Jump to content

Recommended Posts

Hei,

 

Har hatt en Roborock robotstøvsuger siden oktober 2018 der motoren på laser/lidar scanneren slutta å virke på.

Jeg tok kontakt med "xyz.no" og fikk opprettet sak på dette i november i fjor og fikk returseddel for støvsugeren.

Dagen etter så fikk jeg igang støvsugeren igjen med å kakke/dunke litt mer på den. Tenkte da det ikke var vits å sende den inn ettersom jeg mest sansynelig ville få den i retur med at den virket. Månedene gikk og laseren låste seg oftere og oftere, men jeg fikk liv i den igjen. Til slutt var det stopp. Jeg tok kontakt igjen og forklarte saken og fikk beskjed at jeg kunne fortsatt bruke samme saksnr. Sendte støvsuger tilbake for å få den reparert. I dag fikk jeg en mail der det stod at de ville kreditere kjøpet i stedet for å reparere. Det jeg stussa på var at de ville tilbakebetale 2170,68kr når jeg betalte 4084kr for den da jeg kjøpte den. ..

Hva har jeg krav på som forbruker? Kan jeg kreve å få den reparert eller tilsvarende/bedre produkt i retur? For 2170,68Kr får jeg ikke mye til robotstøvsuger....

 

Edited by Fade1

Share this post


Link to post

Grunnen til at du får 2170kr er sikkert fordi Proshop har gjort fradrag for bruksnytte. 

Selger har ikke rett til å heve et kjøp med mindre det foreligger kontraktsbrudd fra kjøper. Selger kan uansett ikke heve etter at kjøpesummen er betalt, se forbrukerkjøpsloven §45.

Som forbruker har du krav på retting eller omlevering. Jeg antar at det ikke er mulig for selger å rette feilen. Spørsmålet er dermed om du kan omlevere. 

Du kan omlevere til en "tilsvarende" vare. Det er selgeren som skal "sørge for" dette. Det betyr at hvis det samme produktet finnes hos en annen selger, så er omlevering mulig.

At en vare er "tilsvarende" betyr at kjerneegenskapene må være de samme. Forbrukerklageutvalget tolker imidlertid "tilsvarende" strengt. Produktet må være tilnærmet identisk. 

 

Edited by pedr0a
link til fku
  • Like 2
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Alternativt kan du kreve forsinkelsesrenter. Det er mulig at du da får tilbake nok til å kjøpe noe som er like bra. 

Share this post


Link to post

Hvis du velger å heve istedenfor omlevering så kan du kreve forsinkelsesrenter fra dagen selger mottok betalingen når selger krever fradrag for bruksnytte jf forbrukerkjøpsloven §50 andre avsnitt

 Forsinkelsesrentene utgjør ca 870kr. 

Du kan regne det ut mer nøyaktig her https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/

 

Share this post


Link to post

Fikk svar fra nettbutikken i dag...

 

Hei,

Da vi ikke kan omlevere, blir den kreditert. 

Vennlig hilsen | Best regards

xxxx

 

Det jeg skrev i mail til de var at jeg nevnte at det er kun kjøper som har rett til å heve kjøpet og at dersom de ikke kunne reparere så foretrekker jeg en omlevering. Jeg nevnte også at en mulighet jeg kan gå med på er et dekningskjøp der jeg kjøper en "Tilsvarende" vare og at de dekker mellomlegget. La inn referanser til paragrafer etc. også.

De avfeier egentlig alt jeg skrev, om de i det hele tatt har lest mailen.

Jeg ønsker enten en reparert støvsuger tilbake eller tilsvarende produkt. Jeg er ikke interessert i å få igjen halvparten av hva jeg ga for den. Jeg hadde ikke sett for me at jeg måtte anskaffe meg en ny støvsuger etter ca. 2 år.

Share this post


Link to post

Problemet med dekningskjøp er hvordan prisdifferansen regnes ut. Feks du betalte 5000 kr for støvsugeren. Du foretar et dekningskjøp til 6000kr. Du får dermed bare 1000kr dekket. Selger kan fortsatt kreve bruksnytte når du hever for å foreta dekningskjøp. 

Her eksisterer det muligens et "hull" i lovgivningen. Utbedring skal skje uten kostnad. Men selger får penger for bruksnytte når kjøp heves. Selger kan dermed tjene på å bevisst ikke utbedre en mangel.

Man kan få fastsettelsesdom på at de plikter å omlevere, forutsatt at dette faktisk er mulig, men dette tar veldig lang tid. 

En annen angrepsvinkel er å anføre at selger gjennom sin passivitet, har godtatt at du foretar omlevering på deres vegne. Altså du hever ikke, men foretar omlevering. Vet ikke om et slikt argument vil vinne fram, men retten pleier å sanksjonere avtaleparter som opptrer illojalt og i strid med god tro. Man kan da også argumentere med at hvis det anses som heving og dekningskjøp, så har ikke selger krav på vederlag for bruksnytte grunnet deres illojale opptreden. Selger skal ikke belønnes for å tvinge kjøper til å heve.

Det viktigste er at omlevering er mulig. Dette forutsetter at samme vare, eller nesten identisk, finnes på markedet. Hva heter støvsugeren? Det finnes mange forskjellige Roborock støvsugere.

Du bør forøvrig høre med Forbrukerrådet: https://www.forbrukerradet.no/

 

Edit: Du kan også rette omleveringskravet mot tidligere salgsledd, se fkjl §35

Edited by pedr0a
  • Like 1

Share this post


Link to post

Makan til dårlig kundebehandling har jeg aldri vært borti. 

 

Nå fikk jeg etter maaaange dager svar at de har lukket saken med at vare allerede er kreditert.

Det var jeg klar på at jeg ikke ønsket en kredit.

 

På toppen av kaken så har jeg ikke mottatt noe tilbakebetaling fra de... Så de avfeier forbrukerkjøpsloven, bryr seg ikke i hva jeg skriver, beholder produktet og betaler ikke erstatning :(

 

Og ja, sak er opprettet hos Forbrukertilsynet.

Edited by Fade1

Share this post


Link to post

Kundebehandler i denne saken er helt håpløs:

 

Dersom varen direkte ikke kan omleveres blir den kreditert og regnet nyttevedelag av. Vi trenger fortsatt ditt kontonr. for tilbakeføring av kreditt.

Vennlig hilsen | Best regards

xxx

Jeg har skreve x-antall ganger at jeg ikke godtar en kreditering... Er som å snakke til en vegg.

Share this post


Link to post

Tok utgangspunkt i måned og årstall, samt prisen du oppga og slang det inn i "skjemaet" mitt på jobb for å se om de var så på jordet som det hørtes ut til. Om du nå får ca. 2100 tilbake så har de "glemt" at dersom de skal ta fratrekk for bruk så  de legge til forsinkelsesrenter og dermed har de "glemt" å betale deg de rundt 900 ekstra som du skulle hatt (om de kunne argumentert for at de ikke hadde tilsvarende erstatningsvarer, som ikke høres sannsynlig ut)

Kjøpssum

4084,00
 - Fratrekk for bruk (29mnd) 1973,93
Beløp etter fratrekk 2110,07
 + Forsinkelsesrenter 891,72
Totalt til kreditering 3001,79
Edited by horrorr

Share this post


Link to post

 

 

On 3/30/2021 at 10:48 PM, pedr0a said:

Grunnen til at du får 2170kr er sikkert fordi Proshop har gjort fradrag for bruksnytte. 

Selger har ikke rett til å heve et kjøp med mindre det foreligger kontraktsbrudd fra kjøper. Selger kan uansett ikke heve etter at kjøpesummen er betalt, se forbrukerkjøpsloven §45.

Som forbruker har du krav på retting eller omlevering. Jeg antar at det ikke er mulig for selger å rette feilen. Spørsmålet er dermed om du kan omlevere. 

Du kan omlevere til en "tilsvarende" vare. Det er selgeren som skal "sørge for" dette. Det betyr at hvis det samme produktet finnes hos en annen selger, så er omlevering mulig.

At en vare er "tilsvarende" betyr at kjerneegenskapene må være de samme. Forbrukerklageutvalget tolker imidlertid "tilsvarende" strengt. Produktet må være tilnærmet identisk. 

 

Har du noe link til de tolkningene? Dvs FTU sine tolkninger rundt tilsvarende. Feks

 

https://innsyn.onacos.no/forbrukertilsynet/hist/wfdocument.ashx?journalpostid=2020011936&dokid=451058&versjon=1&variant=P&

 

Denne tilsier feks at du _ikke_ har rett i påstanden. Her kjøpte klager en tilsvarende, det er ikke snakk om noe krav om identisk, bare tilsvarende

 

"Klageren har også krevd erstatning. Det følger av kjl. § 68 at dersom kjøpet heves og kjøperen foretar dekningskjøp på forsvarlig måte og innen rimelig tid etter hevingen, legges kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen til grunn når prisforskjell skal regnes ut."

Saken er fra oktober 2020

Edited by Christian86

Share this post


Link to post

@Christian86 Jeg sier ikke at produktet må være identisk, jeg sier at det må være tilnærmet identisk. Jeg er helt enig i at det rettslige vilkåret er om varen er "tilsvarende". FKU pleier å tolke dette snevert, se FKU-2019-48 på s8 https://innsyn.onacos.no/forbrukertilsynet/hist/wfdocument.ashx?journalpostid=2019005003&dokid=405669&versjon=1&variant=A&

Hvis det er slik at praksis spriker, så innebærer dette at man ikke kan forutberegne sin rettsstilling. 

Edit: jeg har tidligere tenkt at vurderingen om man har gjort et forsvarlig dekningskjøp er mildere enn om man krever tilsvarende vare som omlevering.  I FKU-2018-1262 ble vurderingen antatt å være tilnærmet lik. Dette følger også av forarbeidene "Tingens art og egenskaper ved dekningskjøpet må være likeverdig med gjenstanden fra det opprinnelige kjøpet"  (sammenlign "likeverdig" med "tilsvarende").

I saken du viser til har personen kjøpt et helt annet produkt. Begge er radio GPS men det er et annet merke og med andre spesifikasjoner. Jeg ser det er andre saker der de tillater sprik feks 19/1105  Jeg vet ikke hvorfor FKU fraviker sin tidligere praksis. 

Poenget med bestemmelsen er at produktet erstattes med et som er tilsvarende/likeverdig.  FKU sin tolkning av dekningskjøp på "forsvarlig måte" medfører i realiteten at selger pålegges å betale for at forbrukeren skaffer seg et nytt og bedre produkt.

 

 

 

Edited by pedr0a

Share this post


Link to post
4 hours ago, pedr0a said:

@Christian86 Jeg sier ikke at produktet må være identisk, jeg sier at det må være tilnærmet identisk. Jeg er helt enig i at det rettslige vilkåret er om varen er "tilsvarende". FKU pleier å tolke dette snevert, se FKU-2019-48 på s8 https://innsyn.onacos.no/forbrukertilsynet/hist/wfdocument.ashx?journalpostid=2019005003&dokid=405669&versjon=1&variant=A&

Hvis det er slik at praksis spriker, så innebærer dette at man ikke kan forutberegne sin rettsstilling. 

Edit: jeg har tidligere tenkt at vurderingen om man har gjort et forsvarlig dekningskjøp er mildere enn om man krever tilsvarende vare som omlevering.  I FKU-2018-1262 ble vurderingen antatt å være tilnærmet lik. Dette følger også av forarbeidene "Tingens art og egenskaper ved dekningskjøpet må være likeverdig med gjenstanden fra det opprinnelige kjøpet"  (sammenlign "likeverdig" med "tilsvarende").

I saken du viser til har personen kjøpt et helt annet produkt. Begge er radio GPS men det er et annet merke og med andre spesifikasjoner. Jeg ser det er andre saker der de tillater sprik feks 19/1105  Jeg vet ikke hvorfor FKU fraviker sin tidligere praksis. 

Poenget med bestemmelsen er at produktet erstattes med et som er tilsvarende/likeverdig.  FKU sin tolkning av dekningskjøp på "forsvarlig måte" medfører i realiteten at selger pålegges å betale for at forbrukeren skaffer seg et nytt og bedre produkt.

Muligens fordi jeg leser saken du viser til å inneholde "volde urimelig kostnad" - hvilket 300 000 kr fint er. Mens min sak var 1500 kr ish...dvs at nyansen med kostnad er en del av bildet du utelot i konklusjonen. Det står også i saken at det er ikke så strengt krav som du beskriver, men man må jo selvfølgelig se hen til hvor mye oppgradering det er. Men jeg vil tro at å bruke en Tesla P85 vs en p100 som er _ganske vesentlig_ oppgradering er en smule absurd sammenliknet med en robotstøvsuger hvor disse forskjellene i kost og egenskap er ganske utbetydelig i sammenlikning. Dermed tror jeg ikke det snakk om avvikende praksis i sakene, bare at nyansen jeg legger vekt på betydde noe når jeg leser hele saken og utvalgets konklusjon. 

Edited by Christian86

Share this post


Link to post

Du misforstår vurderingen fra FKU. De skriver rett ut at "urimelige kostnader" ikke kommer til anvendelse på det tilfellet. 

Det man skal vurdere er om noe er "tilsvarende", vilkåret må ses i sammenheng med at avtaler skal holdes slik de er inngått. Det er dette som er grunnen til at det i juridisk teori står 

Quote

«I tillegg kan det tenkes andre tilfeller der omlevering er utelukket – det aktuelle produktet er masseprodusert, men det er gått ut av produksjon. Forbrukeren har ikke krav på en ny, forbedret modell

Selger bør derfor ikke forpliktes til å erstatte berikelsen ved at forbruker skaffer seg en bedre vare. Kun det som utgjør "tilsvarende".

 

Kostnader har ikke noe med tingens egenskaper å gjøre. 

Angående "omlevering" så får kostnader først betydning i valget mellom retting om omlevering. Det er hvis kostnadene mellom disse to valgene er urimelige at kjøperen ikke kan velge den ene utbedringsmetoden framfor den andre. 

Når det gjelder "dekningskjøp" får kostnader betydning der kjøperen har foretatt et "unødig dyrt" dekningskjøp. Om et kjøp er unødig dyrt må skje etter en samlet vurdering av pris, mulige omsetningskanaler, kostnadene ved transaksjonen, de øvrige vilkår og den tid vedkommende part har til rådighet.

 

 

 

Share this post


Link to post

Jeg ble etterhvert ignorert av den kundebehandleren jeg hadde virka det som, men jeg hadde fått en mail fra økonomiavdelingen der de ba om kontonr. for krediteringen. Jeg forklarte saken og sa jeg hadde bedt om at noen i nivået ovber skulle se på saken. En kort stund etter fikk jeg svar fra en annen og han sa at jeg hadde rett på forsinkelsesrenter så beløpet jeg skulle ha fått kreditert vat på litt over 3000kr. Han sa også at de kunne se på om de kunne hjelpe meg om jeg evt. var på jakt etter en annen modell. Jeg hadde sett på Roborock S5 Max selv som en erstatning om jeg måtte kjøpe meg en ny. Fikk svar igjen kort tid etter at de sender meg en slik :)

En skal tydligvis ikke kundeservicen til en butikk basert på en saksbehandler...

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...