Jump to content

chrgod

Medlemmer
 • Content Count

  60
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

20 :)

Recent Profile Visitors

810 profile views
 1. Ja ja... Slik går jo dagene. Nok en gang kom det ting i veien for dette forslaget. Det er neppe fremst i pannebrasken hos hverken Hareide eller Frp’ere i Transportkomiteen. Denne sesongen er kjørt. Jeg skulle begynne på Intensivkurs MC rett etter påske, men det er også meget usikkert. Vet at ATL har sendt innspill om at kjøreskolene bør få ta opp igjen opplæring på MC, snescooter og Tungtransport. For disse er det ikke «nærkontakt» mellom elever og lærere. Kjøreskolene blør jo penger om dagen... Og jeg har betalt 28000kr i forskudd for intensivkurset. Men, jeg vil jo ha kurset, så kansellerer ikke enda. 😕
 2. SD hadde nok en relativt travel vår i fjor, med Bompengeopprør og omorganiseringen av Statens Vegvesen. Men hovedgrunnen til at det ikke ble vedtatt ifjor ( i motsetning til alle de andre sakene i denne høringen) var nok at det bare var ett parti som var entusiastiske for dette. Men , det er ikke sikkert at det kommer noen «offisiell avgjørelse». Hvis et forslag ikke går igjennom blir det sjelden noen pressemelding, det bare dør i stillhet. Dessverre. Som nevnt tidligere. Hvis dette skal være klart til hoved mc sesongen hos Trafikkskolene, må det nok komme pressemelding før ca 1 april og at forskriftsendingen får virkning fra 1 mai.
 3. Samferdselsdepartementet er de som har myndighet til å vedta forenklingen ja. Transportkomiteen er departementet sin samarbeidspartner opp mot Stortinget, og komiteen har vel noe innflytelse på hvilke saker som SD prioriterer. SD er veldig sesongbetont. I dag kom nyheten om forskriftsendringen om ekstra fjernlys på motorsykler og mopeder, så nå er de i sommer og mc modus. 🙂
 4. Umiddelbart liker jeg faktisk den ringen bedre enn den klassiske NTNU siv. ing. ringen som jeg har liggende. Kula på siving-ringen hekter seg opp i alt mulig. Rent og pent design, med litt swung.
 5. Sendte en høflig email til FrP sine tre representanter i Transportkomiteen i dag. Fikk raskt svar fra Stordalen: Sitat: " Dette er en sak som FrP har jobbet for over lengre tid. Dessverre var ikke de øvrige regjeringspartiene like entusiastiske for å få til denne forenklingen som gjorde at den dessverre ikke ble avgjort før FrPs regjerings exit. Uansett, jeg vil følge opp denne saken med ny samferdselsminister. " Sitat slutt. FrP fikk altså ikke gjennomslag for dette i regjering. Men, de har ikke helt gitt opp arbeidet. Tommelen opp for det, og for rask respons på emailen! Samferdselsdepartementet og Høyre sin leder i Transportkomiteen er nok de som må informeres om argumentene og interessen for forslaget. Ta kontakt og press på, dere som fremdeles lever i håpet.
 6. Som nevnt noen ganger i denne tråden, så ligger all offentlig kommunikasjon i denne saken tilgjengelig på einnsyn, sak 2018/895. Der kommer det også opp alle som har spurt om status (inngående), og alle som har fått svar (utgående). Siste person som fikk noe svar fra Samferdselsdepartementet var 1 august. Tror personen som fikk svar er "Mr. Target", som oppdaterte oss i denne tråden. Da var status noe slikt som at de "kanskje muligens ville ha et svar i løpet av høsten". NMCU eller avgått samferdselsminister har ikke noe med denne saken å gjøre lenger. Det er Departementet som har den til behandling, og det er Departementet som må purres. Muligens kan Frp sin nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen (Bård Hoksrud) følge opp i mot Departementet. Tidligere i tråden var det noen som hadde fått svar fra Tor Andre Johnsen eller Morten Stordalen (Frp) som også sitter i komiteen. Helge Orten ( Høyre) er leder i Transport og kommunikasjonskomiteen, kan også være verdt å prøve. Regjeringen skal jo fremdeles styre etter Granavoldenerklæringen, hvor de nevner "utrede forenklinger i førerkortkravene..
 7. Det er mange voksne som kjører moped, som et lettvint transportmiddel. Gjerne i tillegg til en bil. Da føler en naturlig nok at max 45 km/t er noe begrensende og veien til trimming er kort. Å trimme en moped er sjelden forbundet med at en er "fartsfantom". Det er mer forbundet med at en blir lei av begrensningene, kombinert med at det er dyrt/tidkrevende å gå en klasse opp. Jeg har selv i fem år kjørt en trimmet 50cc Vespa. Helt elementær "de-restricting", som ble gjort hos forhandler på første service. Ble etter hvert heldigvis mer bevisst på riskene med å kjøre ulovlig, og håpet derfor på forenklet mulighet til å utvide til "tung moped".
 8. For de som fremdeles følger dette tema, kan det være av interesse at Transportøkonomisk Institutt sin "Sluttrapport, på evaluering av føreropplæring på Moped og Lett Motorsykkel" er offentliggjort. Har bare skummet raskt gjennom rapporten. Den peker på noen trender, som at færre ungdommer tar "Moppelappen", og et økende antall ser på moped som kun et transportmiddel. Fremdeles mye trimming (hver femte moped). En annen interessant observasjon i rapporten er at det, når en tar hensyn til kjørelengde, kan i realiteten være liten forskjell i risiko for personskadeulykker mellom lett MC og moped, kanskje fordi lett mc har bedre opplæring, og det er i noen grad eldre førere. Rapporten vurderer ikke de foreslåtte endringene fra Høringen. ATL trekker ut en del av konklusjonene i denne artikkelen: https://www.atl.no/aktuelt/item/faerre-tar-forerkort-pa-moped
 9. Etter å ha hørt Hareide på Dagsnytt 18 for noen dager siden, mistet jeg siste rest av håp om at dette kunne gå igjennom. Kort sagt, han er på en helt annen planet enn Frp og Dale. Han vil aldri utfordre SVV sin innstilling om dette, sålenge det magiske ordet «trafikksikkerhet» er lagt på bordet... Game, set, match.
 10. Ja, det ligger vel i at det kalles "intensivkurs". Tre timer hver dag mandag-torsdag. Deretter eventuell nødvendig tilleggstrening mandag og tirsdag uken etter, og opplegg onsdag og torsdag. Oppkjøring etter avtale, håper på å få det relativt raskt.. Men, fremdriften og opplegget er naturligvis personavhengig. Nytt i år er visst at alle har en "kartleggingstime" en stund før intensivuken. Sikkert lurt. Populært tiltak i Stavanger i alle fall. De kjører dette hele sesongen, og kursene var allerede fullbooket frem til juni.
 11. Det er et ni dagers intensivkurs som inneholder alt det obligatoriske i MC opplæringen, pluss 13 kjøretimer. Link Forrige gang jeg prøvde meg på MC-lappen, for fire år siden, valgte jeg vanlig opplæring. Tenkte at det ga bedre modning å få opplæringen fordelt over tid. Men, det trakk alt for mye ut i tid, med en-to uker mellom hver kjøretime. Uten privat øvelseskjøring ble jeg "kald" mellom hver kjøretime.
 12. Forslaget er ikke å gi adgang til A1 fra B uten praktisk føreropplæring. Den foreslåtte ordningen om mulighet for utvidelse legger opp til flere timer med føreropplæring enn noen av de 13 andre europeiske landene som har tilsvarende ordning. Det er fremdeles mange som ikke har fått dette med seg. Trafikksikkerhet er nok det som har felt forslaget. Dette var aldri fremmet som et "Trafikksikkerhetsforslag", men som hensiktsmessig, fleksibel, miljøvennlig mobilitet som i motsetning til moped ville ha fungert på landeveier. En utvidelse fra «50cc førerrett» (som er innbakt i B-lappen) til «125cc førerrett» gjennom et omfattende, men forutsigbart, kurs, i samme ånd som B96, tilhengerlappen. Antallet ulykker med lett mc ville høyst sannsynlig økt, med flere lett mc på veien og mange førere uten praktisk førerprøve. Den grunnleggende motorsykkelopplæringen i Norge er omfattende og bra, og for mange satt det langt inne å gå på akkord med dette. Lett MC er utvilsomt farligere enn moped. På bakgrunn av «sparkesykkelkaoset» er det nok mange som fryktet horder med middelaldrende menn susende vilt rundt i trafikken... Vi kan nok takke både sparkesykler og IS for at dette ikke ble noe av.. 😕 For min del så har jeg kastet inn håndkledet og meldt meg på Klasse A intensivkurs i juni.. Etter min mening overkill for mitt planlagte bruksområde, uforutsigbart med tanke på tidsforbruk, og dyrt naturligvis. Men, bare å bite det i seg, og fokusere på at en får en god opplæring og større utvalg av sykler å velge mellom.
 13. Så flott at vi endelig har fått en samferdselsminister som «vil se hele verden»! Da vil dette gå veien! Han vil jo løfte blikket ut av andedammen Norge, og se at forenklet tilgang til A1 for de som har B-førerett er godt etablert i mange andre store europeiske land. Ikke minst vil han se at lett mc er et naturlig, klimavennelig transportmiddel for flere hundre millioner mennesker i India, Kina, Korea, Guinea-Bissau og talløse andre asiatiske, søramerikanske og afrikanske land. 🙂 For trafikksikkerhet, så er det en enorm gevinst i å få ned antallet livsfarlige trafikanter som bruker mobilen. Har enda til gode å se en mopedist eller motorsyklist som sjekker mobilen i fart.. Tommelen opp for «dei mjuke verdiane» inn i Samferdselsdepartementet. (* Lett Ironi*)
 14. Kjenner ikke Hareide, men tviler på at han har glødende MC-interesse ( det hadde ikke Jon-Georg heller). Forslaget kommer fra Granavolden-erklæringen, den ligger fremdeles til grunn for regjeringens politikk. For alt vi vet kan forslaget ha forkjempere blant andre ansatte i Samferdselsdepartementet. Grønnstempelet og koblingen til mikro-mobilitet i bynære områder er iallefall et positivt tegn. Etter min oppfatning har vi fasiten senest 1 april. Hvis det da fremdeles er intet nytt, er nok saken død i denne omgang.
 15. Opplegget med "Kode 139" er forklart tidligere i tråden, men forstår at det er mange sider å lese gjennom. For enkelhetens skyld kalles det her "A1" fremfor "B kode 139". At det kun er nasjonal førerrett er nok godt nok for de aller fleste som er interessert, med mindre de bor rett ved grensen. Det er "Førerkortforskriftens paragraf 20, som er foreslått endret: Her er de opprinnelige høringsdokumentene fra SVV: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=2544664 Svaret er lagt ut på ATL sin side en god stund etter at det ble sendt inn i høringen. Høringsoppsummering og svar kan, som tidligere vist i denne tråden, alle få via "Einnsyn"". https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--972417904--895--2018 ATL var i utgangspunktet positive, i et tidligere uttalelse, men endte opp negative i det offisielle høringssvaret. Trygg Trafikk stilte seg ikke avvisende til kode 139, forutsatt at det ble tydelige målkrav på kurset. Vegdirektoratets sin anbefaling i Høringsoppsummeringen er: Alternativet med "forenklet adgang", men fremdeles teoriprøve og oppkjøring, som Vegdirektoratet anbefaler i oppsummeringen har ingen praktisk betydning. Alt i alt, to timer færre obligatorisk opplæring.
×
×
 • Create New...