Gå til innhold

Saksøkes for populær hormonsjekk-app


Anbefalte innlegg

Først og fremst vil jeg begynne med å si at jeg jobber i bransjen og er imot denne appen. Det appen gjør er at man scanner opp en vare og hvis f.eks parabener er listet opp i innholdsfortegnelsen,så får man opp en rød skjerm som sier at det inneholder hormonforstyrrende stoffer og at du skal advare dine venner. Forbrukerrådet har ikke samarbeid med noen spesifikke forskere eller helseinstanser i norge og er derfor ikke den beste institusjonen til å gi slike advarsler. I tillegg til at advarselen er sterkt overdreven.

 

All kosmetikk som inneholder vann er et paradis for bakterier og sopp.Kremer produseres under sterile forhold og ofte blir de forseglet før de sendes ut til salg. Med en gang innholdet i pakken eksponeres for luft vil innholdet bli kontaminert med bakterier og sopp fra enn luften eller forbrukers fingre.Det er enighet blant alle forskere idag at disse bakteriene er skadelige for mennesker.De skiller uten giftige stoffer og stoffer som bryter ned ingrediensene i kosmetikken slik at disse ødelegges eller minsker stabiliteten.

 

Det er her konserveringsmidler som parabener kommer inn.De er bakterie/soppdrepende og forhindrer vekst.Uten disse vil holdbarheten til kremene synke drastisk. Dere har sikkert lagt merke til kremer som skiller seg eller skifter farge.Dette er ofte tegn på nedsatt stabilitet og vekst av bakterier.

 

Så hvorfor alle disse advarslene mot parabener? Det ble hos noen brystkreftpasienter funnet høyere mengder med parabener i kreftcellene.Man mente at disse antageligvis hadde vandret fra parabener tilsatt i deodoranter og som ble tatt opp i huden gjennom armhulen. I tillegg fant man at parabener kunne ha østrogenlignende effekter.Østrogen er kjent for å øke forekomsten av brystkreft.Man har i studier funnet hvor store mengder som skal til for å få denne hormoneffekten.Da tar man hensyn til at alle produkter som forbruker bruker inneholder parabener.Denne grensen er så redusert med 100 ganger for å sikre at man ikke får hormoneffekt.Dette er maksgrensen for hvor mye parabener man kan ha i et produkt. De fleste produsenter bruker enda lavere konsentrasjoner i produktene sine. I tillegg er hormoneffekten til parabenene ca 25 000 ganger svakere enn det er i tradisjonell østradio(østrogen).Sånn sett er farene for å bruke p-piller mye høyere enn parabener siden det faktisk inneholder østradiol. Man vet for lite om årsaken til denne akkumeleringen i brystkreftceller derimot. Det er heller ikke gjort studier på om dette forekommer i vanlige celler også,slik at man kan sammenligne resultatene,men man vet at kreftceller har en helt annen måte å bryte ned skille ut stoffer på enn vanlige celler. F.eks vil stoffskiftet være raskere i kreftceller og giftstoffer dannes fortere enn vanlige celler. Utskillelsen av giftstoffer fra kreftcellene er usikker.

 

I tillegg har man forbudet mot propyl og butylparabener som ble gjort i Danmark for produkter for barn. Parabenene har sterkere østrogeneffekt jo lengre kjedene er og tas opp i større grad i huden når kjedene er lange.Propyl og butyl parabener har lengre kjeder enn metyl og ethylparaben. Barn har tynnere hud slik at parabenene tas opp mer enn hos voksne. Parabenene omdannes til vannløselige stoffer og skilles ut gjennom nyrene.Nyrene hos barn er dårligere utviklet enn hos voksne og stoffene skilles derfor ut saktere.EUs vitenskapskomité på kosmetikkområdet SCCS har gjort en revurdering av parabener pga forbudet i Danmark:

 

http://www.vkm.no/ew...:0:6569:1:::0:0

 

EU liste over mulige kreftfremkallende stoffer settes der pga mangel på noe data,men det er ikke funnet noe data eller forskning som viser en direkte link mellom parabener og kreft. Alle som vet litt om forskning vet at en link via studier må finnes før en kan konkludere.Ellers forblir ting bare en teori.Om man har gul genser på seg hver gang det er sol,så betyr ikke dette at det har en årsakssammenheng.

 

Alle stoffer er farlige i stor nok mengde.Mengden her er liten. Man må ha konserveringsmidler for at produkter ikke skal ha for kort holdbarhet. Man vet sikkert at bakterier og sopp er farlige og denne faren er vurdert større enn bruken av parabener.Produkter uten parabener,bruker ofte andre konserveringsmidler.Dette er ikke nødvendigvis bra ,fordi parabener er det konserveringsstoffet man har brukt i lengst tid og har mest data og erfaring med. Andre konserveringsmidler kan ha ukjente effekter som man ikke finner før i senere tid. Mange reklamerer med "naturlige" konserveringsmidler som alternativ.Disse har ofte dårligere bakterie/soppdrepende effekt.

 

Poenget her er også at det er lov å si "usanne" ting som ikke er skadelige selv om de ikke er direkte sanne. Men å si at ting er skadelige uten dokumentasjon er direkte feil.

Endret av Kjemiker85
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 5594641 from forum_279

Denne artikkelen blir ikke helt riktig.

Dette fordi Forbrukerrådet har faktafeil i sin "hormon app".

 

Metylparaben (MP) er et av de eldste og mest undersøkte konserveringsmidlene på markedet pr i dag, og det finnes ingen dokumentasjon på at MP skal være hormonforstyrrende.

 

MP er undersøkt og funnet trygt av Nasjonalt folkehelseinstitutt, Mattilsynet, EUs ekspertkomité på forbrukersikkerhet (SCCS), FDA, osv, osv...

 

PS: Eus kandidatliste over potensielt hormonforstyrrende stoffer er en liste for videre forskning.( Metylparaben er med på denne listen fordi det er et av de mest brukte konserveringsmidlene.) Det står spesifikt i rapporten at denne ikke er ment til å trekke konklusjoner, og det er nettopp det FR gjør.

 

Vi er dømt uten rett. Og FR svartmaler fullstendig trygge lovlige produkter.

 

Uansett burde FR vente med å konkludere før ekspertene har konkludert.

 

En link til info om parabener:

http://dinhverdag.astma-allergi.dk/deklarationer/forbruger/parabener

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Erik Schreiner virker som en skarp kniv. EU har stoffet på sin kanskje-hormonforstyrrende-liste, og så sier han at det ikke er det?Hva slags dokumentasjon sitter han på, som kan gjøre han så sikker og som strider med hva EU tror og mener?

 

Erik Schreiner vet faktisk hva han snakker om:

Professor Sanner i EU's ekspertkomite mener det samme.

EU's ekspertkommitee på kosmetikk (forbrukersikkerhet) godkjenner metylparaben nok en gang. (Kommiteen består av 17 uavhengige forskere fra forskjellige land.)

 

http://www.dagbladet.no/2011/11/10/kultur/debatt/debattinnlegg/kosmetikk/hudpleie/18965297/

 

Kosmetikk er ikke helseskadelig

www.dagbladet.no

Forbrukerrådet tar feil.

Lenke til kommentar
Hva slags dokumentasjon sitter han på, som kan gjøre han så sikker og som strider med hva EU tror og mener?
Disse gutta sitter på tro, håp og kjærlighet. Hvilket, i deres øyne, er mer pålitelig enn forskningsresultater.

 

Faktisk så er det Forbrukerrådet som ikke har dokumentasjon. Erik Schreiners påstander er på linje med EU's ekspertkomite for konsumentsikkerhet.

Lenke til kommentar

Wiki:Usage of methylparaben is toxic at higher concentrations, has a estrogenic effect and slow Drosophila growth rate in the larval and pupal stages at a lower concentrations.Hvis stoffet hindrer vekst hos larver og lignende så er det nå tydeligvis et eller annet mindre bra med dette stoffet

 

Hei Sindre

Gir du et spebarn en teskje med bordsalt så vil det dø ganske snart.

Burde vi forby vanlig salt?

Alt er giftig bare dosen er stor nok!

Derfor har vi anbefalte doser på det meste vi omgir oss med. Metylparaben er kjent som meget trygt og nærmest fritt for allergi. Svært mild. Meget velprøvd og undersøkt.

MP er ofte sett på som det tryggeste og beste alternativet av bransjen.

 

Lenke til kommentar
 • 2 uker senere...

Kjemiker85 og Cira69: Jeg ser helt klart poenget for at parabener er der, men og det er et stort MEN. Debatten er ikke over og man er noe usikker på dose-respons, ukjente bivirkninger osv og svært mange produsenter av kosmetikk greier seg uten parabener uten at det ser ut til at holdbarheten går i dass så burde det ikke være noe problem å finne andre alternativer? :) (Jeg har fordypning i biologi og forskningsteori fra høyere utdanning, men har ikke satt meg så mye inn i kjemien\informasjon rundt parabener).

 

Det blir litt som f.eks transfettdebatten hvor man lenge brukte det i "sunn" margarin, plutselig viser det seg at transfett er omtrent det verste næringsmidlet for helsa man kan ha i seg, selv i svært små doser (type 5 gram). Et annet transfett som kjemisk er temmelig likt fra drøvtyggere (jmf melk) ser ut til å ikke være skadelig. Så byttes det ut med palmeolje som viser seg å være en av historiens største massemordere av regnskog (helsedebatten rundt det er en helt annen som jeg ikke velger å gå inn på). Så velger man å gå over til sheafett\kokosfett og da slutter plutselig folk å klage...

 

Ang metylparabener tyder visse studier på andre negative effekter når det påføres hud, om dette derimot er realistisk ift dosene man anvender i produktene som er omtalt i artikkelen vet jeg lite om:

http://www.sciencedi...300483X06004641

http://pubs.acs.org/....1021/tx800066u

 

Dose-respons vet jeg pent lite om her, men jeg vil uansett ikke at mine barn skal bruke produkter med parabener for å være på den sikre siden, kan hende dosene er så små at det ikke har betydelig, men jeg er heller føre var :)

Endret av Delavar
Lenke til kommentar

Hei igjen Delavar

Vi må minne om at metylparaben er et av de eldste konserveringsmidlene. Brukt også i mat som E218. Svært mange rapporter foreligger uten negative resultater. Over 70 år i storstilt bruk.

 

Men det finnes mennesker som også er redd for stråling fra FM radio, så hva kan man gjøre.

Folk ønsker kanskje å frykte ting, hva vet jeg...

Men forbrukerrådet burde vite bedre enn å ødelegge for gode trygge produkter uten å ha dokumentasjon i bakhånd.

 

The dose makes the poison! Det gjelder det meste...

Lenke til kommentar

Delavar: Hva du selv gjør er jo opptil deg.Det er din rett som forbruker :)

Jeg ønsket bare å presentere de faktaene som er,slik at folk forstår.Ofte møter jeg forbrukere som sier de ikke vil ha parabener i produktene sine.Når jeg spør dem om de vet hva parabener er eller hvorfor de tror det er farlig,så klarer de ikke svare.Dette pga unødvendig skremselspropaganda fra media og forbrukerrådet. Ellers er det selvsagt gjort få studier på barn fordi dette er uetisk.Deres fysiologi er heller ikke alltid så forutsigbar. Så har vi det med at parabener er det konserveringsmiddelet vi har har mest erfaring og dokumentasjon på.Alternativene er ikke nødvendigvis bedre da de er for nye og utestede.Ønsker du å velge noe du vet endel om eller noe du ikke vet noe om?

 

Når det er sagt,så begynner det å bli populært med såkalte vakuumtette forpakninger.Dette er lufttette pumper som ikke slipper luft/bakterier inn,dermed slipper man konserveringsmidler.Dette kan selvsagt være et alternativ.

Endret av Kjemiker85
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Ofte møter jeg forbrukere som sier de ikke vil ha parabener i produktene sine.Når jeg spør dem om de vet hva parabener er eller hvorfor de tror det er farlig,så klarer de ikke svare.

 

Typisk nedlatende holdning fra en bedrift som elsker å vri og vende på ord, og bruke sin dominans til å gjøre narr av vanlige folk som ikke skal måtte forholde seg til slike ting.

 

Det har ikke noe å si om de vet hva parabener er eller ikke. De skal bare vite at det er noe de ikke skal risikere å påføre seg.

 

Kyniske norske bedrifter som gjør narr av kundene sine på denne måten har jeg lite til overs for.

Lenke til kommentar

Typisk nedlatende holdning fra en bedrift som elsker å vri og vende på ord, og bruke sin dominans til å gjøre narr av vanlige folk som ikke skal måtte forholde seg til slike ting.

 

Det har ikke noe å si om de vet hva parabener er eller ikke. De skal bare vite at det er noe de ikke skal risikere å påføre seg.

 

Kyniske norske bedrifter som gjør narr av kundene sine på denne måten har jeg lite til overs for.

 

Jeg spør ikke for å gjøre narr,men jeg ønsker at kunder skal ha informasjon og skjønne ting selv,slik at de gjennom kunnskapen kan gjøre opp sin egen mening.Ved å spørre kan man kartlegge hva kunden vet for deretter å gi informasjon basert på kunnskapsnivået til kunden.Om de likevel ønsker å være foruten parabener,så er det helt i orden for meg.Jeg jobber i en seksjon der jeg er opptatt av informasjon og ikke salg.I tilfelle du ikke har oppdaget det tidligere,så er media veldig opptatt av å skrive nyheter som gir mange lesere og ikke nyheter som gir deg riktig informasjon om ulike emner. Applikasjonen til forbrukerrådet er som å helle bensin på forvirringsbålet.

 

Hva slags informasjon ville du gitt?Føler du aldri behov for å tenke selv?Er du ikke skeptisk til hvilket hold informasjonen kommer fra?Hvis du hadde fått hjerteinfarkt,hadde du spurt legen din om hjelp eller forbrukerrådet?Jeg har ikke sagt at du som forbruker absolutt MÅ bruke parabener,men vi kan ikke gå rundt å være redde for spøkelser som ingen kan bevise at finnes.

 

Det eneste jeg sier er at man må kunne presentere hva studier sier.Alt som ikke er bevist eller bekreftet er bare tomme teorier inntil det motsatte er bevist.

Endret av Kjemiker85
 • Liker 1
Lenke til kommentar

Delavar: Hva du selv gjør er jo opptil deg.Det er din rett som forbruker :)

Jeg ønsket bare å presentere de faktaene som er,slik at folk forstår.Ofte møter jeg forbrukere som sier de ikke vil ha parabener i produktene sine.Når jeg spør dem om de vet hva parabener er eller hvorfor de tror det er farlig,så klarer de ikke svare.Dette pga unødvendig skremselspropaganda fra media og forbrukerrådet. Ellers er det selvsagt gjort få studier på barn fordi dette er uetisk.Deres fysiologi er heller ikke alltid så forutsigbar. Så har vi det med at parabener er det konserveringsmiddelet vi har har mest erfaring og dokumentasjon på.Alternativene er ikke nødvendigvis bedre da de er for nye og utestede.Ønsker du å velge noe du vet endel om eller noe du ikke vet noe om?

 

Når det er sagt,så begynner det å bli populært med såkalte vakuumtette forpakninger.Dette er lufttette pumper som ikke slipper luft/bakterier inn,dermed slipper man konserveringsmidler.Dette kan selvsagt være et alternativ.

ut ifra hva du sier nå synes jeg det er helt greit å fraråde barn slike produkter. i mange tilfeller opplever jeg at huden blir vrll så god av å bruke en ren aloegel. men prisen er og langt høyere. ang at noe er naturlig så er det er dårlig argument jmf fluesopp. dose-respons er derimot relevant og ut ifra det vil jeg si at man f.eks ikke anbefale produkter med parabener til barn men heller gå for gode gamle aloe :)
Lenke til kommentar

Delavar:

 

Hos barn er det jo greit,siden man ikke har så mye data fra studier som hos voksne.Jeg har også nevnt litt om barns fysiologi lenger oppe i tråden.Ellers er jeg enig i argumentet ditt om naturlige produkter.Ikke bare giftige stoffer,men endel mennesker kan også være allergiske mot endel naturlige produkter.Man velger selv de produktene man føler har god effekt.Selv er jeg allergisk og får utslett og rød hud av aloe vera,men for de som ikke reagerer,så er det selvsagt et godt produkt :D

 

Andre eksempler på naturlige ingredienser som kan gi allergi er tetreolje ekstrakt og rester etter ulike typer nøtter. Har hørt folk som er veldig for naturlige ingredienser, si at dette er fordi produktene ikke er rene nok og behandlet idustrielt,men er selv skeptisk.Spes for folk som er så allergiske at de får anafylaktisk sjokk og hjertet slutter å slå :p Da kan det være så rent det bare vil,men så lenge proteinet som er allergenet er tilstede,så vil allergien bli fremprovosert.

Lenke til kommentar
 • 3 uker senere...

Typisk nedlatende holdning fra en bedrift som elsker å vri og vende på ord, og bruke sin dominans til å gjøre narr av vanlige folk som ikke skal måtte forholde seg til slike ting.

 

Det har ikke noe å si om de vet hva parabener er eller ikke. De skal bare vite at det er noe de ikke skal risikere å påføre seg.

 

Kyniske norske bedrifter som gjør narr av kundene sine på denne måten har jeg lite til overs for.

 

Jeg syns ikke holdningen hans var mer nedlatende enn nødvendig. "Folk flest" har ikke noe særlig greie på slike ting, og mediene som formidler kunnskapen til "folk flest" er ikke så mye bedre heller. Med tanke på hvordan du har argumentert i denne debatten så syns jeg at sitatet du har i bunnen av hvert inlegg er en smule ironisk."Bruker personer i debatter du deltar i samme argumenter som kreasjonister når de rakker ned på vitenskapen? Sjekk selv!"Jeg klikket meg inn på linken din og ser at du er engasjert mot kreasjonister og global oppvarmings fornektere. Som deg er jeg enig i at disse to gruppene har mange fellestrekk. Det som var litt morsomt er jo at i denne debatten så ligner din argumentasjon mer på den til kreasjonnistene enn til deres mer vitenskapelige anlagte motstandere.Det ser ut som om du automatisk går ut ifra at om noen jobber for en næringsmiddel bedrift som bruker kjemiske stoffer i produktet sitt og\eller hører til innenfor helsekost eller alternativ behandling så er de løgnere som man overhodet ikke må høre på. Jeg syns det som Cira69 til nå har fortalt høres ganske troverdig ut, selv om han selvsagt ikke er nøytral (noe han var åpen om hele tiden). Han (eller hun?) vil selvsagt se det fra sin side og har selvfølgelig egeninteresse i å fremstille dette stoffet i et godt lys. Men utifra det jeg har lest så langt så fremstår han helt klart som den mest kunnskapsrike, rasjonelle og tillitsvekkende av dere to. I denne debatten (jeg har ikke lest noe annet du har skrevet) så virker du som om du har et veldig fastlåst, uvitenskapelig og følelsesstyrt syn på saken.Argumentasjonen din har en svak bismak som nesten minner litt om konspirasjonsteorier og religiøs fanatisme. ;-)Nå kan det hende at denne Cira69 bare er veldig god til å snakke for seg og han\hun på mesterlig vis har manipulert meg med sin retorikk.For å danne seg et bedre grunnlag til å gjøre seg opp en mening om saken så må man selvføglelig benytte seg av mer nøytrale kilder. Men om det som Cira69 sa var riktig, at man har forsket på dette stoffet veldig lenge og bare har noen veldig få resultater som er urovekkende, så er jeg helt enig i at tvilen burde komme tiltalte til gode og at forbrukerrådet har gjort en alt for god (dårlig) jobb i denne saken. At homeopati bare er noe vissvass er vi sikkert enige om, men det finnes faktisk en vitenskapelig studie som slo fast at det muligens virker!:http://www.newscientist.com/article/mg18524911.600-13-things-that-do-not-make-sense.html?page=2Nesten alle andre (alle andre?) forsøk har derimot vist at homeopati ikke har noen virkning (annen enn placebo) så det som er logisk er jo at homeopati ikke har noen virkning. Paraben forskningens resultater er nok ikke helt i samme klasse av åpenlyshet, men om det er slik at nesten all forskning tyder på at det er ufarlig, og at det er forsket mye på Paraben over lang tid så virker det jo mest sannsynlig at det ikke er spesielt farlig.Men siden du var så totalt avvisende til å lytte til Cira69 sine argumenter så vet du kanskje noe viktig jeg ikke gjør?

Endret av Mithridates VI
Lenke til kommentar
 • 1 år senere...

Hei alle sammen!

Jeg er Erik Schreiner-Skas. Det er jeg som er selger av A-creme, saltpipen, Concap osv i Norge.
Til info:
Norsk blåbær inneholder 30 % mer metylparaben enn A-creme. Dette stoffet kalles naturens eget konserveringsmiddel og finnes naturlig i frukt, bær og grønnsaker.
Under finner dere hva EU's uavhengige ekspertkomité mener om saken:
PS: De består av 17 forskere fra forskjellige land, alle med dette feltet som sin kompetanse.

EUs uavhengige ekspertkommite SCCS på kosmetikknok en gang godkjente konserveringsmiddelet brukt i A-creme også til gravide og spebarn. (SCCS er den tyngste fagorganisasjonen på kosmetikk i EU.)

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert bruken av metylparaben i kosmetiske produkter, og konkludert med at det er 100% trygt: http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277...

Food and Drug Administration (FDA) i USA har også konkludert med at det er trygt. Det finnes pr. dags dato ingen dokumentasjon som tilsier annet.

A-creme er en sikker og godt dokumentert krem for både liten og stor.
Risikovurdering forbundet med bruk av parabener i kosmetiske produkter
www.vkm.no
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert bruken av parabener i kosmetiske produkter. Sikkerheten ved bruk av parabener har vært mye debattert ettersom noen nyere...

Det er alltid lett å sitte trygt og godt bak skjermen og kritisere hva andre gjør. Vi går mot forbrukerrådet fordi de ødelegger ryktet til 100 % trygge og seriøse produkter på markedet. Det koster mye kroner å sloss mot forbrukerrådet, men vi mener altså bestemt at de tar feil i denne saken. Det mener også alle de store tunge organisasjonene som faktisk har forsket på parabener.
Per dags dato finnes det ingen seriøse forskere som påstår at metylparaben brukt etter dagens regler er farlig for mennesker. Dette er forresten også et av de konserveringsmidlene som har vært i bruk lengst (1927 mener jeg). Det har vært undersøkt mange ganger.

I EU's kandidatliste over potensielt hormonforstyrrende stoffer (Forbrukerrådet kaller listen: EU's liste over hormonforstyrrende stoffer), står det klart og tydelig i grunnarbeidene til forskningen av denne listen kun er et utgangspunkt for videre forskning og at listen ikke skal brukes som risikoevaluering eller til å trekke konklusjoner.
(Men det er akkurat hva Forbrukerrådet gjør med sin hormonapplikasjon.)
PS: Etter denne listen ble publisert har det kommet flere forskningsrapporter som konkluderer med at metylparaben er 100% trygt.

Metylparaben var ansett som trygt både før og etter Forbrukerrådets hormonapplikasjon.

Vår mening er at det er feil at Forbrukerrådet ødelegger for seriøse aktører før det foreligger dokumentasjon på at et stoff faktisk er farlig.

 

Vi ville uansett aldri ønsket å selge et farlig produkt, men vi anser at metylparaben er det beste konserveringsmiddelet tilgjengelig.

Og avslutningsvis vil jeg nevne at vårt selskap har holdt på i helsekostbransjen i mange år og betalt inn veldig mye penger i skatt til fellesskapet.
Vi har ALLTID fulgt norske lover og regler til punkt og prikke. Etter min oppfatning kan man ikke drive lenge i noen business om man lurer folk.
A-creme har i alle år vært en av de mest populære kremer til folk som sliter med allergier eller sensitiv hud. Ingen har reagert negativt på produktet og det har hjulpet utallige mennesker å få bukt med sine eksemer.

Endret av Cira69
Lenke til kommentar
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...