Jump to content
AnonymDiskusjon

Trenger råd om utleie av leilighet

Recommended Posts

Hei alle sammen

 

Jeg har en 60 kvm toppleilighet som jeg ønsker å leie ut i 1 år, grunnen er at jeg skal prøve å selge leiligheten eller flytte tilbake selv etter 1 år.  I mellomtiden bor jeg hos min bror.

 

Er dette nok grunnlag/saklig grunn til at jeg kan lage en tidsbestemt kontrakt på 1 år mellom meg og  leietaker? 

 

Hvis jeg evt. benytter meg av 3 års tidsbestemt kontrakt, er det da saklig nok grunn ved en oppsigelse at jeg skal flytte tilbake selv? Eller selge for den sags skyld?

 

 

Jeg vil bare ha dette 100% i orden mtp loven, da jeg virkelig kun har lyst å leie ut 1 år i første omgang.

Takker for svar på forhånd :)Anonymous poster hash: f167a...520

Share this post


Link to post

Jeg tror det skal gå bra hvis du nevner dette i leiekontrakten, 1 år leie periode pga du skal selge/flytte tilbake om 1 år. 3 mnd oppsigelse tid er anbefalt, slik at leietaker får god tid på seg til å evt finne seg en annen plass.

Share this post


Link to post

 

Kortidsleie er lovlig i Norge så lenge man har en ryddig kontrakt.

ryddig kontrakt? du mener at ma må referere til saklig grunn om hvorfor man leier ut kortvarig?

 

I dag så jeg en fisk

Share this post


Link to post

Husleieloven: 

 

 

§ 9-3.Adgangen til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig

 

Det er ikke adgang til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig for kortere tid enn tre år. Minstetiden kan likevel settes til ett år hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke dersom:

a) husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, eller b) utleieren har en annen saklig grunn for tidsavgrensningen.

Utleieren kan bare påberope seg unntakene i første ledd bokstav a og b dersom leieren senest ved inngåelsen av avtalen skriftlig ble gjort kjent med grunnen for tidsavgrensningen, og husrommet ved utløpet av den avtalte leietid skal brukes i samsvar med den oppgitte grunnen. Utsettes tidspunktet for når husrommet skal brukes i samsvar med den oppgitte grunnen, kan leieavtalen forlenges fram til dette tidspunktet dersom utsettelsen skyldes en uforutsett omstendighet som har inntrådt etter at avtalen ble inngått.

Er tidsbestemt leieavtale for bolig inngått i strid med bestemmelsene i denne paragrafen, skal avtalen anses som tidsubestemt.

 

 

 

Du skal bruke boligen selv og kan derfor leie ut tidsbestemt med 1 års kontrakt.

Edited by Fhawkner

Share this post


Link to post

Se husleieloven § 11-4, særlig tredje ledd (uthevet):

 

§ 11-4.Utleie av egen bolig

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder utleie av bolig​ som utleieren selv har brukt som egen bolig, og som blir leid ut ved midlertidig fravær på inntil fem år. Bestemmelsene gjelder bare dersom leieren har fått opplyst skriftlig at avtalen gjelder bolig som her nevnt, og at dette gir leieren færre rettigheter enn ved leie av annen bolig.

 

Bestemmelsen i § 7-3 om framleie av del av bolig og § 7-4 om framleie ved midlertidig fravær gjelder ikke.

 

Av bestemmelsene i kapittel 9 skal bare § 9-10 om leierens død gjelde. Er leieavtalen ikke inngått for bestemt tid, har leieren før fraflytting alltid krav på varsel med frist som nevnt i § 9-6.

 

Har utleieren ikke sagt opp leieavtalen eller oppfordret leieren til å flytte før utleierens fravær har vart i fem år, gjelder lovens bestemmelser fullt ut for leieavtalen.

Så lenge du har bodd i boligen selv og planlegger å flytte tilbake til den innen fem år gjelder ikke regelen i husleieloven § 9-2 om begrensninger i adgangen til å inngå tidsbestemt leieavtale.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...