Jump to content

Recommended Posts

Normalt er det fastsatt økning hvert halvår for lærlinger. Hovedregelen er at man skal få utbetalt én årslønn til en vanlig fagarbeider i lærlingeperioden (2 år). 

 

I prosent av vanlig fagarbeiderlønn er dette den vanligste modellen:

1. halvår - 30%

2. halvår - 40%

3. halvår - 50%

4. halvår - 80%

 

Har du ikke hatt økning i lønn på det året du har vært lærling?

I lønn ligger du nok rundt 40% av fagarbeiderlønn.

Share this post


Link to post

I tillegg til fordelingsnøkkelen for kor mange prosent av fagarbeidarlønn du skal, så er det naturleg at også du som lærling får normal lønnsjustering. Dersom bedrifta følger tarifflønna slavisk så får du denne lønnsjusteringa automatisk ved at fagarbeidarlønna som din lønn blir berekna frå også går opp.

 

Det vil også normalt sett være innanfor å be/krevje lønnsregulering utanom lønnsforhandligane, blant anna for å utjamne lønnsforskjellar til andre bedrifter.

Sidan du er lærling så er eg veldig usikker på kva som er den beste framgangsmåten for din del.

Eg heller til at du bør gå for den enklaste vegen, som er å ta kontakt med den tillitsvalgte for å sjå om det er rom for å løfte fagarbeidarane betrakteleg. Dette vil du som lærling også nyte godt av sidan du til hausten får 50% av fagarbeidarlønna (forutsatt at du har to års læretid).

 

Sidan du er lærling så er du veldig avhengig av eit godt samarbeid med arbeidsplassen din, eg vil derfor fråråde deg å gå hardt ut med lønnskrav utan at du har sjekka detaljane i lærlingkontrakta og har sjekka opp kva alternativ du har.

Før du går hardt ut og risikerer å forsure samarbeid, eller kanskje til og med kjem med ultimatum om å seie opp jobben, så må du vurdere gevinsten med ein lønnsauke opp mot risikoen for at dette påvirker utdanninga.

 

I det lange løp så vil du nok ha meir å tene på å halde lav profil, ta fagprøva og få deg ein betre betalt jobb med fagbrevet og ein god attest frå opplæringsbedrifta i handa.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...