Jump to content
LMH1

Virtual basic hjelp?

Recommended Posts

Sitat

Private Sub Button5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button5.Click
        Dim ram As ULong = My.Computer.Info.TotalPhysicalMemory
        MsgBox(ram.ToString + "Ram" + My.Computer.Info.TotalPhysicalMemory + "GB", vbInformation)

    End Sub
End Class

Hvordan løser man denne å vise totalt ram i pcen? For tydligvis mangler det konvertering av noe slag.

Noen som også husker hvordan man endrer output filen til f.eks et annet navn?

For vet ikke hvorfor nyere utgave av virtual studio 2012 funger dårligere med gui.

nå har jeg kommet litt lengere, men har endelig ikke funnet ut hvordan man lager prosjekt med flere grafiske vinduer, dialogbokser er mye lettere på virtual basic en python eller c++ men sliter å forstå hvordan man legger flere vinduer å spåk i prosjeketet så slipper jeg å lage egen .exe fil med engelsk spåk?

Edited by LMH1

Share this post


Link to post
On 6/7/2020 at 10:33 PM, LMH1 said:

Hvordan løser man denne å vise totalt ram i pcen? For tydligvis mangler det konvertering av noe slag.

Googler man funskjonen du bruker, ser man at den returnerer antall byte. Å konvertere det til gigabyte er trivielt - del på 2^30.

Men det er strengt tatt det minste problemet. F.eks. deklarer du først variabelen ram, for å så ignorere det og kalle funksjonen på nytt på neste linje. Det antyder at du ikke forstår dataflyten i programmet, eller elementær programmering. Du trenger ikke flere dialogbokser - du trenger trening i grunnleggende programmering, og forstå bruk av variabler, funksjoner, kontrollstrukturer også videre.

 

Edited by barfoo
 • Like 1

Share this post


Link to post

Hadde håpet på bedre, hjelp, hvordan funger linux\mac med virtual basic? Man kan f.eks

Sitat

 MsgBox("Operativsystemet er: " &
    My.Computer.Info.OSFullName)

Vises det kun win 32 på linux med wine HQ.

Share this post


Link to post
Annonse

Visual Basic fungerer vel kun på Windows. Skal du lage noe for Windows, Linux og Mac er det vel .NET Core og C# som er greia, om du skal bruke rammeverk og språk fra Microsoft. De har dog ingen rammeverk for grafiske grensesnitt for annet enn Windows. Mulig noen andre har laget dette, det er jeg usikker på.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hadde håpet litt mere hjelp, har kommet litt lengere, men usikker på variabel for normaltsett bruker jeg direkte link, men hvordan lager man variabel for nåværende mappen programmet er i?

Share this post


Link to post

Hva er det du forsøker å lage? Et program med en knapp, som når du trykker på den viser deg hvor mye ram maskinen har?

Share this post


Link to post

Er mye avansert en som så, skal lage blueray installasjonsmenyer, men ulike knapper, og valg,  så det blir nok ganske kompleks når det er ferdig, men usikker hvor bra virtual basic er, særlig når det gjelder automatisk oppdatering og filkontroll, som gir feilmelding hvis programmet er utdatert. Godt mulig C++ hadde vært bedre men blir vanskelig å sette seg inn i i starten.

Håper å lage programmet slik hvis programmet kjøres på linux får man automatisk valg om man vil installere i wine HQ eller bruke tar\RPM fil. Men spørs om jeg ikke må over på c språket.

Eller om det er mulig i visual basic å lage test som sjekker om programmet følger systemkravene der hvis det feiler får man rød X men hvis det funger får man grønn V.

finnes det noen gode bøker for visual basic?

https://books.google.ee/books?id=IjiYukobbNgC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=visual+basic+check+hardware+and+software+requirements&source=bl&ots=AcJ5JgQwJ6&sig=ACfU3U0H9a7rloFuOaz89DJq9EXIDRGcgg&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwiLztHQzvXpAhW6xcQBHd-nAx4Q6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=visual basic check hardware and software requirements&f=false

Men litt dårlig laget syns jeg.

Edited by LMH1

Share this post


Link to post
LMH1 skrev (12 minutter siden):

Er mye avansert en som så, skal lage blueray installasjonsmenyer, men ulike knapper, og valg,  så det blir nok ganske kompleks når det er ferdig, men usikker hvor bra virtual basic er, særlig når det gjelder automatisk oppdatering og filkontroll, som gir feilmelding hvis programmet er utdatert.

 

Det er jo veldig basic. Bare la programmet sjekke mot en webserver hvilken versjon den kjører så returnere en verdi om det er utdatert eller ikke.

LMH1 skrev (12 minutter siden):

Eller om det er mulig i visual basic å lage test som sjekker om programmet følger systemkravene der hvis det feiler får man rød X men hvis det funger får man grønn V.

 

I Visual Baisc så lager man .exe-filer for operativsystemet Windows. Dette vil man jo ikke uten videre kunne åpne i andre operativsystemer.

Tror uansett du går for litt fort frem, om du skal lage noe bluray insdtallasjonsmenyer(?) om du allerede sliter litt med dialogbokser som skal vise ram ol..

Finn noen mindre prosjekter du jobber med hvor du lærer litt grunnleggende. Da går det veldig mye fortere når du skal til med litt mer avansert ting :)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Signatur▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
-
Merko // Innlegget nyttig? Gjerne p%2FcCekIt6%2Fs%2Fc0055d5e8159ef002082002d4fdd957ea3f2f700997d71680fac236d7f76f2b8.png?alt=media&token=a4212806-1e92-4f27-8088-4e0a236dfdaceller p%2FcCekIt6%2Fs%2F8fad5e0eaf8e56c53a0435975507da422a2720d27948ca7425cfdaa539ce43fa.png?alt=media&token=65357791-b322-43bc-b72a-c0712e285364 innlegget!
Mine Anbefalte Chrome / Edge Plugins
Den store 3D-print tråden - Printer du?

Share this post


Link to post
Merko skrev (36 minutter siden):

Det er jo veldig basic. Bare la programmet sjekke mot en webserver hvilken versjon den kjører så returnere en verdi om det er utdatert eller ikke.

Hvordan ville du gjort det i virsual basic?

https://www.firefox.no/

For det er ikke direkte rett frem, må fysisk klikke på nedlasting for å få versjonnummeret, og det er veldig enkelt å endre navn selv, så vet ikke hvordan man bør gjøre det? https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest-ssl&os=win64&lang=nb-NO

Sitat

devenv /diff File1.txt File2.txt

Men litt usikker på den vil fungere med .exe.

Edited by LMH1

Share this post


Link to post

Jeg har null anelse på hvorfor du linker til firefox i innlegget ditt. Kan du forklare nærmere?

Når noen åpner programmet ditt, så kan du gjøre at den sender en melding til ditt eget nettsted.

Feks. https://lmh1.com/versjon.txt

Innholdet i versjon.txt er feks "1.0.0"  (som er versjonsnummeret).

Når noen åpner programmet ditt, laster programmet inn denne verdien inn, hvorden sjekker om nåværende versjon er høyere enn det som er i tekst-filen du har lastet ned. Dersom den er det spretter det opp en boks om at de kan oppdatere om de vil.

Det kan selvsagt gjøre på mange måter, men det er en rask metode sånn at du "Kommer i gang".
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Signatur▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
-
Merko // Innlegget nyttig? Gjerne p%2FcCekIt6%2Fs%2Fc0055d5e8159ef002082002d4fdd957ea3f2f700997d71680fac236d7f76f2b8.png?alt=media&token=a4212806-1e92-4f27-8088-4e0a236dfdaceller p%2FcCekIt6%2Fs%2F8fad5e0eaf8e56c53a0435975507da422a2720d27948ca7425cfdaa539ce43fa.png?alt=media&token=65357791-b322-43bc-b72a-c0712e285364 innlegget!
Mine Anbefalte Chrome / Edge Plugins
Den store 3D-print tråden - Printer du?

Share this post


Link to post

Fordi jeg lager program windows program som gjør det mulig å installere flere spill, programmer etc. Fra blueray.

Hadde håpet å lage avinstallasjons program også som endrer knappene etter programmet er installert så får man avinstallasjon også mulighet å endre språk, men slikt er ikke enkelt for nybegynnere å få til.

Sitat

@echo off
set "FirefoxFolder="
Title Firefox Updater
curl --silent -o "%TEMP%\firefoxdl.txt" "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest-ssl&os=win64&lang=en-US"
powershell -command "(Get-Content "%TEMP%\firefoxdl.txt") | ForEach-Object { $_ -replace '^.*releases.([0-9][0-9]).*$','$1' } | Set-Content "%TEMP%\firefoxdl.txt""
set /p FirefoxVersion=<"%TEMP%\firefoxdl.txt"
del "%TEMP%\firefoxdl.txt"
Echo The Latest Release of Firefox is version %FirefoxVersion%.

rem Get path of installed Firefox directly from Windows registry.
for /F "skip=2 tokens=1,2*" %%A in ('%SystemRoot%\System32\reg.exe query "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\firefox.exe" /v Path 2^>nul') do (
  if /I "%%A" == "Path" (
    set "FirefoxFolder=%%C"
    if defined FirefoxFolder goto CheckFirefox
  )
)

:InstallFirefox

:UpdateFireFox
Echo Downloading Firefox Version %FirefoxVersion%...
curl --silent -L -o "%TEMP%\firefoxcurrent.exe" "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest-ssl&os=win64&lang=en-US"
Echo Installing Firefox Version %FirefoxVersion%, please wait...
tasklist /fi "imagename eq firefox.exe" |find ":" > nul
if errorlevel 1 taskkill /f /im "firefox.exe" >nul 2>&1
start "" /wait "%TEMP%\firefoxcurrent.exe" -ms
Echo Cleaning Up!
del "%TEMP%\firefoxcurrent.exe"
goto :EOF

:CheckFirefox
if not exist "%FirefoxFolder%\firefox.exe" goto InstallFirefox

rem Check if version of Mozilla Firefox starts with defined number.
rem The space at beginning makes sure to find the major version number.
"%FirefoxFolder%\firefox.exe" -v | %SystemRoot%\System32\more | %SystemRoot%\System32\find.exe " %FirefoxVersion%" >nul
if errorlevel 1 (
  echo Updating Firefox to version %FirefoxVersion% ...
  goto UpdateFireFox
)

echo However, Firefox version %FirefoxVersion% is already installed.

https://stackoverflow.com/questions/29768157/silently-updating-firefox-via-command-prompt-windows

Usikkert om blir samme utgangspunkt bare i powershell?

Share this post


Link to post

Installere spill og programmer fra Blu-ray? Hvilke Blu-ray har spill og programmer? Jeg forstår ikke helt.. :) 

Prøver du deg på en slags Windows Packaget  Manager clone (WinGet)? Evt www.ninite.com 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Signatur▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
-
Merko // Innlegget nyttig? Gjerne p%2FcCekIt6%2Fs%2Fc0055d5e8159ef002082002d4fdd957ea3f2f700997d71680fac236d7f76f2b8.png?alt=media&token=a4212806-1e92-4f27-8088-4e0a236dfdaceller p%2FcCekIt6%2Fs%2F8fad5e0eaf8e56c53a0435975507da422a2720d27948ca7425cfdaa539ce43fa.png?alt=media&token=65357791-b322-43bc-b72a-c0712e285364 innlegget!
Mine Anbefalte Chrome / Edge Plugins
Den store 3D-print tråden - Printer du?

Edited by Merko

Share this post


Link to post

"Virtual basic"???
Det er vel vbscript du forsøker deg på her...
Powershell er vel det du skal bruke nå for tiden, dersom du ikke vil kode .Net (vb.net er jo på en måte vb på steroider og er for de som er "opplært" med vb og ikke vil kode c#... for det er "for vrient") :)

Share this post


Link to post
Sitat

My.Computer.Network.DownloadFile(
  "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest-ssl&os=win64&lang=en-US",
  "%TEMP%\")

<Visual Studio SDK installation path>\VisualStudioIntegration\Tools\Bin\RegPkg /regfile:MyRegFile.reg MyPackage.dll

Men sliter å finne de siste som kan installere selve firefox i samme oppsett man klikker på knappen.

Share this post


Link to post

Mulig det du leter etter står her:

https://silentinstallhq.com/mozilla-firefox-70-silent-install-how-to-guide/

Altså "Silent" install av Firefox.

Vil uansett sett meg om etter andre prosjekter da det finnes så mange alternatier til det du skal lage, virker det som.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Signatur▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
-
Merko // Innlegget nyttig? Gjerne p%2FcCekIt6%2Fs%2Fc0055d5e8159ef002082002d4fdd957ea3f2f700997d71680fac236d7f76f2b8.png?alt=media&token=a4212806-1e92-4f27-8088-4e0a236dfdaceller p%2FcCekIt6%2Fs%2F8fad5e0eaf8e56c53a0435975507da422a2720d27948ca7425cfdaa539ce43fa.png?alt=media&token=65357791-b322-43bc-b72a-c0712e285364 innlegget!
Mine Anbefalte Chrome / Edge Plugins
Den store 3D-print tråden - Printer du?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Dynamic Arrays in Visual Basic 2008

Er det for å gjøre programmet statisk så det gjør forskjellig ting? F.eks endrer knapper? For problemet med GUI er ofte å gjøre ting skal forandre seg vanskelig. Eller mener du if\else setning er nok å  sjekke om firefox er installert, hvis det er installert endres knappen til avinstallere.

 

skal teste denne.

Edited by LMH1

Share this post


Link to post

fordi har dårlig erfaringer med det, funger dårlig med gui og er vist slik må registeres.

Share this post


Link to post
22 minutes ago, LMH1 said:

Dynamic Arrays in Visual Basic 2008

Er det for å gjøre programmet statisk så det gjør forskjellig ting? F.eks endrer knapper? For problemet med GUI er ofte å gjøre ting skal forandre seg vanskelig. Eller mener du if\else setning er nok å  sjekke om firefox er installert, hvis det er installert endres knappen til avinstallere.

Et array er en datatype, som inneholder flere elementer. Den artikkelen tar for seg hvordan du kan bestemme størrelsen på arrayet i runtime, slik at det kan variere i størrelse ut fra valg brukeren gjør. Det kan være nyttig om du f.eks. lar brukeren taste inn valg, som skal gjenbrukes senere i programmet.

Helt ærlig må jeg nesten bare gjenta meg selv. Du må begynne på bunnen med programmering. Det innebærer noen hundre timer før du bør tenke på GUI igjen. Lag enkle tekstprogrammer, lær deg når ulike kontrollstrukturer brukes, og hvordan du må tenke for å kunne programmere. 

Du spør om if/else-setning er nok til å sjekke om Firefox er installert. Det illustrerer at du ikke forstår tenkemåten.

Var jeg deg ville jeg skaffet meg en lærebok i språket du ønsker å lære, og tatt i bruk f.eks. VS Express. Det har funksjonaliteten du har behov for.

Om du fortsetter i det sporet du holder på i nå kan jeg garantere deg at du aldri vil få til stort, og du vil bli frustrert...

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...