Jump to content

JBlack

Medlemmer
 • Content Count

  9528
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

11 :)
 1. Det som virkelig stinker er at løsningen ikke tillater noen form for backup av innholdet (utover å spille av via scart til annen opptaker). Det vil si at oppstår det en feil på HD'en, så er alle opptak tapt. Og feil har i hvertfall vi nok av. Opptak som ikke lar seg spille av, opptak som ikke lar seg slette, opptak som ikke går som programmert osv. Kundeservice tilbyr fjernformatering av HD'en. Det vil si sletting av alt som ikke er sett, og alt man ønsker å ta vare på. Det er ikke på alle punkt verden går fremover!
 2. At A fører til B betyr ikke at man kan slutte B fra A. At fler kontroller fører til mer funne feil, betyr ikke at mer funne feil må komme av flere kontroller. Det kan være en årsak, men det kan også være mange andre årsaker. Hvis du ser linken til Aftenposten jeg postet i går kveld, så ser du at en av årsakene til økningen i velferdsstatsavhengige er et hardere arbeidsliv der fler faller utenfor. Og enda fler vil falle utenfor når muligheten for deltidsansatte forsvinner. Dersom bedriftene ikke kan ha deltidsansatte lenger, så blir kanskje så mange som to av tre sagt opp for å gi fulltidsstilling til den tredje. Det blir dyrere for bedriften og mye av fleksibiliteten i bemanning (spesielt for bedrifter som har behov for ulik bemanning på ulike tidspunkt) forsvinner. Det betyr hardere arbeidspress på de gjenværende. Når man må ansette fulltid må man også stille høyere krav til arbeidstakeren, fordi det blir dyrere å ansette feil. Dette betyr at det blir vanskeligere for folk som har falt utenfor systemet å komme inn igjen. De får fler huller i CV'en, og det blir færre jobber. Dette er et eksempel på hvordan stadig nye rettigheter til arbeidstakerne skaper som konsekvens skaper et stadig hardere arbeidsmarked der fler faller utenfor. Og når fler faller utenfor, så får man fler velferdsstatsavhengige. Det er på tide politikerne begynner å se på konsekvensene av sin politikk. Ikke bare tenke "hva ville vært fint?", men "hva blir konsekvensen av denne politikken?" Det er fint med mer rettigheter til arbeidstakerne. Det er fint or folk som ønsker fast stilling i stedet for deltid å få det. Men konsekvensen er et hardere arbeidsmarked, mange som mister jobben og vanskeligere å få kommet inn i arbeidslivet og skaffet seg den nødvendige erfaringer som beviser at man kan noe.
 3. "Utviklingen går fortsatt i feil retning. 18080 flere nordmenn lever nå på uføreytelser, sykepenger, attførings- eller rehabiliteringspenger enn for fire år siden." Ref: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/po...icle3229548.ece
 4. Verden er ikke så enten/eller som du skal ha det til. Noen utvalg er nødvendige, andre er tullete. Ikke noen motsetning idet. Hva annet enn eget program og egen politikk skulle Frp basere sin politikk på de første hundre dagene?
 5. Rettferdig er subjektiv. Noen synes det er rettferdig å få likt, andre synes det er rettferdig å få etter behov, andre synes det er rettferdig å få etter innsats. Noen synes det er rettferdig å forsyne seg av andres eiendom, andre synes det er urettferdig. Verden vil aldri bli rettferdig, fordi rettferdig er umulig å definere. Derfor er det ingen vits å ha det som noe mål heller.
 6. Formueskatten er fullstendig unødvendig for å hjelpe trengende. Formueskatten utgjør en liten del av statens inntekter, og er ikke nødvendig for å opprettholde et velferdssamfunn. Så den bortforklaringen der holder ikke mål. Påstander påstander... ... og bortforklaringer. Jeg har begrunnet mine utsagn. I motsetning til dine fordomsfulle utsagn mot Frp'ere, som var det jeg først reagerte på.
 7. Her må du virkelig forklare hva slags velgergruppe FRP har? Ellers har du null belegg for dine påstander. Omvendt bevisbyrde er like fint som stråmenn? Det er du som har fremsatt en påstand, ikke jeg. Jeg ville aldri være så dum at jeg fremstilte en velgergruppe på en så ensidig måte som det du gjør. Enhver velgergruppe består selvsagt av mange forskjellige typer mennesker, med et bredt spekter av meninger og motiv. Årsaken kan for eksempel være at Frp er et parti som tar vare på de svake i samfunnet. Å trekke en så enkel slutning som det du gjør, på et så overfladisk grunnlag, taler ikke veldig godt for din IQ heller. Men nå skal ikke jeg konkludere med noe, selv intelligente mennesker er dumme fra tid til annen, og dette er ikke oe personangrep. Bare et angrep på den overfladiske og fordomsfulle logikken du presenterer. Du har (etter din mening) identifisert to grupper. Men din skråsikkerhet på at de svakeste ikke tjener på politikken, din skråsikkerhet på at det kun er disse to gruppene, din skråsikkerhet på at du har identifisert riktig osv, det er det som demonstrerer din overdrevne tro på din egen fortreffelighet. Du greier vel å fatte at jeg her sammenlignet 2 ytterste høyre (en ideologi flere i Fremskrittspartiet står for) med ytterste venstre, eller tok du ikke den? Disse hypotetisk ekstrem-Frp'erne som du angriper er jo ikke relevante, det er ikke Frp og ikke representativt for Frp. Og derfor heller ikke relevant. Ad hominem i tillegg til stråmenn og omvendt bevisbyrde. Jeg synes det er viktig å avkle fordommer og usaklige angrep. Så fordommene var mot Aynd Rand? Hvilke fordommer? Du delte opp Frp'erne i to grupper. Den ene som folksom ikke vet sitt eget beste, den andre som tilhengere av Ayn Rand. De fordommene som gir deg dette synet på Frp sine tilhengere. Nei, det viste jeg ikke. Hva baserer du påstanden på? Jeg håper virkelig det er noe mer enn at Siv Jensen liker henne? De objektivistene jeg har vært borti stemmer DLF, og ikke Frp. Men du har kanskje et grunnlag for påstanden utover egen synsing denne gangen? Hva de har "fortjent" er ekstremt lite interessant. Å snakke om hva hagen fortjener og ikke er subjektiv synsing. Spørsmålet er hva som tjener samfunnet, hva som tjener individet og hvilke etiske grunnprinsipper vi følger og hvordan vi følger dem. Hva Stein Erik hagen fortjener av rikdom bryr meg over hodet ikke. Du skrev for et par innlegg siden "Misunnelse er universelt uansett parti." Jeg baserer ikke mine valg på misunnelse, derfor bryr jeg meg heller ikke om Hagen fortjener sin rikdom eller ikke. Derfor har jeg heller ikke noe problem med å mene at formueskatt er galt, selv om det tjener Hagen og ikke meg selv i det hele tatt. Så når du antyder misunnelse gjelder alle, ... snakk for deg selv.
 8. Legg også merke til at det er en person som er uenig i alle punktene under helse og omsorg og dermed også disse. Jeg prøver så godt jeg kan å tenke meg frem til gode argumenter mot disse forslagene men jeg sliter kraftig med å finne noen. Kanskje noen kan opplyse meg litt? Jeg er ikke enig i at regulering er måten å heve lønnen på, men tror at lønningene vil øke av seg selv med likestilling av offentlige og private tilbydere av helsetjenester. Deltid er viktig for bedriftenes fleksibilitet. Å fjerne muligheten betyr færre ansatte og høyere arbeidsbyrde på de som er igjen. Skal man beskylde Frp for populisme, så er det for å henge seg på typisk rød-grlnn politikk som dette. Dette er ikke Frp-politikk.
 9. Enig i omlag 80%, resten har jeg ingen formening om eller er uenig i. Fylte ut hele greia, men fikk feilmelding om at jeg ikke hadde valgt et alternativ. Gidder ikke fylle ut alt en gang til. Spesielt enig er jeg i alt som går på å likestille offentlige og private tjenestetilbydere, og på økt frihet for forbrukerne når det gjelder valg av slike tjenester.
 10. Restriksjoner og plikter er noe du ikke står fritt til å ignorere. Ja, de er der av en grunn, men ikke alle mål helliger middelet. Et spleiselag er frivillig. DLF vil ha et spleiselag, der man frivillig hjelper de som trenger det. Stoltenberg vil ikke ha spleiselag, det han krever er nærmere beskyttelsespenger: Betaler du får du være i fred, og vi skal passe på deg. Det sagt, jeg er ingen DLF'er, og ingen motstander av skatt. Men jeg er motstander av uærlig propaganda ala Stoltenbergs "spleiselag". Jeg er dessuten tilhenger av bevissthet når det gjelder det etiske grunnlaget man innfører lover og regler på. Enhver lov, ethvert forbud eller påbud, innebærer per definisjon en redusering av frihet. Det er noe man MÅ gjøre, eller noe man IKKE FÅR gjøre. Derfor bør lover og andre reguleringer ikke bare innføres for ethvert godt formål, men nøye veies opp mot den redusering av frihet som de innebærer.
 11. Du må skille mellom egne fordommer og virkelighet. Selv om du tror det er slik, så er det ikke nødvendigvis en gang i nærheten av sannheten. Så det eneste du demonstrerer er egentlig bare ditt menneskesyn, altså dine fordommer om Frp'ere. Hvem er disse som ønsker å ha det totalt fritt? En stråmann du har snakket med? Åja,det var Ayn Rand-fordommene. Den andre gruppen, de som ikke var enkle ... Men Frp har lite med Ayn Rand og objektivisme å gjøre. Selv om objektivisme selvsagt ligger langt nærmere Frp enn sosialismen, som nærmest har null respekt for grunnleggende verdier som frihet og personlig integritet, og der så godt som alt dreier seg om pragmatisme. Du har et ganske enkelt og overfladisk syn på dette. Men jeg gidder ikke bruke tid på det, for det er lite relevant.
 12. "Rent teoretisk" trenger et privat drevet sykehus ikke overskudd i det hele tatt. Så lenge man kan betale lønn til de ansatte og eiere, på samme måte som et offentlig drevet sykehus betaler lønn til ansatte og administrasjon, så går det runt. Og skulle man ha et overskudd, så er ikke det tapte penger. Skatter, forbruk og reinvesteringer bidrar til videre utvikling i samfunnet. Men egentlig er dette totalt irrelevant, det som er relevant er hvor god utnyttelse av resursene som oppnås med de forskjellige måtene å organisere systemet på. Og her burde det være liten tvil om at konkurranse er en bedre drivkraft til effektivitet en det et byråkrati er.
 13. Man kan også ønske regler som er etisk riktige, og som legger til rette for samarbeid og verdiskapning. Det finnes andre verdier enn eget ego, og andre horisonter enn nærmeste fire år. Eventuelt kan tenkes at rettferdighetssnakket er en type appell til misunnelse og kravmentalitet som Frp'ere ikke bryr seg like mye om som sosialister. Ellers så handler det ikke om å sammenlikne seg selv med andre, hvem som har mest og minst, hvem som tjener mest og minst eller hvem som kan karre til seg mest fra et fellesskapet andre må betale, men faktisk om frihet, grunnleggende rettigheter, trygghet og mindre statlig inngripen i privatlivet.
 14. Hele spørsmålet er om du vil legge opp til en politikk der vi ender med et slags samfunn hvor de med best gener, riktige foreldre, de som er født i riktig land, osv skal havne i en slags velykket mindretallsposisjon i samfunnet, der vi til slutt beveger oss mot USA, hvor noen kjøper seg ut av helsekøer, inn i dedikerte skoler osv osv..Mens fabrikkarbeidere, de med dårlig helse, uføre, kriminelle, innvandrere, arbeiderklassebakgrunn osv ikke skal ha de samme mulighetene for et godt liv. Nei, det er ikke spørsmålet i det hele tatt. Det er falske motsetninger satt opp fra grådige og misunnelige mennesker som trenger en unnskyldning for å forsvare sin grådighet. Ingen fabrikkarbeidere med dårlig helse osv. osv. får det bedre av å skattelegge rike entreprenører hardt. De får det bedre av et samfunn som skaper verdier på en effektiv måte og et samfunn der det å kunne hjelpe de trengende kan kombineres på en positiv med privat næringsliv. Noe omfordeling i samfunnet trenger vi, og jeg er ikke mot skatt på inntekt, men vi får ikke noe markant bedre samfunn av å legge folk som Hagen for hat og skattelegge bedriftseiere, gründere og andre som skaper verdier og arbeidsplasser hardere. Det er som sagt bare unnskyldninger for å bortforklare egen grådighet. Det man tjener på er ikke mest mulig rettigheter, men et arbeidsmarked med muligheter. Bedrifter er ikke arbeidernes fiende. Arbeidere trenger bedrifter. Masse rettigheter og krav fra arbeidernes side er dyrt for bedriftene. Det får den konsekvensen at bedriftene må klare seg med færre arbeidere, og må stille høyere krav til de ansatte. Det betyr igjen et tøffere arbeidsliv, og at det er vanskeligere å komme inn i arbeidslivet igjen når man først faller utenfor. For få arbeidsgivere tør ta sjansen på "tapere" når det er så dyrt og risikofylt å ansette feil person som det etter hvert har blitt. For å sette det på spissen, kunne man sparket en kar på dagen så ville risikoen ved å ansette feil person vært mye mindre. Man kunne ta større sjanser i ansettelsesprosessene, og flere som i dag står utenfor kunne fått en sjanse til å vise at de duger tross en hullete og ikke-optimal CV. Det som er så foraktelig med de rød-grønne er at de skaper fiendebilder av "rikingene", og med det motsetninger i samfunnet der det burde være samarbeid til felles beste. Et eksempel er Bård Vegard Solhjell, som jeg kommenterer på bloggen min her: http://ukorrigert.wordpress.com/2009/08/07...-full-av-dritt/ Slike som Solhjell provoserer meg ganske grundig. Holdningene som han sprer er reinspikka hatefull marxisme.
 15. e) Organiserer og fordeler arbeidet smartere f) tar i bruk mer moderne hjelpemidler g) har funnet på noe smart som verken du eller jeg tenkte på Det fine med konkurranse er at det skaper drivkraft for innovasjon og smarte løsninger for å få et fortrinn i forhold til konkurrentene. Mens i et byråkratistyrt system er det mindre sendrektighet og motvilje mot forandringer.
×
×
 • Create New...