Jump to content
Sign in to follow this  
regine-marie

Mindretallsregjeringer, et demokratisk problem?

Recommended Posts

Jeg kunne gjerne tenkt meg å høre andres meninger om hvorfor en mindretallsregjering er en fordel eller en ulempe, eller kanskje litt av begge deler. Hvilke årsaker er det til at vi så ofte ender opp med mindretallsregjeringer?

Share this post


Link to post

Fordeler:

 

Små partiene kan komme i mak posisjons og få igjennom flere av sin politikk.

 

Ulemper:

 

Kan bli utkonkurrert av større partier, må gå med på kompromisser og få delvis igjennom sin politikk.

Share this post


Link to post

Den absolutt største og viktigste fordelen er at ved mindretallsregjering vil være at regjering aldri kunne bli et flertallstyrrani. Dvs i Norge i dag vil enhver mindretallsregjering måtte være pragmatisk og løsningsorientert for å kunne fortsette. Dette er absolutt å foretrekke over flertallsregjering sett bort ifra at beslutninger vil ta lengre tid. Det anser jeg dog som et gode.

Share this post


Link to post
Fordeler:

 

Små partiene kan komme i mak posisjons og få igjennom flere av sin politikk.

 

Ulemper:

 

Kan bli utkonkurrert av større partier, må gå med på kompromisser og få delvis igjennom sin politikk.

Hvorfor er det en ulempe at små partier ikke får makt, de er små fordi folket ikke ønsker dem. Et godt politisk system sørger for at små partier får liten makt.

 

Det som er positivt med mindretallsregjering er som luftbor sa, flertallstyrani. En flertallsregjering kan få igjennom upopulære saker blandt befolkningen, fordi de deler på saker.

 

Det som er negativt er at politiske visjoner og gjennombrudd er vansklig å få til. En mindretallsregjering kan gå en eller annen vei, men de kan ikke gjøre større forandringer, som en flertallsregjering kan gjøre-

Share this post


Link to post
les på nytt...
Kan bli utkonkurrert av større partier

Hvordan er det negativt. Det er positivt at små partier blir utkonkurert. Folket ønsker dem ikke og da bør de ikke få masse makt!

 

Alle småpartiene unntatt miniputtpartiet Venstre forstår dette.

 

PS: Hvis jeg misforstår deg, foreslår jeg at du forklarer hva du mener.

Share this post


Link to post

Hovedfordelen med en mindretallsregjering, må være større åpenhet i prosessene. En mindretallsregjering kan ikke være sikker på støtte fra Stortinget, og i mange tilfeller må man derfor gjennomarbeide forslagene sine i større grad, og Stortinget får mer reell makt. Med en flertallsregjering vil svært mye av politikken skapes bak lukkede dører, men når det ikke er selvsagt forslagene dine blir vedtatt, er det klart prosessen blir annerledes, og mye mer debatt. Slik kan også Stortinget bedre evne å sette fokus på saker, fordi opposisjonen faktisk har mye mer makt.

Share this post


Link to post
Hvorfor er det en ulempe at små partier ikke får makt, de er små fordi folket ikke ønsker dem. Et godt politisk system sørger for at små partier får liten makt.

 

Hvis du tenker over denne litt mer så vil du se at det stor i direkte motsetning mot ønske om å hindre flertallstyrrani.

Share this post


Link to post

Egentlig burde ikke en flertallsregjering kunne være sikker på å få gjennom sakene sine i Stortinget heller, men slik det er i dag så opptrer stortingsrepresentantene i alt for stor grad som stemmekveg.

Share this post


Link to post
Hvordan er det negativt. Det er positivt at små partier blir utkonkurert. Folket ønsker dem ikke og da bør de ikke få masse makt!

 

Med andre ord... Du ønsker ikke et demokratisk samfunn?

Share this post


Link to post

Godt spørsmål. Egentlig litt rart det har ikke blitt tatt opp før her på forumet. I hvert fall ikke som jeg har fått med meg.

 

La oss starte med å si litt om det parlamentariske styresystemet, før jeg påpeker fordeler eller bakdeler med mindretallsregjering. Parlamentarisme defineres som politisk styreform der regjeringen (den utøvende makten) utgår fra et flertall i den lovgivende forsamling (parlamentet).

 

Dette bryter dermed med Montesquieus maktfordelingsprinsipp. Parlamentets fremste oppgave er å passe på at regjeringen opptrer ansvarsfullt og i samsvar med konstitusjon. Hvis en regjering må ha flertall i parlamentet for at den skal kunne regjere så betyr dette automatisk at parlamentet mister sin fremste oppgave som vokter av regjeringens virke. Resultatet av dette er at regjeringen kan føre politikk som i stor grad kan være preget av lite samarbeid og på tvers av retningslinjer som definerer en ansvarsfull regjering. I praksis skjer dette gjennom stemmeavgivning i parlamentet, regjeringen foreslår endringer og vedtar dem i parlamentet uten store problemer siden de allerede har et rent flertall bak seg.

 

I teorien betyr dette at regjeringen kan endre konstitusjon så drastisk at hele regime endres, for eksempel fra demokratisk til autoritær regime. Derfor har de fleste demokratiske systemer mekanismer som skal virke mot dette, blant annet ved å kreve kvalifisert flertall ved viktige loveendringer i konstitusjonen som definerer styresettet. Kvalifisert flertall ligger gjerne mellom 70 og 75 % av det totale parlamentet.

 

Norge praktiserer såkalt negativ parlamentarisme. Det betyr at regjeringen ikke trenger parlamentets tillit for å kunne regjere (mindretallsregjering). Det den må unngå er folkeforsamlingens mistillit. Innsettingsvedtaket er ikke ei nødvendighet for regjeringen. Den utøvende makten sitter til den får misstillit forslag mot seg eller til den selv velger å gå av. Dermed kan parlamentet utføre den jobben som i følge maktfordelingsprinsippet er tildelt til å gjøre i et demokratisk system.

 

Fordel med dette er at et slikt system oppfordrer til samarbeid i form av bredt forlik på tvers av partier. I tillegg er et slikt system preget av kontinuitet og moderasjon av politikken, siden regjeringen er avhengig av opposisjon i parlamentet for å få gjennomslag for sin politikk. Ved å praktisere bredt forlik og andre typer samarbeid mellom posisjon og opposisjon stenger vi for en radikalisering av norsk politikk. Kontinuiteten finner vi i det faktumet at vi ved et slikt system unngår store svinginger i politikken når en regjering går av og en annen inntar posisjon. Store omveltninger i politikken, slik som den vi finner i Storbritannia, kan være fatale for økonomisk stabilitet, og kan gjerne resultere i en regjeringskrise når ingen av blokkene har et rent flertall i parlamentet.

 

Bakdelen med dette henger selvsagt sammen med manglende effektivitet. En flertallsregjering kan være mer effektiv i forhold til implementeringen av tiltak og lovendringer, enn en mindretallsregjering. Likevel er det sånn at regjeringen i Norge søker størst mulig støtte i parlamentet til tross for flertallet, dette er noe som kjennetegne norsk politikk. Opposisjonens mening har tradisjonelt sett blitt tatt til etterretning når regjeringen foreslår store og viktige endringe, men selvsagt ikke alltid.

Edited by statsviter

Share this post


Link to post
Hvorfor er det en ulempe at små partier ikke får makt, de er små fordi folket ikke ønsker dem. Et godt politisk system sørger for at små partier får liten makt.

 

Hvis du tenker over denne litt mer så vil du se at det stor i direkte motsetning mot ønske om å hindre flertallstyrrani.

Det som er interesant med dere som mener dette, er at det bare skal gjelde for partier dere liker. Hvis norgespatriotene hadde fått 3.9%, ville du da ment at norgespatriotene burde få makt, selvfølgelig ikke.

 

Flertallstyrrani er ikke at 4% av befolkningen skal få masse makt. Det er at 55% av befolkningen ikke skal styre 45% av befolkningen. Altså, det har ingenting med miniputtpartier og at de skal få masse makt.

 

ole_marius: Det er netopp det jeg ønsker, et demokratisk samfunn lar ikke 4% av befolkningen styre de resterende 96% av befolkningen.

Edited by Camlon

Share this post


Link to post
Hvorfor er det en ulempe at små partier ikke får makt, de er små fordi folket ikke ønsker dem. Et godt politisk system sørger for at små partier får liten makt.

 

Hvis du tenker over denne litt mer så vil du se at det stor i direkte motsetning mot ønske om å hindre flertallstyrrani.

Det som er interesant med dere som mener dette, er at det bare skal gjelde for partier dere liker. Hvis norgespatriotene hadde fått 3.9%, ville du da ment at norgespatriotene burde få makt, selvfølgelig ikke.

 

Flertallstyrrani er ikke at 4% av befolkningen skal få masse makt. Det er at 55% av befolkningen ikke skal styre 45% av befolkningen. Altså, det har ingenting med miniputtpartier og at de skal få masse makt.

 

Hvorfor gå til det ekstreme?

Det kunne like godt vært brukt ovenfor Frp i sin tidlig alder. Ville det vært bedre for demokratiet at i praksis ville aldri Frp kunne få sagt noe da de var små, og aldri ville kunne vokst seg større.

Eller Ap i enda tidligere tider.

Share this post


Link to post

Jeg stoler såpass på politikerne våre, og mekanismene som er innebygd i maktsystemet vårt, at jeg ikke er redd for at Norge skal ende opp som et diktatur. Derfor mener jeg at en flertallsregjering er det beste, da det fører til økt politisk handlekraft og effektivitet. Skulle regjeringen gjøre en råtten jobb er det uansett ikke verre enn at de blir kastet av folket ved neste stortingsvalg.

Share this post


Link to post
Stabilt? Les litt historie.

 

Du tenker på Hitler og Sovjet... og en del andre i afrika... ?

Alle disse gikk til krig ol. og derfor ikke stabile...

Men se til alle diktatorene og oligarkene som har sittet lenge og ikke var/er i krig.

Cuba, Irak (helt til de ble invadert) osv.

Share this post


Link to post
Stabilt? Les litt historie.

 

Du tenker på Hitler og Sovjet... og en del andre i afrika... ?

Alle disse gikk til krig ol. og derfor ikke stabile...

Men se til alle diktatorene og oligarkene som har sittet lenge og ikke var/er i krig.

Cuba, Irak (helt til de ble invadert) osv.

 

Og disse "stabile" regimene er altså et eksempel til etterfølgelse?

joda..

Share this post


Link to post
Stabilt? Les litt historie.

 

Du tenker på Hitler og Sovjet... og en del andre i afrika... ?

Alle disse gikk til krig ol. og derfor ikke stabile...

Men se til alle diktatorene og oligarkene som har sittet lenge og ikke var/er i krig.

Cuba, Irak (helt til de ble invadert) osv.

 

Og disse "stabile" regimene er altså et eksempel til etterfølgelse?

joda..

Se på Kina. verdens rikeste land og diktatur. funker utmerket.

Singapore ligger foran dem da og er blant de 5 rikeste land i verden. Og levestandarden der går forbi den Norske om få ti år. Det er mye å lære av ting du egentlig er mot.

Share this post


Link to post
Se på Kina. verdens rikeste land og diktatur. funker utmerket.

Singapore ligger foran dem da og er blant de 5 rikeste land i verden. Og levestandarden der går forbi den Norske om få ti år. Det er mye å lære av ting du egentlig er mot.

 

Hvorfor blander du inn Singapore? Det er et parlamentarisk styre.

Og Kina, vel...om du vil leve med baksidene. Værsegod.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...