at dette er det som heter merarbeid, og som vedkommende kan pålegge etter AML paragraf 10. Jeg forstår dog ikke at det kan gå ann å tvinge noen til å jobbe utover det kontrakten sier, når de hverken vil eller kan. 

Anonymous poster hash: 6f07c...984

Share this post


Link to post

I § 11 står det blant annet: Arbeidsgiver plikter å frita arbeidstaker fra å utføre overtidsarbeid og merarbeid når denne av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Guest 911f9...38f
Gjest 6f07c...984 skrev (6 timer siden):

Hei! 

Da jeg ikke ønsker å bli gjenkjent, går denne under anonym. 

Jeg jobber i en liten butikk, i en 15% stilling. En av mine kolleger, som forøvrig har en mye større stilling enn meg, sa nylig opp, og nekter å møte på jobb. Nå pålegger arbeidsgiver oss andre å dekke opp for denne kollegaen, enda vi bare har små stillingsprosenter. 

Jeg har hverken tid eller er interessert i å plutselig jobbe 50% i denne butikken. 

Kan arbeidsgiver pålegge oss overtid, enda vi har så små stillinger om 10-15%?

Anonymous poster hash: 6f07c...984

Kort svar: Ja

Langt svar: Det kommer an på hvorfor du ikke vil jobbe mer, hvor mange kolleger du har og hva arbeidsgiver gjør for å løse problemet. 

 

Anonymous poster hash: 911f9...38f

Share this post


Link to post

Arbeidsgiver kan pålegge overtid når det er eit særleg og tidsavgrensa behov for det. Å dekke vakter fram til ein har fått inn erstatter for den tilsette som har fantegått er nok tidsavgrensa. (I dette tilfelle er den tilsette som nekter å møte på jobb erstatningsplikt for det som arbeidsgiver må betale ekstra for å ha deg på overtid).

Deretter blir det litt meir komplisert ettersom arbeidsmiljøloven openbart er skrevet med utgangspunkt i fulltidsstilling.
Unntaket i § 10-6, 10 ledd som det blei vist til gjeld berre ved helsemessige eller sosiale grunnar, eller når det er andre som kan utføre arbeidet. Om du i din 15 % stilling har 85% stilling hos ein anna arbeidsgjevar, studerer eller har andre forpliktelsar er det ikkje opna generelt fritak for overtid for.

Om du har ein anna arbeidsgjevar så er det ei interessant problemstilling at dine to arbeidsgjevarer kan ende opp med å måtte kjempe om din samtidige arbeidskapasitet. Den arbeidsgivaren som pålegg deg overtid har rett til det etter arbeidsmiljølova så lenge overtidsarbeidet er under maksgrensa og du ikkje oppfyller krava for unntak. Din andre arbeidsgiver har derimot kanskje ein avtalefesta rett på din arbeidskapasitet i samme tidspunktet.
Reint praktisk så virker det urimeleg at den tilsette må sjølv stå ansvarleg for tidskonflikter som oppstår på bakgrunn av at ein arbeidsgiver pålegg overtidsarbeid.

 

Arbeidsmiljølova § 10-6 fjerde ledd seier likevel at du ikkje kan påleggast meir enn 10 timar i løpet av 7 dagar (eller 25 timar over fire veker). Overtid utover dette må arbeidstakaren samtykke til. Med 15% stilling så jobber du vel 5,5 time i veka? Med maks 10 timar overtid så medfører det at du ikkje kan påleggast å jobbe meir enn maks 2 heile dagar i løpet av ei veke.

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (9 minutter siden):

Arbeidsgiver kan pålegge overtid når det er eit særleg og tidsavgrensa behov for det. Å dekke vakter fram til ein har fått inn erstatter for den tilsette som har fantegått er nok tidsavgrensa. (I dette tilfelle er den tilsette som nekter å møte på jobb erstatningsplikt for det som arbeidsgiver må betale ekstra for å ha deg på overtid).

Deretter blir det litt meir komplisert ettersom arbeidsmiljøloven openbart er skrevet med utgangspunkt i fulltidsstilling.
Unntaket i § 10-6, 10 ledd som det blei vist til gjeld berre ved helsemessige eller sosiale grunnar, eller når det er andre som kan utføre arbeidet. Om du i din 15 % stilling har 85% stilling hos ein anna arbeidsgjevar, studerer eller har andre forpliktelsar er det ikkje opna generelt fritak for overtid for.

Om du har ein anna arbeidsgjevar så er det ei interessant problemstilling at dine to arbeidsgjevarer kan ende opp med å måtte kjempe om din samtidige arbeidskapasitet. Den arbeidsgivaren som pålegg deg overtid har rett til det etter arbeidsmiljølova så lenge overtidsarbeidet er under maksgrensa og du ikkje oppfyller krava for unntak. Din andre arbeidsgiver har derimot kanskje ein avtalefesta rett på din arbeidskapasitet i samme tidspunktet.
Reint praktisk så virker det urimeleg at den tilsette må sjølv stå ansvarleg for tidskonflikter som oppstår på bakgrunn av at ein arbeidsgiver pålegg overtidsarbeid.

 

Arbeidsmiljølova § 10-6 fjerde ledd seier likevel at du ikkje kan påleggast meir enn 10 timar i løpet av 7 dagar (eller 25 timar over fire veker). Overtid utover dette må arbeidstakaren samtykke til. Med 15% stilling så jobber du vel 5,5 time i veka? Med maks 10 timar overtid så medfører det at du ikkje kan påleggast å jobbe meir enn maks 2 heile dagar i løpet av ei veke.

Det regnes vel per definisjon ikke som overtid før man jobber mer enn 100%? Jeg vil tro det er relevant her.

 

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (2 timer siden):

Det regnes vel per definisjon ikke som overtid før man jobber mer enn 100%? Jeg vil tro det er relevant her.

Overtid starter vanligvis på det som er over 40 timer pr. uke, uahvengig av stillingsprosent.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...