Jump to content
Sign in to follow this  
kunchun

helvetes msn virus

Recommended Posts

Jeg har fått et msn virus. Mitt virus program AVG anti virus free edition tar det ikke. Det sender linken til alle som er pålogget i lista mi i en direkte samtale veldig ofte. Noen som vet hvordan jeg blir kvitt dette?

Takker for alle svar, blir stadiog færre å færre pålogga nå:/

Share this post


Link to post

Du kommer ikke inn på den FORDI du har virus. Viruset lager en fin liste nedi Windows med alle sidene det ikke vil at du skal se. Antivirus-sider.

 

Post en HijackThis-logg i steden (sig)

Share this post


Link to post

messenger plus pleier om folk ikke følger med å innstallere en toolbar og annet dritt som er så og si UMULIG å bli kvitt. Så jeg skjønner godt at ms antispyware ikke liker messenger plus.

Share this post


Link to post

har noe lignende problem som trådstarter, ved at når jeg logger meg på, og prøver å starte en samtale, blir det sendt opp en link til en side med en slik tekst:

"Find out who's blocking you on MSN, Download it free from http://www.block-checker.com", noe spam som ustanslig blir sendt gang på gang i en samtale.

 

Sinnsykt irriterende, har prøvd å søke og slette med dt programmet fra linken til Alastor, men det funker ikke :no: ...Når har jeg prøvd HijackThis og det står følgende der:

 

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:24:13, on 02.09.2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Programfiler\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Programfiler\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\Programfiler\Dantz\Retrospect\retrorun.exe

C:\PROGRA~1\Dantz\RETROS~1\wdsvc.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Programfiler\QuickTime\qttask.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Programfiler\Winamp\winampa.exe

C:\Programfiler\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe

C:\Programfiler\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\WDBtnMgr.exe

C:\Programfiler\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Programfiler\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\logon.exe

C:\Programfiler\Block Checker\block-checker.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programfiler\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programfiler\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe

c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe

C:\Programfiler\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Programfiler\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Programfiler\Opera75\opera.exe

C:\Programfiler\Trend Micro\Tmas\tmas.exe

C:\Programfiler\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Programfiler\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\SANKAL~1\LOKALE~1\Temp\Rar$EX00.672\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.edgpvzhlzwcwfqtqdkpbkn.com/8SDk...tv2DTW56JN.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koblinger

R3 - URLSearchHook: HyperSearchHook - {E104F0CE-2A71-4946-885E-EF22A9D72E11} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Hyperbar\HyperbarSS3.dll (file missing)

F3 - REG:win.ini: load=C:\\asdasd.exe

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: (no name) - {ADF4633D-2E3A-FEE2-FDE8-7300C81A3871} - C:\DOCUME~1\SANKAL~1\PROGRA~1\SCRSAV~1\32Sect.exe

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: System Process - {C2EEB4FA-B6D6-41b9-9CFA-ABA87F862BCB} - C:\WINDOWS\system32\navshext.dll

O2 - BHO: (no name) - {F637969B-B3E4-FABA-ABD1-68E60CCFA0BD} - C:\DOCUME~1\SANKAL~1\PROGRA~1\SCRSAV~1\32Sect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programfiler\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HELPER] C:\WINDOWS\system32\temp532.exe -N

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Programfiler\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Programfiler\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Programfiler\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [checkrun] C:\windows\system32\elitejvo32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WD Button Manager] WDBtnMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [setIcon] \Program Files\WDC\SetIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Programfiler\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DOG SIXTH BURN BIAS] C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\For About Dog Sixth\Base Dart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ABox] C:\WINDOWS\ABox.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinLogon] C:\WINDOWS\logon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [blockChecker] C:\Programfiler\Block Checker\block-checker.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cooldrawmemobold] C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\blahprogramcooldraw\coolloud.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [armyinfo] C:\DOCUME~1\SANKAL~1\PROGRA~1\FLAGTI~1\StupidJoy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Programfiler\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Programfiler\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

O4 - HKCU\..\Run: [spyware Doctor] "C:\Programfiler\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Programfiler\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Trend Micro Anti-Spyware.lnk = C:\Programfiler\Trend Micro\Tmas\Tmas.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Programfiler\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: 50 FREE MP3s! - {686C970F-1D7D-4469-85D1-4B35763B56CC} - http://www.emusic.com?fref=149133 (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Programfiler\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Retrospect Launcher (RetroLauncher) - Dantz Development Corporation - C:\Programfiler\Dantz\Retrospect\retrorun.exe

O23 - Service: Retrospect WD Service (RetroWDSvc) - Dantz Development Corporation - C:\PROGRA~1\Dantz\RETROS~1\wdsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FELLES~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

Håper noen kan hjelpe meg :no:

 

EDIT: Jeg tror dette problemet dukket opp i går, etter at jeg installerte en versjon av MSN 7.5 - kan det være årsaken? Har avinstallert den versjonen og gått tilbake til 7.0

 

EDIT 2: Problem solved :D Gå på linken: her og nedlast et program som kan fjerne hele driten fra systemet:)

Edited by DigitaL BlasteR

Share this post


Link to post
har noe lignende problem som trådstarter, ved at når jeg logger meg på, og prøver å starte en samtale, blir det sendt opp en link til en side med en slik tekst:

"Find out who's blocking you on MSN, Download it free from http://www.block-checker.com", noe spam som ustanslig blir sendt gang på gang i en samtale.

 

Sinnsykt irriterende, har prøvd å søke og slette med dt programmet fra linken til Alastor, men det funker ikke :no: ...Når har jeg prøvd HijackThis og det står følgende der:

 

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:24:13, on 02.09.2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Programfiler\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Programfiler\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\Programfiler\Dantz\Retrospect\retrorun.exe

C:\PROGRA~1\Dantz\RETROS~1\wdsvc.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Programfiler\QuickTime\qttask.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Programfiler\Winamp\winampa.exe

C:\Programfiler\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe

C:\Programfiler\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\WDBtnMgr.exe

C:\Programfiler\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Programfiler\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\logon.exe

C:\Programfiler\Block Checker\block-checker.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programfiler\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programfiler\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe

c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe

C:\Programfiler\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Programfiler\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Programfiler\Opera75\opera.exe

C:\Programfiler\Trend Micro\Tmas\tmas.exe

C:\Programfiler\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Programfiler\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\SANKAL~1\LOKALE~1\Temp\Rar$EX00.672\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.edgpvzhlzwcwfqtqdkpbkn.com/8SDk...tv2DTW56JN.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koblinger

R3 - URLSearchHook: HyperSearchHook - {E104F0CE-2A71-4946-885E-EF22A9D72E11} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Hyperbar\HyperbarSS3.dll (file missing)

F3 - REG:win.ini: load=C:\\asdasd.exe

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: (no name) - {ADF4633D-2E3A-FEE2-FDE8-7300C81A3871} - C:\DOCUME~1\SANKAL~1\PROGRA~1\SCRSAV~1\32Sect.exe

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: System Process - {C2EEB4FA-B6D6-41b9-9CFA-ABA87F862BCB} - C:\WINDOWS\system32\navshext.dll

O2 - BHO: (no name) - {F637969B-B3E4-FABA-ABD1-68E60CCFA0BD} - C:\DOCUME~1\SANKAL~1\PROGRA~1\SCRSAV~1\32Sect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programfiler\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HELPER] C:\WINDOWS\system32\temp532.exe -N

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Programfiler\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Programfiler\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Programfiler\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [checkrun] C:\windows\system32\elitejvo32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WD Button Manager] WDBtnMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [setIcon] \Program Files\WDC\SetIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Programfiler\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DOG SIXTH BURN BIAS] C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\For About Dog Sixth\Base Dart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ABox] C:\WINDOWS\ABox.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinLogon] C:\WINDOWS\logon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [blockChecker] C:\Programfiler\Block Checker\block-checker.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cooldrawmemobold] C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\blahprogramcooldraw\coolloud.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [armyinfo] C:\DOCUME~1\SANKAL~1\PROGRA~1\FLAGTI~1\StupidJoy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Programfiler\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Programfiler\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

O4 - HKCU\..\Run: [spyware Doctor] "C:\Programfiler\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Programfiler\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Trend Micro Anti-Spyware.lnk = C:\Programfiler\Trend Micro\Tmas\Tmas.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Programfiler\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: 50 FREE MP3s! - {686C970F-1D7D-4469-85D1-4B35763B56CC} - http://www.emusic.com?fref=149133 (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Programfiler\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Retrospect Launcher (RetroLauncher) - Dantz Development Corporation - C:\Programfiler\Dantz\Retrospect\retrorun.exe

O23 - Service: Retrospect WD Service (RetroWDSvc) - Dantz Development Corporation - C:\PROGRA~1\Dantz\RETROS~1\wdsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FELLES~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

Håper noen kan hjelpe meg :no:

 

EDIT: Jeg tror dette problemet dukket opp i går, etter at jeg installerte en versjon av MSN 7.5 - kan det være årsaken? Har avinstallert den versjonen og gått tilbake til 7.0

 

EDIT 2: Problem solved :D Gå på linken: her og nedlast et program som kan fjerne hele driten fra systemet:)

Skjønnte meg ikke helt på den der jeg:/ Hva skal jeg gjøre på punkt 2?

Share this post


Link to post

Du starter programmet, velger "scan and save logfile"..så når den er ferdig kopierer du ALT den har skrevet opp, trykker ctrl + A (samtidig).

 

Så kopierer du dette, og limer inn det du får her.

 

EDIT: Digital: lag din egen tråd, da får du bedre hjelp og det blir mindre rot.

Edited by Alastor

Share this post


Link to post

Når jeg prøvde å starte programmet fikk jeg denne feil meldingen: Component "Mscomctl.ocx" or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...