Jump to content

Neibæk

Medlemmer
 • Content Count

  167
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

306 :)

Recent Profile Visitors

1041 profile views
 1. Jeg tror folk i nord ikke har så lyst på disse kablene ned til sørlandet. Folk er vel bekymret for at prisene skal bli like høye. Først sies det at utenlandskablene bare skulle gi noen få ører ekstra, så ble det kroner. Man kan ikke stole på politikere eller eksperter lenger. Det er bare fjas og fjollerier, korrupsjon og særinteresser over hele fjøla. Ikke engang ansvarlig redaktør i TU klarer å hoste opp noen konstruktive innspill på saken. Artikkelen her kunne likegod stå i dagbladet. Hva med å komme med noen tekniske forklaringer på hva som gir strømprisen som resultat av kraftutveksling? Hvor mye overføringskapasitet kan tillates før strømprisen går i taket? Om dere ikke klarer å regne på det selv, spør noen "eksperter". Gir svart mening? Spør andre eksperter. Med andre ord, bedriv litt gravejournalistikk!
 2. Det er for sent, strømmangelen er allerede et faktum. Støre & Co (inklusiv øvrige partier, og media burde vært på ballen og advart oss) burde tatt grep for mange år siden. Men slik er det blitt. Infrastruktur er liksom upopulære saker, inntil det blir krise. Mye kulere å bygge opera, museumsbygg, eller kjøre i gang ett nytt OL. Imens råtner Norge på rot, store mengder vann lekker ut av rørledningene, etterslep på veinettet og et svakt forsvaret, osv. Det er nok å ta tak i. Men så sies det i debatten: Åhh... som stor nasjon må vi evne å ha to tanker i hodet samtidig; være en kulturnasjon, samtidig som vi bygger kraftlinjer som ikke skulle gi kraftmangel. Denne saken viser nettopp at vi ikke er i stand til å holde to tanker samtidig. Derfor må det viktigste prioriteres først.
 3. Bevar natur og vassdrag. Bygg heller gasskraftverk, gassen blir uansett brent nede på europa.
 4. Det blir både feil, og naivt å tro at folk flest har tid og kunnskap nok til å følge med i alt myndighetene og private selskaper foretar seg. Folk flest er for opptatt med jobb og dagligdagse problemer. Lovverket er heller ikke innrettet for å beskytte folk mot denne type overgrep. Slik systemet er idag blir folk tvunget til å bruke enormt mye tid, penger og krefter på å følge med i lokale prosesser, og demonstrere når ting blir påtrykt mot alles ønske. Disse sakene vitner om svakt lokaldemokrati der nasjonale myndigheter, byråkrati og private selskaper sammen tar seg til rette. De som blir påvirket av slik utbygging og får negative konsekvenser, burde hatt retten på sin side til å si nei. Og det burde vært utbyggere ansvar å hente inn samtykke fra den enkelte.
 5. Det såkalte grønne skiftet blir trykt nedover folket som en tvangstrøye, og gir oss dårligere levestandard og ødelegger natur. Alt for å redde klimaet, men påstanden om at CO2 forårsaker global oppvarming er feil. Flere og flere begynner å se gjennom dette narrativet. Vindmøllene er unødvendig. Det er ulønnsomt og må derfor subsidieres. Vi har nok energi. Vi kan effektivisere eksisterende vannkraft. Bygge gasskraftverk. Og unngå å selge energi til utlandet når behovet i hjemmemarkedet er størst.
 6. Det finnes sikkert mye gode og dårlige argumenter for og i mot. Men saken er at folk flest ikke ønsker å ha disse monstermøllene i naturen. Og spesielt ikke i sitt nabolag. Å bli pådyttet denne styggedommen oppleves bare som ren trakassering.
 7. Innlagt rent vann og avløp har trolig hatt større betydning for å forbedre folkehelsen enn vaksine. Mange av sykdommene som listes opp i artikkelen, som vaksine angivelig utryddet, var allerede sterkt gått tilbake takket være forbedret sanitærforhold.
 8. TU har gjort seg til talerør for all politikk og initiativ som støtter seg på den feilaktige klimapåstanden, at menneskeskapt CO2 utslipp fører til farlig og uheldig global oppvarming. Dette har fått et religiøst preg, der fakta ikke lenger teller. Enhver motforestilling og debatt skal ties. IPCCs hypotese er at økt CO2 (som selv er en svak klimagass, det innrømmet også IPCC) i atmosfæren kun medfører en relativt liten oppvarming. Men denne lille oppvarmingen medfører mer vanndamp i atmosfæren, som har en mye kraftigere oppvarmingseffekt. Og denne oppvarmingen har en tilbakekoblingseffekt ved at atmosfæren kan holde på enda mer mer vanndamp og dermed enda mer oppvarming. Men en forutsetning her er at øvre atmosfærelag blir oppvarmet, for å kunne holde på nettopp vanndampen. Denne oppvarmingen i øvre atmosfærelag har ikke blitt observert. Dette, og andre forhold, gir oss det faktum at hypotesen er feil og ikke kan bevises. All politikk som basers på den blir derfor meningsløs. Politiske valg for å forsøke redusere CO2 utslippene vil koste oss dyrt i form av høye skatter og avgifter. Vindmøller, solcellepanel, CO2 fangst, og mye annen grønn teknologi, er ikke lønnsom og må derfor må subsidieres. Disse pengene må tas fra folket og vil gi oss lavere velstand.
 9. Jeg har en veldig god opplevelse av blockchain. Føler at denne teknologien vil gjøre verden til et bedre sted. Så tenker vi går for denne. 😀
 10. Virker som nordmenn flest ikke er så opptatt av eierskap. Mange av disse bedriftene har aksjer som kan kjøpes på børsen. Da får man eierskap, tar del i verdiskaping og får utbytte. Men det frister vel mer å kjøpe ting disse butikkene selger. Nasjonalt eierskap er i praksis sosialisme. Det har aldri vært noen suksess for å gi konkurranse i markedet og endre som regel i monopol og elendig tilbud.
×
×
 • Create New...