Jump to content

Neibæk

Medlemmer
 • Content Count

  163
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

283 :)

Recent Profile Visitors

943 profile views
 1. Det blir både feil, og naivt å tro at folk flest har tid og kunnskap nok til å følge med i alt myndighetene og private selskaper foretar seg. Folk flest er for opptatt med jobb og dagligdagse problemer. Lovverket er heller ikke innrettet for å beskytte folk mot denne type overgrep. Slik systemet er idag blir folk tvunget til å bruke enormt mye tid, penger og krefter på å følge med i lokale prosesser, og demonstrere når ting blir påtrykt mot alles ønske. Disse sakene vitner om svakt lokaldemokrati der nasjonale myndigheter, byråkrati og private selskaper sammen tar seg til rette. De som blir påvirket av slik utbygging og får negative konsekvenser, burde hatt retten på sin side til å si nei. Og det burde vært utbyggere ansvar å hente inn samtykke fra den enkelte.
 2. Det såkalte grønne skiftet blir trykt nedover folket som en tvangstrøye, og gir oss dårligere levestandard og ødelegger natur. Alt for å redde klimaet, men påstanden om at CO2 forårsaker global oppvarming er feil. Flere og flere begynner å se gjennom dette narrativet. Vindmøllene er unødvendig. Det er ulønnsomt og må derfor subsidieres. Vi har nok energi. Vi kan effektivisere eksisterende vannkraft. Bygge gasskraftverk. Og unngå å selge energi til utlandet når behovet i hjemmemarkedet er størst.
 3. Det finnes sikkert mye gode og dårlige argumenter for og i mot. Men saken er at folk flest ikke ønsker å ha disse monstermøllene i naturen. Og spesielt ikke i sitt nabolag. Å bli pådyttet denne styggedommen oppleves bare som ren trakassering.
 4. Innlagt rent vann og avløp har trolig hatt større betydning for å forbedre folkehelsen enn vaksine. Mange av sykdommene som listes opp i artikkelen, som vaksine angivelig utryddet, var allerede sterkt gått tilbake takket være forbedret sanitærforhold.
 5. TU har gjort seg til talerør for all politikk og initiativ som støtter seg på den feilaktige klimapåstanden, at menneskeskapt CO2 utslipp fører til farlig og uheldig global oppvarming. Dette har fått et religiøst preg, der fakta ikke lenger teller. Enhver motforestilling og debatt skal ties. IPCCs hypotese er at økt CO2 (som selv er en svak klimagass, det innrømmet også IPCC) i atmosfæren kun medfører en relativt liten oppvarming. Men denne lille oppvarmingen medfører mer vanndamp i atmosfæren, som har en mye kraftigere oppvarmingseffekt. Og denne oppvarmingen har en tilbakekoblingseffekt ved at atmosfæren kan holde på enda mer mer vanndamp og dermed enda mer oppvarming. Men en forutsetning her er at øvre atmosfærelag blir oppvarmet, for å kunne holde på nettopp vanndampen. Denne oppvarmingen i øvre atmosfærelag har ikke blitt observert. Dette, og andre forhold, gir oss det faktum at hypotesen er feil og ikke kan bevises. All politikk som basers på den blir derfor meningsløs. Politiske valg for å forsøke redusere CO2 utslippene vil koste oss dyrt i form av høye skatter og avgifter. Vindmøller, solcellepanel, CO2 fangst, og mye annen grønn teknologi, er ikke lønnsom og må derfor må subsidieres. Disse pengene må tas fra folket og vil gi oss lavere velstand.
 6. Jeg har en veldig god opplevelse av blockchain. Føler at denne teknologien vil gjøre verden til et bedre sted. Så tenker vi går for denne. 😀
 7. Virker som nordmenn flest ikke er så opptatt av eierskap. Mange av disse bedriftene har aksjer som kan kjøpes på børsen. Da får man eierskap, tar del i verdiskaping og får utbytte. Men det frister vel mer å kjøpe ting disse butikkene selger. Nasjonalt eierskap er i praksis sosialisme. Det har aldri vært noen suksess for å gi konkurranse i markedet og endre som regel i monopol og elendig tilbud.
 8. Av og til lurer jeg veldig på hva slags blad/nettsted TU, Teknisk Ukeblad, egentlig er. Om man ser på fremsiden virker det som halvparten av artiklene på ett eller annet vis har en kobling til klima og CO2 utslipp. Denne artikkelen minner mer om en forbrukertest man kunne forvente å finne i et forbrukertidsskrift. Mitt hovedankepunkt et at disse artiklene ikke går spesielt teknisk dypt. Jeg kan ikke si bladet har særlig fokus på å spre teknisk kunnskap for ingeniører og andre teknologiinteresserte. Det finnes så mye som kunne vært dekket og skrevet om. F.eks. nye oppfinnelser, forskjellige produksjonsanlegg og hvordan dette fungerer, hvordan infrastruktur teknisk fungere, hvordan blir bruer og andre ting konstruert osv. Hva slags kunnskaper behøver man for å konstruere en elektronisk komponent og hvor kan man erverve slik kunnskap. Og siden CO2 og klima er veldig populært for tiden, kunne man inntatt et mer dypere vitenskapelig nivå og forklart hvorfor CO2 gir global oppvarming. Hva er mekanismene og bevisene for dette. Det er fremdeles mange (sikkert de fleste) som ikke skjønner dette. Skriv heller om slikt, heller enn å bare gjengi løse påstander som man kan forvente å finne i en tabloidavisene.
 9. Gud hjelpe meg. Alt vi skattebetalere skal tvinges til å være med å betale for. Nok et tulleprosjekt som kun lar seg gjennomføre ved at politikerne kan bruke andres penger.
 10. Du har mange gode poeng. Helt enig at det er smart å flytte forskjellige forbruk til andre tider av døgnet for å jevne ut effekttoppene i overføringsnettet. Dette gjør at vi kan klare oss med mindre overføringskapasitet og dertil mindre infrastruktur, som igjen vil gi billigere strøm/nettleie til forbrukerne. Men det er ikke et argument for å rasere norsk natur ved å bygge vindmøller dersom lokalbefolkningen ikke ønsker dette, hvis det er det man forsøker å skrive mellom linjene. Vindkraft er svært lite effektivt sammenlignet med vannkraft, og vind blir derfor ekstremt mye dyrere. Eneste grunnen til at vindkraft tilsynelatende fungerer økonomisk er subsidering. Og det er vi vanlige folk som taper på denne subsideringen ved å måtte finansiere dette over skatteseddelen, i tillegg til å få naturen vår rasert.
 11. Jeg håper vi får nye politikere som har baller nok til å sette en stopper for alt dette klimasludderet. Alt dette maset om lavutslippsbiler vil bare føre til dyrere biler og dårligere levestandard. Tror folk begynner å bli ganske lei nå av å bli påtvunget å måtte kjøpe unødvendig dyre biler, dårlig rekkevidde, bompenger, dyre ferger, dårlig parkering i byer osv osv. Det er som vi går bakover i tid. Huff!
 12. Folk flest ønsker ikke ha disse vindmøllene i naturen. Så enkelt er det. Vi har et alvorlig demokratisk problem når er lite mindretall nede i Grünerløkka kan presse gjennom dette svineriet i naturen.
 13. Dette kommer til å koste oss dyrt i form av høyere skatter, som på sikt vil gi lavere velstand. Den feilaktige påstanden om farlig menneskeskapt oppvarming pga CO2 utslipp er blitt vår tids religion. Uten vitenskapelig bevis skal folket tvinges til å betaler avlat for å finansiere denne galskapen. All form for motstridende fakta og kritiske spørsmål blir sensurert og undertrykket. Likevel, små drypp fra ei tenåringsjenta "anti-Greta", hinter om at noe ikke stemmer:
 14. Helt enig. Jeg skjønner ikke hvorfor bensinstasjoner må tilby lading, når folk flest kan lade hjemme. La bensinstasjoner være bensinstasjoner, og folk lade hjemme.
 15. Hva skal vi med enda en bilfabrikk? Vi har Audi, Mercedes, BMW og Volkswagen. Og disse lager jo flotte bensin og dieselbiler. Det får holde.
×
×
 • Create New...