Jump to content

55GE57GD

Medlemmer
 • Content Count

  337
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

253 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

875 profile views
 1. En del av disse reaksjonene ligner til forveksling på dem som kom på forbudet mot tobakksreklame og kravet om merking av sigarettpakkene. Pål Jensen
 2. Hvert enkelt spill har mye med flaks og uflaks å gjøre, men i det lange løp antar jeg den dyktigste vinner. Har du to båter, har du dessuten bedre muligheter til å unngå å havne på en bunkerstasjon som en motspiller har kjøpt, for ikke snakke om at du kanskje kan unngå telegrammer hvis du husker at det snart er tid for Navigares versjon av "Deres hus og hoteller brenner" i Monopol: "SKIPETS BEFRAKTER GÅTT KONKURS STOP BETAL VAREEIERNES TAP PÅ 600 000 KR STOP." Pål Jensen
 3. Ved neste utbrudd – for det kommer – bør vi snarest stenge flytrafikk til og fra smittestedet. Finnes norske turister på disse stedene, bør de hentes ut og settes i 14 dagers karantene. Slike tiltak vil i det minste sinke massespredningen, så vi får tid til å tenke oss om og kanskje utvikle vaksine. På den måten redder vi menneskeliv, men ikke bare det: Antagelig slipper vi også massestengningen, massearbeidsløsheten og masseovervåkningen vi opplever nå. Pål Jensen
 4. Og her kommer en bom-motstander og tillegger en meningsmotstander standpunkter han ikke har. Det er en viss forskjell på å dekke utgiftene til asfaltering og å løse alle verdensproblemer. Pål Jensen
 5. Bra! Verden har utvilsomt mer bruk for respiratorer enn for Formel-1-biler. Pål Jensen
 6. Hva sier norske lover noe om hvorvidt slike «lisensavtaler» er tillatt? Straffeloven sier iallfall dette (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-3#%C2%A717): § 17. Nødrett En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen. Pål Jensen
 7. Klarer vi å sinke spredningen, reduseres faren for overbelastning av sykehusene, mangel på respiratorer osv. I tillegg øker sannsynligheten for at en vaksine blir tilgjengelig før de 60 prosentene (eller hva som nå er riktig andel)er smittet. Og det er vel ikke utenkelig at R avtar om sommeren også for dette viruset. Det er ikke et influensavirus, men noen av de samme spredningsmekanismene gjelder vel iikevel? Pål Jensen
 8. Imponerende hva de klarer å putte inn i disse små nallene. Det neste blir nok en erkemultiekstrasuperhyper-telefon som kan slå seg på brystet - og stadig med en prislapp som ikke er fullt så liten som telefonen. Pål Jensen
 9. Det er neppe fysisk mulig å gjøre flyreiser (særlig lange flyreiser) så miljøvennlige at vanlige folk – mer presist verdens 7,8 milliarder mennesker – kan fly hemningsløst slik vi nå gjør i Norge. Men politikere og andre maktpersoner må gå foran som et godt eksempel. Pål Jensen
 10. Det virker iallfall som om du ikke har lyttet til hva TØI-forskerne sier og skriver. Jeg kjenner en del TØI-forskere - og ingen av dem kan kalles hippier etter den vanlige definisjonen av ordet, og ingen av dem hater biler. Så kanskje du bør slutte å tillegge folk standpunkter de ikke har, selv om de tillater seg å ikke dele dine meninger, oppfatninger og fordommer i ett og alt? Pål Jensen
 11. Jeg vil anta rekkevidden er betydelig bedre på norske motorveier, med fartsgrense på 90-110 km/t, enn f.eks. på tyske hvis en kjører i over 130. Pål Jensen
 12. Ja, men hvis folk må møte opp lang tid i forveien for å få plass, vil også mange bli frastøtt. Avgiftene bør altså settes slik at alle normalt får plass, men ikke så mye at mange plasser blir stående tomme. Pål Jensen
 13. Ifølge Wikipedia har motorene i F-16 (P&W F100-PW-220) en maksimal skyvkraft på henholdsvis 105,7 og 64,9 kN med og uten etterbrenner. F-35-motorene har i så fall noe mindre enn dobbelt så høy ytelse som tilsvarende i F-16. Likevel viser målinger fra Eglin-basen i Florida at ett F-35, med en fart på 500 mph (litt mer enn 800 km/t), støyer mer enn ti F-16. Andte målinger viser lignende resultater. Har noen en god forklaring på dette? Pål Jensen
×
×
 • Create New...