Jump to content

Gangleri

Medlemmer
 • Content Count

  192
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

154 :)

Recent Profile Visitors

1228 profile views
 1. Nei, at me har vore med i Nato har ikkje gjort oss til noko spesiell fiende, me har alltid praktisert føre-var, og avspenning. No er Noreg eit land så er villige til å openlyst senda utstyr til motpartar i krig, har media så bejublar daude Russiske soldatar, gjer meir og meir itte for Amerikanske ynskje i Nord, i tillegg til at me og Island er strategiske mål for å sikra Nord-flåta. Ein sa at Russland ikkje ville kunna sloss i Syria, at dei ikkje kunne gjera da utan å gå konk. Ventar endo på at da skal skje. Da er ikkje billigt, no har me mindre i reserve, og da at da er dyrt å ha utstyr ståandes i ein fjellhall er tull, og eit resultat av at ein i Noreg ikkje kan gjera noko uten at da endar opp med å kosta millionar meir enn kva tilsvarandes hadde gjort i Svergie, om ikkje i andre statar. Og vist da er så ineffektivt, kvifor vil ukraina ha utstyre då, mens me ikkje vil ha da på lager? Piss, da er kun får at me skal vera ein av dei "snille", sånn at politikarene våras får leka storkar ute i verda, og får seg jobbar itte at dei er lei av stortinge, akuratt sånn så når me søle vekk tonnavis av pengar på korrupte FN-organ og "ideelle-organisasjonar".
 2. Tull, ein sa da sama om F117 og, og ein såg kva så skjedde der:https://en.wikipedia.org/wiki/1999_F-117A_shootdown Og forsvare er basert på at me skal holda ut til Nato kjem, ikkje at me skal gje alt vekk, så håpa på at kalkunen F35 skal holda Russarane vekke. Nei, da er faktisk veldigt dyrt da me held på med, og me støtte eit korrupt land får å gjera da klart for Russland at me er å ansjå så fiendar, ein fiende så er verd å bomba litt ekstra vist da bryt ut krig mellom Russland og Nato.
 3. "Du må vera for woke-ideologi og pride, ellers er du på veg til å bli Putin/Obran/Nazist" Ingenting edgelord med å vera imot woke.
 4. Nei, du har ikkje da. Men greit, du har ikkje noko av verdi å komma med.
 5. Så du kan ikkje argumentera mot da KrF'arane seie, og du kan heller ikkje svara på om du ville behandla nokon andre med den misstruo og på den måten så du behandlar KrF'ara, og du kjem med kjedelige klisjear om meiningsmotstandara, og no drar du inn Trump, og ein gå tur i kongressen. Har du noko vetigt å tilføya eller, skal eg berre avskriva deg?
 6. Nei. Du argumenterar at KrF'arane seie da dei seie pga dei er frå KrF, og at da er eit forsøk på å obskura den verklege grunnen til at dei ikkje likar da, pga KrF har ein viss historie i dine auge. Vel da sama har da pakistanska miljøet i Noreg, berre spør Abid Raja. Du går ikkje itte arguementa deira, du tar mannen i staden for ballen, så då er da naturlig å spørra: Ville du ha sagt at ein mann av pakistansk opprinning, så ikkje vil at borna hans skal gå med dei sekkane, og begrunnar da med nett den same grunnen så KrF'arane, eigentlig har ein anna bakomliggandes grunn til å ikkje villa da? Koffor tar du ikkje da dei seie, istaden for da du meinar at dei tenkjar?
 7. Nei, da skal aldri holda, dei må legga fram tall og data på lik linja med alle andre. "Dude trust me" er ikkje noko å godta når da kjem til korleis samfunne skal utvikla seg, heller ikkje språka i Noreg.
 8. 100% pusha av NRK og andre liberale media. Da her, og at ingen tar hensyn til Språkråde når dei kjem med anbefalingar på namn, visar at da er lika greit å legga ner organisasjonen, eller vertfall kutta statsstøtta. Hen har ingenting med pronomen å gjera, da er eit anna ord for "kor"/"plass". Ingen har rett til å velga pronomen, akkurat så du ikkje kan velga kva kallenamn eller adjektiv folk brukar om deg. Når du ikkje veit kjønnet på ein person, så seiar/skriv du han, med mindre dei har ein ho-kjønna titel; sfeks lærarinna eller sjukesyster, kontra lærar eller sjukebror.
 9. Vist søren har pride ein ideologi. Ein går ikkje i tog og viftar med frammade flagg, og krevar at stat og kommune flaggar med flagget ditt, utan å ha ein baktanke. Kan du argumentera mot dei utan å dra inn ting så faktisk ikkje blir argumentert? Gjer du da sama når ein med pakistansk bakgrunn seier da sama?
 10. Ikkje no lengre, ellers så hadde da vore Sverre Magnus så hadde blitt kromp når/om Haakon blir Konge.
 11. Ikkje når nokon snakkar om kva bibelen seiar om regnbogen, då biblen seiar at regnbogen har med syndefloden og noa si ark å gjera.
 12. Så du har ingenting så underbygger påstanden din? Flott, greit. Ifølge biblen så er Regnbogen gud sin boge, og at da er ein huskelapp så han ikkje audeleg verda med endo ein syndeflod. Tvila sterkt på at da er fordi dei er super jødiske/kristne og at dei er glad får at da ikkje kjem endo ein syndeflod homoane flaggar for.
 13. Men for faen, argumenta går ut på at da offentliga ikkje skal bruka born til å spre ideologi, da er eit sekulert argument. Da er sama argumente så blei brukt mot Kristendom/KRL så skulefag.
×
×
 • Create New...