Jump to content
AnonymDiskusjon

salg av aksjer

Recommended Posts

Hei eg har avtalt å selge noen aksjer ,  no har det gått en stund uten att oppgjør for aksjene har funnet sted.

 

Hvor lang tid kan det gå før eg evt kan trekke salget hvis ikke oppgjør har funnet sted?Anonymous poster hash: 3b4b5...fb2

Share this post


Link to post
Guest 77c78...bb6

No er det sånn att en annen aksjonær har meldt forkjøpsrett på disse aksjene .  Når en annen aksjonær benytter seg av forkjøpsrett er det 14 dager betalingsfrist da, for oppgjør av aksjer etter han har sendt melding att han benytter seg har forkjøperetten?

Dei er litt uenige angående att den andre aksjonæren benytter seg av forkjøpsretten,  så det har vert diskusjon i snart 2 måneder uten oppgjør for aksjene har funnet sted eller det har blitt enighet.   

Kan eg trekke dette salget no pga oppgjør ikke er motatt , og salget drar ut i lange stunder ?

 

Anonymous poster hash: 77c78...bb6

Share this post


Link to post

Bruk av forkjøpsrett er et rettsforhold som kun angår kjøperen og forkjøpsrettshaveren. Det er ikke relevant for selger. Selger forholder seg kun til opprinnelig kjøper, og opprinnelig kjøper skal betale avtalt kjøpesum til selger. 

Når forkjøpsrett blir erklært vil aksjene som hovedregel være overtatt av kjøper, og selger kan da ikke heve kjøpet. Selger kan uansett ikke heve kjøpet med bindende virkning for forkjøpsrettshaveren når forkjøpsrett er erklært. Hvis fristene for å betale eller kreve skjønn over aksjeverdiene etter aksjeloven § 4-23 oversittes faller forkjøpsretten bort, og opprinnelig kjøpers erverv blir endelig, men selger kan fortsatt ikke heve. 

Share this post


Link to post

Takker for svar :)

 

Så da er egentlig forkjøpsretten forfalt da siden fristene er utløpt?   og den opprinlige kjøperen får alle aksjene?    Det er gått over en måned siden han fremsatte forkjøpsretten uten att aksjene er oppgjort

 

§ 4-23. Utøvelse av forkjøpsrett

(1) Forkjøpsrett gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet som nevnt i § 4-20.

(2) Innløsningssummen fastsettes etter reglene i § 4-17 femte og sjette ledd. Rettighetshaveren må innen fristen på to måneder i første ledd ha gjort det som er nødvendig for å få innløsningssummen bindende fastsatt etter en fremgangsmåte som er angitt i vedtektene eller i tilfelle ved å kreve skjønn. Oppnås det ikke enighet om innløsningssummen, skal dette avgjøres ved skjønn om ikke annet blir avtalt.

(3) Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort.

(4) Fristene i denne paragrafen kan ikke forlenges ved vedtektsbestemmelse.

Share this post


Link to post

Hva betyr dette tvist om innløsnings sum ?   Hvis prisen på aksjene er avgjort er det 14 dagers betalingsfrist ?

 

Eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort

Share this post


Link to post

Prosessen for forkjøpsrett er slik når ikke annet er bestemt i vedtektene: 

1) Kjøperen av aksjen varsler straks aksjen er overtatt selskapet om at han har kjøpt aksjen (aksjeloven § 4-12)
2) Selskapet varsler straks de som har forkjøpsrett etter § 4-22 om kjøpet (aksjeloven § 4-20)
3) Den som ønsker å utøve forkjøpsrett må sende melding til selskapet innen to måneder etter tidspunktet i 1) (aksjeloven § 4-23 første ledd)
4) Innen fristen i 3) må den som ønsker å utøve forkjøpsretten også avklare hva som skal betales. Enten blir man enige, ellers må forkjøpsrettshaver begjære skjønn. 
5) Hvis man blir enige om sum skal denne betales innen én måned etter at kravet ble fremsatt. 
6) Hvis man ikke er enige skal kjøpesummen betales innen to uker etter at tvisten er bindende avgjort (ved voldgift, skjønn, eller på en måte bestemt i vedtektene). 

Alle fristene er preklusive, det vil si at fristoversittelse betyr at man ikke får lov til å utøve forkjøpsrett. 

Share this post


Link to post
Guest 77c78...bb6

Når det gjelder fristoversittelse for betaling 1 måned,  er det likt for både for orginal kjøper og person som uthevde forkjøpsrett da?

Eks hvis hovud aksje kjøper ikke betaler innen fristene da mister han sin pott?.  Og han som uthevde forkjøpsrett får kjøpe alle aksjene?

Anonymous poster hash: 77c78...bb6

Share this post


Link to post

Nei, det er ikke likt for hovedkjøper og forkjøpsrettshaver. 

Dersom forkjøpsrettshaver misligholder betalingsplikten faller retten til å overta aksjene på forkjøpsrett bort. Da mister han aksjene. 

Dersom hovedkjøper misligholder betalingsplikten får han bare plikt til å betale forsinkelsesrenter til selger. Selgeren kan ikke heve kjøpet etter at aksjene er levert. 

Share this post


Link to post
Guest 77c78...bb6

Takker for hjelp

Hvor mye er rentesatsen på forsinkelserenter når ingenting er skrevet ?

 

Anonymous poster hash: 77c78...bb6

Share this post


Link to post

Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartementet hvert halvår og er for tiden 9,25 %. Se den historiske oversikten [url=https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/forsinkelsesrente-/id429404/]her[/url]. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...