Jump to content
Sign in to follow this  
Amatørmontør

Elektriker eksamen ELE3030 H19

Recommended Posts

Hei, har eksamen i VG3 Elektrikerfaget i morgen, og har fått forberedelsesdel. Den lyder følgende : 

Tema/Situasjonsbeskrivelse Elektroarbeid på et industri- og kontorbygg 
 Generell beskrivelse Det skal utføres elektroarbeid på et industri- og kontorbygg. 
 Arbeidsoppgaver tilpasset erfaring og yrkesvalg Eksamensoppgaven har to typer arbeidsoppgaver: • Arbeidsoppgaver ALLE skal planlegge og beskrive. • Arbeidsoppgaver som er tilpasset ditt yrkesvalg 
 
SITUASJONSBESKRIVELSE I et industribygg skal kjelleretasjen innredes og utendørs parkeringsplass oppgraderes. Det skal utføres elektroarbeid av ulike elektrofagfolk. 
 Oversikt over arbeidsoppgaver Oppgaver ALLE skal arbeide med. • Installasjon for et nytt verksted i kjelleren • Varmevifte 
 
Oppgaver der du skal VELGE oppgave ut fra erfaring og yrkesvalg • Transformator og nettstasjon • Elbilladere med laststyring og ny fordelingstavle i kjeller. • Dagens heis går mellom 1. og 2. etasje. Dere skal forlenge eksisterende heis. 
 
Beskrivelse av de arbeidsoppgavene ALLE skal gjøre. 
 Installasjon i verksted Dere har foreløpig fått følgende opplysninger: Et snekkerfirma skal flytte inn og ta i bruk verkstedet. Rommet er på over 200 m2. I verkstedet skal det installeres lys, stikkontakter og utstyr. På eksamensdagen får dere nøyaktig bestilling på arbeidet. 
 På bakgrunn av dette skal dere lage en foreløpig plan for installasjonen. 
 
 
  
Førebuing/Forberedelse ELE3030 Side 7 av 8 
 
Beskrivelse av de arbeidsoppgavene der du skal VELGE arbeidsoppgave ut fra ditt yrkesvalg. 
 Valg 1: Transformator og nettstasjon. I nærheten av industribygget ligger nettstasjonen som forsyner bygget. Det er bare dette bygget som har tilførsel fra stasjonen og transformatoren i stasjonen er tilpasset dagens forbruk.  Det elektriske anlegget i bygget utvides med en ny installasjon i kjelleretasjen og med elbilladere på parkeringsplassen. Dere skal vurdere trafostørrelse og eventuelle forandringer i nettstasjonen.  
 Valg 2: Fordelingstavle for kjelleren (F01) og elbiladere på parkeringsplassen Fordelingstavle Dere skal planlegge arbeid med ny fordelingstavle for kjelleren (F01).  
 Installatør har ut fra kundens behov beregnet følgende kurser: 1 Varme   3 x 16A-30mA  3x2,5/2,5 mm2 2 Varme   3 x 16A-30mA 3x2,5/2,5 mm2 3 Lys    3x16A-30mA  3x2,5/2,5 mm2 4 Lys    3x16A-30mA  3x2,5/2,5 mm2 5 Stikkontakter NORD 2x16A-30mA  2x2,5/2,5 mm2  6 Stikkontakter SYD  2x16A-30mA  2x2,5/2,5 mm2 7 Grunnvannspumpe  3x16A-300mA 3x2,5/2,5 mm2 
 I tillegg kommer de kursene for snekkerverkstedet som dere beregner på eksamen.  
 Elbilladere på parkeringsplassen. Det skal monteres 15 elbilaldere på parkeringsplassen. Laderne skal ha laststyring for å utnytte kapasiteten.  
 
 
Valg 3: Heis Dere skal forlenge eksisterende heis. 
 Til alle kandidater: Andre arbeidsoppgaver. På eksamen vil dere kunne få andre arbeidsoppgaver knyttet til arbeidene dere utfører. 


Hva burde jeg lese meg ekstra opp på? Hva er tenkelig kan komme på eksamen?

Share this post


Link to post

Det ser ut som i alle fall:

Nettsystemer, trafo, Ik2pmin, Ik3pmax, beregning av kurser, spenningsfall, kontinuitet, jording, virkningsmåte og egenskaper til automatsikringer, I2, I4 osv. Samtidighetsfaktor. Lover og forskrifter, FEK, FSE, FEL med mer. Elbillader og laststyring. Utfordringer med forlengelse av kurser, da spenningsfall og Ik2pmin. Forskjellene på bolignorm og ikke bolignorm i NEK. Sluttkontroll, fem sikre. 

Disse tingene er jeg i alle fall ganske sikker på at vil komme, det er det som forutsettes at lærling har kompetanse på i alle fall. Hvis det er noe av det du ikke har 100% kontroll på så kan du jo begynne der.

Kanskje også noe i forbindelse med utstyr i verkstedet også, noe automasjon. 

Edited by grovetussen
La til noe

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...