Jump to content
G

Buddhismen - hva innebærer den?

Recommended Posts

Guest Bruker-95147

 

 

Så poenget er å "ikke tenke"? Jeg får inntrykk av at buddhismen er mye bygget på hva man føler, og at tanker knyttes til "egoet" slik at det blir en slags forstyrrelse av de inntrykk man tar innover seg.

 

Stemmer det?

 

Ja det stemmer, tanker er ustadige og tomme og ubehaglige

Som du sikkert har merket sliter jeg her, for jeg stoler ikke på følelser, jeg stoler mer på tanker og det å tenke... Er heller ikke god på introspeksjoner da jeg er alt for her og nå til å innbilde meg abstrakte ting... Så budisme er nok ikke noe for meg tror jeg... :)

 

Budisme er vel hva som står ateisten nærmest ihvertfall, da man slipper å tro på en gud for å praktisere det... Det går ikke på gud i det hele tatt. Kjenner faktisk to ateister som praktiserer budisme i min bekjentskaps krets. Begge bruker meditasjon for å stresse ned og ha "balanse" i kroppen.

Hvorfor stoler du ikke på følelser, de er jo helt naturlige reaksjoner på din biologi

 

Og ser man på dem under det lyset og ikke tar dem personlig blir de bare forbigående fenomener som ikke beveger en ut av virkeligheten.

 

Jeg skjønner ikke hva du mener med at introspeksjon fører til å innbille seg abstrakte fenomener hvis man ikke selv er den som lager dem .. introspeksjon handler slik jeg har brukt det, om å bli så stille at bevisstheten er som ett "speil" som man kan reflektere fenomener opp mot på en slik måte at de blir stående dønn stille under refleksjonens "lys". Og når man får sett lenge nok på det som har fått tilstrekkelig lys på seg, vil man se at det er bare ett upersonlig "fenomen" som da kan slippes og ikke dras med videre

 

"Enlightenment" er ikke spesielt fantastisk, det handler om å sette lys på tingene slik at du ser dem tydelig, akkurat slik du vil bruke en vanlig lommelykt for å orientere deg i mørket

 

Å være stille er å være nå, og dermed i virkeligheten. Å tenke er å bruke hukommelse, og hukommelse er viten fra tidligere, og dermed er du i ett tidligere stadium og ikke i tråd med virkeligheten nå. Man tenker og modifiserer fortiden i nåtid, og kaller det feilaktig som en "virkelighet"

Edited by Bruker-95147

Share this post


Link to post

slik jeg forstår buddhisme,-og fremfor alt Zen buddhisme,
så er det ingen hensikt i å søke buddhisme,-fordi hensikten er hele årsaken til at man klynger seg til lidelse.

buddhismen er en oppvåknende tro syn,
fordi man innser plutselig at det kvantefysikken og evolusjons læren har oppdaget,
er nettopp den virkelighet som buddhismen beskriver.

kvantefysikken snakker om "mulige sannsynligheter" og "ikke noe solid",
buddhismen snakker om "lev i nået" og "forgjengelighet" osv.

dem som tror at "formålet er trening og atter trening" er målet til buddhisme er noe uforstått med buddhismen sin helbredelse,
fordi med buddhismen så skal man komme tilbake til sitt "opprinnelige" som man finner i kvantefysikken og evolusjons læren sine prinsipper,
og at det derfor ikke er hensikt i å prøve å være noe "naturlig" vis denne naturlighet allerede ligger i vår kropp som en uanstrengt væren.
(kan sammenliknes med å tro at hele vårt virkelighet er newtons klassiske deterministiske fysikk mens egentlig så er alt kvantefysikkens sannsynligheter og tilfeldigheter).

hva buddhismen vil med sin meditasjon og "hvem er jeg?" reflektering er nettopp det å vise mennesker til den "opprinnelighet" som bedre er kalt "tao" eller "buddha natur" eller "Zen" eller "slikhet" osv.
men metoden meditasjon er kun en metode som skal forkastes når opprinnelighetens frø er funnet,
fordi først da mediterer man naturlig uten å tenke at man mediterer.
den kunstige metoden har gjort sin funksjon i oppstarts fasen men trenges ikke mer,-kroppen ER metoden nå.
å være i Zen betyr i praksis å ikke lage seg isolerte virkelighets modeller av livet som en endelig absolutt modell i solid masse.

 

Share this post


Link to post

mange buddhistiske tekster bruker aforismer og analogier for å vise til denne "oppvåkning",
for å da lene seg mest mulig vekk fra tørre fakta og mest mulig vise til erkjennelsen som hjertet(følelsene) tar.

problemet med slike buddhistiske tekster og vestlige  "lekbuddhaer" sitt tåkeprat er ofte at dem ikke gir tilstrekkelige gode forklarings modeller og aforismer som kan direkte peke på en erkjennelse av en bestemt slag,
(spesielt for en europeer som er opplært i å  stole mer på materien enn på sin egen intuisjon),
og man ender opp med å nettopp gi masse aforismer og paradoksale setninger som mister sin mening og retning i all relativ tolkninger.

den forklarings modell som kan forklare psykologi,sanselig persepsjon,evolusjon,kvantefysikk og materie på samme tid finnes da egentlig ikke  som en buddhistisk bidrag,(så vidt jeg vet),
fordi alt man får er paradokser og aforismer som peker på en utslettelse av solidhet,
og problemet er nettopp det at mennesker kan ikke "drepe" den solide absolutte tenkemåte før man gradvis kan slippe kontroll gjennom mange erkjennelser om hvordan fysikk og mentalitet er del av samme prosess,-ja faktisk den samme.

nå skal jeg dog være forsiktig med å si at noe er "buddhistisk" og ikke,
fordi buddhismen er ikke noe som helst,
buddhismen er kun alts opprinnelige sinnelag uten intellektet sitt isolert oppdelte snitt.
men dessverre er disse kategorier en del av erkjennelses prosessen før man kan "drepe" all solid  håp.

Edited by t_o_m_m_y

Share this post


Link to post
Annonse
Guest Bruker-95147

Det "finnes ingen buddhister", men det finnes de som forsøker å leve på en mer talentfull måte

 

 

Right Livelihood

samma ajivo

© 2005

Right Livelihood is the fifth of the eight path factors in the Noble Eightfold Path, and belongs to the virtue division of the path.

 

The definition

"And what is right livelihood? There is the case where a disciple of the noble ones, having abandoned dishonest livelihood, keeps his life going with right livelihood: This is called right livelihood."

 

— SN 45.8

 

A balanced livelihood

"Herein, Vyagghapajja, a householder knowing his income and expenses leads a balanced life, neither extravagant nor miserly, knowing that thus his income will stand in excess of his expenses, but not his expenses in excess of his income.

 

"Just as the goldsmith, or an apprentice of his, knows, on holding up a balance, that by so much it has dipped down, by so much it has tilted up; even so a householder, knowing his income and expenses leads a balanced life, neither extravagant nor miserly, knowing that thus his income will stand in excess of his expenses, but not his expenses in excess of his income."

 

— AN 8.54

 

Its relation to the other factors of the path

"And how is right view the forerunner? One discerns wrong livelihood as wrong livelihood, and right livelihood as right livelihood. And what is wrong livelihood? Scheming, persuading, hinting, belittling, & pursuing gain with gain. This is wrong livelihood...

 

"One tries to abandon wrong livelihood & to enter into right livelihood: This is one's right effort. One is mindful to abandon wrong livelihood & to enter & remain in right livelihood: This is one's right mindfulness. Thus these three qualities — right view, right effort, & right mindfulness — run & circle around right livelihood."

 

— MN 117

 

Wrong livelihood for lay followers

"A lay follower should not engage in five types of business. Which five? Business in weapons, business in human beings, business in meat, business in intoxicants, and business in poison."

 

— AN 5.177

 

Wrong livelihood for contemplatives

... reading marks on the limbs [e.g., palmistry]; reading omens and signs; interpreting celestial events [falling stars, comets]; interpreting dreams; reading marks on the body [e.g., phrenology]; reading marks on cloth gnawed by mice; offering fire oblations, oblations from a ladle, oblations of husks, rice powder, rice grains, ghee, and oil; offering oblations from the mouth; offering blood-sacrifices; making predictions based on the fingertips; geomancy; laying demons in a cemetery; placing spells on spirits; reciting house-protection charms; snake charming, poison-lore, scorpion-lore, rat-lore, bird-lore, crow-lore; fortune-telling based on visions; giving protective charms; interpreting the calls of birds and animals ... [The list goes on and on]

 

— DN 2

 

Considering becoming a soldier? You may want to reconsider...

Then Yodhajiva the headman went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "Lord, I have heard that it has been passed down by the ancient teaching lineage of warriors that 'When a warrior strives & exerts himself in battle, if others then strike him down & slay him while he is striving & exerting himself in battle, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of devas slain in battle.' What does the Blessed One have to say about that?"

 

"Enough, headman, put that aside. Don't ask me that."

 

A second time... A third time Yodhajiva the headman said: "Lord, I have heard that it has been passed down by the ancient teaching lineage of warriors that 'When a warrior strives & exerts himself in battle, if others then strike him down & slay him while he is striving & exerting himself in battle, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of devas slain in battle.' What does the Blessed One have to say about that?"

 

"Apparently, headman, I haven't been able to get past you by saying, 'Enough, headman, put that aside. Don't ask me that.' So I will simply answer you. When a warrior strives & exerts himself in battle, his mind is already seized, debased, & misdirected by the thought: 'May these beings be struck down or slaughtered or annihilated or destroyed. May they not exist.' If others then strike him down & slay him while he is thus striving & exerting himself in battle, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the hell called the realm of those slain in battle. But if he holds such a view as this: 'When a warrior strives & exerts himself in battle, if others then strike him down & slay him while he is striving & exerting himself in battle, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of devas slain in battle,' that is his wrong view. Now, there are two destinations for a person with wrong view, I tell you: either hell or the animal womb."

 

When this was said, Yodhajiva the headman sobbed & burst into tears. [The Blessed One said:] "That is what I couldn't get past you by saying, 'Enough, headman, put that aside. Don't ask me that.'"

 

"I'm not crying, lord, because of what the Blessed One said to me, but simply because I have been deceived, cheated, & fooled for a long time by that ancient teaching lineage of warriors who said: 'When a warrior strives & exerts himself in battle, if others then strike him down & slay him while he is striving & exerting himself in battle, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of devas slain in battle.'

 

— SN 42.3

 

Considering a career in acting? You may want to reconsider...

Then Talaputa, the head of an acting troupe, went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "Lord, I have heard that it has been passed down by the ancient teaching lineage of actors that 'When an actor on the stage, in the midst of a festival, makes people laugh & gives them delight with his imitation of reality, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of the laughing devas.' What does the Blessed One have to say about that?"

 

"Enough, headman, put that aside. Don't ask me that."

 

A second time... A third time Talaputa, the head of an acting troupe, said: "Lord, I have heard that it has been passed down by the ancient teaching lineage of actors that 'When an actor on the stage, in the midst of a festival, makes people laugh & gives them delight with his imitation of reality, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of the laughing devas.' What does the Blessed One have to say about that?"

 

"Apparently, headman, I haven't been able to get past you by saying, 'Enough, headman, put that aside. Don't ask me that.' So I will simply answer you. Any beings who are not devoid of passion to begin with, who are bound by the bond of passion, focus with even more passion on things inspiring passion presented by an actor on stage in the midst of a festival. Any beings who are not devoid of aversion to begin with, who are bound by the bond of aversion, focus with even more aversion on things inspiring aversion presented by an actor on stage in the midst of a festival. Any beings who are not devoid of delusion to begin with, who are bound by the bond of delusion, focus with even more delusion on things inspiring delusion presented by an actor on stage in the midst of a festival. Thus the actor — himself intoxicated & heedless, having made others intoxicated & heedless — with the breakup of the body, after death, is reborn in what is called the hell of laughter. But if he holds such a view as this: 'When an actor on the stage, in the midst of a festival, makes people laugh & gives them delight with his imitation of reality, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of the laughing devas,' that is his wrong view. Now, there are two destinations for a person with wrong view, I tell you: either hell or the animal womb."

 

When this was said, Talaputa, the head of an acting troupe, sobbed & burst into tears. [The Blessed One said:] "That is what I couldn't get past you by saying, 'Enough, headman, put that aside. Don't ask me that.'"

 

"I'm not crying, lord, because of what the Blessed One said to me, but simply because I have been deceived, cheated, & fooled for a long time by that ancient teaching lineage of actors who said: 'When an actor on the stage, in the midst of a festival, makes people laugh & gives them delight with his imitation of reality, then with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of the laughing devas.'

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...