Jump to content
Sign in to follow this  
Guest member-63169

lover, hva menes med tilbakevirkende kraft?

Recommended Posts

Guest member-63169

Skal ha samfunnslære på mandag, så hva menes med lover og tilbakevirkende kraft? er det noen lover som har det?

Share this post


Link to post

Grunnloven regulerer spørsmålet i sin § 97. "Ingen Lov maa gives tilbakevirkende Kraft."

 

Lovteksten betyr akkurat det som står der: Ingen lov må få tilbakevirkende kraft. Man har to typer tilbakevirkende kraft, "egentlig" og "uegentlig". Egentlig tilbakevirkning betyr at en ny lov knytter nye konsekvenser til handlinger foretatt før loven trådte i kraft (ny straffebestemmelse kommer i dag, og sier at det som skjedde i går er straffbart). Uegentlig tilbakevirkning er når en lov griper inn i rettigheter (f.eks. en endring i pensjonslovgivningen som får effekt for de som allerede er pensjonert). På ditt nivå trenger du ikke kunne spesifika om forskjellen.

 

Etter ordlyden er alle tilbakevirkende lover forbudt. Men her må man se på formålet med loven, som er å beskytte borgerne mot vilkårlig utøvelse av statsmyndighet. Gitt det formålet er det ikke brudd på bestemmelsen dersom en ny straffelov knytter en mildere straff til handlingen (se også straffeloven § 3). Men det er forbudt å knytte en strengere straff til en allerede utført handling, og det er også forbudt å belegge handlinger med straff som ble utført mens handlingen ikke var straffebeheftet.

 

Som du ser har bestemmelsen mest å si på strafferettens område. Det er der i stor grad den egentlige tilbakevirkning man vil til livs. Men også den uegentlige tilbakevirkning har Grunnlovsvern. Gjennom en rekke plenumsdommer i 1996 fastslo Høyesterett at også pensjonsrettigheter er vernet etter § 97; men dette vernet er mye svakere, her er det et vilkår at endringen er klart urimelig eller urettferdig.

 

Bra nok forklart? ;)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Bra nok forklart? ;)

Kanskje FOR bra? :)

 

Veldig enkelt forklart betyr det at man ikke kan straffes for noe som ikke var forbudt da man gjorde handlingen, men som senere er blitt forbudt.

 

Konstruert eksempel: Hvis det 1. januar 2010 blir forbudt å importere mais til Norge, så kan ikke loven si at personer som importerte mais FØR 1. januar 2010 også skal straffes.

 

Hvis man får spørsmål om tilbakevirkende kraft bør man nok også si noe om rettssikkerhet osv..

Share this post


Link to post
Finnes det noe som kan kalles en FOR bra forklaring?

Jada, det finnes mange forklaringer som er FOR bra :)

 

Dette er på ingen måte ment som et "angrep" på deg, men mange jusstudenter har en tendens til å overkomplisere forklaringer på relativt enkle spørsmål. Jeg vet ikke hvorfor det ofte blir slik, og har ikke noen intensjon om å begynne å analysere det heller. Det er bare en observasjon jeg har gjort etter hvert som jeg har blitt eldre :)

Share this post


Link to post

Da er altså forklaringene deres for dårlige, fordi de er for avanserte. Det er ikke hva senderen prøver å si som er viktig, men hva mottakeren oppfatter, grunnleggende kommunikasjonslære.

Share this post


Link to post

Tull og tøys i denne sammenheng. Mange fagområder er så komplekse at det ikke kan gis enkle svar som alle kan forstå. Skal du forstå dem forutsetter det at du har kunnskap om området. Uten kunnskaper nytter det ikke skylde på at avsenderen "forklarer for dårlig".

Share this post


Link to post

Det er ikke tull og tøys. Det er ett ypperlig eksempel i denne tråden.

 

klilleng forenklet det slik at alle kan forstå det. Kikkert, dog all ære til ham som tar seg tid til å utbrodere så mye, gjorde ikke det. Man må se ann publikum også. Det nytter ikke å forklare alt mellom himmel og jord om mottaker bare oppfatter "Himmel er opp og jord er ned"...

Edited by MrLee

Share this post


Link to post

Nei, det er ikke et ypperlig eksempel. Trådstarter sier ikke noe om hvilket nivå h*n går på eller hvor omfattende informasjon h*n søker. Leserne aner således ikke hva h*n er ute etter og hvor mye det forutsettes at h*n kan om dette emnet. H*n klargjorde det først etter at det første svaret var kommet, men vi vet forsatt ikke hva det forventes at h*n skal kunne på det nivået. Enten er det for høyt nivå, eller så har bare ikke trådstarter tilegnet seg den nødvendige kunnskapen for å forstå det på det nivået han skal.

 

Altså: Poenget er at det er ikke noe automatikk i at det er avsenderens ansvar å alltid sørge for at mottakeren har forstått det han forsøker å si. I et forum som dette kan man ikke gjette seg til hvilken bakgrunn og forutsetninger en hver bruker har.

Share this post


Link to post

TS sier akkurat hvilket nivå han er på. Han er på samfunnslære, altså andre år på videregående. Fra det kan man trekke slutningen om hva han er ute etter (grunnleggende informasjon) og hvilket nivå han er på (grunnleggende).

 

Det er automatikk i at det er avsenders ansvar å tilpasse informasjon til mottaker. Er man ikke sikker tar man det grunnleggende. Min forklaring var altså for komplisert.

Share this post


Link to post
Guest member-63169

Takker for svar! men en annen ting. Hvis jeg bryter en lov i dag, blir dømt for det med feks ubetinget fengsel, men loven blir opphevet om ett år, hva skjer da? Er ikke litt av meningen med straff at en får den fordi man har brutt en lov? Teknisk sett har man jo fortsatt det.

Share this post


Link to post

Du skal dømmes etter loven slik den var på domstidspunktet (eller slik den var på handlingstidspunktet hvis det gir deg mildere straff). Etterfølgende endringer i loven vil ikke ha noe å si, dersom ikke Stortinget vedtar amnesti (altså at straff gitt etter loven bortfaller).

 

Du kan søke Kongen om benådning, og bruke lovendringen som begrunnelse. Sjansene dine for å få det innvilget har jeg ikke snøring på -- benådningssaker er ikke av de letteste å få innsyn i. :)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...