Jump to content

pgdx

Medlemmer
 • Content Count

  7419
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

10 :)

Recent Profile Visitors

10445 profile views
 1. Du må gi en feilmelding eller et symptom. Annet enn at du har skrevet "crab" med liten forbokstav og bruker C-style-indentering ser det ikke veldig feil ut. Har du lagret det i filen "crab.java"? Dog, hva er denne move()-metoden du refererer til?
 2. Lag en boolsk variabel og en for-løkke: boolean userWantsToGuess = true; while (userWantsToGuess) { // la bruker gjette // spør bruker om hun vil gjette igjen: if (svar == "neibrukervilikkegjette") { // fiks denne testen userWantsToGuess = false; } } Se om du klarer å plassere løkken og fylle inn hullene. Men viktigst av alt, forstå hva en while-løkke er og når (og hvorfor) den terminerer.
 3. Hva er problemet, igjen? Ikke bare gi masse kode som ikke fungerer, si nøyaktig hva som ikke fungerer, hva er symptomene? Blir output omvendt av hva du forventer? Er det noen elementer som ikke blir sortert? Går den i en uendelig løkke?
 4. Okey, når jeg nå leser dokumentasjonen, har du prøvd følgende? Bullet b = new Buller(...); Enemy e = new Enemy(...); b.hit(e); e.hit(b);
 5. Hva er din overordnede strategi på å få den til å rotere, da?
 6. Vet ikke om jeg forstår deg helt rett, men har du lest dokumentasjonen? (Egen utheving)
 7. Hei. Dette er et typisk grafproblem. Du trenger å representere alle personene som hver sin node (typisk kalt node/vertex) og de som har hatt sex må ha en kant mellom seg (typisk kalt edge). Sistnevnte kan være vektet med antall ganger dette har hendt. Så du kan søke på hvordan man representerer grafer og slikt i Java, men det letteste er nok å lage en Person-klasse som inneholder et navn og en liste over mennesker denne har vært i den form for kontakt med. class Person { private final String name; private final List<Person> beenWiths; // ... } Dersom du ønsker å representere hvor mange ganger det har gjentatt seg kan du vurdere å lage en kantklasse. Og så er det bare å tegne GUI-et. Om det kan representeres uten kryssende kanter er kalt for planar graf-problemet, som er det samme som firefargekartsproblemet. Lykke til. PS: Det finnes mange åpne biblioteker for dette. Se blant annet http://www.jgraph.com/jgraph.html Dersom du ønsker å få frem en PDF kan jeg anbefale .dot (GraphViz) + LaTeX, men det er en annen historie.
 8. Come again? Du kan med fordel skrive problembeskrivelsen ut i flere setninger.
 9. Jeg tror NetOnNet har lagt med samme pris en stund: https://prisguiden.no/product.php?p...88&cat_id=6
 10. Det nærmeste du kommer er vel: B objB = new B(); A ptrA = objB; C objC = new C(); ptrA = objC; Gudene vet vel hva du vil med det ... Dette burde være nok: B objB = new B(); C objC = new C();
 11. Gjør det. Ikke post i forumet her, heller, da. Du har nettopp vekket flammehelvetet som har sovet siden oktober 2007. Det tror du vel. Det er viktig å ikke legge sin lit til folk bare fordi de er fra universitetet.
 12. Nå tror jeg det er på tide at du leser en av Sun sine guider. http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/index.html Men, nei, det er ikke fordi mouseListeneren ligger oppå.
 13. Prøv å bytte ut konstuktøren din med denne: public Rammeverk() { ramme = new JFrame(); panel = new JPanel(); ramme.setBounds(0, 0, WIDTH, HEIGHT); ramme.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); panel.add(this); ramme.add(panel); ramme.setResizable(false); ramme.setVisible(true); panel.addMouseListener(new MouseAdapter() { public void mouseClicked(MouseEvent e) { towers.add(new Tower(e.getXOnScreen(), e.getYOnScreen(), 300)); System.out.println(e); } }); }
 14. ramme.addMouseListener(new MouseAdapter() { public void mouseClicked(MouseEvent e){ towers.add(new Tower(e.getXOnScreen(), e.getYOnScreen(), 300)); System.out.println(e); } }); ramme.setResizable(false); ramme.setVisible(true);
×
×
 • Create New...