Jump to content

CXSUB4BA

Medlemmer
 • Content Count

  567
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

714 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

2850 profile views
 1. Appen kan brukes til å estimere om flokkimmunitet er oppnådd. Når appen melder inn 65 % (+/-) smittede av corona så går det tre uker og så kan samfunnet åpnes igjen. Da tenker jeg mange er sugen på en hytte tur, eller ei uke på Granka....
 2. Styresmaktene er i en uoversiktlig situasjon hvor forsøket på å redde x antall syke og gamle fra corona kan resultere i større og verre (vanskelig målbare) langsiktige skadevirkninger på samfunnet. Og på mennesker. Bedrifter går konkurs. Vi får mange langtidsledige og tragiske menneske og familieskjebner. Karantene og stengte skoler tvinger folk til mangel på normalt sosialt liv og det kan skape angst og usikkerhet hos både voksne og barn. Barn og ungdom som var på stø kurs til å lykkes i livet rives ned av hesten og finner ikke tilbake til trygghet og konsentrasjon. (ikke målbart). Selvmordsraten vil øke hos de som har mistet livsgrunnlaget. Skilsmisser øker. Vold mot ektefelle og barn øker. Kriminalitet vil øke. Vi står også ovenfor et ukjent antall dødsfall hos andre pasientgrupper som normalt ville fått diagnose og behandling, men nå møter "stengte" sykehus. (Kom igjen når forholdene har normalisert seg..) Det er kortsiktig "snillisme" satt opp mot kynisk realisme. Likevel er jeg rimelig sikker på at selv om det kunne bevises at dagens tiltak mot Corona leder Norge inn i uopprettelig økonomisk katastrofe og enorme personlige tragedier. Mye større konsekvenser enn hvis coronaepidemien fikk gå sin gang i et samfunn i normal drift. Så ville likevel Erna velge å stenge ned landet; Hun vil forsøke å redde flest mulig liv i nuet. Og håpe på at resten løser seg etterhvert. Er så "langtidsskadevirkninger" en tankemåte som deles av mange?...Nei - det ser ikke slik ut. ...Jeg leser daglig på nyhetene at svært mange land gjør som Norge. Og man møter et engasjement i nærmiljøet, ofte på grensen til lynsjesteming, hvis man ikke tar "utryddelsen av corona" på alvor og eksempelvis ikke spritvasker hendene før man går inn og ut av en butikk. Jeg innser (til min overraskelse) at jeg er en avviker i denne saken. Jeg tror at eneste veg forbi corona er at flokkimmunitet oppnås. Man må hoppe i det, og bli ferdig med det. Dette kan være en situasjon hvor et tragiske offer i nuet må foretas for å unngå en potensiell framtidig nasjonal katastrofe. Men, jeg tar kanskje feil?. Så jeg spritvasker mine hender overalt hvor jeg møter på en dispenser. Ikke så mye for egen del, men for å unngå sure blikk. Personlig ønsker jeg at jeg og min familie blir snarlig smittet av corona. At vi får et mildt sykdomsforløp. (Som det sies at de fleste får.) At vi etterpå får utdelt en passerseddel hvor det står at vi nå er immune og ufarlige og igjen kan jobbe og bevege oss fritt i samfunnet.
 3. "....lavpraktisk løsning" Jeg vil tro at "høypraktisk" betyr at noe er veldig praktisk....dvs enkelt. Da må "lavpraktisk" mene at det er ganske inviklativt....
 4. Kanskje er coronaviruset en velsignelse for menneskets framtid.? Vi er vanedyr. Vi gjentar det vi har gjort tidligere. Og nå får mange noen måneder i karantene hvor vi tvinges til å realisere de fleste gjøremål fra sofakroken. Møtevirksomhet, sosialisering, underholdning, "reise", trening.....alt får vi via dataskjermen. Og holder Erna oss innendørs lenge nok blir vi vant med denne måten å leve på. Isolert, men samtidig med all verdens digitale muligheter. Kanskje vi til og med begynner å finne glede i det. ? Så når endelig karantenen oppheves. Og menneskene slippes ut i solen igjen. Så trenger vi ikke lenger sydenturer, vi trenger ikke kjøre til venner for å treffes, vi må ikke dra på jobben for det meste kan gjøres hjemmefra, vi trenger ikke reise for å realisere kurs og møter. VR og videokommunikasjon gir oss det vi trenger. Miljøet spares. Kloden reddes... Halleluja.....
 5. Du har helt rett. Jeg har ingen kunnskap om viruset "dør/går i dvale/annet" etter at man selv er friskmeldt for corona. Eller om man opparbeider seg livslang immunitet??? Jeg bare håpet det oppfører seg som influensavirus. Og ikke som et herpesvirus.....Eller noe annet... Hvis alle "friskmeldte" fortsatt går med virus i kroppen som kan smitte andre (livet ut?) så er det vel bare å droppe karantene. Alle blir smittet over tid. (Hvis ikke en vaksine utvikles).
 6. Håper de som etterhvert blir friske av corona og er blitt immune gis mulighet til å dokumentere dette. Et corona-free-passport. Disse kan jo bevege seg fritt i samfunnet igjen. De kan ikke smitte og kan ikke smittes. De kan gå på jobb, dra på hytta, klemme hvem de vil og leve normalt. De vil være en viktig ressurs under avslutningen av epidemien. Og man må ikke risikere at et "overivrig coronapoliti" sender dem i 14 dagers ufrivillig karantene igjen ved en feiltakelse.
 7. En vanlig influensa tar livet av 1000-1400 mennesker i året i Norge. (ref fhi) Det er skremmende tall hvis Corona skal ramme 58% av Norges 6 millioner. Med en dødelighet på ca 2 %? (6 mill * 0.58 * 0.02 = ca 70 000 mennesker)
 8. Hva må oppfylles før viruset "forsvinner"? Er det slik svenskene spår at flokkimmunitet oppstår når ca 60 % av befolkningen er smittet. Uansett om det går i langdrag eller raskt? I såfall burde smittehastigheten i samfunnet tilpasses sykehusenes kapasitet til å behandle intensivpasientene. Slik at perioden med stengte skoler og arbeidsplasser minimeres. Dette er ikke tilfelle for sykehusene i nordnorge. De siste par ukene har sykehusene i nord vært bortimot uvirksomme. Omtrent ingen corona. Ingen ordinær pasientbehandling. (utover akutte tilfeller). Tiltakene ble satt inn før smitten fikk fotfeste og er for effektiv. Og nå sier Erna at vi skal ha to-tre nye uker med stengt samfunn og lite smittespredning. Kanskje er dette rette tiltaket for Oslo hvor innbyggerne er iferd med å opparbeide seg immunitet. Men jeg frykter at når skolene igjen åpner og folk får gå på de arbeidsplasser som har overlevd....så har vi ikke oppnådd noe som helst i regionene med lite smitte. Vi er der vi startet. Coronaviruset er like virilt som det var. Og det fins ennå ingen vaksine.
 9. Man må trå forsiktig i omtale av menneskeliv. Et liv er like mye verdt uansett om det er en pensjonist eller et barn som dør. Likevel er det en statistikk som mangler når man oppsummerer dødeligheten av en epidemi. En epidemi oppsummeres med hvor mange menneskeliv som gikk tapt, men sier ingenting om hvor mange forventede resterende leveår som gikk tapt. Hvis 100 gamle skrøpelige pensjonister dør av corona (Hvor hver av dem uten corona kanskje hadde ett leveår igjen), så har epidemien tatt 100 leveår. Hvis 100 barn dør i en epidemi (hvor hvert barn normalt ville blitt 85 år) så har vi tapt ca 8000 leveår. Så hvis 180 000 svenske pensjonister dør av corona (hvor hver av dem kanskje hadde ett år igjen å leve) så tilsvarer dette 180 000 leveår. Deler dette på forventet levetid for en person i gitte land (ca 85 år). Da tok denne epidemien 2200 "livsverk". Dette kunne være et måltall for en epidemi. (Håper ingen lar seg provosere av disse tankene, for det er ikke meningen).
 10. https://www.fhi.no/nyheter/2018/rekordmange-influensasyke/ 1400 mennesker døde av "vanlig" influensa i Norge sesongen 2017/18. (ref fhi) (2.3 promille? utfra befolkning) Vi er ca 6 millioner i Norge. Til sammenligning har Italia ca 60 millioner innbyggere. 10 ganger mer enn Norge. Hvis samme andel mennesker ble smittet "ville" 14 000 mennesker omkommet i en tilsvarende "vanlig" influensaepidemi som rammet Norge 2017/18 Pr i dag (21. mars) har ca 5000 mennesker dødd av corona i Italia. Svenskene snakker om at 60 prosent av befolkningen må smittes for å oppnå "flokkimmunitet". Hvis 3 % dødelighet av corona stemmer tilsvarer det 0.03 * 10 millioner * 0,6 = 180 000 mennesker..?
 11. Krysser fingrene for at alle aliasene på kommentarfeltet til TU fremdeles er her om et halvår og kan fortsette å glede hverandre med meninger om det meste.....:-)
 12. I gamle dager når pest herjet rømte folk til fjells, bort fra sivilisasjonen og forsøkte å overleve i øde fjellhytter inntil pesten gav seg. Det går ikke i dag for da kommer sivilforsvaret og jager deg tilbake til byen.....
 13. Slik jeg forstår har ikke regjeringen planer om å forsøke å "stoppe" coronaepidemien. Det lar seg ikke gjøre. Det de holder på med nå (stengte skoler, forbud mot folkeansamlinger) er å regulere hastigheten på hvor raskt befolkningen skal smittes. Slik at helsevesenet til enhver tid har kapasitet til å behandle dem som trenger det. (flat smittekurve kontra smittetopp). Det endelige antallet som blir smittet vil være det samme om epidemien går langsomt eller raskt? Problemet er at hvis det settes inn for mange "tiltak" så vil for få smittes, og epidemien vil bruke "en evighet" før den "dør hen". Pr idag har mange områder i Norge nesten ingen coronatilfeller. Kanskje burde man her tilrettelegge for økt smittetilgangen slik at disse regionene har en fair mulighet til å bli ferdig med epidemien. Samtidig med resten av landet. Det kan virke smart i nuet å unngå smitte. Men de kan ikke kjøre på med stengte skoler og forbud mot at folk møtes i måneder og år. Da kollapser alt. Man må holde epidemien igang, homogent over hele landet. Få den til å brenne ut så raskt som mulig, før skadevirkningene pga av nedstengning av samfunnet blir for store. Slik det nå er står sykehusene mange steder på vent. Man venter på coronapasienter. Operasjoner og poliklinikk er avlyst. Aldri har det vært så lite aktivitet der som nå. Pasienter med andre sykdommer dør fordi all fokus er på corona - hvis smitte ikke drives fram i rett tempo. Og da spør jeg meg om Erna og enkelte kommuner har vært litt for effektiv i sine tiltak. Det er for få som smittes. Landet vil være lammet unødvendig lenge. Kanskje burde hyttefolket få lov å være på hyttene sine?
 14. FHI estimerer at halve Norges befolkning (+/-) vil få corona i løpet av året. Disse vil etter endt sykdomsforløp være immun mot sykdommen. En stadig økende andel nordmenn kan derfor bevege seg fritt omkring i samfunnet (kan ikke smittes - kan ikke smitte andre). Norge blir da "todelt". Den ene halvdelen skal vernes, fortsatt settes i karantene. Den andre har full frihet. Kan jobbe, gå på skole, reise, holde Norge i drift. osv. Hvordan er det tenkt at man skal greie å skille disse to gruppene. Kjedelig å være immun og så blir man tvunget i karantene igjen fordi man ikke greier å bevise at man har gjennomgått sykdommen.
 15. Leste et sted at man ikke dør av pusteproblemer men blodforgiftning. Hvis den er bakteriell burde kanskje sykehusene bygge seg opp et lager av rette sorten antibiotika som kan holde blodforgiftningen i sjakk mens kroppen bekjemper viruset.?
×
×
 • Create New...