Jump to content

obergeru

Medlemmer
 • Content Count

  1879
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

20 :)

About obergeru

 • Birthday 11/28/1977

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

9663 profile views
 1. Hei, Vårt sameie har en festetomt med et garasjeanlegg i dag. Dette garasjeanlegget ønsker man å erstatte med et større anlegg på samme tomt. Forutsatt at dette er innenfor byggeforskrift, hvilken rett har man som festetaker til å erstatte eksisterende bygg, og hvilken rett har evt. bortfester til å hindre dette.
 2. Hei, Driver med litt kursvirksomhet i noe som ikke er relatert til det jeg jobber med. (hobby) Vanligvis går dette via en ideel organisasjon, og jeg mottar "lønn" fra denne organisasjonen opptil 10000 kr i året. Dette er skattefritt. Så tok jeg på meg et "privat" oppdrag for 4000 kr. Oppgragsgiver trengte EHF faktura, som man bare kan sende hvis man har organisasjonsnummer. Så opprettet et enkeltmannsforetak. Hvordan blir det da med skatt? Er det fremdeles hobby? Legges intekten fra EKM foretaket sammen med lønn fra min arbeidsgiver, så jeg skal betale vanlig lønnsinntekt ?
 3. Det er synd at ikke flere i IT bransjen har organisert seg, og at fagforeningen har fått så liten betydning som det den har. Man har kanskje hatt det altfor bra i mange år. Så helt uten protester har man latt arbeidsplasser blitt flyttet til lavkostland, først Outsourcung til India og så nå nearshoring som i Polen. I dag kan man kanskje velge og vrake i jobber, men det er ikke sikkert det er mulig i fremtiden. Man kan umulig konkurrere med lønningene med lavkostnadsland. Så man burde jobbet for tollbarrierer. men fagforeningene sitter stille i båten
 4. Du har kanskje rett i at man kan lære mye programeringsteknisk på kort tid. Egne prosjekter er selvsagt positivt, enda bedre med bidrag i opensource prosjekter (som viser evne til samhandling i team). Men ville gjort dette ved siden av et studium. Et studium på 3 år gir deg nødvendige kunskaper, rundt metodikk og metoder for å løse ulike problemstillimger. Hvis en bedrift ansetter en nyutdannet kandidat, med 3 års utdanning, regner de ikke med produktivitet fra dag en. Bedriften er da villig til å investere mye tid og opplæring av kandidaten. Nyutdannede er ofte mer tilpasningsdyktige til å tilegne seg kunnskap og kultur fra bedriften. De har høyt potensiale til å bli veldig verdifulle for bedriften i løpet av et par år. De beste kandidatene fra siste året av utdanningen er derfor attraktive, og flere bedrifter konkurrerer for å tiltrekke seg disse med bla. med trainee program. Men tar du 12 ukers bootcamp, starter eget firma i en startup sammen med noen andre. Prøver ut en kul ide og jobber målrettet med den et par år, er det kanskje en god erstatning for utdanning.
 5. Jeg har ansatt ganske mange programmerere. 12 ukers bootcamp har jeg aldri sett på en CV, men hadde jeg sett det hadde det vært ganske uaktuelt.
 6. Det dummeste du kan gjøre er å vise finansieringsbeviset til megleren. Du må aldri avsløre for megler hvor mye penger du kan bruke, da vil megleren garantert presse opp prisen til din maks grense. se et par episoder av "boligjakten" for å få noen tips.
 7. Egenkapitalkrav er 15% av kjøpesummen. Trenger ikke finansieringsbevis fra banken på det. Det er jo dine penger.
 8. Logmein.com er laget for dette formålet Men jeg tror jeg heller hadde satset på en ren cloud løsning https://azure.microsoft.com/nb-no/services/virtual-desktop/
 9. Forholdet mellom A og B er for komplisert for meg å forstå, så det blir nesten en egen tråd. Men det som har skjedd i ikke juridiske termer er. B har arbeidskontrakt som daglig leder i Firma A. B har lånt bort 500 000 kr til Firma A, "til evig tid", mot en opsjon til å innløse firmaet for ytterligere 500 000 kr. Disse er så vidt jeg forstår innbetalt, men eierskapet er ikke overført til B. A og B har på en måte vært foretningspartnere og felles disponert aktiva til firma A. Så har de blitt uenige om noe, så har A stengt B ute fra kontoen, så B kan ikke betale ut lønn. A skylder også B lønn, siden B var også ansatt i selskapet. Så uansett tror jeg ikke det er noe å hente fra B, og en alt for komplisert sak å begi seg inn i, så mitt mål var å skå firma A konkurs, så lønnsgarantifondet kunne betale ut det Firma A skylder i lønninger.
 10. Med hjelp av deres gode input har jeg laget dette svaret. Er det riktig konklusjon for en ikke-jurist? Deres referanse TE/ I deres tilsvar til konkursvarsel datert 27.05.2019 skriver du: "Grunnlaget for kravet er påstått om til gode lønn, uten at perioden er angitt" Lønnsperioden er tidligere oversent din klient, og bevist med timelister. dato. Lønnsforholdet mellom (Firma A) og (Arbeidstaker Person C) er uomtvistelig, og beviselig gjennom gjentakende utbetalinger fra (Firma A) sin konto, og lønnslipper over en periode på 1.5 år. I ditt tilsvar skriver du at (person B) ikke har fullmakter til å signere på vegne av Firma A". Oppdragsfullmakter er uselvstendige. En slik fullmakt er kun kommunisert mellom Firma A og Person B(delegert av Person D som har arbeidskontrakt som daglig leder). Arbeidstaker C, vet i utgangspunktet ikke om Firma A egentlig er bundet av Person B (opererende daglig leder) og må stole på Person B sitt utsagn. Da det foreligger en driftsavtale mellom Firma A, og (Person B / Person D (arbeidskontrakt som daglig leder), og det kan ikke sees på et instruksbrudd å skrive under en slik arbeidsavtale. De gjentatte utbetalingene mellom Firma A og Arbeidstaker C beviser dette.. I tillegg bindes Firma A til avtalen på ulovfestet grunnlag, dette følger av Rt.2011 s410. Oppført daglig leder for (Firma A) har med fysisk daglig tilstedelseværelse på Firma A vært klar over Person B sin funksjon som daglig leder. Denne tilstedeværelsen, og hennes uttalte tilgang til kontoutsrifter fra Firma A som arbeidsgiver, gjør at hun har handlet på en slik måte at Arbeidstaker C har fått en rimelig grunn til å tro at han forhandlet med Person B. (Altså at Person B i sine disposisjoner kunne binde Firma A). Arbeidstaker C har hatt rimelig grunn til å tro at Person B kan binde Firma A, så dermed er Firma A bundet. Da alt dette er uomtvistelig og bevist med vedlagt dokumentasjon, og dermed kravet ubestridelig, vil Firma A, hvis de ikke betaler beløpet som er forkynt være bevist insolvent, og konkursbegjæring vil sendes Namsretten. vedlegg: timelister lønsslipper arbeidskontrakt for daglig leder
 11. Person C som er oppført i brreg som daglig leder ba Person A å skrive under kontrakten. Antakelig en bevisst handling. Advokaten som sendte brevet jobber i gråsonen av det som er lovelig.
 12. Hei, Bistår en 19 år gammel gutt i en sak hvor han har jobbet i en kafe over 1.5 år. Når han begynte å jobbe der fikk han en arbeidskontrakt mellom han selv og firma AS som tilkallingsvikar. Denne er underskrevet av "daglig leder", person A. Denne personen er ikke daglig leder i brønøysundregisteret. Mangler utbetalt lønn for desember og januar totalt 11000 kr. Varslet daglig leder oppført i Brønnøysundregisteret om betalingsoppfordring på dette beløpet. Og forkynnet dette konkursvarselet via standard maler. Mottar svar fra advokat: "Kravet bestrides: Driften av Firma AS har vært drevet i regi av Person B fra 1.1.2017 - 31.1.2019. Det foreligger ikke en signert arbeidsavtale med deg og firmaet. Det ligger en avtale signert av Person A. Person A har ikke fullmakter til å signere arbeidsavtaler på vegne av Firma AS. Du må forholde deg til de som har engasjert deg, som i tilfelle er de som ikke har betalt din lønn under sin drift". Under enhver omstendighet er ikke Firma AS insolvent, og kan ikke slås konkurs" Men på alle lønnslippene er det Firma A som utbetaler lønn, på lønnslippen står det organisasjonsnummer. Er det ikke da ubestridt at Firma A er arbeidsgiver, uavhengig av hvem som har signert arbeidskontrakten? Det er heller ikke meldt endringer av styrets leder i Firma A i den bestridte avtaleperioden. Hvem har bevisbyrde for insolvent i slike saker, og hvordan går man evt. videre med dette?
×
×
 • Create New...