Jump to content
Thcan68

Brev om egenerklæringen...

Recommended Posts

Hei,

 

Jeg er 26 år gammel, har bodd i Norge i ca. 7 år  og studerer...for noen uker siden fikk jeg Norsk statsborgerskap, i dag fikk jeg en egenerklæringens brev fra forsvaret.

 

Det står at jeg har blitt registerert i Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister  og det er en del informasjon om hvor langt kan jeg løpe, hvor mange push ups og ... som skal fylles ut.
 
Nå spørsmålet mitt er hva skjer etter at jeg sender disse informasjonene? er det obligatorisk å svare? er det bare en brev eller betyr det at jeg må joine forsvaret eller noe? 
 
Beklager hvis det er en idiotisk spørsmål men jeg har null informasjon om dette.
 
Takk :) 

Share this post


Link to post

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-16-779/KAPITTEL_4#shareModal

§ 11.Egenerklæring og plikt til å gi opplysninger

Forsvaret kan etter forsvarsloven § 8 kreve at den som har fylt 17 år, skal fylle ut en egenerklæring som skal brukes til å avgjøre hvem Forsvaret kaller inn til sesjon.

Politiet, Sivilforsvaret og norske utenriksstasjoner kan kreve at den som har fylt 17 år og som kan kalles inn til tjeneste i Forsvaret, skal gi opplysninger som har betydning for verneplikten.

 

Alle med norsk statsborgerskap er vernepliktig etter fylte 17år, så ja..  Men sjangsen for det er ganske liten, det er jo bare å si at du ikke klarer å ta pushup eller er helt idiot med våpen etc etc..

 

Kan lese litt mer her: https://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/egenerkl%C3%A6ringen

Edited by Krozmar

Share this post


Link to post

Det er obligatorisk å svare på henvendelsen, ref forsvarsloven:

 

§ 8.Opplysningsplikt og meldeplikt

De som kan bli kalt inn til tjeneste i Forsvaret, skal på oppfordring gi Forsvaret opplysninger som har betydning for verneplikten. Plikten gjelder fra det året de fyller 17 år. Opplysningene skal dokumenteres hvis Forsvaret krever det. Vernepliktige som søker om fritak for tjeneste etter kapittel 4, kan bli pålagt å forklare seg muntlig.

Forsvaret kan kreve skriftlig bekreftelse på at innkallinger, andre pålegg og dokumenter om verneplikt er mottatt. De som ikke oppholder seg på registrert adresse, skal sørge for å gjøre seg kjent med innholdet.

Forsvaret kan kreve at alle som kan bli kalt inn til tjeneste i Forsvaret, skal melde fra om fast eller midlertidig flytting i eller utenfor Norge og om utenlandsopphold på over to måneder.

 

§ 9.Sesjon

På grunnlag av Forsvarets behov og innhentede opplysninger kan personer som antas å være egnet til tjeneste, innkalles til sesjon. De som blir innkalt, plikter å møte. De som søker om det, kan få utsatt fremmøtetidspunktet når det foreligger vektige velferdsgrunner.

På sesjon bestemmer Forsvaret hvem som er skikket til tjeneste, og de innkalte får informasjon om verneplikten og om tjenesten i Forsvaret.

Share this post


Link to post
Guest Slettet+921324

Blir du kalt inn, får du sikkert utsettelse på grunn av dine studier. Og vips er du blitt for gammal.

Share this post


Link to post

Ja, du må svare. Tror fristen er 6. desember.

 

Men det er få plasser, folk jobber hardt for å komme inn, og det er bare de som er mest motivert som klarer det.   Det er mange som ønsker seg sterkt å avtjene førstegangstjenesten, som ikke får plass så du trenger ikke være redd for å bli kalt inn om du ikke har lyst.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...