Jump to content
Guest Veldig ærlig mann

[Løst] Koranen. Hva står det egentlig skrevet i den?

Recommended Posts

Guest Veldig ærlig mann
Jeg hører gjerne hva en muslim har å si om innholdet i Koranen. Er dette sant eller er det bare noen som kjedet seg og fant opp dette selv?
 
 
Jeg har ifra en etnisk norsk mann som har lest oversettelsen av Koranen på biblioteket fått tilsendt følgende ifra ham. Husk at de som generaliserer Islam og er unyanserte tross alt referer til fakta og konkrete negative eksempler innen Islam. 
 
 
Denne etniske norske mannen skriver og refererer til følgende. 
 
"Koranen inneholder minst 109 vers som befaler muslimer å gå til krig mot ikke muslimer. Muslimer som ikke følger befalingen betegnes som hyklere og advares om at Allah vil sende dem til helvete dersom de ikke deltar i slaktingen av vantro"

 
• 40:35 – konstaterer at både Allah og muslimer avskyr kafir (ikkemuslimer)
• 65.4 – Du skal voldta, ekte og skille deg fra førpubertale jenter
• 4:3, 4:24, 5:89, 33:50, 58:3, 70:30 – Du skal ha slaver og sexslaver
• 4:34 – Du skal slå dine slaver og dine koner
• 24:13 – Det kreves fire mannlige muslimske vitner for å bevise voldtekt
• 33:57 – Du skal drepe de som fornærmer islam og Muhammed
• 8:12, 47:4 – Du skal korsfeste og kappe lemmene av kafir (ikkemuslimer)
• 9:111 – Du skal drepe kafir (ikkemuslimer) for å garantere belønning og tilgang til paradis
• 2:217, 4:89 – Du skal drepe enhver som forlater islam
• 8:12, 47:4 – Du skal kappe hodet av kafir (ikkemuslimer)
• 9:5 – Du skal drepe og bli drept for Allah
• 8:12, 8:60 – Du skal terrorisere kafir (ikkemuslimer)
• 3:28, 16:106 – Du skal lyve for å styrke islam
 
Hvis du er kvinne:
 
12. Du skal alltid holde deg inne i ditt hjem. Det sømmer seg ikke for kvinner å gå formålsløst ute.
13. Hvis du går ut, skal du være i følge med en mahram, en mannlig slektning.
14. Hvis du blir tatt alene på gaten, vil du bli pisket og sendt hjem.
15. Du skal ikke under noen omstendigheter vise ansiktet ditt. Du skal dekke deg med burka når du går ute. Hvis du ikke gjør det, vil du bli alvorlig straffet.
16. Kosmetikk er forbudt.
17. Smykker er forbudt.
18. Du skal ikke kle deg i iøynefallende klær.
19. Du skal ikke snakke uten å være snakket til.
20. Du skal ikke ha øyekontakt med menn.
21. Du skal ikke le på offentlige steder. Hvis du gjør det, vil du bli pisket.
22. Du skal ikke lakkere neglene dine. Hvis du gjør det, vil du miste en finger.
23. Det er forbudt for piker å gå på skole.
24. Det er forbudt for kvinner å arbeide.
25. Hvis du blir funnet skyldig i ekteskapsbrudd, vil du bli drept ved steining
26. Lytt. Lytt nøye. Adlyd.


 
8:12, 47:4 – Du skal kappe hodet av kafir (ikkemuslimer)
 
 
 
Debatten er i gang. 

Share this post


Link to post
Guest Veldig ærlig mann

 

Jeg hører gjerne hva en muslim har å si om innholdet i Koranen. Er dette sant eller er det bare noen som kjedet seg og fant opp dette selv?
 
 
Jeg har ifra en etnisk norsk mann som har lest oversettelsen av Koranen på biblioteket fått tilsendt følgende ifra ham. Husk at de som generaliserer Islam og er unyanserte tross alt referer til fakta og konkrete negative eksempler innen Islam. 
 
 
Denne etniske norske mannen skriver og refererer til følgende. 
 
"Koranen inneholder minst 109 vers som befaler muslimer å gå til krig mot ikke muslimer. Muslimer som ikke følger befalingen betegnes som hyklere og advares om at Allah vil sende dem til helvete dersom de ikke deltar i slaktingen av vantro"

 

 

• 40:35 – konstaterer at både Allah og muslimer avskyr kafir (ikkemuslimer)
• 65.4 – Du skal voldta, ekte og skille deg fra førpubertale jenter
• 4:3, 4:24, 5:89, 33:50, 58:3, 70:30 – Du skal ha slaver og sexslaver
• 4:34 – Du skal slå dine slaver og dine koner
• 24:13 – Det kreves fire mannlige muslimske vitner for å bevise voldtekt
• 33:57 – Du skal drepe de som fornærmer islam og Muhammed
• 8:12, 47:4 – Du skal korsfeste og kappe lemmene av kafir (ikkemuslimer)
• 9:111 – Du skal drepe kafir (ikkemuslimer) for å garantere belønning og tilgang til paradis
• 2:217, 4:89 – Du skal drepe enhver som forlater islam
• 8:12, 47:4 – Du skal kappe hodet av kafir (ikkemuslimer)
• 9:5 – Du skal drepe og bli drept for Allah
• 8:12, 8:60 – Du skal terrorisere kafir (ikkemuslimer)
• 3:28, 16:106 – Du skal lyve for å styrke islam

 

 

 

 

 

Hvis du er kvinne:

 

12. Du skal alltid holde deg inne i ditt hjem. Det sømmer seg ikke for kvinner å gå formålsløst ute.
13. Hvis du går ut, skal du være i følge med en mahram, en mannlig slektning.
14. Hvis du blir tatt alene på gaten, vil du bli pisket og sendt hjem.
15. Du skal ikke under noen omstendigheter vise ansiktet ditt. Du skal dekke deg med burka når du går ute. Hvis du ikke gjør det, vil du bli alvorlig straffet.
16. Kosmetikk er forbudt.
17. Smykker er forbudt.
18. Du skal ikke kle deg i iøynefallende klær.
19. Du skal ikke snakke uten å være snakket til.
20. Du skal ikke ha øyekontakt med menn.
21. Du skal ikke le på offentlige steder. Hvis du gjør det, vil du bli pisket.
22. Du skal ikke lakkere neglene dine. Hvis du gjør det, vil du miste en finger.
23. Det er forbudt for piker å gå på skole.
24. Det er forbudt for kvinner å arbeide.
25. Hvis du blir funnet skyldig i ekteskapsbrudd, vil du bli drept ved steining
26. Lytt. Lytt nøye. Adlyd.

 

 

 

8:12, 47:4 – Du skal kappe hodet av kafir (ikkemuslimer)
 
 
 
Debatten er i gang. 

 

 

Ære og underkastelse er to store sentrale deler i Islam. Derfor forsvares æresdrap, nedverdigelse av damer og intoleranse imot homofile. For øvrig er det lurt å lese om Islam på Wikipedia, utsnitt ifra Det store norske leksikon. Bare for å få en orientering om hele Islam og ikke den negative delen som jeg har valgt å hente fram. Rett og slett fordi jeg vet at mange kvier seg for å hente fram noe så negativt som faktisk utgjør en religion som 1,9 milliarder mennesker i verden følger. Islam praktiseres ulikt, men ikke tro at det kun er små grupper og enkelte som praktiserer den negative og ekstreme delen og tolkningen av Islam. 

 

Hvorfor i det hele tatt konstruere en bok som Koranen som er så utrolig vanskelig for muslimene selv å leve etter og tolke?

Maken til å gjøre livet komplisert og forringet. 

Share this post


Link to post

Aner ikke, men bibelen er da ganske lik. 

 

"men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. "

 

"Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg vil straffe Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg i veien for ham da han dro opp fra Egypt. Gå nå av sted og slå Amalek. Slå med bann alt det han har. Spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og sau, både kamel og esel."

 

"En trollkvinne skal du ikke la leve"

 

"Babels datter, du ødelagte! Lykksalig er den som gir dig gjengjeld for den gjerning du gjorde mot oss. 

 

Lykksalig er den som griper og knuser dine spede barn imot klippen. "

 

"I hustruer! underordne eder under eders egne menn som under Herren! "

 

"I tjenere! vær eders herrer undergitt i all frykt, ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange! "

 

Så tviler ikke på at det kan stå noe slikt. De var ganske så barbarer for par tusen år siden.

Edited by DirekteDemokrati

Share this post


Link to post

"Spør for en venn"  :rofl: ... denne "etnisk norske mannen" er vel deg selv.

 

Dette er skrevet for 1400'ish år siden, og store deler er basert på nettopp bibelen og tidligere religiøse tekster, som ikke er stort bedre.

 

• 40:35 – konstaterer at både Allah og muslimer avskyr kafir (ikkemuslimer)
 

En "kafir" er de som går i mot troen, altså de som kjemper mot islam, ikke alle som ikke er muslimer.
Vanligvis er det snakk muslimer som har vendt seg vekk fra Islam, eller ateister som avviser tro fullstendig.

 

Jøder og kristne er omtalt som ahl al-kitab, bokfolket, og er ikke å anse som kafir.

 
 
• 65.4 – Du skal voldta, ekte og skille deg fra førpubertale jenter
 
Kapittelet omhandler skilsmisse, og du misforstår det fullstendig, når det snakkes om kvinner som ikke menstruerer, henvises det trolig til kvinner som er eldre.
 
• 4:34 – Du skal slå dine slaver og dine koner

Uff nei, jeg foreslår du leser disse versene dine, det ser ut som du feiltolker mye av dette
 
Edited by 0laf

Share this post


Link to post
Guest Veldig ærlig mann

Aner ikke, men bibelen er da ganske lik. 

 

"men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. "

 

"Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg vil straffe Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg i veien for ham da han dro opp fra Egypt. Gå nå av sted og slå Amalek. Slå med bann alt det han har. Spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og sau, både kamel og esel."

 

"En trollkvinne skal du ikke la leve"

 

"Babels datter, du ødelagte! Lykksalig er den som gir dig gjengjeld for den gjerning du gjorde mot oss. 

 

Lykksalig er den som griper og knuser dine spede barn imot klippen. "

 

"I hustruer! underordne eder under eders egne menn som under Herren! "

 

"I tjenere! vær eders herrer undergitt i all frykt, ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange! "

 

Så tviler ikke på at det kan stå noe slikt. De var ganske så barbarer for par tusen år siden.

 

De var ganske så babariske for 2000 år siden ja? Veldig interessant nå da? En stor gruppe blant muslimer er like bestialske ennå. Visste du det? Hørt om ISIL og alle de andre titalls tilsvarende gruppene? 

 

Jeg er klar over at vi har hatt kolonimakter på Kristendomssiden og jeg har hørt om Gerilja grupper og mafia grupper. Allikevel, den største globale terror trusselen i dag er ifra radikale muslimer. Det er disse som agentene verden over prioriterer høyest i sin spionasje. Radikale muslimer har veldig mange de vil drepe. Det er derfor de blir sett på som de farligste. Mafiaen f.eks har kun noen få i kikkerten. En avgjørende forskjell.

 

Dokumentaren "Terror-stanset i siste liten" viser hvor syke stadig flere og flere muslimer blir. De blir ekstreme fordi de har problemer med å bli lykkelige i vesten og finne seg selv her. Ikke fornekt dette. 

 

 

Det blir feil å kalle supermaktene for de faktiske terroristene selv om de har vært dårlige på å bekjempe terror. Jeg er klar over alle sivile tap USA har forårsaket i kampen imot terror. Dette er tragisk, men kampen imot terror er ikke en enkel kamp. 

Edited by Veldig ærlig mann

Share this post


Link to post

Dokumentaren "Terror-stanset i siste liten" viser hvor syke stadig flere og flere muslimer blir. De blir ekstreme fordi de har problemer med å bli lykkelige i vesten og finne seg selv her. Ikke fornekt dette. 

 

De mest ekstreme er vel i midtøsten, ISIL hadde 50-60 tusen medlemmer på det meste, av nesten 2 milliarder muslimer globalt.

Share this post


Link to post

De var ganske så babariske for 2000 år siden ja? Veldig interessant nå da? En stor gruppe blant muslimer er like bestialske ennå. Visste du det? Hørt om ISIL og alle de andre titalls tilsvarende gruppene? 

 

Jeg er klar over at vi har hatt kolonimakter på Kristendomssiden og jeg har hørt om Gerilja grupper og mafia gruppe. Allikevel, den største globale terror trusselen i dag er ifra radikale muslimer. Det er disse som agentene verden over prioriterer høyest i sin spionasje.

 

Dokumentaren "Terror-stanset i siste liten" viser hvor syke stadig flere og flere muslimer blir. De blir ekstreme fordi de har problemer med å bli lykkelige i vesten og finne seg selv her. Ikke fornekt dette.

Jepp, og kristne har enorme pedofil ringer. Er ikke så lenge siden kristne i Australia brukte 2000 adopterte barn fra UK som sex slaver, slaver. Drap osv.

 

Kristne er noe mer kuet enn Islam ja. Men kristne gjør mye enda, som ikke får like mye PR.

 

"On 16 July 2001, Peter James Knight walked into the East Melbourne Fertility Clinic, a private abortion provider, carrying a rifle and other weapons[74] including 16 litres of kerosene, three lighters, torches, 30 gags, and a handwritten note that read "We regret to advise that as a result of a fatal accident involving some members of staff, we have been forced to cancel all appointments today". Knight later stated that he intended to massacre everyone in the clinic, and attack all Melbourne abortion clinics. He developed home made mouth gags and door jambs to restrain all patients and staff inside a clinic while he doused them with the kerosene.[75] He shot 44-year-old Stephen Gordon Rogers, a security guard, in the chest, killing him. Staff and clients overpowered him soon after. He intended to massacre the 15 staff and 26 patients at the clinic by burning them alive.[76]"

 

"Eric Robert Rudolph carried out the Centennial Olympic Park bombing in 1996, as well as subsequent attacks on an abortion clinic and a lesbian nightclub. Michael Barkun, a professor at Syracuse University, considers Rudolph to likely fit the definition of a Christian terrorist. James A. Aho, a professor at Idaho State University, argues that religious considerations inspired Rudolph only in part."

 

"Dr. George Tiller, one of the few doctors in the United States who provided abortions late in pregnancy, was a frequent target of anti-abortion violence and was killed in 2009 by Scott Roeder as he stood in the foyer of his church. A witness who was serving as an usher alongside Dr. Tiller at the church that day told the court that Mr. Roeder entered the foyer, put a gun to the doctor's head and pulled the trigger. At trial, Mr. Roeder admitted to killing Dr. Tiller and said he did it to protect unborn babies. He was convicted of first-degree murder and sentenced to life in prison. At his sentencing, he told the court that God's judgment would "sweep over this land like a prairie wind. Dr. Tiller was shot once before, in 1993, by Shelley Shannon, an anti-abortion activist who compared abortion providers to Hitler and said she believed that "justifiable force" was necessary to stop abortions. Ms. Shannon was sentenced to 10 years in prison for the shooting of Dr. Tiller and later confessed to vandalizing and burning a string of abortion clinics in California, Nevada and Oregon."

 

"The November 2015 Colorado Springs Planned Parenthood shooting, in which three were killed and nine injured, was described as "a form of terrorism" by Colorado Governor John Hickenlooper.[78] The gunman, Robert Lewis Dear, was described as a "delusional" man[79] who had written on a cannabis internet forum that "sinners" would "burn in hell" during the end times, and had also written about smoking marijuana and propositioned women for sex.[80][81] He had praised the Army of God, saying that attacks on abortion clinics are "God's work".[82] Dear's ex-wife said he had put glue on a lock of a Planned Parenthood clinic, and in court documents for their divorce she said "He claims to be a Christian and is extremely evangelistic, but does not follow the Bible in his actions. He says that as long as he believes he will be saved, he can do whatever he pleases. He is obsessed with the world coming to an end." Authorities said that he spoke of "no more baby parts" in a rambling interview after his arrest."

 

Også har vi jo vår selveste Breivik. Hans motiver var et kristent korstog...

 

Er vanvittig mye mer og dra frem og. Men det blir fryktelig langt.

Share this post


Link to post
Guest Veldig ærlig mann

 

"Spør for en venn"  :rofl: ... denne "etnisk norske mannen" er vel deg selv.

 

Dette er skrevet for 1400'ish år siden, og store deler er basert på nettopp bibelen og tidligere religiøse tekster, som ikke er stort bedre.

 

 
 

En "kafir" er de som går i mot troen, altså de som kjemper mot islam, ikke alle som ikke er muslimer.

Vanligvis er det snakk muslimer som har vendt seg vekk fra Islam, eller ateister som avviser tro fullstendig.

 

Jøder og kristne er omtalt som ahl al-kitab, bokfolket, og er ikke å anse som kafir.

 
 
 
 
Kapittelet omhandler skilsmisse, og du misforstår det fullstendig, når det snakkes om kvinner som ikke menstruerer, henvises det trolig til kvinner som er eldre.
 

Uff nei, jeg foreslår du leser disse versene dine, det ser ut som du feiltolker mye av dette

 

 

 Jeg vet ikke hva som står i bibelen eller Koranen. Bryr meg intet om religion. Har det veldig fint uten. 

Share this post


Link to post

 Jeg vet ikke hva som står i bibelen eller Koranen. Bryr meg intet om religion. Har det veldig fint uten. 

 

Hvorfor i helvete spør du da ?

Edited by 0laf

Share this post


Link to post

Aner ikke, men bibelen er da ganske lik. 

"men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. "

"Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg vil straffe Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg i veien for ham da han dro opp fra Egypt. Gå nå av sted og slå Amalek. Slå med bann alt det han har. Spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og sau, både kamel og esel."

"En trollkvinne skal du ikke la leve"

"Babels datter, du ødelagte! Lykksalig er den som gir dig gjengjeld for den gjerning du gjorde mot oss. 

Lykksalig er den som griper og knuser dine spede barn imot klippen. "

"I hustruer! underordne eder under eders egne menn som under Herren! "

"I tjenere! vær eders herrer undergitt i all frykt, ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange! "

Så tviler ikke på at det kan stå noe slikt. De var ganske så barbarer for par tusen år siden.

Er dette det nye eller det gamle testamentet? Hvilke vers er de fra?

Jeg har lagt fra meg bibelen foreløpig, skal lese den og, men vil gjerne lære, og få en tjuvstart.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...