Jump to content

PV-fan

Medlemmer
 • Content Count

  119
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by PV-fan

 1. Noreng kan heller begynne å omtale subsidiering av fossil energi i stedet for å syte over den lille subsidieringen av fornybar. I 2018 subsidierte EU-landene fossil energi med 540 milliarder kroner, mens det ble investert 260 milliarder kroner i fornybar. Det virker som om Noreng vil ha subsidiering av gasskraft (for hvordan kan den øke uten subsidiering? Vind og sol er allerede billigere enn ny gasskraft) https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/kRJxyj/fossil-energi-blir-aarlig-subsidiert-med-540-milliarder-i-eu
 2. Du kan lese artikkelen uten solbriller så ser du at han har mange argumenter for Li-batterier vil utvikles videre. Nå bygges det mange nye storskala batterifabrikker, bilindustrien satser virkelig på nye elbil modeller og stor produksjon. Mye penger og innsats settes inn og det vil gi resultater. Li-batterier er ikke en tilfeldig uutviklet teknologi. Den er for lenge siden utviklet og fungerer allerede godt, men den kan fremdeles regnes som ung. Unge teknologier har store potensial til å utvikles videre og synke i kost. Bare det å utvide produksjon senker kostnaden og i tillegg fortsetter utviklingen. Snart blir elbiler billigere enn fossile og endringen i markedet starter for alvor.
 3. Ja elbiler til leasing har fritak for mva, men poenget er at leasingfirma betaler under halv mva for fossilbiler og bedrifter betaler ingen mva. Da blir fossilbiler billigere enn elbiler og personer og firma kjøper det som er billigst.
 4. Elbil andel som privatpersoner kjøper er 75%. 2 av 3 fossilbiler leases (ref elbilforeningen). Ved leasing betales det under halv mva. Regjeringen må sørge for at fossilbiler som leases (og kjøpes av bedrifter) må betale full mva. Da er det mulighet for å nå 100% elbil i 2025. Pris på ny bil betyr alt. Elbil må være billigst i alle markeder, også leasing og til bedrifter.
 5. Hei Arild. Du har tydeligvis ikke tilstrekkelig med realfagutdannelse. Jeg som dr.ing. er uenig med flere av dine standpunkt (sarkasme). Min erfaring er at objektiviteten til teknologer forsvinner når det er snakk om politikk og blir sterkt farget av politisk ståsted.
 6. https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/publications/studies/EN2018_Fraunhofer-ISE_LCOE_Renewable_Energy_Technologies.pdf
 7. Det er stort problem at useriøse «forskere» publiserer feil analyser. For vanlige folk blir det vanskelig hvem en skal tro på. En velger som regel å tro på den analysen som gir det resultatet en ønsker. Bra at noen går igjennom andre sine publikasjoner og korrigerer.
 8. Kjøpte en brukt Leaf i 2013. Den er utrolig billig i drift. Kun skiftet to vindusviskere siden 2013 (og dekk). Ingen service, kun EU-kontroll uten avvik. Funker utmerket som bybil.
 9. Hei Jonny, Du har skrevet en serie artikler for og imot ulike energikilder. Det du har presentert er i hovedsak data og statistikk. Problemet med disse er at det er gjennomsnittdata tilbake i tid. Sol og vind har/hatt en rivende utvikling og derfor blir dataene dine feil når man skal se fremover. Det beste er å se på utviklingstrender (kostnader, materialforbruk, arealbehov) og så prøve å se utviklingstrekk fremover i tid. Da først får en en bilde av hva som vil skje fremover i tid. Så jeg anbefaler deg å skrive en artikkel til med dette som utgangspunkt (bruk gjerne ivrige studenter). De tallene du har presentert er allerede utdatert. Noen eksempler: I starten brukte man flere millimeter tykke sagblad for å sage Si til wafere i tykke skiver. Så gikk man over til å bruke ståltråd. Problemet at eneste ståltråden på markedet ikke var optimal (ståltråd som brukes i bildekk). Når industrien vokste, kom aktører på banen og utviklet spesielle ståltråder for kutting av wafere. Dette har medført drastisk forbedring i materialforbruk. Elkem har nå også utviklet teknologi for å rense sagslammet fra wafer saging og produsere Si til solceller. Enda bedre materialforbruk. I starten var det ikke noen som produserte glassplater til solceller. Dette er nå stor industri som produserer spesialglass til solceller. Bedre materialforbruk. Effektiviteten til solceller har økt gradvis gjennom alle år. Bedre utnyttelse av areal. Solenergi i solrike områder er ikke ustabil (jeg tolker ustabil som uforutsigbar). Solenergi er i slike områder meget stabil energi. Det bor flest folk i verden i solrike områder. Alle energikilder utenom gasskraft og magasinert vannkraft, trenger regulerkraft. Jeg har inntrykk av at du spesielt overfor vind og sol ser dette som en stor utfordring.
 10. Ordet "bensinstasjon" vil forsvinne med tiden. Kanskje det blir erstattet med ladestasjon. Litt kjedelig kanskje. Noen bedre?
 11. TU burde også beregne hvor mye letingen har kostet og hvor mye en kan forvente av inntjening fra utvinnbare felt. Trur det vil vise seg at vi skattebetalere har tapt store summer på denne aktiviteten.
 12. Ved hjelp av gode værmeldinger klarer aktørene å estimere godt strømproduksjon fra vind og sol en ukes tid. Så man vet nok til å planlegge tiltak. Vind og sol er ikke så usikre som mange tror. I solrike områder er strøm fra solceller meget stabil og forutsigbar.
 13. Flytende havvind er dyrt nå fordi det er ny teknologi og det har ikke blitt industrialisert. De aktørene (land/firmaer) som tør å satse, kan vinne stort. Med stor satsing og industrialisering vil kostnadene synke fort og på sikt bli konkurransedyktig. Det har historien vist mange eksempler på. Landbasert vind møter stadig mer motstand og mangler gode områder. Kanskje Norge er for liten aktør til en slik satsing. Bør prøve å bli med EU på en satsing. Solcelleindustrien har vist at det er mulig, men det tar tid og er avhengig av gode rammebetingelser fra mange land. Norge kan starte og få andre med seg etter hvert.
 14. Ser ut som det grønne skiftet i Tyskland går i stor fart.
 15. Det mest økonomiske håpløse er Equinor sin Business i USA og foreløpige tap på 200 mrd. Regner med tapene bare fortsetter. Har ingen tro på at denne virksomheten noensinne blir lønnsom.
 16. Du kommer med dette spørsmålet hver gang det er en artikkel om fornybar energi. Er det ingen som har gitt deg svaret enda? Kanskje du burde prøve å finne det ut selv. Storbritannia og alle andre land med nå stor andel av vind og sol i strømmiksen, klarer tydeligvis å takle dette "problemet".
 17. Du kan prøve å finne dette ut selv. Trur du virkelig Spania er uten strøm på natta? Da hadde vel ikke kullkraften blitt stengt ned????
 18. Les den gode forklaringen i artikkelen en gang til så skjønner du det kanskje.
 19. Jonny, din analyse er veldig enkel. Bloomberg, Rystad og DNVGL har alle analyser som sier at det kommer en peak demand på 20-tallet. Disse aktørene har mye grundigere analyser enn din enkle. IEA som du henviser til har vist i tiår at de bommer konsekvent på sine analyser. IEA bruker kun linjere kurver. Da bommer de på sol, vind, elbiler ++ som har eksponentiell vekst. Se heller på de andre jeg henviser til. Pandemien vil sannsynlig medføre tidligere peak demand grunnet permanent endrede reisevaner. En ting har du rett i og det er at oljen vil være relevant i mange år til. Endringene vil skje sakte. Men prisen på olje vil bli permanent endret fordi markedet går fra en situasjon med vekst til nedgang. Gullalderen er om noen år over.
 20. Det er Stortinget som vedtar Norges lover. Norges lover må selvsagt også Stortinget følge. Rettsvesenet vil aldri ta over noe politikk. De vil bare påse at lover som Stortinget har vedtatt, følges av alle.
 21. Hvilke andre steder skal gassen brennes??? Er det noen i Europa som har mangel på gass? Roper de til Norge om å vær så snill, produser mer gass til oss? Bare lurer.
 22. "Kommentaravdelingen i Financial Times skriver at «En brytekamp mellom to oljeavhengige økonomier er et frampek på en æra der etterspørselen kollapser under presset fra mer fornybar energi. (...). Uten investeringer vil tilbudet minke og prisene vil komme seg igjen. Men hver opptur vil være mindre og mer kortvarig jo lenger verden har beveget seg på veien mot å fase ut hydrokarboner.»" Amen
×
×
 • Create New...