Jump to content
Mr.Q

VG 1 Elektro, transformator oppgave

Recommended Posts

Sliter litt med en oppgave:

 

For en transformator er primærspenningen   Up = 230V, og strømmen er  Ip = 5 A, men spenningen over sekundærviklingen er  Us = 50 V, og strømmen er Is = 20 A. Den aktive effekten på sekundærsiden er målt med et wattmeter til P = 800 W.

a) Beregn virkningsgraden for transformatoren.

b) Beregn tilsynelatende effekt på sekundærsiden.

c) Beregn størrelsen på effektfaktoren på sekundærsiden cos  .

d) Beregn størrelsen på lastimpedansen Z.

 

Det jeg har er :

 

a) Virkningsgraden er 70%

 

n= Ps / Pp = 800W / Up x Ip = 800W / 230V x 5A = 800W / 1150W = 0,70 = 70%

 

b) Tilsynelatende effekt på sekundørsiden er 1000W

 

Ps = Us x Is = 50V x 20A = 1000W

 

Mangler c og d, vet at jeg må bruke en effekttrekant men finner ikke rette verdier til å sette inn i den. Vet at impedans er vekselstrøm motstand og det dreier seg om resistansen i trafoen men igjen, finner ikke rette verdier å sette inn i formelen.

Edited by Mr.Q

Share this post


Link to post

Efekt-trekant:

vannrett linje bunn : Effekt [W]

loddrett linje : reaktiv effekt [VAr]

Diagonal linje (hypotenus) : Tilsynelatende effekt [VA]

 

Effektfaktor er effekt delt på tilsynelatende effekt, eller cosinus phi som det også heter.

 

Merk at i oppgave a - dersom trafoen regnes som ideéll, så mener jeg at du må dele tilsynelatende effekt mot tilsynelatende effekt - men her har du regnet enhetene VAr/W.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Siden virkningsgraden åpenbart er forskjellig fra 1 så er trafoen ikke ideell, og siden 50V*20A ikke er 800(W) men 1000VA er det snakk om en last som ikke er rent resistiv.

Riktige enheter er viktig på oppgave a da ja...

Dvs. virkningsgraden er ~87%.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Hvordan kom du frem til virkningsgrad på chart?cht=tx&chl= \approx 87% ?

Jeg får 70%, hvilke enheter har jeg lagt inn feil ?

 

chart?cht=tx&chl=virnkningsgrad \qquad n = \frac{P_ut}{P_inn}

 

chart?cht=tx&chl=P_ut = 800W (målt)

 

chart?cht=tx&chl=P_inn = U_inn*I_inn = 230V * 5A = 1150 VA

 

chart?cht=tx&chl=n = \frac{P_ut}{P_inn}= \frac{800W}{1150VA}= 0,7 = 70%

Share this post


Link to post

Så effekt på primærkoblingen er tilsynelatende effekt [VA, og effekt [W] er effekt på sekundærkoblingen og jeg ser bort ifra de 800W som er målt?

 

chart?cht=tx&chl=n = \frac{P_s}{P_p}= \frac{U_s*I_s}{U_p*U_p}=\frac{50V*20A}{230V*5A}=\frac{1000W}{1150VA} \approx 0,87 \approx 87%

 

Ø = chart?cht=tx&chl=cos^1(\frac{hosliggende \qquad katet}{hypotenus})= cos^1(\frac{1000W}{1150VA} )=29,59

 

Effektfaktor chart?cht=tx&chl=cos(29,59)\approx 0,87

Edited by Mr.Q

Share this post


Link to post

Siden virkningsgraden åpenbart er forskjellig fra 1 så er trafoen ikke ideell, og siden 50V*20A ikke er 800(W) men 1000VA er det snakk om en last som ikke er rent resistiv.

Riktige enheter er viktig på oppgave a da ja...

Dvs. virkningsgraden er ~87%.

Er forskjellen 800W - 1000 VA pga atrøm og spenning ikke er i fase?

Share this post


Link to post

Ja, 50V og 20A. Reaktansen er ikke lik UL/I. Når du har regnet ut Z fra første formel, løser du den andre formelen for Z med hensyn på XL for å finne reaktansen. R finner du ved å benytte aktiv effekt oppgitt i oppgaven.

Edited by BigJackW
  • Like 1

Share this post


Link to post

d) Lastimpedansen er 2.5chart?cht=tx&chl=\Omega

 

chart?cht=tx&chl=Z = \frac{U}{I}= \frac{50V}{20A}= 2,5\Omega

 

Tilsynelatende effekt er 1000VA

Aktiv effekt er 800W

Reaktiv effekt er 600VAR

 

chart?cht=tx&chl=S = \sqrt{P^2+Q^2}

chart?cht=tx&chl=Q = \sqrt{S^2-P^2} = \sqrt{1000^2-800^2}= 600VAR

 

Impedansen er 2,5chart?cht=tx&chl=\Omega

Resistansen er 2chart?cht=tx&chl=\Omega

Reaktansen er 1,5chart?cht=tx&chl=\Omega

 

chart?cht=tx&chl=Z = \sqrt{R^2+X_L^2}

chart?cht=tx&chl=X_L = \sqrt{Z^2-R^2} = \sqrt{2,5^2-2^2}= 1,5\Omega

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...