Jump to content
Mephisto-

Internutlysning offentlige organer

Recommended Posts

Ser det lyses ut en del stillinger, forsvarsbygg, statskog, kommuner osv. 

 

Jeg begynte å lure litt på, noen av disse kan ha vært utlysning med tanke på en intern persons opprykk e.l. 

 

Hvordan er reglene for dette egentlig? Forstår ikke at dem orker å legge ut på finn hvis de har en tiltenkt kandidat?

Share this post


Link to post

Ser det lyses ut en del stillinger, forsvarsbygg, statskog, kommuner osv. 

 

Jeg begynte å lure litt på, noen av disse kan ha vært utlysning med tanke på en intern persons opprykk e.l. 

 

Hvordan er reglene for dette egentlig? Forstår ikke at dem orker å legge ut på finn hvis de har en tiltenkt kandidat?

 

De er tvunget til å utlyse ledig stilling selv om planen er å intern rekrutere

  • Like 1

Share this post


Link to post

Statsansatteloven:

 

§ 3.Kvalifikasjonsprinsippet

(1) Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes eller utnevnes i ledig stilling eller embete, med mindre det er gjort unntak i lov eller forskrift. (2) Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen.
§ 4.Utlysning av stilling og embete (1) Ledig stilling eller embete skal utlyses offentlig, med mindre annet er fastsatt i lov, forskrift eller tariffavtale. (2) For utenrikstjenesten kan det fastsettes i personalreglement at ledige embeter eller stillinger bare kunngjøres internt eller i bestemte virksomheter. I særlige tilfeller kan det fastsettes i personalreglementet for utenrikstjenesten at kunngjøring helt kan unnlates.

 

Dette prinsippet har gjennom sedvane og rettsprinsipp blitt gjort gjeldande for heile den offentlege sektoren, ikkje berre staten.

 

 

Dette prinsippet seier i klar tekst at ein skal tilsette den best kvalifiserte til stillinga, så sjølv om ein har ein intern kandidat som kan fylle stillinga så skal ein undersøke om det finnes endå betre kandidatar til stillinga.

Det er ikkje lov med internt opprykk basert på vennskap med den som tilsetter eller fordi ein står i "kø" for stillinga og no skal ha den stillinga fordi ein har blitt eldstemann/dame på avdelinga.

 

I praksisk så har bestemmelsen litt mindre innflytelse enn det som i utgangspunktet står. Dette fordi den som tilsetter kan legge til dels mykje vekt på personleg egnaheit til stillinga, samt å vektlegge erfaringa som vedkommande har ved å ha jobba i organisasjonen. Så lenge den interne har den formelle utdanninga som trengs for stillinga, så vil det i mange tilfeller være vanskelig for søkarar utanifrå å konkurrere.

Ein svært godt utdanna søkar, men som må ha tid til å bli kjent med organisasjonen før han/ho kan starte å jobbe, vil forholdsvis enkelt kunne bli forbigått ved å vektlegge intern erfaring.

 

Det som ein ofte gjer i ofentlege stillingar av den grunn er at ein lyser ut ledig stilling som leiar/medarbeidar. Då har dei i utgangspunktet sett for seg ein intern kandidat som kan tre inn i leiarstillinga, men med opning for at det kan finnes andre kandidatar.

Og dersom dei velger å tilsette den interne kandidaten, så kan ein tilby ei litt lavare stilling til den best kvalifiserte eksterne søkaren for å få inn ny kompetanse/erfaring.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg tenker sånn, hvis jeg har noen internt jeg ønsker å rykke opp, så ville jeg ikke lyst det ut andre plasser enn på nettsiden min? Eller er det noe av de kravene over som tilsier at man ikke har lov til det?

 

Jeg tenker også sånn at personlig egenskaper veies nok mye når man vil rekruttere internt. Og da vil de fleste eksterne falle ut uavhengig av utdannelse og bakgrunn, om man ikke har 1:1 erfaring og utdanning med kandidaten.

 

Eller misforstår jeg helt?

Share this post


Link to post

Dessverre kjøres det nok haugevis med pro forma jobbintervjuer i det offentlige.

Intervjueren sitter helt uinteressert og kjører gjennom standardskjemaet og jobbsøkeren vet ikke om han/hun skal le eller gråte.

Altfor mange tilbakemeldinger på dette, gjelder en hel helseregion.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg tenker sånn, hvis jeg har noen internt jeg ønsker å rykke opp, så ville jeg ikke lyst det ut andre plasser enn på nettsiden min? Eller er det noe av de kravene over som tilsier at man ikke har lov til det?

 

Jeg tenker også sånn at personlig egenskaper veies nok mye når man vil rekruttere internt. Og da vil de fleste eksterne falle ut uavhengig av utdannelse og bakgrunn, om man ikke har 1:1 erfaring og utdanning med kandidaten.

 

Eller misforstår jeg helt?

 

Kravet er offentleg utlysning. Kva som ligg i offentleg utlysning er ikkje nærmare definert, men vil i dei fleste tilfeller medføre at stillinga blir lyst ut der det er vanleg.

For det offentlege så vil det som minimum bety på nettsida til etaten samt på sidene til NAV der der det er gratis å legge ut ledige stillingar. Det å ikkje annonsere på f.eks. finn.no eller lokalavisa vil nok kunne forsvarast utifrå kostnaden med å kjøpe annonseplass.

 

Personlege eigenskapar skal være uavhengig av kor godt ein kjenner personen frå før, det handler mest om å klare å lage ein god relasjon med folk ein møter, være strukturert, osv. Men du har heilt rett i at det er lett bruke personlege eigenskapar for å løfte fram den kandidaten som ein helst vil ha. For en kandidat som meiner ein er forbigått etter kvalifikasjonskravet vil ha vanskelegheiter med å objektivt bevise at ein har betre personlege eigenskapar enn den som fekk jobben.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Dessverre kjøres det nok haugevis med pro forma jobbintervjuer i det offentlige.

Intervjueren sitter helt uinteressert og kjører gjennom standardskjemaet og jobbsøkeren vet ikke om han/hun skal le eller gråte.

Altfor mange tilbakemeldinger på dette, gjelder en hel helseregion.

 

Det der du skrev traff meg veldig, følelsen jeg har hatt på noen intervjuer. 

 

Kravet er offentleg utlysning. Kva som ligg i offentleg utlysning er ikkje nærmare definert, men vil i dei fleste tilfeller medføre at stillinga blir lyst ut der det er vanleg.

For det offentlege så vil det som minimum bety på nettsida til etaten samt på sidene til NAV der der det er gratis å legge ut ledige stillingar. Det å ikkje annonsere på f.eks. finn.no eller lokalavisa vil nok kunne forsvarast utifrå kostnaden med å kjøpe annonseplass.

 

Personlege eigenskapar skal være uavhengig av kor godt ein kjenner personen frå før, det handler mest om å klare å lage ein god relasjon med folk ein møter, være strukturert, osv. Men du har heilt rett i at det er lett bruke personlege eigenskapar for å løfte fram den kandidaten som ein helst vil ha. For en kandidat som meiner ein er forbigått etter kvalifikasjonskravet vil ha vanskelegheiter med å objektivt bevise at ein har betre personlege eigenskapar enn den som fekk jobben.

 

Jeg forstår det jo på en måte. Man vet hva man har og ikke hva man får, og om jobben er sentral/viktig rolle, tør man ikke sjanse på eksterne man ikke kjenner godt til. Kunne godt gjort det selv

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...