Jump to content

PV-fan

Medlemmer
 • Content Count

  298
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

668 :)

1 Follower

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

1709 profile views
 1. Proton stiller alltid samme spørsmål, hvor kommer strømmen fra når det ikke blåser. Han har fått svar på det tusen ganger, men stiller allikevel samme spørsmål hver gang.
 2. Alt skal driftes av strøm, så da er det greit at all strømproduksjon er fornybar 😊
 3. Dette er en fjollete kommentar. Hvorfor satse på uforutsigbar og dyr fossil energi når man heller kan satse på forutsigbar og billig fornybar energi. Fossil energi er stadig utsatt for kriger og maktkamper, ofte med diktaturer.
 4. Dere som til vanlig holder til på Resett sitt kommentarfelt og ramler inn her med en gang MDG eller Klima blir nevnt, kan vennligst bare holde dere på Resett. Dette er TU og det forventes noe mer seriøs diskusjon.
 5. He, he, staten Norge skal ikke gi 6000 milliarder til industrien for å bygge havvind. Hvor har du det fra??? NHO har ikke bedt om en eneste krone fra Staten. De ber de forhandle med EU/UK om avtaler om kjøp av strøm fra havvind slik at utbyggere er sikret god avkastning. Altså alle pengene skal komme fra EU/UK i form av kjøp av strøm. Denne strømmen blir mye billigere enn russisk gass. Bedrifter skal selv betale for all utbygging, vindmøller og kabler. Det er nok villig kapital i Europa til dette, bare se på konkurransen om å bygge ut masse havvind i Skottland. Storskala utbygging av havvind vil senke kostandene og mest sannsynlig vil dette gi billig energi til Europa. Hvis du var en gasskunde i Europa, vil du heller kjøpe billig strøm fra havvind eller dyr gass fra Russland? Hovedutfordringen for fornybar industri er tilgang på områder å bygge ut vindkraft, havvind og solkraft. Det er dette som begrenser utbygging. Penger fra investorer/industri er det nok av. Prisen for fornybar er mye lavere enn prisene på strøm i markedet, så det er meget lønnsomt også. Europa har bestemt seg en gang for alle at de skal bli helt uavhengig av russisk gass og det skal skje ved å bygge ut mye fornybar energi. Norge har Europas beste områder for havvind, store arealer med mye vind. Da er det naturlig at NHO kommer med sitt forslag.
 6. Her er link for regnestykke. https://www.tu.no/artikler/dette-forandrer-alt/518007?key=rzTYwf9R https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/4q3Rag/vi-kan-gaa-glipp-av-et-nytt-industrieventyr-nielsen-froeysa-og-furevi Mange gjør feilen og sammenligner potensiell energi i fossil energi og produsert strøm fra fornybar. Store deler av fossil energi går tapt pga lav virkningsgrad. "NB! Verdt å merke seg at å erstatte gass med vindkraft er to ganske forskjellige ting, vindkraft er sporadisk og leverer uforutsigbart. Gass kan levere hele tiden." Ja, vindkraft er avhengig av balansekraft og eller lagring. Her kan gasskraft spille en rolle og etter hvert andre teknologier (hydrogen ++) og også mer styrt forbruk/utveksling mellom land/distrikter. Havvind i Norge er mye mer stabilt enn vindkraft på land og er dermed mindre avhengig av balansekraft.
 7. NHO og nå også MDG, har helt rett (litt artig at det er NHO og MDG som er enige og H og Ap er stille. Norsk industri er mye mer frempå enn norske politikere). Norges store bidrag til å erstatte russisk gass, er å bygge ut mye havvind og tilby dette til kontinentet (og UK). 1% av norsk havområde med vindmøller kan produsere like mye som all norsk vannkraft. 4% av norsk havområde kan produsere like mye energi som all norsk gasseksport. Det er dette Norge bør få til ved å inngå avtaler med EU/UK som sikrer god lønnsomhet for utbyggere og store eksportinntekter for Norge. Legg noen kabler til fastlandet, så har Norge også nok strøm til det grønne skiftet.
 8. Så en forsker innen kullkraft som bruker all sin tid på dette, kan man ikke stole på? Så en forsker innen atomkraft som bruker all sin tid på dette, kan man ikke stole på? Da er det ikke mange forskere vi kan stole på. Å beregne teoretisk prosentareal for vind eller sol, er nyttig info og viser tydelig hvilket potensial de har. Det er ikke ment bokstavelig og det er "alle" klar over. Er 1% av norsk økonomisk sone et hårreisende stort areal? Hvor stort er et hårreisende stort areal?? Du synes visst nok at alle vindmøller er en vederstyggelighet. Det er heldigvis ikke en objektiv beskrivelse av vindmøller Du mener at vdl kost blir høye for vindkraft. Du kan spørre folk i EU og Norge om de synes naturgass er dyrt i dag. Eller om bensinprisen er høy. Tror det er mange som heller vil ha mye rimeligere strøm fra havvindmøller.
 9. Norge bør inngå samtaler med EU og UK om hvordan havvind fra Norge kan bidra. Få til avtaler slik at utbygging av havvind blir lønnsom og kan gi store inntekter til Norge. Også mer strøm til fastlandet som vi trenger fremover.
 10. Energikrisen har endret forutsetningene for hva som er lønnsomt. Nå er all fornybar energi veldig lønnsom.
 11. Det er nå krig i Europa som er årsak til økt oljepris. Er dette tidspunktet å rakke ned på de som argumenterte for lav oljepris i fremtiden? Hvem sitter med skjegget i postkassa nå? Det Ukrainske folk!
 12. Vil du gå inn i en kontrakt med en strømleverandør at du må kjøpe en fast mengde kwh hver mnd? Om du har større behov en mnd, får du ikke noe mer. Om du har mindre behov en mnd, ja da må du plent bruke alt.
 13. Litt vanskelig å påstå at de har levert til punkt og prikke når statistikken viser at de i 4 kv. 2021 reduserte gasseksport til Europa med 25%. Det er helt vanlig å ha en blanding av faste kontrakter og spot salg. De har stanset alt salg på spot markedet og det er en helt klar endring ift. tidligere praksis. Det er ikke mulig å ha alt salg på faste kontrakter. Behovet for gass varierer fra mnd til mnd avhengig av vær og andre forhold.
 14. Hva Sovjet gjorde for 50 år siden, har ingen relevans. Russland har i høst vist at de ikke er en stabil leverandør og nå invaderer de et naboland. Hysteri??? Har ikke Russland invadert Krim i 2014 og nå i Donbas? Kanskje ikke MSM som dere leser, ikke karakteriserer dette som en invasjon. De har vel bare tatt kontroll av landområder som "egentlig" tilhører Russland med referanse til historiske hendelser for 1000 år siden?
×
×
 • Create New...