Jump to content
Sign in to follow this  
Dotten

Hvis hver stemme teller likt.

Recommended Posts

I Norge har vi to faktorer som medfører at stemmen vår teller forskjellig.

 

For det første har vi en formel som gjør at antall mennesker innenfor et gitt geografisk område skal telle. Formelen er vel 1 stemme + 1,8 per kvadratkilometer eller hvordan det nå var. Eksempelvis medfører det at Venstre trenger dobbelt antall stemmer i Oslo som i Finnmark for å få representant på Stortinget.

 

For det andre har vi en sperregrense på 4%. Man har utjevningsmandater som man deler ut på bakgrunn av hvem som har mest stemmer som er "til overs". Men partier under 4% får ikke slike. Eksempelvis har derfor V med 3,9% stemmer kun to representanter, mens SP med 5,6% har 8 mandater fler.

 

Så, er dette et demokratisk problem? Er det riktig at en finnmarking skal ha en sterkere stemme enn en fra Oslo? Er det riktig at småpartier ikke skal få utjevningsmandat?

 

Lignende system førte jo til at Bush vant valget for 5 år siden, selv om motstanderen hadde flere stemmer. Og AP har hatt flertallet i Stortinget, selv om de aldri har hatt over 50% av stemmene.

 

Til sammenligning kan vi se på hvordan mandatene ville vært om sperregrensen ble fjernet og hver stemme telte likt:

(kan være enkle variasjoner pga desimaler)

 

 

AP: 40 (-3)

SV: 21 (-2)

RV: 2 (+2)

SP: 9 (-1)

KRF: 21 (-1)

V: 7 (+5)

H: 35 (-3)

FRP: 25 (-1)

Pensjonistpartiet: 1 (+1)

Kystpartiet: 3 (+2)

DPP: 1 (+1)

 

Pensjonistpartiet, RV og Det Politiske Parti vill alle vært på tinget med en slik ordning. I dag blir ikke de velgerene tatt hensyn til.

Share this post


Link to post
Alle stemme bør telle likt.

 

Det kalles forskjellsbehandling ...

Nei. Det er et virkemiddel for å minske problemet med 'flertallet diktatur'.

 

At alle stemmer skal telle helt likt er i seg selv et kunstig ideal, og verken mer riktig eller galt enn andre ordninger. med mindre det begrunnes pragmatisk eller basert på annen ideologi.

Share this post


Link to post
Alle stemme bør telle likt.

 

Det kalles forskjellsbehandling ...

Nei. Det er et virkemiddel for å minske problemet med 'flertallet diktatur'.

Tja, rart da at dagens ordning favoriserer de store. RV, Venstre og komikerene i DPP er jo blitt gitt svarteper, deres velgere teller mindre enn noen. Syntes det er et stort problem i seg selv.

Share this post


Link to post
Det er et virkemiddel for å minske problemet med 'flertallet diktatur'.

også kaldt demokratiet??? :tease:

 

Dere rødstrømper er noen raringer...

Hehe JBlack en rødstrømpe :D

 

Uansett så synes jeg dette er helt ok, da det må tas hensyn til befolkningstetthet i forskjellige fylker. Hvis ikke så kunne de store byene fullstendig kjøre over distriktene, når det gjelder beslutninger. Vi ville fått et mer sentralisert demokrati og det er i hvert fall ikke noe jeg ønsker (bor forøvrig ikke i distriktet).

 

edit:

 

GolfBag: og du burde vel sjekke opp betydningen av rødstømpe før du bruker den feilaktig ;)

Edited by SBS

Share this post


Link to post

det er en grund til at våres stemmer teller mer en deres

 

vis noen sier at de skal invistere alle pengene i Oslo og deres stemmer teller like mye som våres stemmer så vil ikke vi få noen penger pga noen dumme søringer som bare tenker på seg sjøl

Share this post


Link to post

 

Uansett så synes jeg dette er helt ok, da det må tas hensyn til befolkningstetthet i forskjellige fylker. Hvis ikke så kunne de store byene fullstendig kjøre over distriktene, når det gjelder beslutninger. Vi ville fått et mer sentralisert demokrati og det er i hvert fall ikke noe jeg ønsker (bor forøvrig ikke i distriktet).

Dette blir jo en selvmotsigelse når man ser at distriktsparti som Venstre og Kystpartiet til sammen får 7 flere mandater enn de har i dag. Ordningen tar jo ikke vare på distriktene, den gir de jo svarteper, der taler jo resultatene for seg selv.

Share this post


Link to post

Det er jo ikke min feil at folk i distriktene velger å _ikke_ stemme venstre og kystpartiet eller hva?

 

Synes ikke akkurat det var et godt eksempel, da ordningen ikke kontrollerer hva folk stemmer. En distriksstemme teller mer og hvis de ikke stemmer på venstre eller kystpartiet, så er ikke det ordningen sin feil.

 

edit:

 

Så du føler at distriktene blir bedre representert hvis stemmene deres teller mindre? For det er jo det som blir tilfellet hvis alle stemmene skal telle like mye.

Edited by SBS

Share this post


Link to post
Det er jo ikke min feil at folk i distriktene velger å _ikke_ stemme venstre og kystpartiet eller hva?

 

Poenget er at flere titals tusen av de distriktsstemmene som går til Kystpartiet og Venstre i praksis blir forkastet.

 

 

Så du føler at distriktene blir bedre representert hvis stemmene deres teller mindre? For det er jo det som blir tilfellet hvis alle stemmene skal telle like mye.

 

Ja, resultatene taler jo for seg. Det største hinderet overfor distriktene er jo sperregrensen. Det er vanskelig for distrikter å ordne over 100.000 stemmer. RV f.eks. har egentlig nok til 2 mandater, men får ingen.

 

Det er jo ikke noe poeng i seg selv å gi folk i distrikter mer innflytelse, det må jo være en hensikt. Skal man ta vare på distriktene så må jo det være for at samfunnet skal tjene på det. Slik det er idag så jobber jo mange distrikter i motvind fordi det er vanskelig for dem å få innpass der beslutningene blir tatt.

 

Et parti som Kystpartiet tar jo for seg en av våre største inntekter. Det de driver med er faktisk langt viktigere enn skole, helse, eldreomsorg, fordi de tar for seg det som skal sørge for at de underordnede målene, som her nevnt, skal bli mulig. Norge er verdens 3.største fiskeksportør, rart da at Kystpartiet trenger 45000 pr. mandat, mens AP kun trenger 14200 stemmer per mandat!

Share this post


Link to post

Sperregrensen er en god ting, hvis denne fjernes måtte hele systemet forandres (og vi hadde fått enda flere tullepartier på stortinget).

 

På hvilken måte blir stemmene forkastet forresten?

Share this post


Link to post
Sperregrensen er en god ting, hvis denne fjernes måtte hele systemet forandres (og vi hadde fått enda flere tullepartier på stortinget).

 

På hvilken måte blir stemmene forkastet forresten?

Det sier seg selv når partier under sperregrensen får mer stemmer enn hvert mandat til f.eks. AP og FRP, men allikevel blir ikke stemmene tellendes i Stortinget. RV fikk 30.000 stemmer, som tilsvarer to mandater for AP, Kystpartiet fikk 45.000 stemmer men kun en mandat.

 

Nærmere 100.000 av stemmene som ble gitt, som er rundt 4% av de stemmeberettigede ble ikke tatt hensyn til, deres stemme forsvant i intet.

 

 

Du sier at sperregrensen er bra for å unngå "tullepartier". Unnskyld meg, men det er opp til hver og en av oss å stemme på de vi måtte ønske, sperregrensen medfører at mennesker som stemmer småpartiene får mindre å si.

 

Kan ikke se at Kystpartiet, Venstre, Pensjonistpartiet m.m. er "tullepartier". Det er et hån mot deres velgere å fortelle dem at de ikke teller like mye som de som stemmer AP, SV, FRP og Høyre. Det er maktarroganse.

 

Om folket vil ha tullinger i Stortinget, så bør og skal folket få lov til å stemme tullingene inn hvis de vil. Det er det som kalles et demokrati.

Share this post


Link to post

Selvfølgelig bør de få lov til å stemme på akkurat det de vil, men det ville vært en uting (etter min mening) å ha borti 15 partier på stortinget, da dette ville ført til at enda mindre ble gjort. Synes at det allerede er for mange partier på stortinget og at det ville vært bra for Norge om noen fikk skikkelig flertall slik at ting ble gjort, i stedet for å diskutere frem og tilbake i 4 nye år.

Share this post


Link to post
Selvfølgelig bør de få lov til å stemme på akkurat det de vil, men det ville vært en uting (etter min mening) å ha borti 15 partier på stortinget, da dette ville ført til at enda mindre ble gjort. Synes at det allerede er for mange partier på stortinget og at det ville vært bra for Norge om noen fikk skikkelig flertall slik at ting ble gjort, i stedet for å diskutere frem og tilbake i 4 nye år.

Nå er det faktisk slik at i hver sak så er det ikke nødvendigvis 10 forskjellige synspunkt om det er 10 forskjellige partier. Ting blir gjort, det er et faktum. Forskjellen på en regjering som har 51% av stemmene og en som har 49%, er at førstnevnte overhodet ikke trenger ta hensyn til 49% av nordmenn som stemmer, mens sistnevnte faktisk må ta et slikt hensyn. Personlig foretrekker jeg da sistnevnte, for de beste og mest gjennomtenkte løsningene kommer stort sett ut av samarbeid og forhandlinger. Jeg ville personlig gremmes om noen av partiene på Stortinget fikk flertall alene.

 

Det jeg ser på som et problem er at 100.000 velgere ikke får en innflytelse de bør ha krav på og at storpartiene får mer makt enn det de faktisk har støtte for i befolkningen. Kan jo nevnes at AP på sitt høyeste hadde 56% av mandatene, men ikke mer enn 48% av stemmene (tatt fra hukommelsen, kan være noen justeringer der). Da har de altså fått 8% mer makt enn de strengt talt har støtte for.

Share this post


Link to post
Selvfølgelig bør de få lov til å stemme på akkurat det de vil, men det ville vært en uting (etter min mening) å ha borti 15 partier på stortinget, da dette ville ført til at enda mindre ble gjort. Synes at det allerede er for mange partier på stortinget og at det ville vært bra for Norge om noen fikk skikkelig flertall slik at ting ble gjort, i stedet for å diskutere frem og tilbake i 4 nye år.

 

Godt poeng :yes:

 

Hvordan skal vi kunne få stabile regjeringer dersom vi skal få inn en masse parti med en og to representanter? De vil jo oftest få lik null innflytelse uansett, men likevel, ved dette valget blir det kanskje veldig jevnt mellom blokkene, da vil småpartier med et mandat kunne avgjøre hvilken blokk som får styre ettersom det kan stå om et mandat får å få flertall dersom det blir meget jevnt, skulle da et par mandater fra Nasjonalalliansen få avgjøre hvem som skal styre og sikkert kaste dem når de mener de har importert for mange "avskum"til landet? Er det ikke udemokratisk nok at RV og KP kan få et mandat som kan avgjøre det hele dette valget?

 

Forøvrig mener jeg at en stemme skal være en stemme uansett hvor i landet den er, men ordiningen med sperregrense og mandater er vel grei nok som den er.

Edited by [Protus]

Share this post


Link to post

Kåre Willoch hadde et godt og gjennomtenkt essay om sperregrensen for et par år siden. Han argumenterte for hvordan for mange og små partier i et parlament historisk har umuliggjort styringsdyktige regjeringer, og foreslo faktisk en økning av sperregrensen til 5 eller 6%. Han foreslo også (uten håp om at det var mulig) at man reduserte antall stortingsrepresentanter, og at regjeringen skulle få rett til å kreve nyvalg dersom den fikk flertallet mot seg.

 

Selv om Venstre opplagt ville være blandt taperne er jeg faktisk enig.

 

Mindretallsregjeringer som søker taktisk støtte fra sak til sak gjør at folk ikke vet hva de stemmer på. Det vi trenger er klare flertallalternativ som ikke er gisler for ekstreme miniatyrparti (som Senterpartiet) og som kan styre etter en langsiktig politikk.

 

Færre representanter sier seg nesten selv, IMHO. Se på hvor mange representanter som faktisk er tilstede og engasjert i middels debatt i Stortinget. Resten er som Willoch påpeker opptatt av å forsvare sin plass på tinget, og dermed kommer smårabiate utspill som skal skaffe dem plass i media. Var der færre av dem så måtte de konsentrere seg om de viktige sakene her i verden...

 

Fant igjen kronikken her: Konstitusjonelle utfordringer i norsk politikk

 

Geir :)

Edited by tom waits for alice

Share this post


Link to post
Det vi trenger er klare flertallalternativ som ikke er gisler for ekstreme miniatyrparti (som Senterpartiet) og som kan styre etter en langsiktig politikk.

Og venstre? Men uansett må si meg helt enig. Det blir bare masse surr av alle småpartiene.

Share this post


Link to post
Det er et virkemiddel for å minske problemet med 'flertallet diktatur'.

også kaldt demokratiet??? :tease:

 

Dere rødstrømper er noen raringer...

Hehe JBlack en rødstrømpe :D

 

Uansett så synes jeg dette er helt ok, da det må tas hensyn til befolkningstetthet i forskjellige fylker. Hvis ikke så kunne de store byene fullstendig kjøre over distriktene, når det gjelder beslutninger. Vi ville fått et mer sentralisert demokrati og det er i hvert fall ikke noe jeg ønsker (bor forøvrig ikke i distriktet).

 

edit:

 

GolfBag: og du burde vel sjekke opp betydningen av rødstømpe før du bruker den feilaktig ;)

det var en spøk... DOH

Share this post


Link to post
Det vi trenger er klare flertallalternativ som ikke er gisler for ekstreme miniatyrparti (som Senterpartiet) og som kan styre etter en langsiktig politikk.

Og venstre? Men uansett må si meg helt enig. Det blir bare masse surr av alle småpartiene.

Og Venstre, absolutt. Men de er nå ikke så ekstreme da...

 

Geir :)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...