Jump to content
littnaivt

Rett til skriftlig oppsigelse ved 0 % kontrakt?

Recommended Posts

Hei,

Har man krav på skriftlig oppsigelse når man har kontrakt som ekstrahjelp med "sporadiske vakter"? Type at man plukker opp vakter når faste ansatte er borte. Arbeidsgiver mener oppsigelse bare trengs gis muntlig i dette tilfellet, og at jeg ikke har rett til å klage på oppsigelse.

Share this post


Link to post

Det er ingen særregler i arbeidsmiljøloven om oppsigelse av arbeidsavtaler for ekstrahjelper uten fast arbeidstid. Oppsigelse skal gis skriftlig, være begrunnet og saklig, og arbeidstaker har samme rett til forhandlinger mv. 

Det kan bli litt akademisk å ha disse rettighetene, med tanke på at man ikke nødvendigvis får noe arbeid tildelt selv om man beholder arbeidsavtalen som sådan. Men det får større betydning ettersom arbeidsmiljøloven § 14-9 nå bestemmer at faste ansatte skal ha et reelt stillingsomfang. 

  • Like 1
  • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Tusen takk for svar krikkert.

Jeg ble sagt opp på dagen under opplæring, og fikk ikke betalt for avtalte vakter. Det var ingen prøvetid spesifisert i kontrakten. Etter å ha spurt om oppsigelse og lønnsslipper flere ganger i snart 4 måneder uten å få dette så har jeg levert stevning for å rekke fristen i § 15-5. Nå har arbeidsgiver fått fortgang i saken og betaler lønn for de avtalte vaktene i opplæringen, og sendte lønnsslipper og referat fra oppsigelsemøtet.

De ringte meg idag for å be meg trekke saken siden jeg tydeligvis ikke hadde noe rett på skriftlig oppsigelse, siden kontrakten min ikke har noe %. Jeg syntes det var merkelig siden jeg ikke har lest noe om dette. Jeg skal foreløbig være selv-prosederende, men hvis jeg ikke har noen sak så ønsker jeg jo ikke å ta det videre. Før jeg fikk telefonen virket saken min bunnsolid, men nå ble jeg i tvil.

Share this post


Link to post
Annonse

Du bør be arbeidsgiver om å peke på hvor i arbeidsmiljøloven kapittel 15 det står at § 15-4 ikke gjelder for visse typer arbeidsavtaler (det finnes ikke noe slikt sted). 

Hva du bør gjøre nå kommer an på hva du ønsker å oppnå. Hvis du har anlagt et gyldighetssøksmål etter § 15-5 vil utgangspunktet være at du krever å få stillingen tilbake slik den var, jf. første ledd. Du kan også kreve erstatning, jf. annet ledd, og i så fall har du krav på erstatning ut fra det retten finner rimelig (noe som vil si at du kan få mer erstatning enn ditt økonomiske lønnstap mv). 

  • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Det fyrste som slår meg er at du har eit uryddig arbeidsforhold.
Det vanlegaste ved 0% kontrakt er at ingen av partane har forplikta seg til å jobbe eller tilby jobb. Arbeidsgiver har ikkje forplikta seg til å tilby deg arbeid og du har ikkje forplikta deg til å jobbe.
Dersom du har blitt tilbudt ei vakt som du har takka ja til så har dere inngått forpliktande avtale om at du skal være disponibel for å jobbe og arbeidsgiver skal betale ut lønn for den vakta. Også muntlege avtalar om fleire framtidige vakter er like forpliktande for begge partar dersom det har blitt gitt eit tilbod og ein aksept.

Oppsigelse av 0% arbeidsavtalar er vanlegvis reine formalitetar ettersom arbeidsgiver berre kan slutte å ta kontakt med deg dersom det ikkje er ønska at du skal jobbe der meir.

Av den grunn så oppnår du nok ikkje noke av betydning dersom du forfølger saken med krav om å få tilbake 0% stillinga. Sjølv om du vinner fram så vil resultatet være at du igjen blir ført opp på lista over tilsette men at du mest sannsynleg ikkje vil få tilbod om å jobbe.
Arbeidsgiver vil i slike tilfeller få eit lite økonomisk tap ved at dei som tapande part kan bli dømt til å betale saksomkostningane.

Einaste grunnen til å prøve saka i rettsystemet er dersom du meiner å ha eit grunnlag for å kreve erstatning.

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Hovedgrunnen til at jeg gikk til sak var for å få lønnen jeg hadde krav på i forhold til vakter i opplæringsperioden. Det ble det ikke i orden på det tross flere henvendelser og det virket som arbeidsgiver trakk ut saken for at jeg kanskje skulle gi opp.

Nå har arbeidsgiver gitt beskjed om at lønn kommer ved neste lønnsutbetaling, og jeg har fått lønnsslippene. Dette skjedde bare etter arbeidsgiver fikk melding om stevningen.

Jeg har ikke fått skriftlig oppsigelse, selv om jeg har etterspurt det flere ganger de siste 4 månedene, og blitt fortalt at det skulle ordnes. Dette har også gjort det vanskelig å klage på selve oppsigelsen, siden jeg ikke har noe skriftlig å vise til.

Vakttildeling gikk ut på at man logget seg inn på nett og plukket vakter som ble ledige. Det var ganske mye fravær på avdelingen, så om jeg hadde fortsatt i stillingen så kan jeg tenke meg at jeg kunne plukket en del vakter. Selvfølgelig, hvis jeg hadde fortsatt i stillingen og arbeidsgiver hadde nektet meg adgang til å ta de vaktene, så har jeg vel egentlig ikke tapt noe inntekt.

Så rettslig er oppsigelsen ugyldig, men arbeidsgiver kan følgelig argumentere med at jeg ikke har tapt noe arbeid. Jeg ønsker ikke jobben tilbake, men heller erstatning for ugyldig oppsigelse. Er saken min god sådan? Hvordan foregår egentlig en sånn sak i tingretten. I ordlyden til arbeidsmiljøloven § 15-5 virker det nesten som saken bør bli avgjort på bevisets stilling, dvs at jeg ikke har fått skriftlig oppsigelse. Så blir det opp til retten å avgjøre erstatningsbeløp? Dette er ikke noe jeg kan tape?

Edited by littnaivt
Ordnet på noen uryddige setninger

Share this post


Link to post

Det hadde vært enklere å svare på med en skriftlig oppsigelse, men jeg vil si det var misforståelse mellom fagansvarlig og meg, eller rett og slett at vi ikke kom overens.

Share this post


Link to post

Hei igjen,

Jeg fikk svar fra HR-avdelingen idag på det retoriske spørsmålet ditt krikkert, at hjemmel for opphør av avtalen er gjennom arbeidsmiljøloven § 14-9 og arbeidsavtalen. Ifølge arbeidsavtalen så er ikke arbeidskontrakten midlertidig, så vidt jeg forstår. Det står bare at jeg skal ha sporadiske vakter. Det står også at den opphører om jeg ikke eventuelt hadde tatt vakter iløpet av en 6 måneders-periode.

Share this post


Link to post

Tar et lite forbehold da jeg bare har skummet etter krikkert sitt innlegg.

Det du mener er at ditt arbeidsforhold har et omfang på 0 %, og at denne stillingen er fast slik at den må sies opp dersom den skal opphøre. Slike arbeidsforhold er ikke uvanlig, men en må være klar over at disse ikke er faste stillinger. En fast stilling må etter aml § 14-9 blant annet ha et reelt stillingsomfang. Stillinger av den typen du har, har ikke det. Disse stillingene er midlertidige da arbeidsforholdet i realiteten bare består for de tilfeller det sporadisk avtales at en skal arbeide.

Dette medfører at stillingen ikke er fast. Å diskutere oppsigelse blir følgelig unødvendig da det ikke påligger noen avtalefestede forpliktelser for noen av partene den tid arbeid ikke er avtalt.

Et slikt søksmål som krikkert er innom vil etter all sannsynlighet avvises av domstolen etter tvisteloven § 1-3. Søksmål om å få tilbake en 0%-stilling ikke er et rettskrav. Jeg har forståelse dersom sivilprosess er juss litt utenfor krikkerts komfortsone, men jeg nevner det i håp om at TS unngår å bruke unødig tid og ressurser på å berge dette arbeidsforholdet.

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Takk for svar Ferendaz. Det endte med at jeg trakk saken mot at motparten godtok å ikke kreve sakskostnader dekket, da jeg hadde nok tvil på min egen evne til å selvprosedere, pluss at tingretten har veldig redusert kapasitet for tiden. Saken var ikke viktig nok lenger, og jeg har fått lønnen jeg hadde krav på ifølge kontrakten.

Kontrakten var skrevet på en måte som sikkert burde gitt meg noe medhold i retten, selvom den juridisk ses på som midlertidig. Det stod blant annet skrevet "Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse når de avtalte vakter er utført". De avtalte vaktene var ikke utført, så da hadde jeg vel egentlig kontraktslig rett på oppsigelse, om ikke gjennom arbeidsmiljøloven?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...