Gå til innhold

Posten: Forsvunnet pakke til verdi ca 20 000, hvem har erstatningsansvar


Gnurk!

Anbefalte innlegg

Hei.

 

Det har seg slik at jeg sendte en pakke tidligere i år til en annen, til en verdi av ca 20 000.
Verdien er enkelt dokumenterbar.

Varen som ble sendt tilhørte mottaker av pakken, da dette var noe jeg hadde lånt og sendte tilbake.

 

Pakken ble sendt med posten i en såkalt Norgespakke.
Her har det desverre blitt noe kluss, ifølge posten er pakken forsøkt levert. men der stopper også dokumentasjon fra posten.
På adressen til mottaker var det en bokstav i skrivefeil på navn på mottaker, og også 2 bokstaver feil på adresse. (Likevel vil jeg si at skrivefeilene er såpass små at enhver nordmann ville kunne forstått hvor dette skulle).

Da pakken da ikke ble levert har den heller ikke kommet i retur (returadresse og navn har forøvrig vært helt korrekt).

 

Det jeg sliter litt med her er erstatningssaken: Hvordan går jeg frem.
Posten har per nå sagt de kan dekke 10 000 av varens verdi etter fremviste kvitteringer fra mottaker(eier)
Dette stemmer også overens med informasjon fremvist på deres nettside: https://www.posten.no/vilkar/norgespakke

 

Spørsmålet er da: hva med de resterende 10 000. Det er tross alt posten som har mistet dette, jeg føler egentlig ikke at jeg er så ansvarlig for å dekke disse pengene, dette er tross alt en betydelig sum.
På samme tid så ser jeg mottaker(eiers) side av saken, det er jo heller ikke deres feil at dette er forsvunnet...

 

Mitt spørsmål er: hvem er erstaningspliktig for restsummen her: Kan det fortsatt kreves av posten til tross for informasjon på nettside, havner anvar på eier av vare/gjenstad, eller på sender(meg)?

 

All hjelp settes pris på, men da spesielt juridisk hjelp settes ekstra pris på.

 

Takk og god jul :)

 

Endret av Gnurk!
Lenke til kommentar
Annonse

Sitat

Vilkår for Norgespakke™

Ansvar

Ved skade eller tap erstatter Posten pakkens verdi inntil kr. 10 000. Posten er ikke ansvarlig for følgeskader.

https://www.posten.no/vilkar/norgespakke

Kjipt men du må ta tapet selv. Du er heldig at du får 10 000kr. Neste gang bør du sende noe så dyrt med ekspress over natten.

Sitat

Ansvar

Bring Parcels erstatter pakkens verdi inntil kr. 50 000 ved skade eller tap. Følgeskadeerstatning inntil kr. 50 000.

https://www.posten.no/vilkar/vilkar-ekspress-neste-dag

Endret av Pc Lynet
 • Liker 3
Lenke til kommentar
Gnurk! skrev (1 time siden):

Pakken ble sendt med posten i en såkalt Norgespakke.

Her har det desverre blitt noe kluss, ifølge posten er pakken forsøkt levert. men der stopper også dokumentasjon fra posten.
På adressen til mottaker var det en bokstav i skrivefeil på navn på mottaker, og også 2 bokstaver feil på adresse. (Likevel vil jeg si at skrivefeilene er såpass små at enhver nordmann ville kunne forstått hvor dette skulle).

Da pakken da ikke ble levert har den heller ikke kommet i retur (returadresse og navn har forøvrig vært helt korrekt).

Kan jo forsøke å høre med posten hvor den er levert, vis den ikke er stjålet, eller feil mottaker har tatt i mot den, vet ikke hvordan man bør gå frem i så fall? vet du hvem som har mottat den? Prøv å send brev med krav selv om jeg usikker hvordan prosesssen her blir.

Sitat
Sitat

Ansvar

Bring Parcels erstatter pakkens verdi inntil kr. 50 000 ved skade eller tap. Følgeskadeerstatning inntil kr. 50 000.

https://www.posten.no/vilkar/vilkar-ekspress-neste-dag

Nå vet man ikke om man får varen i retur, så selv om det er lite trolig, så vet ikke hvor mye forsikring faktisk hjelper, kan jo være forsikringselskapet forsøker å finne ut hva som har skjedd, men uansett hjelper det nok lite.

Ha finner du av sporingsnummer etc?

Endret av LMH1
Lenke til kommentar
TheMoonMan skrev (6 minutter siden):

Forsendelsesmetode er valgt og dermed godtar man også vilkårene til Posten. Sender er alltid selv ansvarlig for å benytte rett tjeneste iht. verdien på produktet. 

Dessverre. 

Kommer vel ann på hvordan man betaler og bestiller om det kommer tydlig frem eller er skjult i liten skrift.

De som selger i butikk pleier ikke å informere om slik, man har også risikoen for å bli beskyld for svindel fordi man sender høy verdi på risikabel måte, selv om man tegner forsikring eller kjøper noe med forsikring så vidt jeg vet må man ikke skrive under på kontrakt med forsikringselskapet. Så spørsmålet om posten kan dra frem kjøper er alltid ansvarlig, hvis det er slik posten driver er det lønnsomt å drive tjenesten med 0 tap og dytte problemene på forsikringen. Ikke rart forsikring blir dyrt.

Kan elkjøp og power gjøre samme hvis man lever pc eller ligdene til reprasjon? pcen er borte de som sendte på service betalte ikke forsikring dermed kan ikke elkjøp eller power bli stilt ansvar for tap? Selv om de skriver det i betingelsene betyr det ikke er lov. for blir jo fort tap for folk.

Endret av LMH1
Lenke til kommentar
LMH1 skrev (5 minutter siden):

Kan jo forsøke å høre med posten hvor den er levert, vis den ikke er stjålet, eller feil mottaker har tatt i mot den, vet ikke hvordan man bør gå frem i så fall? vet du hvem som har mottat den? Prøv å send brev med krav selv om jeg usikker hvordan prosesssen her blir.

Nå vet man ikke om man får varen i retur, så selv om det er lite trolig, så vet ikke hvor mye forsikring faktisk hjelper, kan jo være forsikringselskapet forsøker å finne ut hva som har skjedd, men uansett hjelper det nok lite.

Ha finner du av sporingsnummer etc?

Hei på sporingen av pakken ligger det ingen informasjon etter: "Sendingen er forsøkt levert, men Bring fikk ikke kontakt med mottaker"

Dette er for øvrig over en måned siden og pakken er ikke å oppspore etter dette ifølge posten.

 

Takk til dere andre også for svar, selv om jeg sitter å håper på noe mer positivt, uansett bedre at dere er brutalt ærlige :)
 

Er det å forstå slik på dere andre at erstatningsansvar for resterende 10 000 da havner hos meg? Er dette satt rent juridisk? (Nå vil jeg trolig måtte erstatte dette uansett, om ikke posten gjør det: for å beholde god tone med mottaker. Er likevel praktisk å vite hva lovsettingen sier til fremtiden kan jo hende jeg en dag finner meg på motsatt ende her)

Lenke til kommentar
Sitat

Er det å forstå slik på dere andre at erstatningsansvar for resterende 10 000 da havner hos meg? Er dette satt rent juridisk? (Nå vil jeg trolig måtte erstatte dette uansett, om ikke posten gjør det: for å beholde god tone med mottaker. Er likevel praktisk å vite hva lovsettingen sier til fremtiden kan jo hende jeg en dag finner meg på motsatt ende her)

Risikoen havner nok hos deg, med mindre du kan bevise posten er skyld i problemet eller har gitt feil informasjon til deg. Men fikk du hjelp over butikk bør vel posten spessielt informert deg om begrensinger ved forsikring etc. Hvis ikke burde posten ta risikoen det er jo for meste overvåket postkontoret etc men alikevel kan det skje på steder hvor det er vanskelig å bevise.

Sitat

Sendingen er forsøkt levert, men Bring fikk ikke kontakt med mottaker"

du har forsøkt flere ganger å be posten sjekke om de kan ha oversett pakken? For virker rart med sporingnummer særlig hvis det er norge og ikke utlandet så burde posten ha såpass kontroll at de burde holdes ansvarlig.

Endret av LMH1
Lenke til kommentar
Pc Lynet skrev (4 minutter siden):

Hvis ikke mottaker ba deg om å sende spesifikt med Norges Pakke ved retur må du erstattte de resterende 10 000kr.

Så det er lovlig å si hvis man ikke tegner forsikring med posten kan posten frastå all krav?

Aldri sett elkjøp og power gjøre det samme, de tar kun betaling hvis kjøperen er feil i skaden eller frakt frem og tilbake. Men hvis pakken blir borte hos bedriften er det ikke kundens tap.

eller er problemet kun kjøpsloven gjelder med posten ikke forbrukerkjøpsloven?

Endret av LMH1
Lenke til kommentar
LMH1 skrev (8 minutter siden):

Så det er lovlig å si hvis man ikke tegner forsikring med posten kan posten frastå all krav?

Aldri sett elkjøp og power gjøre det samme, de tar kun betaling hvis kjøperen er feil i skaden eller frakt frem og tilbake. Men hvis pakken blir borte hos bedriften er det ikke kundens tap.

eller er problemet kun kjøpsloven gjelder med posten ikke forbrukerkjøpsloven?

Problemet er at du er en privatperson som sender med norgespakke. Den er ikke ment for ting verdt mer enn 10 000kr.

Elkjøp og andre sender ikke med norgespakke til forbruker. Sender du noe i retur til Elkjøp med norgespakke får du samme problem som deg om verdien er over 10 000kr og pakken blir borte.

 

Sitat

Posten har ikke erstatningsansvar for uregistrert postsending.

Sitat

9.2 Ansvarsbegrensning

Postens erstatningsansvar gjelder med de begrensninger som følger av postloven §§ 28 og 29, samt postforskriften § 9.

Posten er ikke erstatningspliktig for tap, skade eller forsinkelse etter postloven § 28 jf. punkt 9.1 over, som skyldes:

 • feil eller forsømmelse fra den skadelidtes side
 • postsendingens beskaffenhet
 • mangelfull emballasje eller
 • forhold og følger som Posten ikke kunne unngå eller avverge.

Skyldes tap, skade eller forsinkelse en tredjepart som Posten benytter for helt eller delvis å formidle postsendingen, er Posten bare ansvarsfri om også tredjeparten vil være ansvarsfri etter ovenstående punkt 1–4.

Posten betaler erstatning etter postloven § 28 begrenset til den registrerte postsendingens økonomiske verdi ved tap eller skade. Ved delvis tap eller skade vil en forholdsmessig andel erstattes. Erstatningsbeløpet ved fullstendig tap eller skade eller delvis tap eller skade begrenses oppad til:

 • Verdipostsending: Det beløp sendingen er forsikret for (oppgitt verdi på sendingen), dog oppad begrenset til NOK 40 000,–
 • Registrert postsending med vekt inntil 2 kg: NOK 1 000,–
 • Registrert postsending med vekt fra 2 til 20 kg: NOK 10 000,–
 • Lettgods (pakke) inntil 20 kg til eller fra utlandet: SDR (spesielle trekkrettigheter) 40 per sending pluss SDR 4,50 per kg

Posten betaler også erstatning for portokostnadene ved erstatningsberettiget tap eller skade.

Ved forsinkelse betaler Posten erstatning for portokostnad når det er betalt et særlig vederlag for at postsendingen skal komme raskt frem, eller for at den skal komme frem til særskilt avtalt leveringstidspunkt eller leveringsperiode. Ved vesentlig forsinkelse skal postsendingen anses tapt, og Posten erstatte postsendingens økonomiske verdi i henhold til dette punkts fjerde ledd, jf. postforskriften § 9 første ledd. Dersom postsendingen senere kommer til rette, skal det skje en tilbakebetaling av eventuell erstatning betalt av Posten.

Posten er ikke ansvarlig for følgeskader.

Posten er ikke erstatningsansvarlig for tap lidt der avsender har sendt kontanter, bankkort, sjekker og annet som direkte kan benyttes til å realisere et pengebeløp, ved annet enn som verdipostsending, jf. punkt 4.2.

9.3 Metode for erstatningsutmåling

Innenfor gjeldende maksimumsgrenser, jf. punkt 9.2, beregnes erstatningen etter innholdets faktiske verdi (omsetningsverdi) på det stedet og tidspunktet postsendingen ble innlevert til Posten.

9.4 Rettighetshaver til erstatning

Avsenderen er berettiget til erstatning. Er en postsending mottatt av adressaten, eller avsenderen har gitt avkall på erstatning til fordel for adressaten, er adressaten rettighetshaver.

https://www.posten.no/vilkar/generelle-leveringsvilkar

Endret av Pc Lynet
 • Liker 1
Lenke til kommentar
TylerDurden777 skrev (6 minutter siden):

Hva ville skjedd hvis man skulle sende sin PC til reparasjon til komplett via pisytrn og PCen kom aldri fram til dem? Får man erstatning eller hva skjer da? Har tenkt litt på dette

Slik som denne tråden tyder på så er risikoen for man får kun 10 000 kr igjen, men hvis du er heldig pcen ble skadet hos komplett eller de er skyld i tapet får du ny selv forstår jeg ikke dette? Vi snakker om forskjellsbehandling mellom bedrifter. Du får håpe du aldri opplever det, men risikoen er der. Tryggest er jo tegne forsikring men at du skal lide fordi et stort selskap tar saken til rettsaken fremstår som useriøst. Nå er nok slik lite utgifter som større selskap. Ellers får du levere det til picup point i oslo eller sandefjord der komplett er ansvalig for hele prosesssen men vet ikke hva de gjør for de bruker vel et postfirma de også. Men da har du vertfall bevis på du har levert den inn.

Endret av LMH1
Lenke til kommentar

PC Lynet nevner en quote over ang SDR og faktisk hva man får dekt hvis en pakke blir skadet eller borte. Normalt sett får man igjen nada av pakken verdi, pga vekt og/eller størrelse er såpass liten i forhold til verdien. Norgespakke med 10.000 kr uten egenandel er faktisk en veldig god forsikring inkludert, men skal enda dyrere ting sendes, så kan man tegne egen forsikring. Jeg tegnet en via If for mange år siden når jeg skulle sende to kolli som hadde høy verdi. Én av kolliene ble også skadet og selvom det måtte flere runder fram og tilbake, så dekket If 10.000 kr for en kosmetisk skade. Produktet var vanskelig å reparere, så mottaker ble fornøyd med prisavslaget.

Ser flere nevner bedrifter her og de har egne forsikringer som har høy dekning, men allikevel ofte en egenadel på flere tusen.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
LMH1 skrev (Akkurat nå):

Ja men hva spiller det for noe rolle? Selv om det ble levert til feil person eller ting gikk dårlig burde posten gjort noe?

Er jo litt surt for de som taper mye penger fordi posten driter i det. Men finnes jo useriøse bedrifter også.

TS har sendt noe med norgespakke vilkåret der er at du får maks 10 000kr i erstatning for tapt pakke. Her har TS også fucked opp adresse og navn. TS er heldig som får noe som helst.

Det er også mye mer sannsynlig at en pakke til en privatperson forsvinner enn en som går til en stor bedrift. Pakken til TS kan være satt igjen til en Nabo, stjelt av postbud, nabo, Falt ut av bilen, borte på lageret, knust etc.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Pc Lynet skrev (31 minutter siden):

Trådstarter har sendt noe til en privatperson!

Hei.

 

Dette er ikke for å kverrulere, da jeg er mest interessert i bare å få klarhet.

Ville situasjonen vært annerledes Juridisk om dette var sendt fra en bedrift til en annen på samme vis?
 

Endret av Gnurk!
Lenke til kommentar
Gnurk! skrev (4 minutter siden):

Hei.

 

Dette er ikke for å kverrulere, da jeg er mest interessert i bare å få klarhet.

Ville situasjonen vært annerledes Juridisk om dette var sendt fra en bedrift til en annen på samme vis?

Nei. Men hvis det var en stor bedrift som f.eks. Komplett ville de kanskje erstattet den tapte pakken pga. god kundeservice om du hadde bevis på at pakken var sendt og levert på Posten.

Bedrifter sender ikke Norgespakker men Bedriftspakke som har forsikring som valg:

Sitat

Bring tilbyr tilleggsforsikring i tilknytning til noen av våre pakketjenester. Denne forsikringen tilbyr vi i samarbeid med If og du kan bestille den via EDI* – forhåndsmelding. Forsikringen må tegnes pr. kolli/pakke og tilbys på følgende tjenester:

 • Pakke til bedrift
 • Pakke levert hjem
 • Pakke til hentested

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at enkelte EDI-programvareleverandører i sine løsninger tilbyr forsikring via andre forsikringsselskap. Du må da forholde deg til det oppgitte forsikringsselskapet ift. din forsikring. Dersom det tilbys forsikring via andre enn If fremgår dette i EDI-programvaren eller i kvittering for forsikringen.

Bestilling

Ved bestilling av tilleggsforsikring må følgende informasjon fylles ut i EDI-forhåndsmelding:

 • Kollinummer (gjelder som forsikringsavtalenummer) 

 • Forsikringssum/vareverdi (f .eks. 7000 kr) 

 • Forsikringsgjenstand/innhold (f. eks. klokke)

 • e-post/mailadresse

 • Indikator ”J” (Ja) i anvist felt for at forsikring ønskes

Når vi har mottatt din bestilling og kolliet/pakken, sender vi deg en forsikringsavtale til din e-postadresse. Ved mangelfull eller feil utfylling av bestilling vil ikke forsikringen være gyldig.

Avbestilling og endring

Endring av bestilling kan gjøres fram til vi har mottatt godset. Endringen må gjøres via EDI-forhåndsmelding.

Premie/pris

Premie er 0,3 % av forsikringssum/vareverdi med minstepremie NOK 30. Egenandel er NOK 250 pr erstatningstilfelle. Maksimal forsikringssum er NOK 25.000. Dersom du oppgir høyere vareverdi enn 25 000 vil du kun faktureres 0,3 % av NOK 25 000.

Eks: Varens verdi er 12 000 kr. Premie = 12 000 x 0,003 (0,3%) = 36 kr (minstepremie 30 kr). Premien vil belastes din faktura. Dersom du får spesifisert faktura på e-post, vil informasjon stå på egen varelinje under tilhørende kolli.

Vilkår og betingelser

For denne forsikring gjelder Sjøassurandørenes Centralforening sine “Vilkår for Transportforsikring av Varer” av 1995 med senere endringer, "Alle farer A-vilkår"

Kontakt ved skade

I tilfelle skade/tap må du omgående varsle Posten Norge AS på vegne av If Forsikring:
Telefon: 04045 eller e-post [email protected]
For forsikringer tegnet via andre forsikringsselskap må du også ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Ved skadesak og forsikringsutbetaling vil vi benytte opplysningene i din bestilling via EDI-forhåndsmelding. Vi ber deg likevel ta vare på forsikringsavtalen som du kan bruke ved henvendelse til oss.

* Electronic Data Interchange, dvs. elektronisk data utveksling

https://www.bring.no/tjenester/pakker-og-gods/bedrifter-nasjonalt/pakke-til-bedrift

Endret av Pc Lynet
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Pc Lynet skrev (7 minutter siden):

TS har sendt noe med norgespakke vilkåret der er at du får maks 10 000kr i erstatning for tapt pakke. Her har TS også fucked opp adresse og navn. TS er heldig som får noe som helst.

Det er også mye mer sannsynlig at en pakke til en privatperson forsvinner enn en som går til en stor bedrift. Pakken til TS kan være satt igjen til en Nabo, stjelt av postbud, nabo, Falt ut av bilen, borte på lageret, knust etc.

Tja mener selv hvis posten setter igjen pakken ute er de skyld i den går tapt, samme ved tyveri eller knyst etc, man forventer man må signere på mottagelse av pakken.

Sitat

Ser flere nevner bedrifter her og de har egne forsikringer som har høy dekning, men allikevel ofte en egenadel på flere tusen.

Men selv om man har forsikringer betyr det også risiko posten burde ha egen forsikring som dekker tap. Er urettferdig cdon og ligdene taper på at koverne blir ødlagt og må sende nye filmer. og ligdene, det skjer også. Så posten bør ha noe ansvar også de har sikkert forsikringer de også men godt mulig ikke så mye penger der.

Sitat

Når vi har mottatt din bestilling og kolliet/pakken, sender vi deg en forsikringsavtale til din e-postadresse. Ved mangelfull eller feil utfylling av bestilling vil ikke forsikringen være gyldig.

Avbestilling og endring

Endring av bestilling kan gjøres fram til vi har mottatt godset. Endringen må gjøres via EDI-forhåndsmelding.

Premie/pris

Premie er 0,3 % av forsikringssum/vareverdi med minstepremie NOK 30. Egenandel er NOK 250 pr erstatningstilfelle. Maksimal forsikringssum er NOK 25.000. Dersom du oppgir høyere vareverdi enn 25 000 vil du kun faktureres 0,3 % av NOK 25 000.

du ser jo her det fort blir dyrt hvis butikkene skal ta tapene, vet ikke hva i snitt bedriftene betaler i kostnader for transport godt mulig 100 000 kr å årlig i avgifter + 70 kr per pakke.

Endret av LMH1
Lenke til kommentar
LMH1 skrev (1 minutt siden):

Tja mener selv hvis posten setter igjen pakken ute er de skyld i den går tapt, samme ved tyveri eller knyst etc, man forventer man må signere på mottagelse av pakken.

Men selv om man har forsikringer betyr det også risiko posten burde ha egen forsikring som dekker tap. Er urettferdig cdon og ligdene taper på at koverne blir ødlagt og må sende nye filmer. og ligdene, det skjer også. Så posten bør ha noe ansvar også de har sikkert forsikringer de også men godt mulig ikke så mye penger der.

Skulle posten hatt ubegrenset forsikring på alle brev og pakker ville det kostet 100kr å sende ett brev og 1000kr å sende en pakke.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Pc Lynet skrev (3 minutter siden):

Skulle posten hatt ubegrenset forsikring på alle brev og pakker ville det kostet 100kr å sende ett brev og 1000kr å sende en pakke.

Brev trenger man størst sansynlig ikke forsikring på, blir veldig dyrt å sende noe til usa\kina fortiden nå.

Så man er glad for man slipper det. Posten fortjener ikke mine penger vertfall.

Problemet med forsikringer økes kun i pris og usikkert hva som skjer hvis forsikringselskapene bedriftene eller kundene er skyld i tapet. For de har jo råd å gå til domstolen. Hvis prisen på forsikring øker rammer det kun bedriftene og kundene.

Endret av LMH1
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...