Jump to content

AnArv

Medlemmer
 • Content Count

  1056
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

168 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

2619 profile views
 1. Bak dette apparatet vi beskriver i innlegget skjuler Jesuittene seg. Den katolske kirke er den reelle spilleren de fleste ikke klarer se fordi de skjuler seg godt bak sin “kristne tro”. Videre kan man merke seg at katolikkene hevder Jesus døde for deres kirke, som ble dannet nesten 300 år etter Hans død og ikke baserer seg på hans lære i det hele tatt… Vi hadde planlagt legge ut den direkte linken i mellom katolikkene og det okkulte. Ettersom det er viktig at man kjenner hvilket propagandamaskineri Jesuittene har til disposisjon, er det sentralt at man lærer den nyere historien ordentlig først. Innleder med John F. Kennedy sine berømte ord: “For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence…” stadfestet Kennedy. “It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly-knit, highly-efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations. “Its preparations are concealed not published. It’s mistakes are buried not headlined. Its dissenters are silenced not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed.” Det later til at katolikkene tok hevd på “konspirasjonsteori” og inverterte dette i tillegg… DIALEKTIKKEN Konspirasjonen er ikke kommunistisk eller fascistisk, det er synarchist. Den synarchistiske konspirasjonen manipulerer begge endene av det politiske spekteret, dyrker frykt for trusselen om “kommunisme” for å fremme årsaken til en fascistisk økonomisk filosofi kjent som neoliberalisme. Ved den fordømte “Statlige regjeringen”, arbeider de for overføring av offentlig eiendom til private selskaper, og slaveri av verden til deres banksystem, under Verdensbankens og IMFs visdom. Forskere i konspirasjonens historie vil ha en tendens til å isolere den beryktede bayerske Illuminati, grunnlagt av Johann Adam Weishaupt (utdannet av Jesuittene) i 1776, som det prinsipielle subversive samfunnet bak verdens hendelser. Imidlertid hadde selv Illuminatien sin opprinnelse i et langt kraftigere og innflytelsesrike hemmelige samfunn, kjent som Martinisme, som overlevde Illuminati, langt utover den ordens død i 1885. Martinisme er det ultimate djevelske plottet, grunnlagt på en kabbalistisk agenda som ser historiens problemer løses gjennom oppløsning av motsetninger. Men disse motsetningene er ikke lovlige å skje spontant, men i stedet blir bevisst oppmuntret, og gir disse utrolige plotterne muligheten til å presentere verden deres opprettede løsning, slik at de ser ut til at de har kommet til sine egne konklusjoner. Det er mange dialektikk på spill. I utgangspunktet er de forankret i dualisme mellom Gud og ateisme, eller sannhet mot falskhet. Som Martinistens side mot djevelen, er alt vendt, hvor sannheten blir løgn og falskheten sannhet. For Martinistene er historien fortellingen om Guds undergang, som ble styrtet av menneskeheten. Det er historien om sekularisme, menneskehetens utvikling vekk fra tilbedelsen av Gud til feiringen av seg selv som det øverste vesen, Nietzsches supermann. Historiens slutt er kulminasjonen av århundrer av menneskelig intellektuell fremgang, av triumfen av “grunner” over “åpenbaringen”. Imidlertid, hemmende for utviklingen av denne nye verdensordenen er religion. Det nåværende mest truende manifestasjon er islam. Derfor, for å forberede slagmarken til et endelig angrep, vil det være nødvendig å dele verden i en endelig dialektikk: et sammenstøt av sivilisasjoner, sette “Vesten” opp mot “Islam”. MARTINISME Konspirasjons forskere har vært besatt av de samme gamle trette temaene, som involverer vanlige syndere, som Illuminati, Bildbergers, Federal Reserve og jøder. Man vil skylde “kommunisme”, den andre “fascismen”, helt uten å fastslå den sanne fienden bak disse falske fronter og betyr: Synarkisme. Synarchism var en Martinistbevegelse som stammer fra Napoleons Bonaparte umiddelbare sirkler. Martinism startet med den franske mystiker Martinez Pasquales som grunnla Ordre des Chevalier Maçons Elus-Coën de L’Univers (Ordre fra Knight Masons, utvalgte prester av universet) i 1754. En Martinist ved navn Baron de Gleichen skrev at “Pasqualis var opprinnelig Spansk, kanskje av den jødiske rase, siden disiplene hans arvet et stort antall jødiske manuskripter av han. »[1] Ifølge JM Roberts ble Elus-Coën-filosofien” uttrykt i en rekke ritualer som hadde til hensikt å gjøre det mulig for åndelige vesener å ta fysisk form og formidle budskap fra den andre verden. “[2] Martinisme ble senere propagert i forskjellige former av Pasquales’ to studenter, Louis Claude de Saint-Martin og Jean-Baptiste Willermoz. Willermoz var formulatoren til den korrigerende skotske riten, eller Chevaliers Bienfaisants de la Cité-Sainte (CBCS), som en variant av Rite of Strict Observance, inkludert noen elementer som kommer fra Elect Cohen Order av hans lærer Pasquales. [3] Alle disse ordrene kom under myndighet av en enslig grunnleggende avdeling, Willermozs Chevaliers Bienfaisants de la Cité-Sainte i Lyon. Chevalier Bienfaisant overvåket mange avdelinger, inkludert en streng observanse og Lodge Theodore of Good Counsel i München. I 1777 var det inn i denne avdelingen som ble startet Adam Weishaupt, og som han forente seg med sin egen avdeling, Illuminati, som han opprettet året før. Et viktig medlem av Chevaliers Bienfaisants var Joseph de Maistre (1753-1821), som ifølge Isaiah Berlin var en tenker, hvem sine verk inneholder røttene av fascistisk tanke, som han skisserte i «Joseph de Maistre og opprinnelsen til fascismen». Til tross for å bli anerkjent som en hengiven katolsk, var de Maistre også en Martinist. Som forklart av Jerry Muller, var “Maists kristne yrke absolutt oppriktig. Men i hans skrifter er det samfunnets nytte som et element av politisk sammenhold han er opptatt av. “[4] De Maistre anså overskuddene av den franske revolusjonen som de dårlige resultatene å gripe til grunn. Hvis de skal vare, må alle myndighetsinstitusjoner nødvendigvis være irrasjonelle. Bare en absolutt autoritet kan holde mannen i sjakk. Til de Maistre var Napoleon modelltyrannen. Som en tilsynelatende katolsk, var fiaskoen i den franske revolusjonen, ifølge de Maistre, at den vendte seg mot Guds ord og den katolske kirke og ble derfor straffet av Terror-regjeringen og deretter Napoleon. Ifølge Maistre er all kraft fra Gud, og Napoleon hadde makt, så han så Napoleon som et instrument av Guds vrede. SYNARCHISM (Den tredje posisjon) Kilden til filosofien om synarchism var en av de mest beryktede intrigerne av moderne tid, en britisk agent med navnet Jamal Ud-Din al Afghani. Selv om han var grunnleggeren av Salafi-doktrinen for islam, hvorfra hele det 20. århundre terrorisme har kommet, fra det muslimske brorskapet til ISIS, var Afghani samtidig stormesteren for frimureriet i Egypt, samt lærer til H.P. Blavatsky, grunnlegger av det teosofiske samfunn, gudmoren til New Age bevegelsen, sin bok som anses som “skrifter” av frimureriet. Går under navnet Haji Sharif, kommuniserte Afghani hans avvikende idealer til Alexandre Saint-Yves d’Alveydre. Saint-Yves sine bøker ble mye lest av Martinistene, forklarte teorien om synarchisme som et påstått svar på ondskapene som ble produsert av anarkismen og å gi et alternativ gjennom kombinasjonen av fascisme og okkultisme. Synarki kom til å bety “styre via hemmelige samfunn”, som tjener som en prestelig klasse i direkte kommunikasjon med “gudene”, som betyr de opphøyde mesterne av Agartha, en ekte eksisterende i en visstnok hul jord. Der styrte “verdens konge”, likestilt i okkult litteratur med Satan, som leder et skjult hierarki som har styrt menneskeheten i hemmelighet i århundrer. Opprettelsen av et forente Europa, en ide som er sentral for synarchismen, var en del av visjonen til Saint-Yves, et kall som vises på første side av sin første bok om synarchy, Keys to the East. Behovet for at Europa skal forene seg under en enkelt, synarchistisk stat, ifølge Saint Yves, er forårsaket av islam’s fremmarsj som verdensmakt og truer et svakt, fragmentert og materialistisk Vest. Saint-Yves hevder at det absolutt må være en ny allianse mellom de kristne nasjonene i Europa og Israel mot islam. Saint-Yves forestilte seg et føderalt Europa med en korporatistisk regjering som består av tre råd som representerer økonomisk makt, rettsmakt og vitenskapelig samfunn, hvorav det metafysiske kammeret binder hele strukturen sammen. Som en del av dette regjeringskonseptet, tilskrev Saint-Yves en viktig rolle for de okkulte hemmelige samfunnene, som består av orakler og som beskytter regjeringen bak scenene. Saint-Yves tilhengere hadde endelig bestemt seg for å bruke mer skjulte midler, ved å infiltrere medlemmene i nøkkelstillinger i politiske og økonomiske institusjoner som har til hensikt å skape, med ordene fra Richard F. Kuisel, en spesialist i den franske politiske historien fra 1900-tallet, ” en verdensregering av en initiert elite. “[5] Ifølge Gérard Galtier, påvirket synarchismen alle Martinistene og okkultisterne fra begynnelsen av århundret, og” uten tvil hadde de Martinistiske regissørene som Papus … ambisjonen til å hemmeligholde løpet av politiske hendelser, særlig diffusjonen av synarchiske idealer. “[6] Papus’ død i 1916 resulterte imidlertid i et skisma i Martinistbekjennelsen om sitt engasjement i politikken. Aktivisterne, under Victor Blanchard, som var leder av sekretariatet for det franske parlamentets kammer av varamedlemmer, dannet en utbryter-gruppe, den Martinistiske og Synarchic Order, som etablerte den Synarchist sentralkomitéen i 1922, designet for å trekke inn lovende unge embetsmenn og “yngre medlemmer av store familiebedrifter.” [7] Komiteen ble snart det synarkiske riksrøret (MSE) i 1930, med sikte på å avskaffe parlamentarisme og erstatte den med synarchy. MSE ble ledet av Vivien Postel du Mas og Jeanne Canudo, husket som en energisk aktør for en europeisk enhet. Postel du Mas var et medlem av Watchers, grunnlagt av en fransk okkultist René Adolphe Schwaller de Lubicz. Til tross for at han var født av en jødisk mor, brøt de Lubicz sammen med andre medlemmer ut av Theosophical Society for å danne en okkult høyre- og antisemitisk organisasjon, som han kalte Les Veilleurs, «The Watchers», som den unge Rudolf Hess også tilhørte. [8] Både Postel du Mas og Canudo forfulgte målene til Saint-Yves for Frankrike og et forent Europa. Postel du Mas skrev også den synarkistiske pakten, som argumenterte for, basert på “fire ordrer som samsvarer med det hinduistiske kaste systemet”, at en “oppdeling av folk i orden er naturlig og samsvarer med tradisjon”, og utarbeidet et program for ” usynlig revolusjon “eller” revolusjon ovenfra “, noe som betyr å ta over en stat fra innsiden ved å infiltrere viktige embeter. Det første skrittet var å ta kontroll over Frankrike, før man opprettet “EU”. [9] Et viktig vitne til deres synarchism var den parisiske utgiveren Maurice Girodias, grunnleggeren av Olympia Press, som publiserte erotikk, samt verk av Henry Miller, Samuel Beckett, John Glassco og Christopher Logue. Søkte Postel du Mas og Canudo som ledet en gruppe kledd som Templar-riddere med røde kapp og ridestøvler. Girodias ble fortalt at de var “karakteriserte teosofer med politisk design, og de er knyttet til Count Coudenhove-Kalergi … som er en forkjemper for de forente stater av Europa … Deres mål er å lansere et pan-europeisk politisk parti og å etablere seg i hele verden, begynne med Europa, et samfunn som er lydig mot en åndelig ide. “[10] Grev Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi var østerriksk politiker og filosof, en pioner for europeisk integrasjon, og også medlem av de Lubicz ‘Les Veilleurs. Coudenhove-Kalergis far var også en nær venn av Theordor Herzl, grunnleggeren av zionismen. Coudenhove-Kalergi skriver i sine memoarer: I begynnelsen av 1924 mottok vi en telefon fra Baron Louis de Rothschild; En av vennene hans, Max Warburg fra Hamburg, hadde lest boken min og ønsket å bli kjent med oss. Til min store overraskelse tilbød Warburg spontant oss 60.000 gull marks, for å finansiere bevegelsen over de første tre årene … Max Warburg, som var en av de mest fremtredende og klokeste mennene jeg noen gang har kommet i kontakt med, hadde en prinsipp om å finansiere slike bevegelser. Han var oppriktig interessert i Pan-Europe hele sitt liv. Max Warburg arrangerte sin 1925 tur til USA for å introdusere meg til Paul Warburg og finansminister Bernard Baruch. [11] Coudenhove-Kalergi forsøkte å erstatte det nasjonalistiske tyske idealet for rasemessige samfunn med målet om en etnisk heterogen og inkluderende europeisk nasjon basert på en felles kultur, en nasjon hvis genier var, i Nietzschean-termer, de “store europeerne”, som Abbe de Saint-Pierre, Kant, Napoleon, Giuseppe Mazzini, Victor Hugo og Nietzsche selv, som også ofte nevnte Napoleon som et eksempel på Supermannen. “[12] Det var gjennom Coudenhove-Kalergi at Saint-Yves visjon om en synarchistisk europeisk union oppnådde alvorlig politisk makt, da han medgrunnla den paneuropeiske unionen (PEU) med arkeprinsen Otto von Habsburg. Aristokratisk i sin opprinnelse og elitist i sine ideer, identifiserte Coudenhove-Kalergi og samarbeidet også med slike politikere som Engelbert Dollfuss, Kurt Schuschnigg, Winston Churchill og Charles de Gaulle. Coudenhove-Kalergis bevegelse holdt sin første kongress i Wien i 1926. I 1927 ble Aristide Briand, som tjente elleve perioder som statsminister i Frankrike i den tredje franske republikk, valgt som ærespresident. Andre personer som også deltok: Albert Einstein, Thomas Mann, Sigmund Freud, Konrad Adenauer og Georges Pompidou. [13] DEN EUROPEISKE UNION Den Europeiske Union begynte med etableringen av den Europeiske bevegelsen av Joseph Retinger, som også var en av grunnleggerne av Bilderberg-gruppen. De superhemmelige Bilderberg-konferansene ble finansiert av CIA, og hit ble verdens ledende forretningsmenn, politikere og etterretningsansatte invitert, for det som ble kalt “et uformelt nettverk av innflytelsesrike mennesker som kunne konsultere hverandre privat og konfidensielt.” [17] De årlige Bilderberg møtene begynte først i mai 1954, med en gruppe som inkluderte George Ball, David Rockefeller, etterkommer av Rockefeller olje-dynastiet, Dr. Joseph Retinger, Hollands prins Bernhard, en tidligere SS-offiser og IG Farben-ansatt, og George C. McGhee, deretter av den amerikanske statsdepartementet og senere en av de øverste lederne for Mobil Oil. [18] Retinger var også en grunnlegger av den Europeiske bevegelsen som ville føre til etableringen av Europarådet og EU. Guidet av Winston Churchill, Averell Harriman og Paul-Henri Spaak, den Europeiske bevegelsen, forklarer Frances Stonor Saunders i “Who Paid the Piper”: CIA og den kulturelle kalde krigen, ble nøye overvåket og finansiert av CIA gjennom en frontorganisasjon kalt Den Amerikanske komiteen for United Europe, hvor Tom Braden var første generalsekretær. Under krigen hadde Coudenhove-Kalergi fortsatt sitt kall for forening av Europa langs Paris-London-aksen, aktiviteter som fungerte som det virkelige grunnlaget for den fiktive motstandshelt Victor Laszlo i filmen Casablanca. Hans appell for enighet i Europa hadde støtte fra Allen Dulles, “Wild Bill” Donovan, tidligere leder av OSS, og Winston Churchill, som begynte å fremme europeisk enhet fra 1930 og presidert over Europakongressen. Churchill skrev et forord til grevens bok, “An Idea Conquers the World”. I 1947 hadde Coudenhove-Kalergi opprettet Den Europeiske parlamentariske unionen (EPU), som spilte en fremtredende rolle i Europakongressen i Haag. EPU fusjonert senere med den Europeiske bevegelsen og Coudenhove-Kalergi ble valgt som ærespresident i 1952. I 1949 dannet Retinger den Amerikanske kommisjonen for United Europe (ACUE) sammen med den fremtidige CIA-direktør Allen Dulles, deretter CFR-direktør George Franklin, Tom Braden og William Donovan. “Senere” sa Retinger, “når vi trengte hjelp til den Europeiske bevegelsen, var Dulles blant de i Amerika som hjalp oss mest.” [19] Ifølge Ambrose Evans-Pritchard, og rapportering fra avklassifiserte amerikanske regjeringsdokumenter, “The leders of the European Movement-Retinger, den visjonære Robert Schuman og den tidligere belgiske statsministeren Henri Spaak – ble alle behandlet som innleide ansatte av sine amerikanske sponsorer. Den amerikanske rollen ble håndtert som en skjult operasjon. ACUEs finansiering kom fra Ford og Rockefeller stiftelser, så vel som næringsgrupper nært knyttet til den amerikanske regjeringen. “[20] Det Europeiske prosjektet i seg selv begynte i 1950 med den franske utenriksminister Robert Schumans kunngjøring at Frankrike og Vest-Tyskland hadde gått med på å samordne sine kull- og stålindustrier. Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg tok sitt tilbud om å bli med, som førte syv år senere til Roma-traktaten, som etablerte Det Europeiske økonomiske fellesskap (EØF), hvorfra den Europeiske Union sporer sin opprinnelse. Robert Shuman ble Europa parlamentets første president i 1958. Men det var Jean Monnet som ble president for den nye enheten, kalt “High Authority” og som var den primære innflytelsen bak bevegelsen. Monnet var på den tiden den mest innflytelsesrike forretningsmannen og økonomen i etterkrigstiden i Europa. I 1936, Vivien Postel du Mas, fortalte Girodias at sammen med Coudenhove-Kalergi var Monnet en innflytelsesrik promotor av synarchistagendaen. En annen av Ulmann og Azeaus MSE-informanter beskrev Monnet som en “sann synarch … hvis medlemskap i bevegelsen aldri var i tvil for de sanne innviede”. [21] DEN NØDVENDIGE FIENDEN Det var på grunn av Alexandre Kojèves og Jean Monnets innsats at EU, som var et synarchist-prosjekt, tok sin nåværende form. [22] Kojève (1902 – 1968) var en russisk født fransk filosof og statsmann, og nevø til abstrakt kunstner Wassily Kandinsky. Kojève, som var éminence grise på det franske departementet Economic Affairs, var en av de tidligste arkitekter av EU og General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Han utøvde stor innflytelse over Olivier Wormser, som spilte en nøkkelrolle i forhandlinger om Roma-traktaten, og Valéry Giscard d’Estaing som ble president i Frankrike i 1974, og som gjennom hele sin politiske karriere konsekvent hadde vært en fortaler for en større Europeiske Union. Ifølge Barbara Boyd var Kojève “ikke bare en ideolog av universell fascisme, men han var også en ledende figur i de mest kraftfulle fascistiske kretsene fra det 20. århundre Frankrike, synarchists.” [23] Disse kretsene inkluderte Carl Schmitt (1888 – 1985), beskrevet som “Tredje Rikets kronjurist.” [24] Gjennom sin karriere var Schmitt under beskyttelse av Hermann Göring, Hitlers Reichsmarschall under krigen og den ledende synarchistiske figuren i nazistiske Tyskland. [25] I 1933 ble han utnevnt til statsrådsmann ved Hermann Göring og ble president for Unionen av nasjonalsosialistiske jurister. Som professor ved Universitetet i Berlin presenterte han sine teorier som et ideologisk grunnlag for nazistdiktaturet, og en rettferdighetsgjørelse for “Führer”-staten når det gjelder juridisk filosofi. Schmitt støttet fremveksten av totalitære maktstrukturer i sitt dokument ““The developed the concept of the seizure of power by a powerful determined leader through the pretext of a state of emergency” Schmitt foretrukket en “suveren diktator” som ville kunne ta avgjørende tiltak for å møte statens trusler. Et nødstilfelle presiserer effektivt trusselen om en bestemt offentlig fiende, mot hvem, en legitim karismatisk leder må utøve en suveren beslutning. Schmitt utviklet også læren om en nødvendig fiende. Schmitt foreslo at det er et domene som er forskjellig fra alle de andre, som han kalte den “politiske”. Ifølge Schmitt har hvert område av menneskelig eksistens sin egen spesielle form for dualisme: i moral er det godt og ondt i økonomi fortjeneste og forpliktelser, i estetikk skjønnhet og stygghet og så videre. Det “politiske” for Schmitt var basert på skillet mellom “venn” og “fiende.” Den politiske eksisterer hvor det eksisterer en fiende, en gruppe som er forskjellig og har forskjellige interesser, og med hvem det er en mulighet for konflikt . En befolkning kan forenes og mobiliseres gjennom den politiske handlingen der en fiende blir identifisert og konfrontert. [26] Som Bryan Turner oppsummerer in “Sovereignty and Emergency Political Theology, Islam and American Conservatism”: Schmitt argued that the political was defined in terms of the decisive struggle between friend and enemy, and without such a struggle authentic values could not be protected or sustained. More precisely, power involved a struggle between civilizations to define the content of a vibrant ethical life… Politisk liv kan ikke overleve uten statens suverenitet, og statens suverenitet utgjøres av en leders evne til å ta effektive beslutninger i krisesituasjoner. Demokratisk debatt og overveielse kan bare undergrave kapasiteten til riksregeringen til å handle med vilje og klarhet i synet. [27] Et medlem av nazistpartiet, Schmitt, var part i å brenne bøker av jødiske forfattere, og krevde en mye mer omfattende rensing, som å inkludere verk av forfattere påvirket av jødiske ideer. [28] I 1934 rettferdiggjorde han de politiske mordene på “the Night of the Long Knives”, en rensing av nazistregimet som utførte mord på flere venstre- og anti-nazistiske ledere, som den “høyeste form for administrativ rettferdighet” og i myndighet av Hitler i et arbeid med tittelen “The leader defends the law.” [29] Da Schmitt falt ut av favør med SS, reiste han til Spania, Portugal og Italia under sponsing av synarchists, og ga foredrag om hvordan man kontinuerlig legitimerer de fascistiske regjeringer av disse nasjonene. [30] Etter at han ble fanget i 1945 av de amerikanske styrkene, og etter å ha brukt mer enn et år i en interneringsleir, ​​nektet Schmitt ethvert forsøk på av-Nazifisering, som effektivt hindret ham fra stillinger i akademia. Til tross for at han ble isolert fra det mainstream akademiske og politiske samfunn, fortsatte han studier, særlig internasjonal lov. Fra 1950-tallet mottok Schmitt en jevn strøm av besøkende, inkludert Kojève, og han redigerte Kojèves introduksjon til en “Reading of Hegel”. [31] Kojèves filosofiske seminarer på Hegel antas å ha “dramatisk formet det franske intellektuelle landskapet i dette århundret.” [32] For Kojève skapte etableringen av EØF en konkret form for den hegelske drømmen om å forfalske Europa til et eksempel på en verdensstat som, trodde han, alene kunne klare “alle motsetninger fra tidligere stadier av historien” og å tilfredsstille “alle menneskelige behov”. [33] Kojèves visjon om en verdensstat ble utviklet fra sin tolkning av Hegel som var basert på en kombinasjon av både Karl Marx og Martin Heideggers tanke. Kort tid etter at Hitler kom til makten, kom Heidegger til nasjonalpartiet i 1933, og ble medlem av partiet til det ble demontert i slutten av andre verdenskrig, selv om forholdet mellom hans filosofi og nazismen fortsatt er svært kontroversielt, spesielt fordi han aldri syntes å uttrykke noe klar anger. Som Marx trodde Kojève at mannen er historiens bevegelige kraft. I motsetning til de rette hegelierne, hvem identifiserer Hegels Ånd med Gud, følger Kojève venstrehegelerne som følger tradisjonen med Marx versjon av hegelianismen, som i stedet ser historien som formet av mennesket. I Alexander Kojève: “The Roots of Postmodern Politics”, historikeren Shadia Drury beskriver Kojèves historikk, som forråder det kabbalistiske grunnlaget for den hegelske dialektikken: In contrast to the Right Hegelian interpretation, Kojève followed Feurerbach and Marx in considering God a mere projection of man’s own idealized conception of himself. In this view, the dualism between man and himself (projected as God) is transcended in the course of the historical process. At the “end of history,” man recognizes God as his own creation, and is no longer alienated from himself because he has become one with himself, or his own idealized view of himself. So understood, history is man’s own self-making project. This is the reason that Kojève’s interpretation is often characterized as “Marxist humanism.”[34] Til Kojève, er revolusjonens alder over. Historienes slutt har lenge blitt avgjort, siden Napoleons kamp i Jena i 1806. Fra den tiden fremover har nasjonene rundt om i verden delt de samme prinsippene, håpene og ambisjonene. Alt siden slaget ved Jena, som ellers feiler som historie, har bare vært et spørsmål om å løse de “anakronistiske oppfølgerne” av Europas prerevolusjonære fortid. Likevel anerkjenner Kojève at det vil fortsette å være motstand av den “syke” som ikke kan gjenkjenne den nye universelle tilstand som selve naturens konklusjon. Kojève hevder derfor at sluttstaten eller universell tilstand vil kreve en universell tyrann. Som Shadia Drury forklarer, “ved å lese Hegel gjennom linsene til Heidegger, så vel som Marx, fødte Kojève det nysgjerrige fenomenet kjent som eksistensiell marxisme, som er manifestet av Sartre-verkene.” [35] Kojève inspirerte Jean-Paul Sartre ved å legge særlig vekt på terror som en nødvendig revolusjonskomponent. Oppfyllelsen av historiens slutt er “ikke mulig uten kamp”, sa han. [36] På bakgrunn av Hegels dialektikk oppfattet Kojève at “slaven” for å overvinne sin “mester” må “introdusere seg i elementet av døden” ved å risikere livet mens han er fullt bevisst på sin dødelighet. Som et resultat, beskriver forskere Kojève som en “terroristisk oppfatning av historien.” [37] Som Kojève forklarer, er filosofer mindre begrenset av konvensjoner og mer i stand til å gripe til terror og andre tiltak som kan anses som kriminelle, hvis slike tiltak er effektive for å oppnå ønsket ende. [38] NEOKONSERVATIV Kojève’s forestilling om Hegels slutt på historien ble senere avansert av Francis Fukuyama, hvor den ble grunnlaget for den fanatiske sionistiske ambisjonen til den amerikanske neokonservative bevegelsen, og deres formulering av et “Clash of Civilizations”, ellers kjent som krigen mot terror, eller mer presist krigen mot islam. Neokonservative’s verdenssyn ble inspirert av den tysk-jødiske politiske filosofen Leo Strauss, som opprettholde et livslangt vennskap med Alexandre Kojève. Som ungdom ble Strauss omvendt til politisk zionisme og deltok også på ulike kurs ved Universitetet i Freiburg undervist av Martin Heidegger. På grunn av nazistenes oppgang til makten valgte Strauss ikke å gå tilbake til USA, der han tilbrakte mesteparten av sin karriere som professor i statsvitenskap ved Rockefeller-finansierte University of Chicago. Det samme universitetet ble kjent for Chicago School, bastionen av neoliberal økonomisk teori, ledet av Milton Friedman. En betydelig innflytelse på Leo Strauss var Carl Schmitt, til tross for sin nazistiske fortid. [39] Schmitt’s svært positive referanse var medvirkende til å vinne Strauss et stipend som tillot ham å forlate Tyskland. Til gjengjeld har Strauss kritikk og avklaring av Concept of the Political ledet Schmitt til å gjøre en betydelige prosess for å ta en revidering før sin andre utgave. Strauss skrev til Schmitt i 1932, og oppsummerte konsekvensene av hans politiske teologi som følger: ecause man is by nature evil, he therefore needs dominion. But dominion can be established, that is, men can be unified only in a unity against—against other men. Every association of men is necessarily a separation from other men… the political thus understood is not the constitutive principle of the state, of order, but a condition of the state.[40] Kojève og Strauss spilte begge en stor rolle i Schmitt’s etterkrigsrehabilitering. I 1955 adresserte Kojève en gruppe forretningsmenn i Düsseldorf på Schmitt’s invitasjon, og Schmitt forsøkte å arrangere et privat møte mellom Kojève og Hjalmar Schacht. [41] Og gjennom sin karriere i USA sendte Strauss regelmessig sine ledende disipler til å studere under Kojève i Paris. For eksempel reiste Strauss øverste protégé Allan Bloom til Paris årlig, fra 1953 til Kojèves død i 1968, for å studere Kojève’s Nietzschean-fascistiske tro. Bloom vil vurdere Kojève å være en av hans største lærere. [42] For Strauss er Kojève’s slutt på historien resultatet av alle feilene i modernitet og dens verdier av liberalisme. Liberalismenes feil er at den har gått fra de gamle menneskers visdom, som anerkjente uunngåelighet av et naturlig hierarki blant menn. Dette førte til at Strauss-etterfølgere, som alle hadde vært ledende eksponenter av Leon Trosky, til å flip floppe til motsatt ekstreme av det politiske spekteret, for å bli “neokonservative”, og tiltalte neoliberal økonomi i kombinasjon med pro-zionisme. Til slutt ble de sosiale opprøringene fra sekstitallet forårsaket av liberalisme oppfattet av neokonservative som “råtnet” gjennom Amerikas mangel på selvtillit og tro på seg selv. Derfor, for å gjenopplive Amerikas identitetsfølelse, tok de neokonservative tak i Strauss’ oppfatning av behovet for å ty til edle løgner. De ville fremstille mytene at Amerika var den eneste kilden for “god” i verden, og bør støttes, ellers ville “ondskap” herske. Etter at Nixon ble tvunget til å trekke seg tilbake i 1974, allierte de neokonservative seg med to på høyrefløyen i administrasjonen av hans etterfølger Gerald Ford, som brukte eskalering av terrorisme som påskudd for å vedta en hard linje mot Sovjetkommunismen. De var Donald Rumsfeld, den nye forsvarssekretæren, og Dick Cheney, Fords stabsjef. Mens Nixon hadde startet en periode med avspenning med Sovjetunionen, gjenopplivet Rumsfeld den gamle paranoiaen ved å gi taler om Sovjetens “hensiktsmessighet” i å bygge opp sine militære forsvar i forhold til USAs. CIA nektet påstandene, bekrefter at de var en komplett fiksjon. Men Rumsfeld brukte sin posisjon til å overtale Ford til å sette opp en uavhengig utredningl, som han insisterte på, ville bevise at det var en skjult trussel mot Amerika. Den henvendelsen ville bli drevet av en gruppe neokonservative, hvorav en var Paul Wolfowitz, en personlig protégé av Kojève-student Allan Bloom. Neokonservative’s nye strategi begynte å oppnå farlige proporsjoner da Wolfowitz, som Dick Cheneys undersekretær for forsvarspolitikk, skrev et “Defense Planning Guidance Paper”, som skisserte USAs strategiske prioriteringer i etterkrigstidens epoke. Lekket til New York Times, foreskrev dokumentet å sikre global overherredømme for USA gjennom militær konfrontasjon med ulike regimer, og ba Amerika hevde sine interesser hvor de eksisterte, med særlig vekt på oljeforsyning og Israels sikkerhet. Ifølge forfatterne var det på tide for USA å oppnå uovertruffen militær overlegenhet gjennom en massiv oppbygging av landets militære evner. Dette samme verdenssyn ble videreført med etableringen av en spesielt utviklet tenketank, kjent som “the Project for a New American Century” (PNAC). Undertegnene til prosjektet inkluderte Dick Cheney, Donald Rumsfeld, og ledende neokonservative, som Wolfowitz, Douglas Feith, Richard Perle og Elliot Abrams, som ble funnet skyldig i å lyve om hans rolle i Iran-Kontra-operasjonen, men ble senere benådet av George HW Bush. Spesielt var PNAC opptatt av den politiske situasjonen i Midt-østen, hovedsakelig dannet av det nye paradigmet formulert av Samuel Huntington og Francis Fukuyama, som spilte opp vestlig sekulært demokrati mot islamsk fundamentalisme. Det vestlige liberale demokrati, blir vi fortalt, er “End of History” i hegelsken, som representerer triumf av århundrer av intellektuelle fremskritt. Fukuyama ble sterkt påvirket av Kojève, som allerede i 1948 trodde at USA var modellen for økonomisk liv i slutten av historien. Langt før den kalde krigen kom til slutt, ventet Kojève Amerikas triumf over Sovjetunionen, forutsatt at det ikke ville være en militær triumf, men en økonomisk en. [43] Til slutt er Fukuyma’s krav et fremskritt for den samme synarchistiske dialektikken. Med andre ord, i kombinasjon med ankomsten til det sekulære demokratiet, er det den øverste delen av den vestlige sivilisasjonen som markerer kulminasjonen av menneskelig intellektuell evolusjon. I Fukuyama’s egne ord: What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such: that is, the end point of mankind’s ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government.[44] Det var som svar på Fukuyama’s påstand om at Samuel Huntington utviklet begrepet “Clash of Civilizations.” Huntington mente at mens ideologiens alder var avsluttet, hadde verden bare gått tilbake til en normal tilstand som preget av konflikt mellom kulturblokker. I sin avhandling hevdet han at den primære aksen for konflikt i fremtiden vil være langs kulturelle og religiøse linjer. Han foreslår at det er forskjellige sivilisasjoner, som den høyeste rangen av kulturell identitet, som blir stadig mer nyttig for å analysere potensialet for konflikt. Som Fukuyama skrev i et Washington Washington-opinionsstykke for 2008, er demokratiets eneste virkelige konkurrent i ideen om ideer i dag radikalt islamisme. [45] Fremstillingen av den fabrikkerte trusselen om islam åpenbart avkledde flere falske politiske mål. Som Gilles Keppel forklarte: Huntington’s clash of civilization theory facilitated the transfer to the Muslim world of a strategic hostility the West had inherited from decades of Cold War. The parallel drawn between the dangers of communism and those of Islam gave Washington’s strategic planners the illusion that they could dispense with analyzing the nature of the Islamic “menace” and could simply transpose the conceptual tools designed to apprehend one threat to the very different realities of the other. The neoconservative movement played a crucial role in bringing about this rhetorical permutation. It placed a facile way of thinking in the service of a precise political agenda, aimed at expanding the American democratic model into the Middle East – the only part of the world that it had not penetrated at the end of the twentieth century – and at modifying U.S. policy in the region to give Israel’s security precedence over an alliance with the Saudi petro-monarchy.[46] Sannheten er at det heller ikke er noe ekte “demokrati” i Vesten. Skammen av de serie diktaturene, der folket blir fortalt hvem som skal stemme hvert fjerde år, er utformet for å skjule at Vesten er sammensatt av oligarkier. Industrielle interesser bruker sin innflytelse over regjeringen, media og utdanningssystemet, for å forfølge sine felles globale ambisjoner. Som oppsummert av Bryan Turner, “har den populære debatten om Huntington-avhandlingen skjult sin intellektuelle avhengighet av en akademisk tradisjon for politisk filosofi som forsøkte å definere suverenitet i form av sivilisasjonskamp mellom venn og fiende, nemlig arven til Carl Schmitt og Leo Strauss .”[47] EDIT: By David Livingstone [1] Souvenirs du Baron de Gleichen, p. 151, cited from Nesta Webster, Secret Societies and Subversive Movements, (Brooklyn: A&B Books, 1994), p. 169. [2] J. M. Roberts. The Mythology of Secret Societies (London: Secker and Warburg, 1972) p. 104. [3] Jean-Pierre Bayard, Les Rose-Croix, (M. A. Éditions, Paris, 1986). [4] Jerry Z. Muller, Conservatism: An Anthology of Social and Political Thought from David Hume to the Present. (Princeton University Press, 1997) p. 135. [5] Richard F. Kuisel, ‘The Legend of the Vichy Synarchy’, in French Historical Studies, (spring 1970), p. 378. [6] Maçonnerie egyptienne Rose-Croix et néo-chevalerie, Edition du Rocher, Monaco, 1994; cited in Picknett and Prince, Stargate Conspiracy, (New York: Berkley, 1999) p. 265. [7] André Ulmann and Henri Azeau, Synarchie et pouvoir (Julliard, 1968), p. 63. [8] Joscelyn Godwin, “Schwaller de Lubicz: les Veilleurs et la connexion Nazie,” Politica Hermetica, number 5, pp. 101-108 (Éditions L’Âge d’Homme, 1991). [9] Gary Lachman, Politics and the Occult, p. 193. [10] Ibid., p. 149. [11] Eustace Mullins, The World Order: A Study in the Hegemony of Parasitism The history and practices of the parasitic financial elite (1984). [12] Beyond Good and Evil, 256. [13] “Richard Coudenhove-Kalergi.” Spartacus Educational. [14] Lyndon H. LaRouche, Jr., Dope, Inc., (New York: New Benjamin Franklin House Publishing Co., 1978). [15] Charles Higham, Trading with the Enemy: The Nazi – American Money Plot 1933-1949. (Delacorte Press, 1983) p. 1 [16] Anton Chaitkin, “British psychiatry: from eugenics to assassination” Executive Intelligence Review, V21 #40, (30 July 2002). [17] Stephen Gill, American Hegemony and the Trilateral Commission (Cambridge University Press: New York, 1990), p. 129; CBC, “Informal forum or global conspiracy?” CBC News Online (June 13, 2006). [18] William Engdahl, A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order, (Dr. Bottiger Verlags-GmbH, 1992) p. 149. [19] Holly Sklar, Trilateralism: The Trilateral Commission and Elite Planning for World Management, (Cambridge, MA: South End Press, 1980) p. 162. [20] Ambrose Evans-Pritchard. “Euro-federalists financed by US spy chiefs.” The Telegraph. September 19, 2000 [21] Ulmann and Azeau, 63. [22] “Synarchy: The Hidden Hand Behind the European Union,” New Dawn, (March 15, 2012). [23] Barbara Boyd, “Profile: Carl Schmitt, Dick Cheney’s Éminence Grise.” Executive Intelligence Review, (January 6, 2006). [24] Waldemar Gurian. [25] Jeffrey Steinberg, “Synarchism: The Fascist Roots Of the Wolfowitz Cabal.” [26] Carl Schmitt, The Concept of the Political, expanded edition, trans. G. Schwab (Chicago: University of Chicago Press, 2007) [27] Bryan S. Turner. “Sovereignty and Emergency Political Theology, Islam and American Conservatism,” Theory, Culture & Society 2002 (SAGE, London, Thousand Oaks and New Delhi), Vol. 19(4): 103–119. [28] Claudia Koonz, The Nazi Conscience, p. 59. [29] Deutsche Juristen-Zeitung, 38, 1934. [30] Barbara Boyd, “Profile: Carl Schmitt, Dick Cheney’s Éminence Grise,” [31] Allan Bloom, Giants and Dwarfs: Essays 1960-1990 (New York: Simon and Schuster, 1990) pp. 235-273. [32] Mark Lilla, “The End of Philosophy: How a Russian émigré brought Hegel to the French.” Times Literary Supplement, (April 5, 1991) p. 3. [33] Roger Griffin, Professor in History, Oxford Brookes University, “Europe For The Europeans:Fascist Myths Of The New Order 1922 – 1992,” [34] Shadia Drury. Alexandre Kojève: The Roots of Postmodern Politics. (New York: St. Martin’s Press, 1994), p. 14 [35] Ibid, p. 65. [36] Alexandre Kojève, Introduction to a Reading of Hegel. (New York: Basic Books, 1969), p. 69. [37] Drury, Alexandre Kojève, p. 37. [38] Ibid., p. 147. [39] Bryan S. Turner. “Sovereignty and Emergency Political Theology, Islam and American Conservatism.” Theory, Culture & Society 2002 (SAGE, London, Thousand Oaks and New Delhi), Vol. 19(4): 103–119. [40] Heinrich Meier, Carl Schmitt and Leo Strauss: the hidden dialogue, (University of Chicago Press 1995), p. 125. [41] Jeffrey Steinberg, Tony Papert & Barbara Boyd. “Dick Cheney Has a French Connection—To Fascism.” Executive Intelligence Review (May 9, 2003). [42] Alan Bloom, “Preface,” Alexandre Kojève, Introduction to the Reading of Hegel, p i. [43] Shadia Drury, Alexandre Kojève, p. 43. [44] The End of History and the Last Man. (Fukuyama, 1992) [45] Francis Fukuyama, “They Can Only Go So Far,” The Washington Post (August 24, 2008). [46] Gilles Keppel, The War for Muslim Minds, p. 62. [47] Bryan S. Turner. “Sovereignty and Emergency Political Theology, Islam and American Conservatism.” Theory, Culture & Society 2002 (SAGE, London, Thousand Oaks and New Delhi), Vol. 19(4): 103–119.
 2. Hvordan skal man starte ett innlegg som dette egentlig. Når en lege slik Gunhild Stordalen faktisk er, klarer komme med slike råd via EAT og en lang studie med legeteam (og sannsynligvis tilstrekkelig med midler til disposisjon) stiller jeg spørsmålstegn til hva motivasjonen bak egentlig er. Du kommer faktisk ikke unna ved å si at du er mindre begavet heller. Kunne godt valgt ett annet ord, men ble godt oppdratt og ettersom du er en kvinne formuleres det slik. Det er viktig at befolkningen faktisk forstår hva konsekvensen av dine råd er. Og vi vil gjøre de som leser dette oppmerksom på at Gunhild Stordalen også var en engasjert klimaforkjemper som hadde heftige diskusjoner med Øystein Stray Spetalen for noen år. Om du leser bloggen (https://anarv.home.blog/2019/01/15/to-saker-hos-nrk-som-ikke-kunne-aksepteres-forbigatt-i-stillhet/) vår kan man vel trygt si at hun feilet grundig i den, også. Her er 5 grunner til at vegan kostholdet er farlig: 1.Mat fra planter mangler næringsstoffer Mat fra dyr vs mat fra planter. A) konsentrert (oksekjøtt og lever er i egen klasse, rå eggeplomme, full-/helkorn brød, ost). Ikke kylling. B) ikke-konsentrert (blåbær, rødbeter, gulrotjuice, salatblader) Grunnen til at ost har mange næringsstoffer er fordi kua har “omgjort” gresset for oss. Vi har ikke fordøyelsessystem å foreta denne prosessen selv. 2. Mennesker sitt fordøyelsessystem er som en kjøtteter Ikke utelukkende som en kjøtteter, men mer enn hva som regnes som veganer. Om vi spiser store mengder grønt er dette det samme som at man slår inn en skrue med en hammer. Du skal slå inn en spiker med hammeren. Man må benytte verktøyene slik de er konstruert til å bli brukt, hvisikke vil du støte på problemer. 3. Fiber er veldig hardt å fordøye Vi er ikke konstruert til å fordøye fiber. Fiber spiller naturligvis en rolle, men man må forstå hvilken. Dette gjærer i magen i flere dager, og bakterier bryter det ned. Med andre ord er dette veldig hardt for oss å fordøye. 4. Weston A. Price fant ikke en gruppe veganere Var en tannlege som studerte primitive samfunn (kulturer). De hadde ikke hull i tennene og de var perfekt rette, samt var i utgangspunktet immun mot sykdom. Av alle plassene han besøkte fant han ikke en gruppe veganere, ikke en eneste! Han fant en gruppe vegetarianere, men de spiste mye meieriprodukter og insekter. Så man kan trygt si at kostholdet som veganere spiser ikke eksisterte tidligere historisk. Han mistenkte at feil med tennene skyldes mangel på næringsstoffer. 5. Mangler fettløselige Vitamin A, D og K Kroppen din kan ikke benytte kalsium og fosfor om det ikke er tilstrekkelig vitamin A, D og K i matinntaket ditt. Du kan spise vitaminpiller, men om du kan inkludere dette via ordentlig mat i stedet er det vel heller liten tvil om hva som er det klokeste valget. Vi kan gi ett eksempel: gulrøtter inneholder ikke vitamin A, men det er mengder med beta-karoten som kroppen din kan konvertere til retinol (vitamin A), men du er utrolig dårlig til dette fordi du ikke er ei ku og ikke har det fordøyelsesmessige maskineriet til å foreta deg dette. Du er enda verre til dette om du er syk. Derfor kan man anbefale at du spiser lever fordi dyrene har tatt hånd om denne prosessen for deg allerede. De primitive samfunnene sørget for at de som var syke eller skulle føde fikk rikelig med mat som hadde høyt innhold av vitamin A (lever). Mange mentale problemer skyldes mangelen på fettløselige vitaminer ettersom mange av disse “feel-good” kjemikaliene kan ikke bli laget uten disse. Derfor kan du se mange veganere med mentale lidelser som for eksempel depresjon ettersom kroppen bokstavelig talt ikke kan lage dette “feel-good” drivstoffet som gjør at du har det godt med deg selv, da det egentlig er ett matematisk problem. Spis bacon, eggeplommer, rømme og smør med god samvittighet. At man spiser fersk fisk regelmessig er anbefalt. I denne sammenhengen kan du spørre deg selv; hva er best for kroppen min? Industrialisert olje produsert av grønnsaker eller fett fra dyrene.. Tenker du tanken om at egg har dårlig innvirkning på kolesterolet anbefales det at du setter deg ordentlig inn i hvordan dette faktisk fungerer! Vil i tillegg benytte anledningen til å slå ett slag for landbruket i Norge. Kjøp produktene din av den lokale bonden om du kan og handle organisk så mye som det lar seg gjøre for lommeboken. Vi er fullt ut klar over at dette gjør ett innhogg i privatøkonomien din og dette kan ikke annet enn beklages. Styr unna McDonalds, Burger King og de store pizzakjedene selv om de inneholder rause mengder fett. Sier absolutt ikke at du skal boikotte disse, imidlertid har alt sin plass og tid. Løsningen er jo alt annet enn global. Den handler om at vi produserer lokalt og nasjonalt! Når du Gunhild Stordalen kan sitte hos Lindmo og fortelle at folk skal spise GMO mat, altså mat som er blitt manipulert til å smake bedre, har du mistet ditt moralske kompass fullstendig. Det er mer enn godt nok dokumentert at GMO er noe av det farligste vi kan utsette oss selv for i matkjeden. Ettersom du sier at “jeg googlet og ringte rundt, men fikk ikke noe svar fra hverken universiteter eller eksperter”, har ikke tanken slått deg at du konstruerer ett problem som ikke eksisterer? At man kan betale forskere til å være enig med deg har den oppkonstruerte klimadebatten bevist for oss. Om du trenger en grunn til å komme deg opp om morgenen har vi en anbefaling: Sørg for at det blir slutt på sprayingen av kjemikalier fra fly. Der kan du også tjene penger samtidig… Skulle du imidlertid ha ett mer edelt verdigrunnlag er det utrolig mange i Norge som ikke har god nok økonomi til å spise tre måltider per dag, samt at det er mange eldre som er ensomme. Det kan ikke loves ett jet set liv, men da ville du faktisk vist at, ja man kan forandre verden. Enkelt oversatt; hvor man blir vurdert på sin egen karakter og ikke den materialistiske verdien man har skapt, for sin egen del. Skulle du ønske fortsette den livsstilen du til nå har hatt er du i din fulle rett til det og det er faktisk helt uproblematisk. Du som alle andre kan leve akkurat slik du vil. Imidlertid må du da slutte med å framstille deg selv som noe annet enn det du faktisk er! Spiser man rikelig med rødt kjøtt, jevnlig fisk, full-/helkornsprodukter, ost, bacon, egg, smør og supplementerer med frukt og grønt har man en kombinasjon som vil bringe deg god helse. Om man påstår kreftfaren øker ved inntak av mye rødt kjøtt bør man kanskje heller stille spørsmålstegn til hvor man går til innkjøp av dette kjøttet… En video er laget som beskriver nettopp dette som er omtalt, men med diagrammer og bilder slik at man lettere kan forstå sammenhengen. Rettighetene for publikasjon på vår YouTube-kanal er innhentet fra rettighetshaver: https://www.youtube.com/watch?v=2z25Y_grLFg Man kan undre seg over hvordan en ung mann tilsynelatende uten enorme midler kan beskrive dette slik som vi har oversatt til norsk, uten ett helt legeteam i ryggen. Takk til Mike! Vi ønsker deg alt vel Gunhild Stordalen! Nå har du imidlertid tatt grusomt feil i to spørsmål som har vært, er og vil forbli viktige for menneskeheten. Vi håper bare du ikke er blitt blodtørstig. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2738337/ https://www.psychologytoday.com/us/blog/rhythms-recovery/201804/little-known-cause-depression
×
×
 • Create New...