Jump to content
Sign in to follow this  
NTB - digi

Equinors ledelse refses i USA-rapport: – Tøff lesning, sier Eldar Sætre

Recommended Posts

Noen Milliarder her og noen milliarder der, det blir fort penger av det.

Staten er største eier i Equinor og har en dominerende aksjepost for å ivarreta nasjonens eierinteresser ved å utøve klok eierstyring..

Tallet 200 milliarder har merkelig nok ikke skapt den oppmerksomhet det fortjener.

Honnør til Dagens Næringsliv for å grave frem saken..

Det virker som om de Folkevalgte og politisk ansvarlig har sovnet inn i en slags gigantomanisk dvale basert på BIG is Beatyful uten å sette inn Styrerepresentanter med forståelse for Big Business og vegring mot å ta grep overfor en ledelsene som gjør sitt beste for å skjule fakta.

Styredeltagelse i et verdendsomspennede konsern av Equinors størrelse krever omfattende innsikt og erfaring og er ikke en belønning for lang og tro tjeneste

.

Her bør det være null toleranse fra toppen og langt ned i orgasnisasjonen.

For å sette tallene litt i perperktiv , ref Aftenpostens illustrasjon over oljerelaterte poster for inntakter og utgifter i Statsbudsjettet for 2021

.

Årets oljeinntekter :NOK 123,5 MRD , gode penger, men ikke all verden.

Statens utgifter til oljevirksomhet NOK 23,5 MRD.

Avkastning fra Oljefondet til dekning av årets budsjettunderskudd

272,7 MRD NOK

På toppen av dette kommer overskridelser opp til nærmere 100% for noen av de største løpende prosjekten bygge prosjektene

78 % av overskridelsene plukkes opp av Staten og påfører tap i 100 MRD NOK klassen uten at den dominerende presse trekker på et øyelokk.

Uheldig valg av leverandører på Verdensnarkedet er ingen unskyldning, men et tegn på uprofesjonal prosjektledelse, eller et bevisst forsøk på å spille på lowbidders i markedet hor risken ligger på Staten.

Jeg gremmes over småkjeklingen over bagatellmessige symbolske budsjettjusteringer i Stortinget, mens de store tapene og mulighetene for ølte inntekter drukner i støyen fra detaljene

..

Et Oljefond på NOK 10.000 MRD synes å være som narkose mot profesjonell handlekraft og tjener omsorgen for de kommende generasjoner til liten nytte..

Nå må Staten rydde opp i Styrer og ledelse for sine største selskaper.

Opprydningen må skje fra toppen , og det bør etableres profesjonnelle krav til relevant kompetanse for Styreleder og styremedlemmer.

Styreansvar bør gjøres gjeldende ved graverende ledelsessvikt som en påminnelse om det ansvaret man påtar seg.

Dette er også en forsikring til oss borgere som eiere, at loven er lik for alle og sanksjoner og konsekvensansvar er et verktøy for. å sikre valg av kompetene personer og luke ut ukyndig ledelse.

Dette har i for det meste skjedd på Ernas vakt, oppvasken etter festen bør skje av det samme vertskapet.

Tiden for tullete omskrivninger og Informasjonsavdelingenes New speak er forbi.

Dette er ikke " Læringspunkter" men tabber.

Hva skjer nå ?.

  • Like 1

Share this post


Link to post
7 minutes ago, UBWB96K9 said:

Hva skjer nå ?.

Absolutt ingenting. Dette er gutteklubben grei som oppretter stillinger til hverandre i sin vernede bedrift.

Share this post


Link to post

Slik jeg har skjønt så er disse 200 milliardene bare toppen av isfjellet. Hele den internasjonale virksomheten har vært en gigantisk katastrofe og bør avvikles. Så bør selskapet splittes opp. En gang i gamle dager hadde man Norsk Hydro, et teknologidrevet selskap med gode meritter. Det ble litt for mye å bære for de statsansatte i Statoil så da tok de over hele greia. Best å ikke ha noen å sammenligne seg med når man er fullstendig inkompetente.

Noen som husker Mongstad-skandalen? Avis og TV snakket ikke om annet i månedsvis og Statoils styre og konsernsjef måtte gå av for en overskridelse på 3,8 milliarder.  Her snakker vi om 200 milliarder og hadde det ikke vært for Dagens Næringsliv så hadde saken knapt vært nevnt i mediene og enda mindre gransket. Alle som er ansvarlig for dette kommer til å beholde sine jobber og sine bonuser.

Et par kommentarer til

Sitat

Dagens Næringsliv avslørte i mai at Equinor har hatt en omfattende ukultur og sløsing i forbindelse med selskapets satsing i USA,

Det er grunn til å tro at dette også gjelder resten av virksomheten. Det er det som er greia med kultur, den er som oftest gjennomgripende.

Sitat

 Styret og ledelsen burde ha sett og grepet tak i utfordringen tidligere, og det er nå styrets og ledelsens ansvar å sikre at vi tar læring fra dette, sier Reinhardsen.

I normale selskaper vil det ansvaret innebære å gå av. Hos ikke-dysfunksjonelle selskaper kan man ikke sitte i åresvis og se på at 200 milliarder spyles ned i dass og i ettertid slippe unna med, "Dette må vi lære av, høh høh". Men som kjent, den eneste måten å miste jobben i et statsselskap er å drite seg ut i en #metoo-episode på julebordet.

Edited by uname -l

Share this post


Link to post

Hvor er fokus på Eierstyringen, Styrets ansvar og Statens representanters stemmegivning på Generalforsamlingene ?

Dagens Dagsnytt 18s dekning av denne skandalen i kveld var en bisarr opplevelse.

Hovedfokus var forberedelser og krav om en eventuell ekstra Høring i Stortinget som en respons på Statsråd Brus tidligere orinetering.

Equiunors Informasjonsdirektør, som orienterte om saken , unngikk profesjonelt fokus på de kritiske punktene :

Styrets rolle , Statens Eierutøvelse ved valg av Styrerepresentanter og Statens Stemmeberettige representanter stemmegivning og forslag på Genereralforsamlingene.

Informasjonsdirektørens orientering om saken på vegne av selskapet vedr. formell informasjon til markedet og styret, ble forbigått uten vesentlig informasjon

Børsnoterte Selskaper har mange kanaler å informere markedet gjennom , men som børsnotert selskap plikter selskapet å behandle alle aksjonærer likt både i innhold og tid..

Hvilken formell orientering ble gitt fra selskapet til Markedet og styret, prentasjoner og rapporter ?.

Var problemstillingen løftet frem , fokusert , konkretisert og kvantifisert ?

Han refererte til at markedet var blitt informert og hadde forstått problemet.

..

Tja hva vet han om det?

Styret har ihvert fall åpenbart ikke forstått alvoret og et styremedlem uttrykte at man måtte sette seg ned og analysere flere årsrapporter for finne tallene.

Det essensielle spørsmålet er dokumentasjon av det formelle informasjonsmaterialet oversendt markedet og styret...

Staten har ikke rett til særinformasjon eller særbehandling..

Saksordfører Barth Eide hadde åpenbart ikke fått med seg at Equinor er et børsnotert selskap hvor eierstyring utøves gjennom Styret og påvirkning av Styrets sammensetning i tillegg til stemmegivning på Generalforsamlingene.

Snakket om Staten som hovedeier og flere separate møter med departementet var bare trist og lovstridig..

Ideen om om å kalle inn ministre tilbake til 2009 med tilhørende direktører virker komisk uten realverdi i det minste fra den tid Equinor har vært børsnotert..

Rette instanser å kalle inn på teppet er Styreledere og granske Statens eierutøvelse ved oppnevnelse av styremedlemmer, formelle offisielle meldinger fra selskapet, innlegg og forslag på Generalforsamlinger fra Stemmeberettige representanter for Statens aksjer

Staten,som Største eier, bør sjekke om styret har opptådt aksomt og oppfylt sine plikter i hht. Akdsjeloven og hvilke forslag Styret og Aksjonærrepresentantene.har tatt stilling til.

Kollektiv ansvarsfraskrivelse om at et samstemmig Storting innstlling i sakens anledning skal vi velgere ta stilling til ved neste valg..

 

Share this post


Link to post

I året 2011 økte oljeprisen til 110 dollar fatet og ble liggende på dette høye prisnivå i hele 3 år og 3 måneder frem til oljeprisfallet i 2014 og 2015. Denne høye oljepris medførte eventyrlige fortjenester og det var om å gjøre å bygge ut flest mulig oljefelt. Kostnadene ble underordnet, det var utvinningsvolumet som ble det viktigste. Det ble en bonanza lignende tilstand i oljebransjen. Og de fleste (inkl Statoil og den norske regjering) trodde at dette høye prisnivå ville vedvare i all evighet fremover. (Venezuela gjorde også samme feilvurderingen som Statoil og presset landets forbruk til det ytterste, Venezuela gikk deretter konkurs da oljeprisen falt mens Statoil tross alt overlevde).

.

Det var en illusjon å tro at oljeprisen ville bli liggende på 110 dollar fatet i all evighet. Det som egentlig skjedde var at Kina iverksatte en kraftig stimulering av sin egen økonomi og indirekte av verdensøkonomien etter finanskrisen, ved at Kina gjennomførte store investeringer som bedriftsøkonomisk sett ikke var lønnsomme. Det Kina oppnådde var også å stimulere alt som hadde med energiproduksjon i verden å gjøre pga økt energiforbruk i Kina. Kina fikk således verdens oljeselskaper til å overinvestere i utvinning av felt som egentlig ikke var lønnsomme (men når først et felt er satt i produksjon vil det være mye lavere kostnader forbundet med selve det å pumpe opp oljen). Den høye prisen førte også til at det ble investert storstilt i fracking i USA og til slutt oppnådde man lønnsomhet med fracking ved en ganske lav oljepris. Dette endret hele oljebransjen og oljeprisen stupte (alt dette forlenget trolig også oljealderen ved at verdens samlede utvinningsbare oljereserver økte - utvinningsbare i økonomisk forstand).

Share this post


Link to post

Statoil hadde allerede i 2014 en divisjon og egen konserndirektør for kommunikasjon med 200 ansatte. Det er flere ansatte enn 99% av virksomhetene i Norge. Kun for kommunikasjon! Og det i et selskap som ikke produserer et eneste forbrukerprodukt, men som bare pumper opp en råvare og selger på verdensmarkedet.

Kanskje bytte ut et par av de med noen som kan drive med noe nyttig som for eksempel kostnadskontroll? Bare en tanke.

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...